Vogel spot vogelspotter

Eerder deze week is Bertus Kniest waargenomen in de Oostvaardersplassen. Een reuzenzwartkopmeeuw Larus Ichtyaetus spotte de vogelaar, die […]