Homerische vergelijkingen met het verleden gaan meestal mank

Zoals appels geen peren zijn - hoewel het beide vruchten zijn die aan bomen groeien, verschillen ze op essentiële punten zoals de vorm, de smaak en de genetische samenstelling - zo gaan homerische vergelijkingen tussen bepaalde ontwikkelingen in het heden met bepaalde, soms zelfs donkere passages uit het verleden meestal mank.