Vogel spot vogelspotter

Spotter gespot door vogel

Eerder deze week is Bertus Kniest waargenomen in de Oostvaardersplassen. Een reuzenzwartkopmeeuw Larus Ichtyaetus spotte de vogelaar, die in een vogelkijkhut een boterham met pindakaas zat te eten. Deze waarneming is opmerkelijk: Bertus Kniest was niet eerder in de Oostvaardersplassen te zien. Het leefgebied van Kniest leek zich tot nu toe te beperken tot Drenthe, met name de directe omgeving van zijn woonplaats Oosterhesselen.

De reuzenzwartkopmeeuw had Kniest in eerste instantie bijna over het hoofd gezien. Wat beweging achter de hoge rietkraag vestigde echter zijn aandacht op de vogelspotter. Toen de vogel beter keek, zag hij dat een man van middelbare leeftijd plaatsnam in de vogelhut. Dat het ging om Kniest was toen nog niet geheel duidelijk. De vogelkijkhut in kwestie werd tot dan toe met name bezocht door enkele vogelaars die uit de buurt afkomstig waren, waaronder Cees de Boer en Joost Zwagerman.

In eerste instantie viel met name de snor van Kniest erg op. De combinatie van kleur (blond) en afmeting (fors) sloot eigenlijk alle hier vaker voorkomende vogelaars uit. De meeuw besloot Bertus Kniest van dichterbij te bekijken. Enige omzichtige manoeuvres later zat de vogel voor de hut en kon hij de determinatie rondkrijgen. De combinatie van een donkergroene jas, Zeiss verrekijker en zenuwachtig kuchje liet geen twijfel: het ging hier om Bertus Kniest.

Het bericht verspreidde zich snel onder de andere vogels en al snel wemelde het voor de vogelkijkhut van de belangstellenden. Kuifeenden, ruigpootbuizerds, kleine zwanen en natuurlijk de altijd goed geïnformeerde sperwer verdrongen zich om een glimp van Bertus Kniest op te kunnen vangen. Rond 16.15 werd Kniest voor het laatst gezien: hij verliet de hut en stapte in zijn auto.


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

[…] De foto op de voorpagina is afkomstig van Sicco2007 Andersom; Visie van vogels op vogelkijkers in de Speld Deel het!Vind ik leuk:LikeWees de eerste die dit leuk vindt. Categorie : […]

Reageer
gravatar

Ja ja, maar niemand hier die zich afvraagt hoe Kniest aan zijn eerste hap pindakaas kwam? Ik wijs hierbij allerminst subtiel naar de slechtvalk…

Reageer
gravatar

Mag ik er óók nog even op wijzen dat er verdraaid weinig apen rond Oosterhesselen te spotten zijn?

Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid te maken met de moeite die de apen hebben met het vinden van nootjes: de eerste tekenen van groepen zijn te vinden in de buurt van Apeldoorn; een zéér onnatuurlijke habitat.
Zielige gevallen hebben ten einde raad asiel gevraagd in Almere, ook verre van ideaal.

Reageer
gravatar

Volgens onze wetenschappelijke afdeling Ornithologie is de Kniest een ondersoort die de afslag Archaeopterygidae in het Tithonien gemist heeft. Met de bekende rampzalige gevolgen: een roofvogel verslaafd aan pindakaas.
Dit verklaart de aanzuigende werking van de Kniest: andere vogels zien in hem de predator.

De inlandse papegaai is in de omgeving Oosterhesselen totaal uitgestorven vanwege deze pindaverslaving en ook het koolmezenbestand in Oosterhesselen is hierdoor danig teruggelopen: de Kniest peutert de pinda’s uit de vetbollen en vernielt hierbij de netjes op dusdanige wijze dat veel voedsel verloren gaat.

Reageer
gravatar

De homo bertus kniestiens is verwant aan de homo sapiens en de neo-andestaler. Hij komt nog veelvuldig voor in Zuid-Amerika. Hij is waarschijnlijk voor het eerst in 1598 als verstekeling op een Spaanse pindaboot in Europa terecht gekomen.

De homo bertus kniestiens is in ons land een exoot, dus een allochtoon. Als homo wordt hij geplaagd door de jong van de homo monoreligicus en als exoot wordt hij belaagd door roofvogels van de Partij tegen Vreemde Vogels (PVV).

Reageer
gravatar

@Minny: Neen, het streven is niet de Kniesten uit te laten sterven, doch slechts onder strikt beheerste omstandigheden te laten gedijen.

Dat dhr. Kniest zijn met pindakaas vervuilde brood deelt met de fauna, is een van de ergste aanslagen sinds global warming die wij hebben waargenomen.
Sommige vogels hebben nauwelijks hersens en wij proberen ook die soorten voor uitsterven te behoeden: de acties van dhr. Kniest kunnen dat streven fataal zijn.

Deze soort Kniest dient in zijn eigen reservaat in quarantaine gehouden te worden en het valt daarom te betreuren dat men in Oosterhesselen zo slordig omgaat met openingstijden. Liever namen zij een voorbeeld aan Westerhesselen: daar hoor je nooit wat van.

Reageer
gravatar

Aha! Dus er is wel degelijk de intentie om Kniesten uit te laten sterven! Nou dan heb ik slecht nieuws voor u, dhr. Kniest heeft een vrouwtjeskniest gevonden en zij is in blijde verwachting van hun tweede kniestenkind, ook wel bekend als kniestkuiken. Deze worden zeer goed bewaakt en zitten op een voor u gelukkig onbekende locatie ondergedoken.

Wat betreft de aantijgingen rondom het veelvuldig pindakaasgebruik van dhr. Kniest kan ik kort zijn. Het is waar dat hij zeer veel pindakaas consumeert, echter er moet wel bij gezegd worden dat hij het brood altijd deelt met enkele vogels die hij nog wel tot zijn vrienden mag en kan rekenen.

Reageer
gravatar

Het WNF betreurt het gedoe om dhr Kniest. Bij ons bekend als iemand die zijn omgeving vervuilt met pindakaas, hetgeen het wildleven danig verstoort. Menig vogel heeft aan stijgvermogen verloren door die smurrie.

Er is dan ook geen sprake van een complot om dhr Kniest uit te roken. Het is de omgeving die uitgerookt moet worden vanwege de penetrante geur die dhr Kniest verspreidt met zijn pindakaas.

Wij zijn zeker voorstander van het behoud van zeldzame soorten en ons beleid is erop gericht die soorten minder zeldzaam te laten zijn: maar voor dhr. Kniest maakt het WNF met graagte een uitzondering.
Één Kniest is méér dan genoeg; men moet niet aan denken aan een Kniest met kroost die de lommerrijke omgevingen met pindakaas verstikken.

Reageer
gravatar

@20: U heeft het begrepen! Zoals de Russen mooie dames inzetten, zo zetten de vogels deze meeuw in. Het “toevallig” ontdekken van Kniest was het resultaat van een zorgvuldig uitgedokterd plan om de voortplanting der Kniesten een halt toe te roepen. Want: zolang er Kniesten geproduceerd worden, zal er altijd iemand zijn die deze gevleugelde terroristen nauwlettend in de gaten houdt.

Laat dit niet gebeuren! Save the Kniest! Doneer gul voor een hotelkamer, een doos viagra en een postorderbruid op giro 444-Kniest. The Kniest must go on!

Reageer
gravatar

Is het niet zo dat reuzenzwartkopmeeuw Larus Ichtyaetus is ingezet door het altijd lastige vogelvolkje als lokvogel? Om de nietsvermoedende Bertus Kniest uit zijn tent in Drenthe te lokken? Slachtoffer dus van de niets ontziende vogelmaffia. Straks gaan ze het “succes” nog uitbundig aan elkaar twitteren en zo. En ondertussen zogenaamd onschuldig aan de oliebollen. Foei!

Reageer
gravatar

Is het dan geen trekvogel? Ik dacht dat hij altijd in Spanje overwinterde.

Reageer
gravatar

Pfff.. Wilde iets gevat’s schrijven maar enkele van bovenstaande reacties zijn dermate gevat dat ik enkel kan lachen.. Chapeau…Zeker #7 werkte zeer op mijn lachspieren.. Heb echter wel uit voorzorg de rolgordijnen van de tuindeuren dichtgedaan vanwege de bonte specht en de vlaamse gaai welke regelmatig pinda’s komen roven, een gewaarschuwd mens telt immers voor twee. Deze vogels zijn mijns inziens niet direct de meest integere soorten.

Reageer
gravatar

@15,

Een tip voor u?
Vogelpoep zo veel mogelijk trachten te ontwijken…
Geen dank!

Enne, die vogels spotten met U gezien de forse lading ‘vliegende beesten-defecatie’ over/om u heen…

Reageer
gravatar

Ja welverdraaid! Potverdiedrubbeljes! Allegruttenopeenstokje zeg! Ik zie dat de propaganda van de roodborstbrigade weer zijn werk heeft gedaan? Kniest wordt hier gedemoniseerd alsof hij de schuldige is…het roodborst gevaar deinst ook nergens voor terug… Maar Kniest zal zegevieren, wat ik je brom! Het terugtrekken der zee is eenvoudig te verklaren aan de hand van een huis tuin en keuken proefje met pindakaas, een wasknijper en een zeemeeuw. Wie daar te lui voor is, die moet het dan maar zelf zien te strikken.

Reageer
gravatar

Kniest, ook bij ons geen onbekende……

Telkens als Kniest zich aan één onzer stranden vertoont heeft de zee de neiging zich terug te trekken. Wij houden Kniest verantwoordelijk voor dit tweemaal daags optredend fenomeen. Helaas hebben wij hem nog niet op heterdaad kunnen betrappen.

Reageer
gravatar

@Boer Koekoek, 6: Bart moet toch echt als Bant geschreven worden. Maar ja, een koekoek doet wel meer dingen die eigenlijk niet kunnen.

Reageer
gravatar

Ik lees in de laatste alinea, dat de verdachte de hut verliet en in zijn auto stapte. Ergo, het voertuig stond voor de uitkijkpost met beschadiging van het struweel en verbreking van de stilte als gevolg. Gelukkig is hij op heterdaad betrapt door een oplettende Larus Ichtyaetus. Bertus Kniest is er gloeiend bij.

Reageer
gravatar

Dit bewijst eens te meer hoe slecht vogels zijn voor de voortplanting van vogelspotters. Door in grote getalen heen en weer te fladderen en een buitensporige hoeveelheid aan openlijke belangstelling voor Bertus Kniest ten toon te spreiden, hebben zij deze schuwe vogelspotter weer weggejaagd. Het is algemeen bekend dat B.K. maar eens in de 6 a 7 jaar jongen heeft, en dan vaak maar eentje. Door deze opdringerige aktie der vogels kan het zomaar zijn dat hij het zelfs een keer overslaat of, je moet er toch niet aan denken, er helemaal mee ophoudt. En zoveel Kniestjes heeft hij nog niet geproduceerd, om dat verlies te dekken. Treurig bewijs weer, van hoe dieren de leefwereld van mensen verdringen en het voortbestaan in gevaar brengen.

Reageer
gravatar

Wat een belangstelling van die vogels voor ene Kniest….Hebben ze verder nog waardevolle bevindingen gedaan. Triest dat hij zomaar in zijn auto is gestapt en verdween….

Reageer