Onbevoegden krijgen eigen terrein

Oude fabriekshal beschikbaar voor iedereen

In IJmuiden wordt een oude fabriekshal opengesteld voor ongeveer vijfduizend onbevoegden. Door het terrein toegankelijk te maken voor ‘in principe iedereen’, geeft de gemeente Velsen een plaats aan mensen die vrijwel nergens welkom zijn. Dit maakte burgemeester Weerwind vandaag bekend.

Ferdi ter Beek, onbevoegd sinds zijn zestiende, is opgelucht dat er eindelijk een plek voor hem en zijn lotgenoten wordt gecreëerd. “In Nederland kom je het gros van de gebouwen alleen binnen als je bevoegd bent. Die harde mentaliteit bevalt mij niet.”

De gemeente zegt bij wijze van pilot een terrein toe waar iedereen vrij rond kan lopen en alles aan mag raken. Hoewel Ter Beek blij is met de handreiking van de gemeente, ziet hij nog wel de nodige beren op de weg: “Ik heb er zelf weinig aan, want ik woon 250 kilometer verderop, in Kerkrade. Bovendien brengt de bevoegdheid om ergens te zijn verantwoordelijkheden met zich mee. Het is nog maar de vraag of de charme van een verboden terrein niet verloren gaat.”


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Het uitsluiten van mensen is niet meer van deze tijd
de meest logische oplossing voor deze achterhaalde
werkmethode is het openstellen van ruimtes voor diegene
die zich eerst als uitgesloten zagen.

Er kan zich dan weer een eigen cultuur ontstaan
zodat andere mensen die eerst toegelaten werden
vervolgens worden uitgesloten om vervolgens in
aanmerking te komen voor een eigen ruimte met
onbeperkte toegang.

Je moet zulke ontwikkelingen goed begeleiden
met blinde geleide hond – die geen voorkeur kent
tussen allerlei mensen en zo.

je kunt in deze ruimten ook borden met
uitleg artikel 431, 437 en zo plaatsen
zo ontstaat er meer binding ..

het kan ook anders met het zelfde,
heb ik ergens gelezen.

Reageer
gravatar

We gaan hier geheel voorbij aan het principe van bewuste en onbewuste erkenning. Juist in de bewuste erkenning van mijn eigen onbevoegdheid erken ik de bevoegdheid van anderen die deze onbevoegdheid zelf nog niet bewust hebben erkend of bewust of onbewust bevoegd zijn of zijn gemaakt. Een erkenning die ik bij hen acht geheel onbewust plaats te vinden, wat in de praktijk helaas niet het geval blijkt.
Zo kan het niet anders dan gebeuren dat onbewust bevoegden zonder enige vorm van erkenning als onbevoegde het pand betreden, waarbij de vraag of dit bewust of onbewust plaats vindt natuurlijk cruciaal is.
Ik kan mij voorstellen dat het permanente gevoel van verwarring dat daarbij ontstaat leidt tot een grote aantrekkingskracht op dit complex met bijbehorende bezoekersaantallen. Dat maakt het gelukkig mogelijk dit onzalige plan gewoon om reden van brandveiligheid naar de prullenbak te verwijzen

Reageer
gravatar

Burgemeester Franc Weerwind van Velsen -IJmuiden adverteert zijn gemeent regelmatig als “Amsterdam aan Zee” . Met deze onbevoegdenopvang kan hij Velsen beter als Amsterdam West betitelen, dat scheelt in 020 weer een hoop ellende.

Reageer
gravatar

@ Bant Luttelgeest

Dat is de schuld van Joop den Uyl, destijds bevoegd minister-president. Helaas heeft hij er ook voor gezord dat de mijnen alleen nog toegankelijk zijn voor bevoegden, en dat zijn er niet veel meer.

Reageer
gravatar

Wil mij vergeven, maar zo’n gebouw, dat is rechtstreeks ontworpen als sterfhuisconstructie. En hoe dat werken gaat is zon & klaar. Omdat er slechts bevoegdheid is voor zo ongeveer de eerste 5000 onbevoegden, die wegens bevoegdheid-by-aantal er direct weer uitmoeten maar toch moeten blijven om de komst van zgn onbevoegd-by-boventalligheid-onbevoegden mogelijk te maken en zo ook zelf weer onbevoegd te worden zullen er meer in moeten dan waar er zuurstof en grondoppervlak voor is. Nou, dan weet men wel hoe dat gaan gaat. Dit riekt knap scheef met uw goedvinden.

Reageer
gravatar

Volk van Nederland, Henk en Ingrid,

De tsunami van onbevoegden in ons land neemt verwoestende vormen aan. De opvang van onbevoegden door de Linkse kerk, waarin geen koffie maar thee (!) wordt geschonken, is godsgeklaagd. Onze bevoegdhedencultuur wordt op gruwelijke wijze ten gronde gericht waar we nota bene zelf bijstaan.

Daarom eis ik een stevige hoge muur rondom ons land. Uiteraard met uitzondering van de overzeese gebiedsdelen. Er zal slechts een klein deurtje in de muur worden geplaatst, dat door mijn breedgeschouderde beveiligers zal worden bewaakt. Ik heb ze na de ommuring immers niet meer nodig.

Ik ken persoonlijk de doorgewinterde bestuursvoorzitter van het zeer ervaren Israëlische betonbedrijf Likoed, Benjamin Netanyahu behoorlijk goed. Zijn geroutineerd firma wil de klus wel bedreven ter hand nemen tegen betaling van het bedrag dat wij nu jaarlijks vergooien aan bananenrepublieken in Afrika.

Eigen bevoegden eerst!

Reageer
gravatar

Geert,

Bedoel jij niet: “Eigen bananenkoninkrijk eerst!“?

gravatar

Zeg eens blonde lijder, pardon leider,

Kunnen die breedgeschouderde bewakers zelf wel door dat deurtje om de onbevoegden ver genoeg weg te houden? Ik denk niet dat ze slim genoeg zijn om er zijwaarts doorheen te gaan, anders hadden ze “het volk” wel beter tegen jouw gescheld en getier beschermd. Daar waren ze toch voor aangesteld?

gravatar

Ferdi ter Beek,

Voor een omkoopsom van maar € 28,69 ben jij eenmalig bevoegd om in slechts drie uur en 42 minuten van het centrum van Kerkrade naar het centraal busstation in IJmuiden te reizen.

Je kunt natuurlijk ook onbevoegd reizen, maar dat is doorgaans veel duurder.

Tip
Neem voor het verblijf in de onbevoegdenopvang een slaapzak en een tandenborstel.

Reageer
gravatar

Mijnheer Streng,

U bent bij uw tip het belangrijkste vergeten: een legitimatiebewijs. Zonder dat kleinood mag hij niet tot de onbevoegdenopvang worden toegelaten.

gravatar

Mijnheer Ferdi ter Beek uit Kerkrade,

Wat let u om zelf zo’n onbevoegdenopvang te beginnen.

Gisteren nog stond een interessant overzicht van onbevoegden in ons land. Uw gemeente behoorde tot de koplopers. Ik verwacht dat u daarom voor uw initiatief kunt rekenen op een forse subsidie van de bevoegde instanties.

Reageer
gravatar

Onbevoegd zijn is juist dat wat spanning veroorzaakt. Bevoegd zijn om onbevoegd te mogen zijn zorgt ervoor dat deze spanning verdwijnt. Ik hang regelmatig op een NS-perron rond zonder geldig vervoersbewijs. Dan zit ik daar gewoon, op een bankje, onbevoegd te wezen. Heerlijk vind ik dat! Probeer het zelf eens, opwindender vindt je het nergens!

Reageer
gravatar

Ik geniet er juist van om mij ergens onbevoegd te bevinden; je doet iets fout maar wát precies, wat zijn de consequenties als ik mij -onbevoegd- op een parkeerterrein hier in de buurt begeef om kastanjes op te rapen?
Het bord: verboden voor Onbevoegden hangt er luid en duidelijk.

Nog nooit betrapt jammer genoeg; wat zou me boven het hoofd hangen bij overtreding van het verbod vraag ik me al sinds ik kan lezen af..

Ik heb er niks te zoeken, ja kastanjes als ik me verveel, en kan dus gevoeglijk aannemen dat ik Onbevoegd ben de kastanjes mee te nemen
.
Het hek staat gewoon open, de Welbevoegden moeten gewoon beter opletten dat er geen Onbevoegden op hun terrein komen, zoals je ook je fiets op slot dient te zetten en de voordeur achter je dicht moet trekken als je van huis gaat.

Zo’n hal is toch een beetje niks aan, sorry, ik snap de goede bedoelingen achter het plan maar toch, nee, net niet helemaal een Goed Gelukt Plan.

Al is burgemeester Weerwind een lieverd dat hij aan deze groep mensen heeft gedacht, bravo!!!
De Onbevoegden zijn dankzij hem wél weer even op de kaart gezet (als waren het Vergeten Groenten) wie weet volgen er meer initiatieven???

Reageer
gravatar

Ik ben juist wel bevoegd om te reageren en alleen daarom al doe ik het niet.

Nu het mag doe ik ook niet meer aan godslastering.

Ik denk nu over een carrière als inbreker zolang dat nog verboden is tenminste.

gravatar

wilt u wel eens onmiddellijk stoppen met deze praktijken. U kunt namelijk niet spreken namens M. R. de DH. Deze zeer wel opgevoede heer
bedient zich uitsluitend van afperspraktijken waar de maffia jaloers naar staat te kijken. Een bedrag van € 35,– is in dat licht gezien slechts een fooi. U bent duidelijk op eigen gewin uit en dat mis niet toegestaan.

gravatar

Dit is het meest onzinnige verhaal wat ik de laatste tijd heb gelezen.
Het toont eens te meer aan dat de overheid geen enkel gevoel voor zijn burgers op kan brengen. Ook Ferdi B lult uit zijn nek en snapt er zelf klaarblijkelijk niets van. Hij heeft het over een harde mentaliteit maar daar gaat het toch om. Het juist onbevoegd ergens toegang verschaffen is wat zij willen. Door nu een ruimte beschikbaar te stellen voor onbevoegden legaliseer je de toegang en ben je bevoegd aanwezig. Juist dat is wat men niet wil. Dit is de ondergang van het onbevoegd aanwezig zijn.

Reageer
gravatar

Ouwe Hoer,

Begrijp jij dan niet dat onbevoegdheid niet wordt gelegaliseerd, maar alleen gedoogd. Het verkopen van meer dan één tijdelijke bevoegdheid aan onbevoegden zal echter verboden blijven. Voorts mogen niet meer dan drie tijdelijke bevoegdheden in voorraad worden gehouden.

gravatar

Zeg broertje lief,

Ik heb begrepen dat een verslaafde onbevoegde één tijdelijke bevoegdheid legaal in huis mag hebben.
Het scheppen van bevoegdheden op grote schaal blijft echter streng verboden.

gravatar

Beste jongelui,

Jullie zijn pas goed op de hoogte. Ik moet daar als verantwoordelijke minister aan toevoegen, dat de plisie streng zal toezien op handhaving van het onbevoegdenbeleid. Daartoe zullen de veiligheidsdiensten van mij en van Jeanine, alsmede uiteraard die van het Oranjehuis, met terugwerkende kracht meer bevoegdheden worden toegekend.

gravatar

Ik werk zelf momenteel nog als onbevoegd chirurg, ben ik nu door deze maatregel bevoegd operaties te verrichten in het gebouw te Velsen?
Ik ben wel in het bezit van een slagerscertificaat maar zonder alcoholvergunning en heb rijbewijs b (zonder aanhangwagen).

Reageer
gravatar

Ferdinand,

Dat heb jij goed gezien.

Maar er is natuurlijk altijd een kans dat de taakstraf bestaat uit werkzaamheden op onbevoegd terrein, zodat de amateuronbevoegde bevoegd wordt en dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn.

gravatar

Klopt, het is slechts 243 km. Wel je aan de feiten houden, hè Speld. Anders kunnen jullie je onbevoegdheid nog wel eens kwijtraken.

gravatar

Is het gebouw alleen toegankelijk voor onbevoegden?

Reageer