‘Uitzetten Neanderthalers op Veluwe ondoordacht’

Vermenging met lokale bevolking dreigt

De herintroductie van de Neanderthaler op de Veluwe blijft de gemoederen in de regio bezighouden. Volgens Staatsbosbeheer, dat de oermensen eind 2012 uitzette, is het project een groot succes, maar volgens omwonenden schetst de organisatie een ‘te rooskleurig beeld’ van de situatie.

Met een aantal van 10.000 vormen de Neanderthalers een serieuze belemmering voor wandelaars en dagjesmensen. Thea Rangoort (56) uit Harskamp heeft er schoon genoeg van. “De heide ligt bezaaid met karkassen van everzwijnen en gestroopte hazen. Bovendien verwijderen de oermensen stelselmatig de bewegwijzering, waardoor wandelroutes niet meer te volgen zijn.”

Volgens bioloog Maurits de Vriend van de Universiteit Wageningen dreigt er zelfs een ware ramp. “Door het uitsterven van de sabeltandtijger heeft de Neanderthaler op de Veluwe geen natuurlijke vijanden. Ze kunnen zich dus nagenoeg onbeperkt voortplanten.”

De Vriend stelt dat een aantal exemplaren zich lijkt te vermengen met de lokale bevolking. “Er zijn sterke aanwijzingen dat minstens één mannetje heeft gepaard met een zekere Kathelijne Grouw uit Hoenderloo. We hebben geen idee wat voor levensvorm dat op kan leveren. Deze uitzetting was op zijn minst ondoordacht.”


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Het gaat niet om het uitzetten van Neanderthalers. “Nee Ander Taligen zijn niet hetzelfde als Nanderthaler. Het gaat gewoon om bezoek van toeristen van buiten de Veluwe.
Typisch gevalletje “verwildering” van de journalistiek.

Reageer
gravatar

Heel goed voor mijn ego, deze teksten.
Want dit verklaart alles.

Want woon al paar jaar als Apelfoorter op de Veluwe en weet eigenlijk niet eens waarom.
Heb alleen sindsdien nog meer zin dan voorheen om teefjes te grijpen, wat onduidelijks tegen ze te mompelen, een beetje in de modder te wroeten en dan slapen.

Nu ook weer, het zwijn van het spit is net op.

Maar nu weet ik dat ik misschien ook nog beschermd ga worden.

Mooi, Mooi

gravatar

Sandberg, Sandberg? Nog familie gehad die iets met het “Stedelijk” had, of was het nou toch het “Rijks”? Het was in ieder geval iets zanderigs. Maar terzake: dominee Neander is niet oud geworden (30 jaar slechts blijkens mede-deling van GWS), toch een prestatie dat hij in die bepaald korte tijd én afgestudeerd dominee werd én er in slaagde de regio naar hem te laten vernoemen. Gebeurde dat in vivo of postuum door idolate kerkgangers?

Reageer
gravatar

Dat zijn van die vragen die men weleens laat liggen: hoezo Neanderthal.
De geschiedenis lezend van deze gereformeerde dominee en componist/tekstschrijver van hymnen, is het grappig dat juist in het dal waar hij zijn liederen componeerde en zong, en wat naar hem vernoemd werd na zijn dood, de resten opgegraven werden van mensen die niet bestaan konden hebben volgens zijn geloof.
Het lot pakt soms hilarisch uit.
http://www.cyberhymnal.org/bio/n/e/a/neander_j.htm

gravatar

Driewerf bravo aan de redactie.
Alleen: familie van de originele Neanderthaler wonen al langer verspreid over geheel Nederland en ver daarbuiten.
Dat betreft: ds. Joachim Neander (1650-1680), naamgever van de loctie.
Groeten, GWS (grin)

Reageer
gravatar

Politie, Brandweer en nog niet uitgezonden Krijgsmachtmanschappen zijn op het hoogste niveau van paraatheid gebracht, inderdaad: Alarmfase 3 voor het hele Rijnmondgebied. Nadere bestudering van de stafkaart der deelgemeenten Hillegersberg/Schiebroek leverde nog een zwakke plek op in de verdediging van Hillegersberg: sommige Neanderthalers blijken te kunnen zwemmen -op zijn hondjes- en massale oversteek op houten vlotten vanuit Crooswijk is niet uit te sluiten. Gelukkig heeft intussen wél Kralingen, onder daadkrachtige aanvoering van Ruud Lubbers, zich solidair verklaard met Hillegersberg en de grenzen (voor niet-ingezetenen) gesloten. Filialen van AH-XL zullen vanuit de lucht worden bevoorraad, stroom wordt geleverd vanuit nood-aggregaten. Medeleven wordt betuigd vanuit ABBBC-strongholds Aerdenhout, Blaricum, Bergen-Binnen en Castricum aan Zee. Mocht door een onverklaarbare speling van Het Lot Feyenoord toch nog kampioen worden, weet dan, O waarde Jeettje dat u niet alleen staat in uw strijd tegen Neanderthaligen en andere Pithecanthropi Erecti.

Reageer
gravatar

Jeettje, de Filistijnen over u. Aan de slag nu; tankvallen en opbreken van tramrails en 3 meter hoog zandzakken stapelen aan de oostelijk kant van de brug bij Lommerrijk en remmende staketsels, landmijnen, kraaienpoten en oververhitte damesdisputen vanaf kruispunt Kleiweg/Straatweg. Afgekeurde occassions gestapeld in de Willem van Hillegaersbergstraat, Tramremise aan de Kootsekade dichtgemetseld met daarin -voor eeuwig- RET-icoon Gerard Cox, zijn ‘Bruis’-tablet en Stokvis (geen familie van NV v.h. R.S.) van de Bruine Rotterdammer. En met knoflook bewapende patrouilles op het traject Uitweg/Ringdijk. Dat moet migratie van Neandertaligen toch doen stoppen vóór die typische beschavingsenclave tussen Station Noord en het Beatrixplantsoen.

Reageer
gravatar

Oh, Heer Outsider, voor u de toorn van Heer Bøs Showfør over u krijgt gestort een correctie (sluikreclame voor Correct): Cox is geen Rotterdammer – woont ergens op een platteland- en het hele Gelukgebeuren speelde zich af op Zuid. Dat gaan wij dus niet in de Kootsekade remise metselen: historisch niet verantwoord.

Gelukkig heeft Feyenoord ervoor gezorgd dat men afziet van een kampioenschap. De hooligans hebben derhalve de handen vrij om een feestje in 020 op te leuken.

Met de zwemmende Neanderthalers zal worden afgerekend door de Zeeverkenners van De Argonauten, De Lischgroep en de Dr John Mott Groep.
Me dunkt dat dit afdoende is.

gravatar

Sakkerloot, die Neanderthaler rukt op: de wind staat verkeerd en ik ruik derhalve een immense zweetwalm vanaf richting Coolsingel hierheen drijven. Dit moet minstens een alarmfase 3 worden.

Op de televisie zie ik inmiddels een groep Ethiopiërs en Kenianen in doodsnood voor de meute uitrennen; een horde die als het ware de wegkanten probeert te plastificeren met weggekeilde drankflesjes. Waar moet dat heen met de eens zo schone stad??

Een omleidingsroute terug naar de Veluwe lijkt niet opportuun, Partij voor de Dieren of niet.

Reageer
gravatar

Nog sterker; DNA-onderzoekers en antropologen hebben vastgesteld dat oorspronkelijke bewoners van Brababwe en Limbabwe genetisch sterk verwant zijn aan de bewoners van het Neanderdal. Sommige endemische ziekten en rites uit de tijd vóór de onderwerping van genoemde volksstammen zien we nu nog terug bij de subspecies “Hooligans”, een plaag die zich over het hele land verspreidde: men heft menig glas, doet een wilde plas en ramponeert het plaatselijke horecameubilair.

Reageer
gravatar

En hoeveel mensen hier weten hier dat wij niet afstammen van de Neanderthalers?
Dus deze vermenging zal misschien wel goed doen bij het lokale DNA.

Reageer
gravatar

Voor het probleem dat ze geen natuurlijke vujanden hebben en geen andere dagbesteding, nee, 24 uursbesteding hebben dan elkaar voortdurend te bespringen heb ik de volgende oplossing: midden in de Veluwe plaatsen we een uitzettingscentrum waar nu eens consequent alle illegalen naartoe gebracht worden. De frequente oorlogen tussen de verschillende stammen (Neanderthalers, Bosnegers, Hutu imboorlingen,Tutsiscum,Somalische Khatters,ScheisseSunni’s, Shiitheads etc.die, mits niet bijgevoederd, zullen resulteren in een stabiele populatie waarmee het illegalenprobleem is opgelost en het ons ook niks meer kost dan het transport van de illegalen en het bewaken van de periferie. Het transport geschiedt het veiligst middels droppings vanuit een helicopter en natuurlijk moeten escapees die de geelectrificeerde hekken overleven afgeschoten worden, of ze nu wel of niet een OV kaart kunnen laten zien.

Reageer
gravatar

Het Min. van BuZa bericht dat de vice-president van de Volksrepubliek China contact heeft opgenomen met onze minister van BuZa Timmermans; men is erg geïnteresseerd in de integratieprocessen die Nederland m.b.t. de Neanderthalers voorstaat. Als experiment overweegt men daar opstandige Oeigoeren uit hun isolement te verlossen en verdund uit te zetten in urbane gebieden rond Beijing, Chiang Zhu en HongKong. In eerste instantie zonder begeleidende imams, maar als het experiment aanslaat kunnen die later, Mandarijns herschoold, worden nagezonden. BuZa overweegt nu een officieel staatsbezoek aan China mét handelsmissie op de nog lege agenda van Willem IV te plaatsen. Monsters en preparaten van Neanderthalers zullen Willem en zijn coterie vergezellen, aldus de RVD.

Reageer
gravatar

“Monsters en preparaten van Neanderthalers zullen Willem en zijn coterie vergezellen”
Bedoelt u te zeggen dat ook hier zijn moeder mee moet?

gravatar

Geachte Bus Showfeur: bij bemonstering van de Neanderthalers kán -geheel per ongeluk- de moeder van W.A. zijn meegenomen, doch bij “preparaten van deze species” moet u eerder denken aan reeds eerder overleden en gebalsemde of anderszins geprepareerde bewoners van het Koninklijk Huis.

gravatar

Hedenmiddag twitterde mij Prof. Mr. Alka Seltzer van de Faculteit Gendergenetica der Vrije Universiteit Amsterdam, schutsvrouwe van de Nederlandse Bond van Potten en Poten. Zij zoekt sponsors en collectanten voor een landelijke inzamelingsactie ten bate van dakloze Yeti’s, Bigfoots en Neanderthalers. Zij krijgt steun van enkele geslaagd geïntegreerde individuen uit die subculturen, o.a. Joop van de Ende en John en Linda de Mol; zij allen spreken de Neander-taal als moedertaal. Albert Heyn heeft toegezegd de eerste XL-holensupermarkt te openen, Fred en Wilma Flintstone zullen het lint doorknippen. Van de regering hoeven wij niets te verwachten; die is te druk met extra bezuinigingen en kniebuigingen richting Vladimir Poetin en het Russische gas. Hier ligt een taak voor het MKB en voor het burgerlijk initiatief. Komt allen naar de RAI op 1 mei a.s.

Reageer
gravatar

Ik ben toch meer een liefhebber van de passieve euthanasie geloof ik vandaar die uitzetting.

gravatar

Waarde Neanderfielen! Met Annie Schaapmans, Elsbeth Kröller en Rob van der Smit heb ik een committee opgericht dat zich het lot van de Neanderthalers aantrekt, zowel in fysieke als in culturele zin. Gedurende de strenge vorst deze winter zijn twee Neanderthalers omgekomen (Het Veluweschap ontkent dit. Let wel: dan was het moord, en dus een zaak voor de gewone recherche of voor de dierenpolitie). Wij stellen voor een paar grotten aan te leggen hoewel door de zanderige bodem stenen uit het Neanderdal (of uit de buurt van de Dordogne) moeten worden aangevoerd. Op de wanden van de grotten kunnen de Neanderthalers vervolgens hun wereldberoemde grottekeningen maken of door bekende Nederlandse kunstenaars laten maken. Inkomsten uit toeristenrondleidingen zullen in de toekomst terugbetaling van de kosten van de grottenbouw mogelijk maken. Wij voelen een verplichting. Wel is voorwaarde dat de bewegwijzering voor de Neanderthalers en voor de toeristen uitstekend is en duurzaam en transparant wordt onderhouden zodat voor iedereen de toegang is geborgd. Als het Veluweschap zijn medewerking verleent, kan spoedig met het uitrollen van de grotten worden begonnen. De grotten worden energien eutral aangelegd, omdat Neanderthalers nog geen verwarming kenden.
Groet,
Asbert

Reageer
gravatar

Gezien de kennis die onze Neanderen hebben van het jagen en hun fauna, lijkt het me als grootgebruiker des mediweed een prachtkans om de eeuwenoude Neanderwiet te promoten! Zo kunnen onze neanders ook op een hoger spiritueel vlak komen, en onze veluwenaren voorzien van visioenen die ze na de allereerste pasen zo ontberen…Uit goede bronnen heb ik vernomen dat op de zandverstuiving bij ‘t Harde al kamelen lopen en anderssoort uitheemse beestebende. Een mooie plek om wat spreiding van onze vrienden te verwezelijken.. En daar het naast het schietterein van onze defensie ligt, is het in stand houden van de populatie prima uit te voeren door onze jongens die nu maar losse flodders wegknallen. Win win voor bijde partijen, onze jongens kunnen wel een neanderwiet waarderen. U ziet er zijn legio voorbeelden van gezond beheer.

Reageer
gravatar

Ik zie meer in wapenleveranties aan een deel van de neanderthalers. Geef ze bijvoorbeeld kruisbogen en ze vagen de andere groepen van de kaart. Er moet wel toezicht op zijn dat de leveranties bij de juiste groep terechtkomen, zodat ze de wapens niet tegen de burgerbevolking gaan gebruiken.

Reageer
gravatar

Als Neanderthaler vind ik het heel beschamend dat mijn soortgenoten worden beschreven als ‘oermensen’. We zijn helemaal niet zo wild als men doorgaans denkt. Het is waar dat we de signalering in het woud hebben aangepast en de routing hebben veranderd. Deze wijzigingen hebben wij als Neanderthalers bedoeld als een optimalisatie van een betere omgevingsbeleving. De bezoekers hebben een veel betere toegang tot de Neanderthaler experience’ zogezegd. We streven immers voortdurend naar de hoogste kwaliteitsnorm voor onze Neanderthal-Leisure & Wellness Arcology.

Drs. Groef Ahahoe (Ceo Neanderthaler sector west)

Reageer
gravatar

Van Olderbarneveldt je ben zelf een recalitrante, insubordinante oproerkraaier. Je hadden jou bij de geboorte al met het badwater weg moeten gooien. Zeer waarschijnlijk is dat ook geb eurd en heeft je moeder de nageboorte grootgebracht.

Reageer
gravatar

Hoogheid, helaas kunt u hem maar één keer laten executeren en dat is al gebeurd.

P.S. Wat u misschien nog wel kunt herstellen zijn de spelfouten in uw bijdrage.

gravatar

Story heeft de hand weten te leggen op geheime documenten waaruit zou blijken dat het helemaal niet om een project voor uitgezette Neanderthalers zou handelen. In werkelijkheid zou het gaan om buitenechtelijke kinderen van de VDD coryfee M. R. gaan die op deze wijze door de RIVD op verzoek van de mInister van Justitie op de Veluwe zijn uitgezet.
Als pleeggezin zijn hiervoor de Tokkies uitgekozen.

Reageer
gravatar

Ik ben bang dat u zich vergist. Het betreft hier bastaardkinderen van een zeker charlatan uit Duitsland, die Lippe Biesterfelt als achternaam heeft.

Voor velen onder hen is Oranje de lievelingskleur en het bleren of althans het instuderen van een Koningslied is momenteel hun favoriete bezigheid.

Prof. dr. Swaab categoriseert deze nakomelingen van een graaier in optima forma als RANDDEBIELEN.

En iedereen die nu warm loopt voor 30 april moet zich diep schamen.

Zie volgend artikel
http://online.wsj.com/article/SB10001424127887323646604578400051097680538.html

gravatar

Waarde Apotheek houdende huisarts.
Er is geen huisarts die mij meer wil ontvangen Ik moet tegenwoordig altijd naar de dokterswacht. Nou dan kun je lang wachten. Bij het lezen van uw retoriek bekruipt mij echter een paradoxaal gevoel. De werkelijkheid is altijd anders gezien de hoeveelheid ten oprechte opgevoerde declaraties.
O grote ironie der hedendaagse gezondheid.
Als de vos de passie preekt boer pas op je ganzen.
Dit laatste is overigens ook van toepassing bij een Neanderthaler.
Overigens moeten Neanderthalers uw nota’s in Thalers voldoen?

Reageer
gravatar

Drukke werkzaamheden verhinderen een meer frequente aanwezigheid in deze kolommen, deste verheugender is het te merken dat dit niet tot participatie- en/of continuïteitsproblemen leidt. De welbespraakte Plien heeft aldus iets meer gelegenheid haar mening zonder weerspraak te ventileren. Merkbaar is wel een tendens richting iconisering; meer dan enkele weken geleden lijkt er sprake van respect voor en dominantie van het ‘ouderlijk’ woord.

Reageer
gravatar

Jeetje -Rotterdammer z.h.-: de eed van Hippocrates is in feite een beginselverklaring, we weten intussen hoe sommige artsen met hun beginselen omspringen, artsen zijn soms net mensen. Hippopotamidae vallen gemeenlijk onder diergeneeskundige zorg, hoewel onder obesiete mensen soms verwante soorten worden aangetroffen.
Ouwe hoer: weliswaar zijn veel artsen te lijmen met een flatscreen, een congres in Zürich of een clinic in Leverkusen. Maar nog niet allemaal. Ik werk niet louter om den brode en het Zwitserleven-gevoel. Steek uw licht eens op bij het KLOZ; daar weet men ‘van de hoed en de rand’. Iedere artsenpraktijk krijgt te maken met het verschijnsel ‘artsenbezoekers’; het is een generiek aspect van de relatie tussen de farmaceutische lobby en de allopathische gezondheidszorg in Nederland.

Reageer
gravatar

Wij van de Vereniging van Verontruste Veetelers maken ons ernstig zorgen over deze ontwikkeling. Niet alleen moeten we nu extra beschermingsmaatregelen nemen om ons vee te beschermen tegen deze nietsontziende holbewoners, maar ook verwachten we een precendentwerking in deze. Zitten wij straks opgescheept met oerossen in onze weiden en stallen, en moeten onze collegae in Barneveld met dodo’s in de weer?

Reageer
gravatar

Ik wil in geen geval naar Barneveld. Daar valt nooit iets te lachen. Zelfs de kinderen komen daar niet buiten. Die mogen slechts één keer per jaar uit, naar de EO jongeren dag natuurlijk

gravatar

Een voorlopig onderzoek van de samenwerkende GGZ’s en GGD’s in de Veluwezoom toonde aan dat er al sprake is van contaminatie in randgemeenten. In één geval is zelfs via DNA-onderzoek onomstotelijk vastgesteld dat een plaatselijke uitzend-dominee via de natuurlijke weg een zwangerschap heeft veroorzaakt bij een 17-jarige Neanderse.
De man is door zijn gemeente met pek en veren op een balk het dorp uitgedragen en door de Synode uit het register geschrapt. Zijn 17-jarige slachtoffertje is in een Amsterdamse abortuskliniek onderworpen aan een onvrijwillige abortus provocatus (curetage) en nadien ten stadhuize aan een verplicht uitburgeringsritueel. De Nederlandse vereniging van Huisartsen is in spoedberaad bijeen om haar houding te bepalen in toekomstige gevallen. Er gaan al stemmen op om de Eed van Hippocratus te hernoemen als de Eed van Hypocratus. Indien artsen zich lenen voor dit soort afdrijvende activiteiten kunnen we beter collectief bij abortusklinieken in dienst treden.

Reageer
gravatar

Waarde apotheek houdende arts. Het laatste zult u natuurlijk niet in overweging nemen. Dit zal ongetwijfeld een enorme teruggang in uw salaris betekenen en ook consequenties hebben voor u vele snoepreisjes en bonøssen.

gravatar

Uit ons onderzoek is gebleken dat de Neanderthalers een enorme bekeringsdrang ten toon spreiden en er nu reeds diverse mensen op de Veluwe ernstig zijn gaan geloven in een man op een wolk.

En daar verknallen ze hun hele zondag mee.

Reageer
gravatar

Zoals zo vaak en eigenlijk altijd stelt het Schnabelonderzoek geen bal voor en worden oorzaken en gevolgen in verkeerde volgorde gerepresenteerd. Jammerlijk Neanderthal gedrag.

Wij wachten wel op het expert commentaar van Bokhoven; daar hebben we wat aan.

gravatar

Hier in Apelfoort houden we niet van fratsen en schieten we ze gewoon af als ze te welig lijken te gaan tieren. Er zijn tenslotte niet voor niets grenzen!

Reageer
gravatar

Ga dan zelf eens bij Apelfoort kijken, Hanky, daar staan hoge hekken omheen om het wild buiten de stad te houden.

gravatar

Engelse gekke Henkie,

Zoek eens “Bonobo” op in Wikipedia, want ik heb het gevoel dat jouw grijze cellen niet goed de kwintessens hebben gevangen.

gravatar

Zeg tweede rangs filmacteur effe dimme ja. Volgens mij hebben jouw herseninhoud bij een van die films door het pijpje eruit gezogen

gravatar

Engelse gekke Henkie,

Nu begin je toch echt te bazelen. Ik ben helemaal geen filmacteur en wil het ook niet worden.

En dimmen doe je zelf maar in jouw huis. Ik kom dat echt niet voor jou doen.

gravatar

Dat zijn expats; geen Hagenezen, gaan elke avond weer de stad uit. Of diep in de nacht maar gaan doen ze, neem dat van me aan! Ik neem aan naar de Veluwe na het lezen van dit artikel.
Ik heb inderdaad een bril nodig, hoe wist u dat zo zeker, een vakman zou je denken maar mij is afgeraden van uw aanbod gebruik te maken door mijn eigen lieve huisarts, ze twijfelt aan de kwaliteit van de door u aangemeten glazen, het woord ‘Neanderthalers’ is zelfs gevallen in één zin met uw personeel..
Haar broer is een veeeeel betere opticien volgens haar; kost wat maar dan zie je ook alles weer scherp!

gravatar

@Harrie Spekman: ik mag hopen dat u niet alle bewoners van ‘s Gravenhage bedoelt? If so rest mij niets anders dan te gaan kopschoppen vanavond tegen eenieder die Harrie heet, of Spekman.
U telt nu voor 2 want gewaarschuwd..

gravatar

Ik had nu toch onderhand wel een geluid van protest verwacht te horen van de Partij van de Dieren.

Dat er Neanderthalers worden uitgezet lijkt me voor deze partij nog wel te billijken: immers zijn het wilde mensen en die moet je niet in gevangenschap willen houden, maar uitzetten op de Veluwe?
Dat is verwerpelijk, niet in het laatst omdat deze omgeving voor de moderne mens alleen maar veilig is in groepsverband per begeleide busreis en alléén op doordeweekse dagen. Elk contact met de inheemse bevolking dient zorgvuldig tot een minimum beperkt te worden gehouden uit Volksgezondheisoverwegingen.

Het is gebleken dat Neanderthalers al meerdere keren uitgestorven zijn geweest om diverse redenen:
.ww.nu.nl/wetenschap/3367961/grote-ogen-werden-neanderthalers-fataal
.ww.nu.nl/wetenschap/3358012/konijnen-speelden-rol-bij-uitsterven-neanderthalers
“Kannibalisme betekende einde Neanderthalers” zaterdag 1 maart 2008

Om nu dit experiment aan te gaan in een Homosoort vijandige omgeving is niet handig en de uitkomst staat dan al vast: een vlijmend stukje in Nature, gedonder met het WWF en de Nobelprijscommissie en een hoop dooie Neanderthalers.

Niet doen dus; temeer daar een natuurlijke habitat voorhanden is:
.ww.Neanderthalers in Europa te zien in Venlo woensdag 12 maart 2008
Kijk: dáár kan door National Geographic een mooie documentaire over worden gemaakt.

En stel je voor dat ze toch overleven, muteren en de politiek ingaan: méér dan 1 Rutte overleeft Nederland niet.

Reageer
gravatar

Heer Jeettje ook uit religieuze overwegingen dient elk contact vermeden te worden. Vooral voortplanting met lokale bewoners dient ten sterkste te worden afgeraden c.q. te worden verboden.
Het is niet aan te bevelen die busreis door Bøs Showfør te laten uitvoeren. Die rijdt er in een vloek en een scheet doorheen en dat kan weer voor onrust onder de lokale bevolking zorgen.

gravatar

Beste juffrouw Melanie, dat moge toch duidelijk zijn? Ook al steekt men een Neanderthaler in een net pak, scheert hem, zet hem een kek montuurtje op de neus en laat hem glimlachen, de ware aard kan men niet verhullen: een gebrek aan moderne intelligentie welke garandeert te leren van fouten en te luisteren naar wijzere mensen, in plaats van gewoon doorhobbelen op een doodlopend reukspoor van verrotte eieren dwars door moeras en drijfzand heen.
Zo simpel is dat.

gravatar

Wel, Heer Jeettje, we kunnen de mogelijkheid niet op voorhand uitsluiten. Nader onderzoek is uiteraard geboden. Maar… er zijn sterke aanwijzingen. Neem nu zaken als het nog niet geregeld hebben van de stalling voor de Solex en dus het kennelijk niet kunnen scheiden van hoofd- en bijzaken.

gravatar

Boeiende materie, Heer Spaland. Opwindend ook: stelt u zich voor dat u een nieuwe tot nog toe onbekende ondersoort op het spoor bent gekomen, een levend fossiel als het ware, de missing link tussen …. eh … nu ja, niet zo belangrijk.

Zou hij dan vernoemd worden naar U? Paulus Boschkabouterii Spalandii?

gravatar

Pollens, Heer Jeettje, daar zegt u me wat. Dan zitten we natuurlijk ook nog met het probleem hoe de rol moet worden geduid van Bakkerii Grotius. Want omdat die in Den Bosch is gevestigd zal die wel weer met de eer gaan strijken. Een kwestie van omkoperij met sjekladebolii. Zo gaat dat daar in het zuiden: we houen het onder mekaar, niewaar?
Men zal mij wel weer afschepen met een of ander tegeltje: Spaland Cedo Nulli.

gravatar

Dat valt me net in naar aanleiding van uw opmerking over omkoopbollen, Heer Spaland: als die Boschkabouterii vaste klant is van bakker Grotius, dan zullen de porties qua formaat wel aangepast zijn aan zijn klandizie.
Dan worden dan Bossche minisoesjes in plaats van uit de kluiten gewassen Bollen. Dat maakt de beloofde tractatie al een stuk minder feestelijk.

Men kan zich zelfs afvragen of het dan nog de moeite loont de Solex te prepareren voor een barre tocht door het Brabantse land.

gravatar

Dat kan meevallen, Heer Jeettje. De Boschkabouterii heeft immers een hoeveelheid praatjes die niet te rijmen valt met zijn schoenmaat. Hetzelfde kan het geval zijn met zijn eetlust zodat een kloeke Bol zeer wel in het verschiet kan liggen. Het kan geen kwaad om een vers ontkoolde Solex paraat het hebben.

gravatar

Heer Spaland Of het een nieuwe onbekende ondersoort is kan ik niet beoordelen. Daarvoor zou ik eerst dieper
moeten gaan graven. Wat mij betreft mag u met alle eer gaan strijken zolang u die kabouter maar op sterk water zet met z’n nep uitnodigingen.

gravatar

Heer Spaland
Jenever can tell placht mijn grootvader zaliger altijd te zeggen.
U heeft echter wel een punt natuurlijk om daar dure jenever voor te gebruiken zou te veel eer voor dat mormel zijn.
Als het weer zo blijft kun u hem goed vastbinden en in de zon laten opdrogen. Ook daar schijnen heel goede resultaten mee geboekt te kunnen worden. U zou hem dan kunnen exposeren als Stokkabouter.
Het is natuurlijk een kosten baten analyse maar Gall en Gall heeft het huismerk in de aanbieding voor € 8,42
Dat zal wel niet te zuipen zij, heb ik van Haagsche Annie gehoord, dus is dat toch het overwegen waard.

gravatar

Heer Jeettje
Ik moet heel eerlijk bekennen, persoonlijk ben ik geen genieter van jenerver dus maakt het mij niet zo veel uit. Ik kan mij echter heel goed voorstellen dat het u als Rotterdammer zeer na aan het hart gaat om dit hemelse vocht te misbruiken voor het conserveren van een Bossche Kabouter. Tenslotte ligt Schiedam naast Rotterdam nietwaar. Maar het vullen met zwaar water lijkt mij geen oplossing. Ten eerste denk ik dat het onbetaalbaar is en ten tweede zult u ook waarschijnlijk bij het Atoomagentschap rekening en verantwoording af moeten leggen voor het gebruik hiervan.

gravatar

Ach Heer Zerk; twee misverstandjes. Zelf heb ik ook niets met jenever als drank, ik houd mij bij Armagnac en Whisky, maar waarom zou je met goede ingrediënten slecht spul maken? Nergens voor nodig.
En tweedens: zwaar water is van zichzelf niet radioactief. Wel duur: zo’n 500 euro de liter, doch daar staat tegenover dat de kubieke inhoud van een Boschkabouter dat bij lange na niet haalt.
Zeker niet als hij afgevuld wordt met Bossche Bollen.

Ter verantwoording kan altijd gesteld worden dat hij bloot staat aan aardstralen en deze probeert te neutraliseren.
http://www.wichelroedebrabant.nl/aardstralen.html

gravatar

Veel erger is dat ze bij ons, in het Neanderthal, zoveel veluwnaren hebben uitgezet, bijna allemaal met een bijbelbelt om. Op zondag is er geen beweging in te krijgen en op zaterdag willen ze persé voetballen.
Nee, konden we maar onze, niet vrouwen en homo’s discriminerende, Neanderthalers weer terugkrijgen, dat zou een verademing zijn.

Reageer
gravatar

Ik ontdek trouwens net dat de spelling van het woord “dal” in het Duits tegenwoordig niet meer “thal” is maar “tal”! Zouden ze dat op de Veluwe weten?

Reageer
gravatar

Van integreren lijkt ook nauwelijks sprake te zijn. Ze brabbelen uitsluitend in die Neandertaal van ze, slapen de hele dag in hunne bedden, luisteren uitsluitend DJ Ötzi en verzorgen zichzelf zo slecht dat ze langzamerhand stuk voor stuk op Herman van Veen lijken.

Reageer
gravatar

Lieve schat, je hebt leren lezen! Knap voor een Neanderthaler, dat geef ik je na. Maar dat Neanderthal-gedrag deed me echt twijfelen; is het een echte…? En ja hoor.. toch, dus.
Zoals je weet en ik je keer op keer heb uitgelegd is dat de reden waarom ik destijds niet met je wilde huwen, blij dat je het nu zelf inziet! Zelfkennis is een mooi ding en zo geheim is je ‘geheim’ niet hoor.. mensen hebben het altijd over je als ‘die Neanderthaler’ for your information. Waarom nam je dat nooit van mij aan? Als ik mijn vermoeden uitsprak ging je altijd met de meubels smijten en op je borst trommelen voordat je weer een paar dagen naar de Veluwe verdween, keurige meisjes lastig vallen zoals ik al dacht en nu zeker weet want het staat in de Speld.
Met je: ‘Ik heb gewoon in een boom liggen slapen’.
Enfin, je bent nu uit de kast, goezzo! En op de plek waar je thuishoort, de Veluwe. Eind goed al goed zullen we maar zeggen.. Laat Kathelijne met rust; zoals je kunt lezen is het godsonmogelijk om de pil te slikken voor het arme kind, pas over 4 jaar kan ze de hand leggen op anticonceptie in die streken..
Kathelijne, jij ook niet met iedereen aanpappen die gromt je leuk te vinden, acne of niet. Dat gaat wel weer over, heus!

gravatar

@ouwe hoer: dat is nou juist zo zorgelijk.. ik kan niet anders dan waarschuwen waar ik de kans krijg ook al druk ik me soms wat onhandig uit, dat geef ik onmiddelijk toe!

gravatar

Er zitten al 15 Neanderthalers in de tweede kamer. Waaronder één met een vreemde blonde haardracht, een wild mannetje is dat.

Reageer
gravatar

U bedoelt zeker een aantal van 135. De leden van mijn SP reken ik niet tot de Neanderthalers, maar de overige 135 wel.

Al ben ik het wel met u eens om de 15 onder leiding van die blonde als Super Thalers neer te zetten

gravatar

Wat een onzin om Neanderthalers uit te zetten.
Deze waren immers al ruimschoots aanwezig.
Ondanks diverse publicaties en verkeerd uitgevoerde studies is de Neanderthaler nooit uitgestorven geweest.
De veluwe was nu juist een plek waar men geen Neanderthalers tegen kwam.
Vooral in de grote steden zijn de Neanderthalers nog in grote getale aanwezig en te bezichtigen. Om dit te kunnen constgade te kunnen slaan hoeft men op een zonnige namiddag maar een willekerig terasje te pakken en onder het genot van een goed glas Hertog Jan kan men de Neanderthalers voorbij zien lopen. In het algemeen kan men stellen dat zij zich beste aan de Nederlander hebben aangepast. Dit in tegenstelling tot andere ingevoerde culturele minderheden die hun oude gewoontes niet hebben afgezworen. Er is zelfs sprake dat sommige Neanderthalers zich volledig hebben aangepast en gebruik van internet alsmede regelmatig optredens in het land verzorgen. Een bekende Neanderthaler is de artiest Tinus die vanuit Drachten opereert.
Ook RTL maakt gebruik van een Neanderthaler vrouwtje om de kijkcijfers te verbeteren. Het schijnt dat dit vrouwtje zels al zodanig is geintegreerd dat zij een borstvergroting heeft ondergaan en daar nu weer niet tevreden mee is.
De verwondering van Mauritrs de Vriend is dan ook volstrekt overbodig. Hier was al sprake van vermenging met de lokale bevolking een ook het resultaat daarvan is uitgebreids aan de bevolking getoond.
Als Maurits beter had opgelet had hij allang een idee kuinnen hebben tot welke levensvorm dit resulteert.
Zoals gewoonlijk hebben zogaande natuurdeskundigen weer geprobeerd voor god te spelen op kosten van de belastingbetaler. In het verleden zijn al eerder allerlei projecten, zoals het uitzetten van vossen in het Lauwersmeergebied, volledig ongecontroleerd uitgevoerd. Deze hobbyisten kunnen iedere keer opnieuw allerlei onzinnige projecten uitvoeren waarbij de gewone burger het gelag betaalt en waarbij de natuur evenmin gediend is. Er daarom geen enkele noodzaak om deze soort weer op de Veluwe te introduceren. Waar ik mij eveneens over verbaas is dat hier nooit eerder publicaties over zijn verschenen of dat hier kamervragen over zijn gesteld. Ook mevrouw Thieme hebben wij nooit of het zgn. succes van dit project gehoord maar dat kan natuurlijk komen omdat haar man hier financieel niet bij betrokken was.
Of de Neanderthaler verantwoordelijk is voor de karkassen van everzwijnenen de gestroopte hazen is maar zeer de vraag. Overbekend zijn de tradities van de lokale bevolking zoals het Zwientjetikken en het smelten van de Hazen.
Het lijkt mij wat al te gemakkelijk om de Neanderthalers dit nu onder de voetzolen te willen smeren.
Ik ben dan ook een groot voorstander voor het instellen van een commissie onder leiding van Job Cohen om dit tot op de bodem uit te zoeken.

Reageer
gravatar

Pffff…. gelukkig, tot strakkies, staat mijn kist al klaar? En zo ja hoe laat dan wel niet? Het begint hier fris te worden.. Ik heb geen wijn bij me; ik wacht op een feestelijk verpakte kist met inhoud, en bedoelen we eigenlijk wel dezelfde oma vraag ik me preventief af, bang voor weer een koude nacht zonder enig resultaat..

gravatar

Doe uw oma maar; die van mij kan -hoe zwaar die steen ook- toch nog roet in het eten gooien omdat ik haar voor de zekerheid eerst heb laten cremeren voor de begrafenis. As kruipt overal tussendoor, zonde van de dure wijn! Waar ligt uw oma begraven???
Voordat ik weer de hele nacht lijkbleek van de kou (sorry voor het gezeur over het weer weer) op dure wijn in cadeauverpakking (of niet, kistje is prima) zit te wachten die maar niet op komt dagen, andersom is mij al meerdere malen gebeurt en dat gebeurt me niet meer. Hoop ik. Met lieve groet, Haagsche Annie

gravatar

Doe uw oma maar, de mijne is voor alle zekerheid eerst gecremeerd vóór de begrafenis en kan derhalve toch nog roet in de wijn gooien. Zonde van de dure wijn nietwaar? Laat mij weten waar ik mij kan vervoegen om de wijn op te drinken, zal ik een kurketrekker meenemen of is het dure wijn met een schroefdop? Dat kan best tegenwoordig, kurk is so last year. Ik verheug me er al op, tot straks!?!

gravatar

O jee.. een slecht voorteken, ik kreeg de boodschap dat ik dubbele boodschappen verstuurde en ik, koppig als ik ben, probeerde het nog een keer met als resultaat 2 bijna gelijke berichtjes.. Het zit allemaal niet mee vandaag, oma’s astrale lichaam loopt nu door de kamer brrr…. definief uw oma’s laatste rustplaats hoor!

gravatar

🙂 Duidelijk!! Beter dan een Tom-Tom het me ooit uit had kunnen leggen. Tot straks dan maar, even warme sokken aan en mijn handschoenen zoeken, ik ben precies om 00.00 present! Ik heb een grijs-bruine vacht, een laagbijdegrondse staart en lichtgevende ogen, kanniemissen! De weerwolf-look, echt heel 2013!

gravatar

@Nitwit: Nee!!

@ Dhr. G. Raf. Zerk: hardlopers zijn doodlopers, dat zou u toch moeten weten.. 00.00 uur en geen seconde eerder! Daar ben ik streng in.

gravatar

Dit toont overduidelijk aan dat het uitzettingsbeleid van deze regering van geen kanten deugt. Ik zal hier kamervragen over stellen.

gravatar

Nu, dit is een echte gewetensvraag Oude Hoer, ik geef toe dat ik aan minderjarige Neanderthaalsters boven de 17 op hun verzoek de pil uitschrijf. Overigens slechts met medeweten van de betrokken ouders. Voor de ouders van Veluwse mannelijke puberalen slaat het in als een bom als men verneemt grootouder te worden van een hybride kleinkind. Men is daar erg snel met het bijbels onterven van onaangepaste erfgenamen. Bovendien heeft het lokale notariaat nu even de handen vol aan de recente kapitaalvlucht van Nederlandse systeembanken naar Amerikaanse private venture bankers op de Kaaiman Eilanden. U moet dit genuanceerd bekijken.

gravatar

Ik geloof er geen klap van. De Veluwe, dat is eigenlijk in z’n geheel deel van de bijbelriem. Het is op z’n minst onwaarschijnlijk te noemen dat een Neanderthaler zich zou vergrijpen aan een bijbelriemeuse. Ze mogen dan primitief zijn, maar dat maakt ze nog niet barbaars! Bijbelriemeurs en bijbelriemeuses zijn in absolute zin fnuikend voor elk libido. Voor vermenging met de lokale bevolking hoeft absoluut niet gevreesd te worden.

Reageer
gravatar

Het Leitmotiv van de geachte afgevaardigde Bus Showfeur is zeker relevant; hoe houden we Neanderthalers vrij van de heersende idologie op de Biblebelt? Ik voorzie overigens -in genetisch opzicht- voor beide groepen wel een win-win situatie. Chromosomale mix zou de zeer kerkse Veluwe-bevolking kunnen bevrijden uit oude religieuze dwangneurosen en verdere inteelt kunnen voorkomen. Neanderthalers in respons zouden zich dan kunnen gaan kleden naar plaatselijke maatstaven en dat zou de zieltogende lokale klederdracht-huisindustrie een nieuwe impuls kunnen geven. Er is zelfs een hoge correlatie tussen de IQ’s van autochtone Veluwenaren en allochtone Neanderthalers, tussen >55 en <85. Ook is er sprake van een gemeenschappelijk voorouder: de Homo Australicus Pithecantropus quasi erectii.

gravatar

Het is zaak hier een gericht spreidings-én concentratiebeleid voor te ontwikkelen. Men heeft inmiddels ruime ervaring opgedaan met de introductie van andere ethnische groepen in de Nederlandse samenleving. Het integratiebeleid oude stijl werkt niet meer; er blijven zich ideologische verzetshaarden voordoen m.n. in de grote steden en in Gouda. Beter gelukt is de geconcentreerde spreiding van vermogende senioren over reservaten als Bergen, Blaricum en Bej Aerdenhout. Er zal sprake moeten zijn van proportionele vertegenwoordiging in instituties als de Tweede Kamer, de (junior) Kamer van Koophandel en de achterkamertjes van de Haagse politiek. Tevens zal er actief en gericht aan de behoefte aan specifiek Veluws ontwikkelingswerk moeten worden gewerkt, inburgeringsexamens moeten worden afgenomen en een erkende opleiding van Nederlandstalige Neanderthal-druïden tot stand moeten komen i.s.m. Hogeschool InHolland. Een zware maar dankbare taak voor de politiek, die daarbij tegelijk een basis moet leggen voor de officiële erkenning van de dubbele nationaliteit van deze groep Nieuwe Medelanders.

Reageer
gravatar

Positieve discriminatie met beleid toepassen. Voorlichter van het Koningshuis, Commissaris van de politie en Kamervoorzitter, rollen die niet noodzakelijk naar een vrouw hoeven te gaan. Ik zie durchaus mogelijkheden.

gravatar

Die Katheleine Grouw is mijn Moeder…….nou wat je nu nog meer,ik ben net als zij aan één zijde doof en gek op evers en ander soorten wild…….groet Snah .A. Siutangi