NS klaar voor lente 2011

“Ons materieel is berekend op een gematigde temperatuur, milde briesjes en zelfs regen.”


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Mededeling mbt de beursgang van de NS

Bij deze bevestigen wij eerdere berichten over ons voornemen om naar de beurs te gaan. Gezien het feit dat wij voor de beursgang gebruik willen maken van de intercity Utrecht- Amsterdam (*1) vrezen wij de beursgang pas op zijn vroegst in 2018(*2) te kunnen realiseren.

(*1)Daar de NS directie uiteraard tegen uiteraard gereduceerd en volledig declareerbaar tarief enkel reist per ‘eerste klasse’ en de LHGTZM-kaart vooralsnog niet in eerste klasse tarief verkrijgbaar is (aan overdekking van de trajecten wordt nu gedacht) kan de vertraging in de beursgang aanzienlijk oplopen.
(*2) Onder voorbehoud van verdere vertragingen op het traject die mogelijk ontstaan door te verwachten aanbestedingsproblemen bij het aanbrengen van overkappingen .

Reageer
gravatar

Aanvullende reizigersinformatie mbt de LHGTZM-kaart

Vertragingen en de LHGTZM-kaart

Het grote voordeel van onze LHGTZM-kaart is dat u uw vertraging volledig zélf in de hand heeft. Wij leggen géén dwingend wandeltempo op langs onze route’s. Daarnaast gaan wij er van uit dat de vele, langs het traject stilstaande treinen, een voldoende obstakel vormen om welke tijdsplanning dan ook, volledig in de war te sturen.

Aanvullende informatie mbt eco-toiletten en struiken langs de spoorbaan

Ook de gebruikers van de LHGTZM-kaart mogen uiteraard, op vertoon van hun kaart, gebruik maken van de langs het traject geplaatste eco-toiletten en camouflagestruiken. Voor alle duidelijkheid: De herentoiletten, respectievelijk struiken staan aan de rechterkant van het spoor, de damestoiletten aan de linkerzijde. Tenzij u van de andere kant komt natuurlijk, dan is het precies andersom.

De NS directie neemt geen verantwoordelijkheid voor het PVV-voornemen om struiken en bomen te verbieden bladeren op het spoor te laten vallen en geeft in deze geen enkele garantie dat bij ontbladerde bomen van voldoende privacy tijdens het ontlastend moment kan worden genoten. Anderzijds verdient het voor reizigers ons inziens aanbeveling het ontlastend moment dermate lang uit te stellen dat de daad van ontlasting dermate opluchtend is dat privacy niet meer van belang is.

Reageer
gravatar

Zojuist vernomen dat de NS naar de beurs gaat.
De beursgang wordt vooral gedreven door de wens minder klachten te ontvangen; zo luidt het management statement.

Als beursgenoteerd bedrijf denkt de NS aan het uitgeven van ultrakleine emissies in de vorm van vervoerbewijzen met opdruk: zo zou elke reiziger non-preferente aandelen kopen in het bedrijf, met als gevolg dat bij elke klacht eigenlijk het rendement aangevochten wordt zodat in feite impliciete toestemming wordt verleend tot verdere investering. Aandeelhoudersvergaderingen zijn volgens deze impliciete toestemmingsconstructie niet nodig volgens NS.

Aangezien de budgetten voor beheer en onderhoud zijn geminimaliseerd en bevroren tot 2025, denkt men dat er nauwelijks veel minder klachten zullen ontstaan.
Dit houdt dan weer in dat de prijzen van de aandelen ongebreideld kunnen stijgen, en aangezien deze niet inwisselbaar zijn (de directie hanteert het Russische tsaristische model) heeft de directie gemeend de managementbonussen voor de opeenvolgende jaren tot 2024 met jaarlijks 500% te kunnen laten stijgen.

De DNB en de AFM hebben reeds toestemming verleend – de naam Scheringa zingt rond als Toezichthouder Beursnormering.
Brussel bekijkt nog of dit model als Europese norm ingevoerd kan gaan worden.
ROVER bezint zich nog op een reactie, vooralsnog staat zij niet onwelwillend tegenover dit plan. Boze tongen beweren dat dit te maken heeft met de scheidend voorzitter welke een hoge positie bij een nationaal vervoerbedrijf zou gaan vervullen.

De start van de uitgifte zal op korte termijn gaan geschieden: men denkt aan Q1 2011.

Reageer
gravatar

Ik zou eventueel misschien wellicht interesse kunnen hebben in dat kaart, maar wil dan wel graag weten wat de NS doet om vertragingen te garanderen. Mijn werkgever zou zich namelijk rotschrikken als ik keurig op tijd binnenkom en ontslag wegens het verstoren van de rust is niet ondenkbaar. Tevens zou ik het waarderen als er zowel dames- als herenstruiken aanwezig zijn, duidelijk aangegeven als het kan.

Reageer
gravatar

Met ingang van 3 januari 2011 iintroduceren wij een nieuw kaartje; het ‘Loop Het Gehele Traject Zelf Maar’-kaartje. Dit kaartje geeft onze reiziger de mogelijkheid om, tegen gereduceerd tarief, het gehele traject van punt van vertrek tot punt van bestemming zelf te lopen langs de spoorbaan. Indien u gebruik maakt van het LHGTZM-kaartje wordt u vriendelijk verzocht om de op het traject stilstaande treinen rechts te passeren om botsing met gebruikers van het LHGTZM-kaartje die uit tegenovergestelde richting komen te voorkomen. Groepskortingen zijn mogelijk. Het LHGTZM-kaartje kent geen daluren tarief en wordt afgeraden voor minder-validen.

Reageer
gravatar

Vandaag heeft de NS het toch weer voor elkaar gekregen om op tijd te rijden. Wederom een perron vol geschokte reizigers, bruut in hun pauze gestoorde conducteurs en de kioskmedewerker is vooralsnog spoorloos verdwenen. Iemand schijnt desbetreffende medewerker hevig gillend richting de bushalte te hebben zien rennen. Dat was een goed idee, want daar was het als vanouds weer een en al vertraging en oponthoud. Heerlijk vertrouwd. Breng, daar kun je tenminste nog op rekenen als reiziger, met hun “wij rijden niet als het weer verandert” beleid. En zo hoort het!

Reageer
gravatar

Margootje, Margootje, jij CK van Madurootje, ze trekken een lootje en vechten een duel, op degens, een vingerkootje, is zo gesneuveld en dan wordt het een zootje met al dat bloed dus we zingen maar voort van ………………….

Reageer
gravatar

Maar daarentegen: de NS en Hema bieden gezamenlijk aan: “Een voucher voor één dag onbeperkt treinen door heel Nederland. Geldig voor één volwassene met kind van 4 t/m 11 jaar, voor 13,95 euro.” Deze zeer voordelige aanbieding heeft ermee te maken dat ze beiden verwachten dat een trein die uit Utrecht vertrekt die dag niet verder komt dan Utrecht station Overvecht waar de Hema een eindje verderop haar tompoucen in de aanbieding heeft. Na deze maaltijd verorberd te hebben is men dan net voor middernacht weer keurig op de plaats van vertrek: de hal van Utrecht CS.

Reageer
gravatar

Jeettje,

Nu ik ontslagen ben bij de NS kan ik wel een paar dingen uit de school klappen.

– Ik heb zo juist twintig keer het station gepasseerd zonder te stoppen. Kost wat benzine, maar daar kreeg ik toch heel wat lol voor terug.

– Er was een plan om in de spits elke tweede passegier voor de helft mee te nemen. Dat scheelt een halve plaats.

– Om hun naam te “verbeteren” gaat met ingang van overmorgen de NS nv zijn naam veranderen in Dutch Track Bound Transport Ltd (DTBT).

– Vanaf medio volgend jaar worden de grotere stations Track Bound Hotels genoemd en de kleinere Track Bound B&B. De benodigde aanpassingen zijn al aanbesteed bij ProRail, dat waarschijnlijk zal worden overgenomen door Bundes Bahn Netze.

– In treinen met slechts één conducteur zal voortaan mogen worden gerookt.

– Elke treinstel zal worden voorzien van een noodrantsoen voor drie weken.

– Bombardier adviseert elektrische treinen te voorzien van noodaggregaten.

– DTBT Ltd zal de arbeidsongeschikten die van de Grote Cabaretsleider Geert W. zich verplicht als vrijwilliger moeten melden, inzetten bij elke wissel als wachter. Blind, doofstom of kreupel geen bezwaar.

– Bij alle sprinters komt in het midden van elk bordes een chemisch toilet. Papier dient de passagier zelf mee te nemen.

Reageer
gravatar

Dienstmededeling aan alle reizigers;

De directie van de NS deelt u langs deze weg mede dat naar aanleiding van de vele klachten rondom het schrappen van toiletten in treinstellen er nieuw beleid zal worden gevoerd.
In onze nieuwe treinstellen zullen vanaf 2011 ALLE toiletten per direct worden afgesloten. Bij de nog te bestellen treinstellen zullen conform eerder geformuleerd beleid GEEN toiletten in het pakket van eisen worden opgenomen.
Gezien de vele storingen en het veelvuldig stilstaan van treinstellen ‘ergens’ op de spoorlijn hebben wij ProRail opdracht gegeven om, wisselend aan elke zijde van de spoorbanen, om de vijfhonderd meter, een eco-toilet te plaatsen. Wij gaan er vanuit de toiletbehoeftige reiziger hiermee voldoende van dienst te zijn.

NB: Het plaatsen van Eco-toiletten zal zich beperken tot de spoorlijnen in de Randstad en andere stedelijke gebieden. Op het platteland zullen wij volstaan met het op geregelde afstand plaatsen van enig struikage opdat de gekwelde reiziger de mogelijkheid krijgt zich met voldoende privacy te ontlasten.

Reageer
gravatar

Beste Paulus Spoorkwijt:

Fijn dat je mee wilt doen, inside info is nooit weg. Als het lukt om de huidige directiekwezels op dood spoor te zetten, mag jij de volgende Directeur Railwezen wezen.

Misschien wil je je ook inzetten voor de zusterbond de Bond van Hongerige en Dorstige Duurreizigers?
Zij wil dat elke wagon een buffetwagen is met het oog op onzekere reistijden opheden en in de nabije toekomst.
Net zoals de BBT ook ijvert om elk station uit te voeren als gerieflijke wachtkamer met volledige vergunning en hotel-faciliteiten.

Reageer
gravatar

Vanochtend vroeg grote paniek op het station. De trein naar Schiphol kwam onverwachts stipt op tijd aan op station Driebergen-Rijsenburg. Zowel passagiers als stationmedewerkers raakten in opperste verwarring en er brak zelfs een kleine rel uit in de kiosk toen men zich realiseerde dat de ingecalculeerde 23 minuten vertraging niet doorging. In de plotselinge haast werden er 34 koppen koffie en 52 broodjes besteld door de 8 wachtende passagiers, 2 conducteurs, een toevallige voorbijganger en een paniekerige kioskmedewerker die om onbekende redenen aan de verkeerde kant van de balie stond. Na vertrek van de trein, zonder de voornoemde passagiers die nog steeds op hun bestelling stonden te wachten, bleek de schade op een bedrag van 97,56 euro te liggen. Tevens moest de kioskmedewerker naar het ziekenhuis voor lichte brandwonden (koffie) en smeerkaas in haar linker oog (broodje verrassing).

Na stevig 5 minuten beraad van de NS top via twitter is er besloten dat dit voortaan en ten alle tijden vermeden dient te worden, het losse “trein komt wanneer ie komt” beleid gaat onmiddelijk weer van kracht. De kioskmedewerker krijgt een bon voor gratis thee tijdens werk uren.

Reageer
gravatar

Beste Jeettje,

Ik ben zo juist ontslagen, omdat ik niet bevoegd ben om klanten te woord te staan. Dat is namelijk de exclusieve taak van de OVV (Openhartig Verkeerd Voorlichten). Deze topafdeling van de NS zal geruime tijd niet bereikbaar zijn vanwege een veldslag met de directie PR (Politieke Praatjes) van ProRail.

Als je het niet erg vindt, doe ik mee met de BBT. Van stootblokken weet ik alles af, sinds ik dit jaar dwars door zo’n blok ben gereden.

Reageer
gravatar

Beste Paulus,

Waarschuw ze dan gelijk dat de Bond van Boze Treinwachters actiebereidheid heeft getoond en kortelings zal overgaan op actie “Stootblok” om alsnog treinen tot stoppen te dwingen.

Vertrekkende treinen zullen worden vertraagd om overstappers de kans te geven rustig over te stappen middels de actie “Kleefkracht” waarbij de kitspuit ruimhartig zal worden gehanteerd.

Helpt dit niet, gaan wij tot echte harde actie over en zullen wij natte blaadjes op de sporen strooien en wissels dichtsolderen.

Reageer
gravatar

Beste Jeettje,

Ik heb jouw verzoek even voorgelegd aan onze grootste klachtenafdelingen. Zowel de sectie Muur als de dienst Kastje zijn graag bereid uw klachten met uw medewerking aan elkaar door te schuiven. Van u wordt slechts verwacht dat u elke week ten minste drie keer een telefonische toelichting geeft (80 cpm).

Daarna is – waarschijnlijk al eind volgend jaar – bij de juridische afdeling één van de stagiaires van het bureau AC (Afwijzingen Claims) eventueel bereid om persoonlijk uw vordering in beraad te nemen. Verwacht wordt, dat u ongeveer midden 2015 de afwijzing heeft ontvangen, waartegen u uiteraard in beroep kunt gaan.

Ik mag u aanraden om op voorhand dat beroep nu aan te tekenen, gezien de wachtlijst van het kantongerecht.

Reageer
gravatar

Ja Paulus,

Je zal maar vastgevroren staan op het perron, dan wacht je wel. Gelukkig had ik het kerstpakket mee, dus eten en drinken ging nog wel.
Kan ik de eventuele rekening voor nieuwe schoenen bij jullie claimen als ze me met een kraanwagen komen lostrekken?

Reageer
gravatar

Beste Jeettje,

Wat een geduld om zo lang op de trein te wachten! Ik zou dat niet kunnen opbrengen, daarom reis ik nooit met de trein als ik geen dienst heb.

De spoorwegen hebben de afgelopen jaren alleen de wind van voren gehad. Naar verwachting zal dat ook het komend jaar het geval zijn.

Reageer
gravatar

Beste Jeettje, Dat was ik. Ik kon niet stoppen, want mijn remmen waren bevroren. Ik heb daarom dagenlang moeten doorrijden totdat mijn energie op was. Overigens behoef jij geen kaartje te hebben. Wij machinisten weten tegenwoordig heel goed zelf de weg te vinden aan de hand van onze ingebouwde TomTom XS Europa.

Reageer
gravatar

Nou die leenfiets wordt ook niks dus, als je iemand meeneemt met korting op jouw kaart, dan moet je verplicht op det tandem! Lekker is dat, met zijn vieren op één tandem. Ik zeg nog, NS zeg ik, ik zeg NS, dat staat je weer fraai hoor. Maar denk je dat ik antwoord terug kreeg? Welneen… Schande! Ik denk er sterk over na om mijn eigen treinspoor op te zetten.

Reageer
gravatar

Lieve Paulus:

Ik had je zo graag willen verrassen. Kon natuurlijk niet weten dat je naar mij onderweg was. Ik was onderweg naar jou. Valt niet mee met die sneeuw hier…Nu moet ik alleen scheppen…

Hoop dat je gauw weer hierzo bent…nog voor het nieuwe jaar….anders moet ik ook alleen met mijzelf zoenen met oud en nieuw….

Liefs Marg00tje…ks ks ks

Reageer
gravatar

Beste Jeettje,

Jij had het over mijn spoorgeleide mastino napoletano. Ik heb het geleiden uitgeprobeerd aan de hand van elektriciteitsklemmen op zijn neus en zijn staart. Hij spoort nu helemaal niet meer.

Reageer
gravatar

Beste Jeettje,

Dat was ik. Ik kon niet stoppen, want mijn remmen waren bevroren. Ik heb daarom dagenlang moeten doorrijden totdat mijn energie op was.

Overigens behoef jij geen kaartje te hebben. Wij machinisten weten tegenwoordig heel goed zelf de weg te vinden aan de hand van onze ingebouwde TomTom XS Europa.

Reageer
gravatar

Liefste MargOOtje,

Hoe zit dat nou? Ben ik jou op Bali aan het zoeken, zit jij in de huisjeshoge sneeuw in Madurodam.

Ik vrees dat ik niet voor oud-en-nieuw terug kan zijn, want ik heb begrepen dat het nog weken duurt voordat het vliegveldje is uitgegraven. Zit niks anders op dan skypen; het is in ieder geval iets.

ks ks ks

Jouw Paulusje

Reageer
gravatar

@7 Paulus S.: Die sneeuwblindheid is inderdaad een probleem gebleken: sommige, nou ja vrijwel alle, machinisten (ik noem geen namen) zagen mij zelfs niet staan wachten op dat kleine stationnetje en reden gewoon door!!!
Juist die keer dat ik wél een kaartje had!!

Reageer
gravatar

Ik heb horen fluisteren dat ze voor de eerste zonnestralen alweer een noodplan klaar hebben liggen… Maar deze keer zetten ze echt echt echt leenfietsen in hoor!

Reageer
gravatar

Klopt helemaal. In Madurodam is alles haarfijn uitgetest en wij kennen die problemen ook helemaal niet. Toch gaan hier stemmen op om ons spoornet in zijn geheel te gaan overkappen met plexiglas, zodat de problemen van de grote mensenwereld niet over komen waaien. Tevens is het dan voor onze reizigers een verademing om droog en warm te blijven door middel van een airconditioning.

Reageer
gravatar

Jaja, zolang de lente duurt: zodra de bloemen uitbloeien begint de ellende weer: stuifmeel op de bovenleiding – heeft een sterk isolerende werking, paardebloempluisjes in de collectoren- veroorzaakt doorbranden, machinisten met hooikoorts – zodat keer op keer de dodemansknop wordt gemist, kudde’s controleurs die meisjes in luchtige kledij zonodig moeten controleren en om de schijn op te houden jou ook 4x om je kaartje vragen: we gaan weer barre tijden tegemoet!

Reageer
gravatar

Een woordvoerder van de NS deelde mede, dat het contract met Pro Rail met wederzijdse instemming in 2011 niet wordt gecontinueerd.
De onderhandelingen tussen NS en Réseau Ferré de France zouden inmiddels bijna afgerond zijn.
NS laat in ieder geval vanaf 1 maart 2011 dagelijks een sprinter heen en weer rijden tussen Cannes en Antibes.

Reageer
gravatar

Dat wordt straks gegarandeerd in de lente wandelen langs het spoor, met het boekje: “de allermooiste NS routes in Nederland” in je hand. Parapluie en proviand meenemen en op alles voorbereid zijn. Op regen berekend, daar zijn natuurlijk in Madurodam uitgebreide tests aan vooraf gegaan in de minitreinproeftunnel van Margootje. Ja, daar lukt het mij ook nog wel om een spoortreintje de andere kant van het stadje te laten halen met de tuinslang erop en het vergiet erboven. Maar de echte lente? Dan maar de ogen van de tandartsassistente.

Reageer