Studio Speld / Shuttertock.com / Flickr.com

Eerste Kamerleden moeten logo’s van bedrijven waar ze nevenfuncties bekleden op pakken dragen

De Raad van State heeft zich vandaag in een uitspraak uitgesproken voor meer transparantie in de financiering van partijen en politici: in de toekomst zouden leden van de Eerste Kamer de logo’s van de bedrijven en organisaties waar ze nevenfuncties bekleden op hun kleding dragen.

De vereiste zou het voor kiezers gemakkelijker moeten maken te zien wiens belangen de politicus in kwestie vertegenwoordigt, of het nu Menzis, ING Nederland of De Woningstichting is. De Raad van State adviseerde verder dat politici voortaan ook in hun toespraken en optredens de zin “Deze woorden worden u aangeboden door X” moeten gebruiken, als disclaimer, en waar X dan staat voor bijvoorbeeld de KNVB. Veel politici vinden de maatregel buitensporig.

“Op mijn pak is niet genoeg ruimte voor al mijn nevenfuncties!”, zei een CDA-senator die anoniem wil blijven. “Als dit advies wordt aangenomen zal ik altijd oversized pakken moeten dragen of zelfs een cape dragen als ik een toespraak houd. Waar laat ik anders de logo’s van PGGM, Inholland, VNO-NCW, Essent, Schiphol of De Woningstichting? Dat slaat nergens op!”

Dit artikel verscheen eerder op Der Postillon


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Is dit juist als waarschuwing of toch eerder als reclame te kenschetsen..? Lijkt me iets als; “Roken is dodelijk. Deze boodschap werd mogelijk gemaakt door Pall Mall”. Maar dan kunnen ze nog de spijkerbroeken bedoelen…

Reageer
gravatar

Een ‘gewoon’ lid van de Tweede Kamer ontvangt per 1 januari 2018 een schadeloosstelling van ruim 109 duizend euro op jaarbasis, inclusief vakantiegeld en een eindejaarsuitkering.

Het Eerste Kamerlidmaatschap wordt niet beschouwd als een voltijdfunctie. De maandelijkse vergoeding voor Eerste Kamerleden is daarom lager dan de schadeloosstelling van Tweede Kamerleden, namelijk € 2.135,36 per maand (per 1 januari 2018). De bruto jaarvergoeding voor Eerste Kamerleden bedraagt per 1 januari 2018 dus € 29.801,09 inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering.

En voor deze luizige vergoedingen verwacht jij dat wij “Nederland” op onze kleding dragen???

gravatar

Sterker nog, geacht Lid, u behoort met de club voor iedere vergadering het volkslied te zingen. Het CDA en in het bijzonder collega Buma hecht hier grote waarde aan.

gravatar

Hmm, wel een goed idee!

Ze kunnen ook hun toespraken beginnen met:
“Ik spreek hier NIET namens… maar…”

B.v. Rinnooy Kan zou dan zeggen:
“Ik spreek hier NIET namens Instituutsadviesraad CWI, Ministerie Onderwijs en Cultuur, Agenda GGZ, Effectief Altruïsme, Deedmob, Kennisplatform Integratie en Samenleving, BorderXinginfo, Big Data Alliance, Universiteit van Amsterdam, Prof F. de Vries-stichting, Tejin Ltd., Siemens, Mr. Hans van Mierlo Stichting, Stichting Instituut GAK, World Connector, Blockbusterfonds, Thema Instituties – Universiteit Utrecht, Stichting Folia Civiatis, Apeldoorn Conference Series, Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, Amsterdam Center for Entrepeneurship, Filmmuseum EYE, Debatcentrum De Balie, Diabetesvereniging, Manifesta, Prins Bernhard Cultuurfonds, Agenda voor de Zorg / Vereniging van Ziekenhuizen, De Avond van Wetenschap en Maatschappij…

Maar nu ben ik helaas even kwijt wie ik ook alweer wilde bevoordelen.
Ik kom zo terug met mijn standpunt!

Dank u.”

Reageer
gravatar

Veel politici mogen de maatregel dan wel buitensporig vinden, maar ze hebben de sporen buiten zijn ook al jaren een ondergeschoven kindje. In Alaska kunnen ze met 1 meter sneeuw nog rijden met de trein, bij ons is het al afgelopen als de eerste blaadjes vallen.

Transparantie is goed voor de politieke wereld. Ze waren natuurlijk altijd al onzichtbare voor werkend Nederland, maar een beetje extra transparantie kan nooit kwaad.

Reageer
gravatar

Het is begrijpelijk dat er in Alaska iets meer aandacht wordt besteed aan dit probleem. Net zoals dat geldt voor Zwitserland en Japan. Voor die ene dag dat hier nog sneeuw ligt zou ik het maar zo laten.
Zit ik hier nou een serieuze reactie te plaatsen op de Speld ? Straks gaan mensen (bv Corrie en Carrie van Hiernaast) nog denken dat ik werk bij de NS