Fries veroordeeld voor ontkennen Elfstedentocht 1985

Term ‘absolute mythe’ kwetsend voor deelnemers

De rechtbank van Leeuwarden heeft een 47-jarige inwoner van Dronrijp veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van 14 dagen. De man onkent de Elfstedentocht van 1985, wat in Friesland strafbaar is.

Hielke K. noemde de door Evert van Benthem gewonnen tocht in een ingezonden brief in de Franeker Courant een ‘absolute mythe’. “Er kunnen vanwege de intredende dooi op die dag onmogelijk ruim 16.000 mensen op het ijs hebben gestaan. De beelden van de NOS moeten gemonteerd zijn.”

Volgens zijn raadsman Foppe Feddema is K. geen principiële Elfstedentochtontkenner. “Het gaat mijn cliënt enkel om de tocht van 1985. Hij sluit niet uit dat er een schaatstoertocht heeft plaatsgevonden op die bewuste 21e februari in 1985, maar hij ontkent dat het hier gaat om een Elfstedentocht.”

Wiebe Wieling, voorzitter van vereniging De Friesche Elf Steden, is blij met de uitspraak. “Die wet is er niet voor niets. Elfstedentochtontkenning is bijzonder kwetsend voor mensen die de tocht aan den lijve hebben ondervonden.” Wieling maakte bekend dat Hielke K. is uitgesloten van deelname aan de komende twaalf edities.


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Als ik het slagveld zo overzie, valt op dat de meningen tamelijk eensluidend zijn en dat er in deze editie van De Speld meer voor Friesland is gedaan dan een hele VVD-dynastie CvdK’s (o.a. Wiegel, Nypels) voor elkaar heeft gekregen. Want een slechte pers is nog altijd nog véél beter dan géén pers. Zo beamen ook Ahmedinedjat en El Khamenei vanuit Teheran. Ook zij volgen het weerbericht met argus-ogen: want onder pseudoniem hebben zij zich ingeschreven, in warme bomvesten, voor de EST-editie 2013. Want “al die willen ter Bartlehiem varen, moeten mannen met baarden zijn, Machmut, Ali, Abdoel en Corneel, die hebben baarden (bis), zij schaatsen veel”

Reageer
gravatar

Het moet niet gekker worden met die Friezen zeg… sinds wanneer hebben jullie een ander rechtstelsel dan in globaal Nederland? Iemand in de cel gooien voor het ontkennen van de elfstedentocht… als die man het toch een mythe vind moet ie dat toch zelf weten, laat hem lekker maar kom eens van die hoge toren af zeg en doe normaal… stelletje rare mensen hoor 😛

Reageer
gravatar

De Friezen hadden wel degelijk een eigen rechtstelsel dat afkomstig was van de dertien asega’s. Zelf vonden ze dat eigenlijk ook maar nix en toen zijn ze overgestapt op de toepassing van het Romeinse recht hoewel de Romeinen Friesland nooit hebben bereikt.
Rare jongens, die Friezen.

gravatar

Moa don zulle ikkikikke dei es waat aaners vertaole; mudde aol waar te gien aigen wot to sagen hubben. Diene Fryske heien oik altiet wa, veuls to veuls te seike. dei Friese 11 plaitskens tegeliekertiet bestoan gaare neit. it ies=ijs smiete dei leever int te barenburgers glaas den dau up dere ies=ijs te skaatsen.

gravatar

Prachtig duizenddichter ! Als ik het goede verstaande.
Maar zal ik U eens wat anders vertellen. Met al wat de gene hun eigen niets te zeggen hebben.
De Friezen hebben ook altijd wat, veel te veel te zeggen (of te zeiken ? )
De Friezen 11 plaatsjes tegelijkertijd betaan helemaal niet. Het ijs smijten zij liever in een Beerenburgerglas, dan daar op hun ijs te schaatsen. De Groeten van Je vriend Jan Mulder.

it ies=ijs smiete dei leever int te barenburgers glaas den dau up dere ies=ijs te skaatsen.

gravatar

Als oprjochte Fries weet ik natuurlijk hoe het zit. Die arme Hielke is in de war. De tocht van 1985 was een “stille tocht”, vandaar dat je ook niks meer van Van Benthem hoort.

Canada. Tuurlijk joh.

Neem het hem niet kwalijk, zijn broer Sietse is ook al niet helemaal 100%, hij vaart wat in een bootje hier in het dorp en echt gevaarlijk is hij niet, maar soms wel wat lastig als hij weer eens aan dameszadels ruikt.

Reageer
gravatar

Waarom een 11 stedentocht ?, laten we eerst eens beginnen met 1 lokatie – en als dat goed bevalt uitbreiden naar 1.5 of 1.6 – en dan nemen we er eentje bij als die dat leuk vind..

En bereid je voor op de ijstijd
dat betekent dat er meer deelname-koorts zal zijn door fanatieke elfstedentochters – dat zal de temperatuur weer doen veranderen.

denk vooruit – blijf koel.

Reageer
gravatar

Het ontkennen van een gedocumenteerde elfstedentocht is onverdedigbaar. Het in twijfel trekken van het bestaan van steden in Friesland is daarentegen onvermijdelijk.

Reageer
gravatar

De Heer Hietbrink geeft hierbij dus aan dat de Friese taal zijn oorsprong vindt in niet alleen de germaanse, maar ook de scythische en romaanse talen, daarmee het ‘Frysk’ benoemend tot een der meest multiculturele talen ter wereld.
i.p.v. je friese woordenboekje mee te nemen kan je het dus beter uit het hoofd leren, en kan je er over de halve wereld mee terecht.
is die Elfstedentocht toch nog ergens goed voor.

Reageer
gravatar

@ Mommersteeg=mommersteeg. Dat was een straatje waar men vermomd, dus met masker op wat dan ook te zoeken had onherkenbaar toe te slaan, zoals de zwarte hand steeg enz en in dat straatje woonde dus een familie en dat waren die van de mommersteeg en zo kwam mommersteeg aan zijn Familienaam. Masker=maak-sker=schrik-er en zo kwam ons woord verbasterd ook in de engelse taal. Zo ascocieert hietbrink de godganselijke dag maar door enis hij eigelijk gek of morosoof omdat andere hem niet kunnen volgen; is een soort vincent van Gogh die als maar puntjes zette en daar vage afbeeldingen van kreeg nog niet gangbaar in den kunsthandel en werd hij van de kunst akademie af gestuurd met de woorden zo werken wij hier niet. Dat overkomt dus ook hietjebrink want wat de boer nog niet kent vreet hij vooraleerst niet.
Wie dialekt-spreekt; welk dialekt maakt niet uit herkent ook gemakkelijk wat en waarvandaan de fries zijn taaltje doorelkander heeft gemixt. Daarom hier nog wat frolijke friese woorden door de dialket-diets zichtbaar gemaakt.

gauris ‘= gouw-er-is’
gearrane smelten’ = geronnen
gleon = ‘gloeien
gnyskje ‘spotlachen, = grijns’
goes = ‘gans’
grânzg ‘grommen =ranzig’
grimmyt = grimmig persoon’’
gûle ‘huilen’ ga-huilen of gillen.

harkje ‘luisteren’ = hoor-ik ja….
hauk =‘havik’ = hou-ik
hjerst = ‘herfst’
hjoed = heden’ heute duits.
hjouwer = ‘haver’
hosk = haat duits has‘
hommels paniek =hou-om-alles
hynder ‘paard’ = hinniker omdat het fries een zwerftaal
overal ten oosten van europa iets mee gebracht.
jaan ‘geven’ = ja hand het=hand het.
jamk ‘vaak; goed, gunstig; aantrekkelijk, mooi; misschien’
Kijk eens ; wat een synoniemen de vertaler hier geeft
omdat hij het zelf niet weet… zoek het maar uit.
Jamak= gemaakt of ja-mak
jeld de ‘ouderdom’ =ja-ald=oud
jork groene kikker’ ja-hoor-ik (kwaken)
jûn ‘avond’ = gaan(naar huis) het Kerkraads J=G
Kaai sleutel =Kei = key vroeger legde ze keien.
kjeld ‘kou’ Kalt alles oost europees Oekraiens.
kjelte ‘schrik’ = koud worden om het hart.
klausk ‘inhalig’ = klauw-ik = stelen.
ko = koe
kreas flink = kras
kweafreon vijand = kwaaie-vriend
kwiikje = waak-ja van ganzen.
leavens ‘liefheid,=lief-en-is.
ljuensk ‘lonkend, = loens’
lofts = links’ left engels.
lyts ‘klein’ = luttlel = littel
Maar U krijgt dit ook in alle andere talen in miljoenen woorden terug naar een oertaal. En die spreken wij!
De veel te brutale Hollander. En dat ben jij.

gravatar

M
mearke sprookje’ marche= maare
miich ‘bloedverwant, maag van mij-eigen’
mingel ‘liter’ = mengel van wat dan ook alles wat vloeibaar.’
myst gemene vent’ = mestig, mest zeggen de duitsers.
nâle = ‘navel’
nea ‘nooit’ = nee =nee.
neiteam ‘nageslacht’ =na=die-om.
njirre ‘adder; kreng’= niet-gere=graag.
njoer = ‘nors, ’
njonken ‘nevens, naast-honken’
nju = genoegen, de rest spreken ze niet uit.
njummel ‘klein = hummel’
noaskje ‘ versieren=, nou-ask-ja=vragen.
nocht ‘plezier’ is genoegt=geneugte
núnderje =‘neuriën,
nuver bang= en huiver.
(Merk hier de tussenvoeging van de J zo als de russen doen
peter=pjoter, dieper=djeper niet=njet etc….
of fryske, skoon, alles skandinavisch of gewoon Helmonds.)
raansk ‘nukkig; =ranzig’
reauntsje ‘fluisterend = ruisend
ris ‘uitrusting’ = reis = op reis gaan gepakt en gezakt
risselje licht vriezen’ = ruiselen.
rjemme = room
rjochts ‘= rechts’
sinne ‘zon’ = schijne
sjoene gezichtsvermogen’ = schou-aan
skane ‘wijdbeens = schuins staan
skien = schoon
skierâld ‘aloud, overoud =zeker-oud’
skjin ‘= schoon,
skoander voortreffelijk’ = schooner
skoft ‘pauze’ = schaften.
skonk =been of botten = schenkel duits.’
skrieme = schreeuwen
skroarjûn =‘schemeren-gaan’
smjirk schurk, ’=smeerig.
smûk ‘= smaak
stjûne =staan
swiet =‘zoet’

tei =dooi’
tiis = tussen
tins idee’ = ‘t-in-eens … krijg je het…
tjirgje,=tergen
tjûverich misselijk, ziekelijk; = te huiverig
toar =‘dor, uitgedroogd’
tonger =‘donder’
tosk = ‘tand’
touwer ‘onweer, = sjouwer schuw-weer, limb. Hier laten ze de S weg.
maar zien we ook… ! dat men met schuw-weer ging douche=sjouwer.’
triuwe =‘duwen’ = trekken is ook duwen.
tsiis tsizen = kaas’
tsjeak =‘kaak’
tsjil iwiel, rad = ‘t juul zie ora linda boek’
’tsjinje = ‘dienen’
tsjoed ‘slecht, kwaad = schoot=schieten op iemand.
tsjoender ‘tovenaar’ =tuinder iemand er in laten tuinen
tsjok = ‘dik’
tsjuster =‘duister’
tûk ‘bekwaam, = taak.
tútsje ‘kussen, zoenen’ = toetje je snoetje toetje.
twirrewyn wervelwind’ = ‘t weer-waaien
tyspelje heen en weer bewegen =’t is-spel-ja
ûngrûn ‘afgrond; grenzeloze diepte of ruimte’ = onder-grond
wiet ‘nat’ = wet=water=wad etc…
wikel ‘valk’ = waak-al oppassen.
wjirm = ‘worm’
wjuk ‘vleugel’ = wenk =wing
wrame hard werken; = wij armen gebruik je armen.
wroechwjirm =‘wroeging,
wurch vermoeid’ = werk en doe je werk.
al deze woorden vond ik op internet. door een hollander vanuit het fries vertaald
maar… zo werkt dat dus nooit, want hij houd te veel slagen om den arm en geeft
te veel synoniemen die ik allemaal heb weg gelaten. deze truck halen de vertalers
allemaal uit om ergens zeker te zitten. Vreemde talen leer je alléén in het land waar deze als
moeder spraak… dus… gisteren nog! alle scholen meteen sluiten, waar men vanuit de boeken
vreemde talen leert. Godfried Bomans en wereld kampioen schaken
Max Euwen gaven hier een schitterend en vermakelijk voorbeeld van; dat het zo nooit kan werken.
een duitser kan wel Duits-nederlands vertalen maar geen Nederlands-duits en visa versa
je MOET van uit je moeder taal vertalen, iedere moedertaal voor zich, dan maakt men de minste fouten.
Maar verder heeft Hietbrink geen zin om schoolmeestertje te spelen.
Alhoewel juist van fouten leert men dus laat ze maar aan knoeien.

gravatar

Een terechte veroordeling voor iemand die zulke onzin uitkraamt. Hiermee wekt hij de indruk dat de andere elfstedentochten wel zouden zijn doorgegaan. Terwijl er helemaal niet zoiets als een elfstedentocht bestaat.

Het is een complot, opgezet door het kabinet Heemskerk om de betrokkenheid van Colijn bij de Oostenrijk-Hongaarse annexatie van Bosnië te verbloemen. Bijna vijftig jaar later voortgezet door de Bilderberggroep om de aandacht van buitenaards contact met chemtrailverspreiders te verhullen.

Kom op zeg, 200 kilometer schaatsen, alleen op koek en zopie en dat er dan af en toe incognito een kroonprins meedoet.
Wat denken ze nou zelf?

Reageer
gravatar

Hielke K. is toch die geblondeerde relinicht uit Zuid-Laren, die nog heeft geprobeerd Schiermonnikoog ten oosten van Willemsduin door Groningen te laten annexeren?

Reageer
gravatar

U hoeft als liefhebber van koek en zopie niet nog jaren tevergeefs te wachten op de volgende Elfstedentocht, want hier is nogmaals het recept voor zopie voor dagelijks gebruik bij vriesweer.

Voor de koek kunt u het beste speculaasjes gebruiken of kaakjes want die dopen zo lekker.


ZOPIE

> 1 liter bokbier
> 1 dl rum
> 2 eieren
> 125 gram bruine basterdsuiker
> 1 kaneelstokje
> 2 kruidnagels
> 2 kardemompeulen
> 2 schijfjes citroen

Breng bier met specerijen en citroen aan de kook en laat het 20 minuten zachtjes pruttelen. Klop de eieren los met de suiker en voeg toe aan het biermengsel. Giet als laatste de rum erbij en roer goed door. Warm houden.

Reageer
gravatar

Zeker kunt U het Friese wurd boekje thuis laten… of breng het ze aan hun verstand dat ze er maar wat van maken als zwerftaal. Hier een voorproefje om het weekeinde door te komen… wordt vervolgt…(= betekend het juiste woord)
bern ‘kind’ barn=skandinavisch=bjorn=born=geboren.
bjirk ‘berk’=berk overal de J. er tussen = scytisch of russisch.
Bôle brood’ Boule frans. = Bolletje.
bolle ‘stier’ = bul intetnatinaal de ballen en het zaad.
bylje ‘blaffen = bellen duits thans aan de deur-bellen vroeger als de hond aansloeg is het woord bel meegegaan.
deilis ‘ruzie = deel-us oneerlijkheid.
del ‘neer, = daal het dal.
dowen = ‘duiven’
dreech ‘stevig, = draag-sterk’
dwaan =‘doen
each =‘oog’
eangje ‘vrezen, = enge
eanje ‘vermoeden = ahne-ja= duits’
earn = ‘arend;
earrebarre = ‘ooievaar’ = oude vader
elf ‘verstandig, = al-af= alaaf. = slim.erch =erg
faai ‘veeg, dood = weg gevaagd.
faam fame =frans vrouw’ famke.
fearn = vier-in deel, kwart, verrel=vier-al’
fjildhoeden waakzaam=veldhoeden.
fjoer = ‘vuur’
froast ‘vorst’ = vriest
Zoals U ziet maken woordenboeken vertalers veelal gebruik van synoniem=saam-aan-naam. dat is hun truk want als ze het zelfde woord er neer zetten krijgen ze dat niet betaald, 10 cent per woord.
De tolken zijn eigelijk de hoofdschuldig. Nu heb ik slechts de moeilijkste woorden genomen waar de Nederlanders niet uit komen. Hietbrink anders wel omdat alles valt onder dialekt-diets.

gravatar

Dat weten wij wel, Plieneke, maar Oprah niet.

We sturen haar gewoon twaalf bekende Nederlanders. Ik noem er een paar:
– Raymond van Barneveld,
– Sven Kramer,
– Jeroen Dijsselbloem,
– Johan Cruijf,
– die knappe kerel van De Wereld Draait Door, kom hoe heet ie ook alweer,
– de baco (baancommissaris) Tjerk Itgietnetoan,
– natuurlijk dr.ing. Paulussen,
– Uri Geller, o nee dat is geen Nederlander,
– Epke Zonderland,
– Ireen Wüst,
– Foppe Feddema,
– die leuke zwemster waarvan ik die mooie lange naam niet kan onthouden,
– en niet te vergeten onze enig echte Markie Rutte.

Ze merkt het toch niet.

gravatar

Armstrong zal ook nog weinig beenstrong wezen; hij heeft zijn portie’s wel gehad. Maar als het heel erg koud, mag hij dan wel met 7 truien aan rijden?

gravatar

hietbrink ontkent geheel friesland; maar dat wist u al.
heb graag twee jaar gevang er voor over om daar boek over schrijven titel; ‘het ontwerp van een armzalige terp’ Sprekwurden en siswizen=spreekwoorden en zegwijzen….

“Bûter, brea en griene tsiis.” – Wa’t dat net sizze kin is gjin oprjochte Fries.
“Boter, brei en groene kaas” – Wie dat niet zeggen kan is geen oprechte Fries. maar spreekt wel verdraaid slecht open en recht nederlands.
Jild dat stom is makket rjocht wat krom is.
Geld dat stom is maakt recht wat krom is. daar is geen woord fries bij.

Pluk je dag.
Plôk je dei. pluk de mensen die in de elfsteden op de tocht worden gezet.
bedenk dat je sterfelijk bent.
Betink dast stjerlik bist.
doch bedenk ook dat het fries zich onstrefelijk belachelijk maakt; want je hebt een gestolen en omgebouwde taal gejat… het chassie nummer en jaartal kloppen niet. fries is verbasterd neder dies en duits

Reageer
gravatar

Kluunen fries ? verget het maar. Kluunen=klei-innen dáár waar men de bruggetjes niet onder door kan een stuk de klei-innen=kluunen. Koek en zoopy=zuipt U. Berenburger=bessen-burger, maar het mooiste sprekwurd oet ‘t fryske=iedereen sprekt fan mien suupen, maar niemand weet van mijn dorst.

gravatar

1985 was een verwarrend elfstedenjaar met twee elfstedentochten, waarvan de eerste op 20 januari inderdaad niet is doorgegaan.
Wellicht heeft K. dat in verwarring gebracht.

Toch mag hij wat mij betreft veroordeeld worden, want door dit soort praktijken moest winnaar van Benthem in 1999 naar Canada vluchten! De (tweede) tocht van 21 februari 1985 is op het laatste moment namelijk wel degelijk doorgegaan.

Reageer
gravatar

Wien wilt er niet uit dit kikker kakkerlandje vluchten. Leen mij je trekhaak en ik ben aangehangen en ook vertrokken. Het is een touristenlokker geworden, zoals schuitjezeilen . Voor Viesmans alleen intresant als het flink vriest dat: hij hem buiten zijn hotel raam kan hangen. Goed stijf en dan een lekker wijf. Sonnema en hoempappaa.

gravatar

Ook de jeugd lijkt weinig benul te hebben van de dertiende Elfstedentocht. Op de vraag hoeveel mensen er zijn gevallen van de 16455 deelnemers, antwoordt het overgrote gedeelte met de wedervraag “Wat is een Elfstedentocht ?”, en de overige participanten denken dat er “maar” drie slachtoffers te betreuren waren. Vreemd in dit onderzoek is derhalve de reactie van ene Sietse K. die tot op 3 getallen achter de komma het exacte aantal gevallenen wist te vertellen.

Reageer
gravatar

Hietbrink, ik moet je gelijk geven. Schaatsen is een watersport, al is het niet de mijne, daar ik gewend ben om watersport te beoefenen op water in vloeibare vorm en niet op water in vaste vorm.

gravatar

Denkt K. dan helemaal niet na over de gevolgen voor de deelnemers van die tocht? De emotionele last die men al18 jaar meetorst is gigantisch.
Walgelijk en stuitend. Jammer dat de straf voorwaardelijk is; juist dit soort criminaliteit moet keihard aangepakt worden. Bijvoorbeeld net zo lang ijsblokjes in de Bonkervaart mikken totdat de tocht weer doorgang heeft gevonden.

Reageer
gravatar

Zo kunnen we nog wel een aantal alternatieve werkstraffen verzinnen voor dergelijke Elfstedenontkenners:
– Baanveger te Bartlehiem
– IJsprikker in dienst van het Rayonhoofd Balk/De Luts, zodat hij ook door het ijs kan zakken
– Adjunct Stempelaar te Snits, maar wel de hele dag dienst en geen verwarming of Berenburg in het stempelhok.

gravatar

Beste k.Daver,
Waarschijnlijk bent u ook een ontkenner anders wist u wel te vertellen dat de deelnemers 28 jaar hun emotionele last meedragen en geen 18 jaar.
Of was u in 1985 nog geen bewoner van deze aardkloot?
Graag kamervragen…

gravatar

Fliereljepper=vlieg-er-al-ja-over.
Het is taalkundig al lang geleden voorspeld, maar nog niet in de “speld” dat het fries eens door het ijs zakt!
omdat dat het fries-deens-duits-ijslands-zweeds=zwets en het noors voor 100% zeggen; voor honderd procent terug gaat op de oertaal… het nederdiets. En dat is belangrijker dan alle elfsteden tochten bijelkaar en die nog komen gaan. voor ieder spreekwoord dat hietbrink niet dialekt-diets kan verklaren binnen 20 sec. ligt er voor u honderd euro klaar bij notaris Dietz in maastricht. en euro’s lusten de friezen wel… want…Better ien euro yn de eigen ponge as tsien yn de ponge fan in oar.
Letterlijk duidelijk diets! Beter één euro in de eigen pungel dan tien in de pungel van een ander. Pungel=bungel waar je eten aan een stok aan bungelde als je op pad was. Geen enkel woord ontsnapt aan de oertaal door Hietbrink ontmaskerd in 1983 te leeuwarden in de gevangnis aldaar. vraag het maar even op! Het “fundamenteel dialekt-diets spraakstel.”

gravatar

Een wel heel trieste zaak waarvan de achtergronden een verdere belichting verdienen.
Hoe komt iemand bij zo’n uitspraak? Is het omdat zijn familie vraagt hoeveelste hij is geworden in die bewuste tocht?
Durft hij niet te bekennen daags voor aanvang te diep in Beerenburgflessen te hebben gekeken en zodoende onbekwaam aan de start te zijn geraakt?

Graag wat meer human interest Speld. Ook over die 11 steden: zoveel?

Reageer
gravatar

Die 11 steden zijn wel verklaarbaar. Men komt aan in een van God verlaten oord waar nergens een behoorlijke kroeg is te bekennen. Er zit dus niets anders op dan het een stad verder te proberen.

gravatar

En welke fries kent nog zijn diepste geschiedenis ? de elfstedentocht is…
zoals de Griekse mythe van Marathon=de markt-om want het was een hardloop spel onderdeel… dat de friezen in de slag bij warns=weer-ons; de slag dreigde te verliezen… en toen is een manneke op schaatshoutjes elf steden rond gegaan om overal versterking op te roepen, en wonnen zij als nog de slag bij weer-ons=warns. zoals U ziet (ook taal)alles uit traditie=trouw-diet-zijn.

gravatar

Pollens, blijkt de Solex tot in Friesland te zijn doorgedrongen en aldus verder te zijn gekomen dan de Romeinen die het vanaf ongeveer Utrecht voor gezien hielden. Hulde voor de Rotterdamse handelsonderneming R.S. Stokvis & Zonen die de beschaving zo heeft weten te verspreiden.

Dit werpt ook een ander licht op de zaak omdat de ontkenning van de Elfstedentocht 1985 impliciet ook een Solexontkenning blijkt te zijn en daarmee weer een ontkenning van de bijdrage die Stokvis & Zonen te Rotterdam aan onze cultuur heeft geleverd. Streng optreden is geboden.

gravatar

Kanonne, daar had ik nog niet eens aan gedacht: eigenlijk dus moet Rotterdam uitlevering vragen van deze figuur wegens het bezwadderen van Nationaal Rotterdams Erfgoed.

Een langdurige werkstraf lijkt op zijn plaats: minimaal 560 uur ontkolen en ontsteking vochtongevoelig maken zou een passende straf kunnen zijn.

gravatar

Inderdaad Heer Jeettje. Als bijkomende straffen zouden ook het kousen stoppen en pap roeren in aanmerking kunnen komen. Deze vaardigheden schijnen echter verloren te zijn gegaan. Een reden te meer om het diepgaand ontkolen van de Solex in ere te houden en daarmee het Rotterdams cultuurgoed.