Pro Shots / NL Beeld

Pro Shots / NL Beeld

Kabinet: toeslagenouders gecompenseerd voordat Nederland onder water staat

Belastingdienst gaat eerst in kaart brengen welke gedupeerden in hoger gelegen gebieden wonen

Het kabinet zal gedupeerde toeslagenouders zo snel mogelijk compenseren. Het voornemen is de toeslagenouders schadeloos te stellen nog voordat het land door zeespiegelstijging onbewoonbaar is.

“En we gaan echt alles op alles zetten om te proberen dat doel na te leven”, zegt minister Weerwind van rechtsbescherming. “We kunnen onze volgende generaties niet opzadelen met ongecompenseerde toeslagenouders op het moment dat ons land onder water staat. Die mensen hebben al genoeg geleden.”

Uitgangspunt voor het ontvangen van compensatie is volgens de minister dat de mensen die compensatie gaan ontvangen, of nazaten van deze mensen, nog in leven zijn. “Bij de uithuisgeplaatste kinderen moet dat wel gaan lukken, de meeste daarvan zijn nu nog minderjarig, dus leven tegen die tijd nog wel, afhankelijk van hoe snel de aarde opwarmt.”

Minister Weerwind hoopt dat de kinderen nog zeker een paar weken kunnen doorbrengen in hun ouderlijk huis voordat ze die moeten verlaten wegens overstromingen vanuit de zee. “Dat is natuurlijk wel een gemiddelde. Bij toeslagenouders die op hoger gelegen zandgronden leven moet het wel lukken, daar gaan we ons dus eerst op focussen. Daar moeten we helaas realistisch zijn. We gaan de komende tijd dus eerst in kaart brengen of er gedupeerden van de toeslagenaffaire op de Cauberg wonen.”

In de politiek is voorzichtig positief gereageerd op de afspraken. Volgens CDA-leider Hoekstra zijn er mooie stappen gezet, maar moeten we ons er ook weer niet te veel op blindstaren: “We moeten er rekening mee houden dat we minder prioriteit kunnen geven aan het halen van de klimaatdoelstellingen nu we zoveel energie steken in het compenseren van de toeslagenouders. Wat mij betreft is het uitbetalen op een leefbare planeet dus niet heilig.”


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Wij garanderen dat er binnen 27,5 jaar een adviescommissie zal zijn die aanbevelingen kan doen voor deze compensatie-uitkering. Vervolgens zal die binnen 28 jaar een rapport opleveren waarin die aanbevelingen zijn vervat. In de 27 jaar die daarop volgen zullen de betrokken ministeries dan nadenken over een reactie op die aanbevelingen.