NOS

NOS

Wereld kiest op klimaattop voor kleine, haalbare stappen om niet te zetten

De klimaattop in het Egyptische Sharm-el-Sheikh heeft een akkoord opgeleverd. De deelnemende landen zijn het eens geworden over kleine, haalbare stappen om uiteindelijk toch niet te zetten.

De bijna tweehonderd landen hebben onder andere overeenstemming bereikt over een wereldwijd klimaatschadefonds voor arme landen dat nooit gevuld zal worden. Ook is het doel van maximaal 1,5 graad opwarming overeind gebleven zonder concreet te maken hoe het bereikt moet worden.

Eurocommissaris Frans Timmermans reageert namens de EU teleurgesteld: “Het is wel erg mager. Wij hadden liever een veel ambitieuzer akkoord gezien met concrete afspraken om te negeren. Er moeten dringend grote loze woorden op papier worden gezet. De planeet kan niet wachten.”

Ontwikkelingslanden zijn positiever. De Pakistaanse klimaatminister Sherry Rehman juicht de oprichting van het schadefonds toe: “De komende jaren kunnen wij er bij iedere overstroming verongelijkt op wijzen dat gemaakte beloftes over financiering niet zijn nagekomen.”


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *