Genocidezaak Rijdende Rechter moet over

Proces 'opeenstapeling van fouten'

Het proces Kwame M. versus de Hutu’s van Kigali, dé Rijdende Rechterhit van het afgelopen seizoen, zal volledig opnieuw worden gevoerd. Dit maakte de NCRV vanmorgen bekend. De omroep wil hiermee tegemoetkomen aan de maatschappelijke onrust die de uitzending teweegbracht.

De zaak tegen M. kwam afgelopen najaar aan het licht toen zijn buren uit de Componistenwijk te Harderwijk hem betrapten op het onrechtmatig lozen van restafval in hun Kliko. Na hun buurman hier meerdere malen vruchteloos op aangesproken te hebben, schakelden zij de Rijdende Rechter in.

Tijdens de hoorzitting die volgde legde M. tegenover mr. Frank Visser niet alleen een volledige bekentenis af aangaande de afvaldumping, maar bekende tevens verantwoordelijk te zijn voor de slachting van 26.000 Hutu’s tijdens de Rwandese oorlog van 1994. Visser veroordeelde M. hierop tot de aanschaf van een eigen Kliko, het schrijven van een excuusbrief aan zijn buren en een bezoek aan het Afrikamuseum te Berg en Dal ter overdenking van zijn misdaden tegen de menselijkheid.

In een persverklaring liet persofficier van Justitie Krijn te Bokkel afgelopen week weten dat de de behandeling van deze zaak door de NCRV nog het vriendelijkst kan worden omschreven als ‘een opeenstapeling van fouten.’ Te Bokkel: “Niet alleen heeft Visser geen enkele bevoegdheid zich te mengen in internationale rechtsaangelegenheden, de strafmaat van ‘een bezoek aan een museum’ voor de betrokkenheid bij genocide is op zijn minst curieus te noemen.”

Visser zelf toont zich in een reactie onverschillig voor de commotie: “Dit is mijn uitspraak, en hier zult u het mee moeten doen.”


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Frank Visser hangt niet de vermoorde onschuld uit; au contraire: zijn hobby is onschuldige bloedjes te vermoorden tenzij het tegendeel bewezen kan worden. Let in dit verband ook eens op de geprononceerde hoektanden; die indiceren duidelijk een sterke voorkeur voor Chateau Migraîne in de bloedgroepen AB en O.

Reageer
gravatar

Frank heeft voor alle lopende zaken sepôt aangevraagd bij de Officier van Justitie. Zoals op de foto duidelijk zichtbaar is, lijdt hij onder een dislocatie van zijn bovengebit. Het laatste slachtoffer van deze kwaal was Koningin Wilhelmina bij de inhuldiging van haar dochter in 1948 in Amsterdam. Op archiefbeelden kan men haar nog horen roepen: “Hoewah, hoewah, hoewah”

Reageer
gravatar

Henk van M. S.: Decapitatie valt alleen bij -niet bij onze beroepsvereniging aangesloten fundamentalistische- tandartsen binnen de beroepscompetentie Zij dienen noodzakelijkerwijs halal werken, dus onverdoofd. Nederlandse ziektekostenverzekeringen dekken alleen 1e lijns tandzorg inclusief verdoving. U begrijpt dat wij onze declaraties niet gehonoreerd krijgen als er niet aan deze stringente eis is voldaan.

gravatar

Nee, dat gebeurt pas in ‘…. the musical’, geproduceerd door Joop vd Ende.
Komt er dan nooit een end aan die vent, hahahahaha.

gravatar

Even terzijde: onlangs bij een voetbalinterland tussen Rwanda en Burundi bleken de Hutu’s en Tutsi’s aan beide zijden in weerwil van hun nationaliteit met (en dus ook tegen) elkaar te voetballen. Het leverde een indrukwekkend spektakel op, waar geen Duitsland-Nederland aan kan tippen.

Reageer
gravatar

In het stuk staat Hutu’s en dat klopt. Volgens een andere expert die ik gesproken heb zijn er alleen al door Gaard G in eerste instantie tien keer zoveel Tutsi’s vermoord als door Kwame M. hutu’s. Overigens heeft Kwaame M. bij mr. Visser verklaard dat hij in een vlaag van verstandsverbijstering door wrok, wraak en weerzin handelde. Dit als reactie van het uitmoorden van zijn eiegn Tutsi-clan.

Gelukkig zijn er slechts enkele millioenen Ruwandezen vermoord aan beiden zijden, anders zou er van concurrentie gesproken kunnen worden ten opzichte van de 3000 hoofdzakelijke blanke slachtoffers in New-York jaren later. Je moet alles wel in de juiste verhouding zien. In Kigali zie je nog steeds blije gezichten dat de USA niet ingegrepen heeft en dat ze het zelf hebben kunnen oplossen.

Reageer
gravatar

U kunt ook bij mij terecht. Of bij mijn collega, wiens rechtbank zo treffend is beschreven door Franz Kafka in Der Prozess. Tenminste als u de rechtbank weet te vinden en ontdekt wie de rechter is.

gravatar

Hoe kan die rijdenden rechter zich nu bezig houden met misdaden tegen de menselijkheid? Heeft de man zelf ook maar een heel klein beetje idee van wat dat is, menselijkheid?

Reageer
gravatar

Je hebt de kantonrechter, de arrondisementsrechtbank, het gerechtshof, de hoge raad, de europese gerechtshoven en het internationaal gerechtshof en dan heb je:

de rijdende rechter: ter leringe ende vermaek.

Je kan steeds in beroep bij een hogere rechtbank, echter er is een uitzondering voor de rijdende rechter: die beslist alleen en er is geen beroep mogelijk. Dat is zo bepaald en regels zijn regels punt uit.

Vandaar de machtswellustige uitspraak: “Dit is mijn uitspraak, en hier zult u het mee moeten doen.”

De redactie van de Speld heeft niet doorgehad dat het een doorgeprikte zaak was. Natuurlijk heeft be Kwame M de kliko van zijn buren misbruikt om voor de rijdende rechter te komen en even terzijde de massamoord op Hutu’s te bekennen: heel slim. Ergens anders zou hij een vrijspraak hebben gekregen na 17 jaar in voorarrest te zijn geweest, als de slopende negatieve publiciteit rond zijn vele beroepszaken hem niet eerder de dood hadden ingejaagd, zoals zo vaak bij dit soort moeilijk te bewijzen massamoorden.

De NCRV kan deze uitzending niet overdoen. De NCRV en de persofficier Krijn te Bokkel snappen blijkbaar niet dat Visser gezien de gemaakte afspraken het laatste woord zal blijven hebben. Al zouden ze hier een zaak van willen maken Visser zal zich dan laten bijstaan door Bram Moszkowicz en dan snap je de afloop wel.

De publieke omroep gaat met de eer strijken.

Reageer
gravatar

Toen ik de kop las, was ik even bang dat de, immers ook ouder wordende, rijdende rechter zelf genocide had gepleegd door roekeloos rijgedrag. Zo van “dit is mijn route en daar dien je niet over te steken” of zo !

Reageer
gravatar

Dit onderzoekje doen wij er wel even bij, een peulenschil vergeleken met de banken – Jan de Wit, voorzitter parlementaire enquetecommissie financieel stelsel.

Reageer
gravatar

Dat Te Bokkel de straf “bezoek het Afrikamuseum” curieus vindt, kan m.i. alleen betekenen dat zij daar zelf nooit geweest is (good for her). Ik ga nog liever levenslang naar mijn schoonmoeder dan daar ooit nog een voet te plaatsen! Het viel me ook op dat er tijdens de uitspraak op tv behoorlijk gegniffeld werd door een paar mensen in het publiek – ik herkende daarin de Afrikamuseumbezoekersherinnering en kon zelf een sadistisch gevoel tot mijn spijt ook niet onderdrukken.

Reageer
gravatar

Tegenover rtl boulevard verklaarde de oud logopediste van mr. Visser de genoemde onverschilligheid volledig te herkennen: “Toen kleine Frank op zijn 5e bij mij in therapie was toonde hij nauwelijks interesse. Telkens herhaalde hij halsstarrig ‘Dit is mijn uitspwaak, en hiew zult u het mee moeten doen’.

Reageer
gravatar

Die rijdende rechter heeft in ieder geval minder tijd nodig om tot een afgewogen uitspraak te komen dat het Internationaal Strafhof. Dat scheelt de burger enorm veel geld!

Reageer
gravatar

Daar staat tegenover dat De Rijdende Rechter met zijn enorme C02 uitstoot mu miet bepaald milieuvriendelijk te noemen is. De man zorgt in zijn eentje voor een kleine klimaatcrisis ter plekke.

gravatar

Op zich wel vreemd dat dat nu pas opvalt dat hij restafval in de kliko van zijn buren dumpt. Als je 26.000 Hutu’s sinds 1994 wilt laten verdwijnen per kliko, dan zou er in de gemeente Harderwijk al lang een belletje hebben moeten gaan rinkelen…. Alweer hebben we te maken met een falende overheid. Schande.

Reageer