YouTube / TPO

Dion Graus ongeschorst

Dion Graus is ongeschorst door de PVV. Het niet-schorsen van het kamerlid is geen reactie op zijn eigen handelen, noch op nieuws over grensoverschrijdend gedrag of seksueel misbruik door anderen.