VVD: Plichtrecht voor vaccinaties

'Uiteindelijk is het aan de rechter of de plichter'

Nederlanders moeten het recht krijgen zich verplicht te laten inenten. Dit stelt VVD-senator Heleen Dupuis.

Dupuis: “Mensen die grondwettelijke bezwaren hebben tegen een overheid die inenten verplicht, hebben de mogelijkheid tot een vrijwillige vaccinatie. Willen ze dit niet, bijvoorbeeld wegens gewetensbezwaren tegen vaccinatie, dan zullen ze verplicht worden ingeënt. Op die manier is iedereen tevreden.”

De SP is fel tegenstander van Dupuis’ stelling en ziet meer in een rechtplicht. Tweede Kamerlid Renske Leijten: “Ik zou het gewoon simpel houden. Met een rechtplicht heeft iedereen het recht om gevaccineerd te worden, je bent dan alleen verplicht om van dat recht gebruik te maken. Zo vervallen we niet tot een plichtsstaat. Op die manier is iedereen tevreden.”

Els Borst, oud-minister van Volksgezondheid, pleit voor een gematigder standpunt, met name vanwege de vele twijfelgevallen die zich zullen voordoen: “De grens tussen plichtrecht en rechtplicht enerzijds en tussen grondrechtplicht en plichtgrondrecht anderzijds is de afgelopen decennia behoorlijk vervaagd. Dat heeft de zaak niet overzichtelijker gemaakt. Uiteindelijk is het dan ook aan de rechter of de plichter om de plichtgrondrechten en de grondrechtplichten tegen elkaar af te wegen, met het risico dat ze elkaar opheffen.”

Hoogleraar Flemmo te Gader van de Faculteit Plichtsgeleerdheid aan de Universiteit Utrecht waarschuwt voor regelzucht: “Dit soort discussies zie je wel vaker in het plichtrecht. Historisch gezien is Nederland altijd flexibel omgegaan met plichtgerechtigden en rechtplichtigen. Toch moet je rechten nooit van bovenaf opleggen. Plichten trouwens ook niet. Het is gewoon een heel moeilijke situatie.”

Of er ooit een sluitende wetgeving over deze kwestie zal komen is volgens Te Gader maar zeer de vraag. “Vaccinatieartsen komen voor onoverkomelijke dilemma’s te staan. Moeten zij vrijwillig een patiënt inenten of mogen zij dit verplicht doen?”


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Iedereen tevreden???? Ik ent mijn kind heel bewust niet en dat is nadat ik onderzocht heb wat de voors en tegens zijn van dit gebeuren (zouden meer mensen moeten doen) Als iedereen zo overtuigt is van de werking van inentingen maakt het toch niet uit dat ik dat niet doe? Er gaan verdikkeme kinderen dood aan inentingen, raken levenslang beschadigt en dat wordt door het RIVM vakkundig onder het vloerkleed geschoven. Ik vind het vreselijk om te zien hoe mensen als makke schapen achter het vacciantieprogramma lopen zonder zich af te vragen wat ze in hun kind spuiten en wat de gevolgen hier van kunnen zijn. Nee we maken ons druk over de mazelen terwijl vroeger ieder kind deze ziekte kreeg. Tussen 1995 en 2007 zijn er 72 kinderen gestorven zonder aanwijsbare reden en binnen 2 dagen na een vaccinatie! Het is te bizar voor woorden dat mevr Dupuis zich op deze manier opstelt. Ze weet duidelijk niet waar ze het over heeft. http://www.meerwetenoverfreek.nl/ en lees http://www.nvkp.nl en http://www.vaccinvrij.nl/index.html LEES voordat je je kind volspuit met zware metalen, formaldehyde, dierlijke eiwitten enz enz

Reageer
gravatar

Nadenken en lezen voor je een gezond kind volspuit,, wie betaalt de politiek om zo pro vaccinatie te zijn?

gravatar

Sorry Moosje, ik had een geëlaboreerde en bewijsmatig ondersteunde reactie (ik ben nu eenmaal matig begaafd in one-liners), maar deze werd preventief verwijderd door de nieuwe censuur. Een tweede poging werd in de kiem gesmoord en ik hoop dat tenminste deze apologie wél doorkomt. Duimen wij daarvoor.

Reageer
gravatar

Moosje, het is niet slechts de VVD ‘an sich’, die vrouwen doet verschrompelen, natuurlijk spelen er andere variabelen mee. Dus ook menopauzes, wisselende partners, te lange vergaderingen, de hydratie, gelddorst, etc. etc. Maar in essentie ontsteekt de VVD wél in daartoe ontvankelijke geesten de vlam der gedrevenheid ten gunste van de bevoorrechten in onze samenleving. Neelie streed immer en strijdt nog steeds als een leeuwin voor de belangen van OSM, niets ten nadele van haar. Maar zij heeft daarvoor wel offers moeten brengen, drie of vier echtgenoten die succombeerden onder de vlammende daadkracht van deze schippersdochter, één zwaar Eurocommissariaat moeten inleveren, ga er maar aan staan. Het is de missie die de VVD haar carrièrevrouwen oplegt/meegeeft/opdringt. Kijk hoe het afliep met Haya van Someren-Downer. Duidelijk?

Reageer
gravatar

Wat u zegt Heer Jeettje, de VVD doet zelfs in Rotterdams territoir sterke vrouwen verschrompelen, anders dan door de menopauze. Onze Nelie Smit/Peper-Kroes, zij staat en vecht nog alsa een tandeloze leeuwin, maar ook haar eertijds strakke decorum ontsprong de tand des Tijds niet. Gedenken wij de vergankelijkheid in de persoon van Patricia Paay: (a)ars longa, vita brevis.

Reageer
gravatar

Waarde Outsider,

Was het de VVD die het eerder zo strakke lijf van Neelie deed verschrompelen?
Was het de tand des tijds die hier een rol in speelde?
Of was het toch die destijds al spectaculaire coalitie tussen respectievelijk VVD- en PvdA-corifee, die, bezien met de kennis van nu, als waarschuwing voor een tot verval en ondergang leidend monsterverbond, had kunnen gelden?

gravatar

@11 Suus, In antwoord op je prangende dilemma, gezien de complexiteit van uiteenlopende levensovertuigingen zijn beide mogelijk, m.u.v. weigerende wetsdienaren want zij houden het om veiligheidsredenen liever bij slagwapens en schiettuig.

Reageer
gravatar

Sorry Suus, de red. heeft besloten mijn reacties op je vraag in @11 urenlang achter te houden om daarna deze 3 maal te plaatsen. Het hoe en waarom is niet bekend.

Mis de oude Speldsite best wel een beetje.

gravatar

Interessant: dit is niet de eerste expert die de opbloei van de wereldwijde kankerbestrijdings-industrie wijt aan toevoegingen aan sera door de farmaceutische industrie.

Reageer
gravatar

Iedereen noemt zich tegenwoordig expert of wordt expert genoemd door lui die te lui zijn om zelf een en ander na te gaan; ik bedoel niet u, Heer Outsider.

Hadden ze dat gedaan, hadden ze kunnen vaststellen dat er nogal wat soorten kanker zijn die allen onder de naam vallen, maar genetisch gezien weinig met elkaar te maken hebben en verschillende oorzaken kennen.
Voor iedere soort kanker iets in een medicijn stoppen om het op te wekken, zou het medicijn ontzettend giftig maken, zo giftig dat men er niet eens kanker van zou krijgen …. geen tijd genoeg van leven.

gravatar

Mevrouw Dupuis heeft zich haar werkzame leven lang beziggehouden met de juridisch aspecten van ethiek, of de ethische aspecten van juristerij. Nu, in de nadagen van haar carrière, werpt Heleentje zich op de economische aspecten van de vrijheid van keuze. Dat is de VVD ten voeten uit, vrije keuze is goed; geld speelt geen rol, uitsluitend voor VVD’ers, OSM en BCBG, maar voor gewone burgers mag het niks kosten. Die moeten het zelf betalen.

Reageer
gravatar

Tja, Heer Outsider, die nadagen zijn reeds lang begonnen vrees ik. Mevrouw Dupuis heeft de hele mikmak haar leven lang zo geabstraheerd en op ijl filosofische hoogte gebracht, dat het gebrek aan frisse lucht haar parten speelt en de blik op de barre werkelijkheid bezoedelt.
Trieste teloorgang van een Rotterdamse. De VVD maakt meer kapot dan je lief is.

gravatar

Beste Outsider,
De combinatie VVD-bobo en ethica is op zich al een heftige contradictio in terminis.

gravatar

Het moet een vrije keuze blijven!!!!! Ik ben tegen vaccinations omdat er gifige stoffen in zitten zoals kwik aluminum!!! Het zal je kind of kleinkind maar wezen!!! Think about!!!
“Before mass vaccination programmes began 50 years ago, Miller insists we didn’t have cancer in epidemic numbers, that autoimmune ailments were barely known, and childhood autism did not exist.” http://allafrica.com/stories/201307150405.html?viewall=1

Reageer
gravatar

Beste heer/mevrouw Jansma, Dank voor bovenstaande informatie en gezien uw brede kennis van zaken zou u mij wellicht ook kunnen vertellen waar ik een schuilkelder, bunker, desnoods duikboot moet bestellen?

gravatar

Volgens mij heeft juist u een injectie gezond verstand nodig, maar waarschijnlijk is het al te laat.
En wat heeft u tegen aluminium? U draagt het toch als hoedje?

gravatar

Aluminium is uitstekend bestand tegen roesten. Voorlopig zitten we dus nog wel even met die hoedjes opgescheept.

gravatar

Toch missen we in deze discussie 1 belangrijke zienswijze. Dat is namelijk de doorslaggevende mening die prof. dr. ir. Bert Bokhoven (ook als vermaard trendlistener) vanuit zijn omni-expertise en permanente deskundigheid kan geven. Weer een gemiste kans van de Speld!!

Reageer
gravatar

Na het zomerreces komen wij met een w*tsvoorstel gericht op de plicht om bij willekeurig welke verkiezing op D’66 te stemmen of, bij weigering daarvan, het recht op euthanasie te benutten.

Reageer
gravatar

Beste senatormevrouw Dupuis,

Kunt u voor mij ook meteen even iets regelen tegen de belastingverplichting?

Reageer
gravatar

De chaos is compleet als weigerambtenaren daarom straks ook nog prikacties gaan houden…..

Reageer
gravatar

Bedoelt u prikacties door weigerrechtambtenaren of door weigerplichtambtenaren? Niet dat het uitmaakt voor de prik, maar wel voor de procedure.

Het maakt trouwens ook uit voor de spellingscontrole want die heeft geen enkele moeite met de weigerplichtambtenaar.

gravatar

Suus, Gezien de complexiteit van uiteenlopende levensovertuigingen zijn beide mogelijk m.u.v. wetsdienaren want zij houden het om veiligheidsredenen liever bij schiettuig en slagwapens.

gravatar

Beste Suus, Gezien de complexiteit van levensovertuigingen is het verstandig rekening te houden met beide mogelijkheden, echter m.u.v. weigerende wetsdienaren, zij houden het om veiligheidsredenen liever bij schiettuig en slagwapens.

gravatar

Ik kreeg laatst een bekeuring toen mijn achterplichtje het niet deed, maar naar een begeleidende vaccinatie kon ik fluiten. Huilend ben ik naar huis gefietst, die avond heb ik niet gescoord.

Reageer
gravatar

Ik kreeg laatst een bekeuring toen mijn achterplichtje het niet deed, maar naar een beleidende vaccinatie kon ik fluiten. Huilend ben ik naar huis gefietst, die avond heb ik niet gescoord.

Reageer
gravatar

Als conservatieve anarchist voorzie ik problemen met weigerartsen en wildprikkers.

Reageer
gravatar

Bij de oude Egyptenaren hield de plichtplicht de zaak in de hand hield. Helaas is het wat sleets geworden in het nieuwe Egypte, maar toch.

De oude Grieken hadden het rechtrecht, maar daar komt tegenwoordig helaas niks meer van terecht.

Persoonlijk zie ik meer in de plicht op plichtsrechtrecht gecombineerd met het recht op de rechtsplichtplicht.

Reageer
gravatar

Ah beste Paulus, u bent gepromoveerd tot Meester, waarvoor mijn felicitaties. Welk een stiel beoefent u thans meesterlijk? Al lezende uw relaas is mij dat ontgaan. Voorts wens ik u een prettige vakantie toe op uw campingadres.

gravatar

Ik heb die Flemmo te Gader eens gegoogled, en wat blijkt? Hij is een jobhopper pur sang. Dan is hij weer in Nijmegen werkzaam als econoom, dan weer journalist van het Dagblad van het Noorden, dan weer senior onderzoeker bij TNO Age en Gender. En nu zou hij opeens Hoogleraar van de Faculteit Plichtsgeleerdheid zijn? Hij lijkt mij geen erg betrouwbare bron.
Speld-journalist, doe je huiswerk!

Reageer
gravatar

Een plichter heeft helemaal niks te zeggen over rechtplichten. Schoenmaker blijf bij je leest.

Reageer
gravatar

Neen toch, dat meent u toch niet? Als wij inentingen uitbesteden aan schoenmakers wordt het een zoodje.
En duurder: zwiegenäht en dat soort dingen.