Bouwend Nederland / Wikimedia Commons

Elco Brinkman stapt uit politiek om meer tijd door te brengen met zijn nevenfuncties

CDA-senator Elco Brinkman stapt uit de Haagse politiek. De voormalig CDA-voorman wil meer tijd doorbrengen met zijn nevenfuncties. “Met parttime baan als senator heb je nooit echt de tijd om je maximum aan vijf nevenfuncties de aandacht te geven die ze verdienen.”

“Ik heb gedurende mijn politieke loopbaan meer dan 67 nevenfuncties gehad”, vertelt de CDA-senator in een verklaring over zijn vertrek. “Veel daarvan vervul ik nu al jaren niet meer, en wat heb ik dan eigenlijk van ze gezien? Ik ben al die tijd zo druk geweest met de politiek dat ik nooit echt de tijd nam voor mijn werk als adviescommissaris.”

Het werk van een Eerste Kamerlid is zwaar, vertelt Brinkman. “Er wordt van je verwacht dat je al je tijd steekt in het algemeen belang, waardoor je helemaal geen tijd overhoudt voor je voorzitterschap van de raad van commissarissen van het cultuurfonds van Triodos, of voor je voorzitterschap van het Lucas van Leijden Maecenaat, of voor je voorzitterschap van de raad van commissarissen van de Algemene Pensioensgroep, of voor je commissarisschap van Van Nieuwpoort, of van BMC Beleidsadvies en Management Consultants voor de publieke sector, of van Movares Group, of voor je lidmaatschap van het bestuur van de Nationale Opera, je lidmaatschap van de Raad van Toezicht woningstichting Patrimonium Amsterdam-Zaanstreek-Waterland, je voorzitterschap van de Raad van Toezicht Rijks Museum voor Oudheden Leiden, van het Prins Bernhard Cultuurfonds, van de Raad van Toezicht van de Rijksacademie Beeldende Kunst, Raad van Commissarissen Waterleidingmaatschappij Biesbosch, Raad van Toezicht Pensioen-en Verzekeringskamer, Nederlands Nationalisatie Instituut (NEN), Raad van Toezicht Hoogeland Zorgvoorzieningen, Centraal Fonds Volkshuisvesting (toezichthouder woningcorporaties), Raad van Toezicht VU Medisch Centrum, Visitatiecommissie grote steden beleid (2x) (Binnenlandse Zaken), commissie bevordering breedbandgebruik in ICT (Verkeer en Waterstaat), commissie sanering specifieke uitkeringen (Binnenlandse Zaken/Financien), commissie prioriteiten opsporing misdaad (Binnenlandse Zaken/Justitie), commissie interdepartementale organisatie veiligheid, commissie tijdelijke steun pers, Raad van Commissarissen Philadelphia Gehandicaptenzorg, bestuur Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds, raad van commissarissen Espria AWBZ zorgvoorzieningen, Raad van ToezichtStaatsbosbeheer, Bestuur Architectuur Biennale Rotterdam, Regieorgaan herziening kunstvakonderwijs, bestuur Nederlandse Rode Kruis, bestuur Koninklijke Vereniging voor het Boekenvak, bestuur Koninklijke Bibliotheek, bestuur NICTIZ (Nat. Instituut voor ICT in de patiënten zorg), Raad van Toezicht Kon. Nederlandse Jagersvereniging. Of voor je lidmaatschap van de VROM-adviesraad van de Regering voor ruimtelijke ordening, wonen en milieu, je president-commissariaat AM Ontwikkelingsmaatschappij, je commissariaat Nederlands Omroepproductie Bedrijf, je vice-voorzitterschap raad van toezicht Vrije Universiteit, je commissariaat Fries-Groningse Hypotheekbank, je president-commissariaat Amsterdam Zuidas Onderneming i.o., je bestuurswerkzaamheden bij de Pieterskerk Leiden, je commissariaat bij Philip Morris Holland, of bij DuPont Nederland, of bij de ITHO groep (technische ondernemingsraad). Ik geef maar een voorbeeld. Dat is toch geen leven?”

 


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Nee, maak het nou niet nodeloos ingewikkeld: dat was niet Elco Brinkman (CDA) maar coalitiegenoot Ed Nijpels (VVD). Maar Ed heeft -alleen even stiekem- met Linda gedanst, ze heeft er nooit iets van gemerkt.

gravatar

Ik herinner me Elco uit Dirksland uit Goeree-Overflakkee (hoewel hij van de andere kant komt) in de functie van voorzitter van Bouwend Nederland, de vereniging van bouw- en infrabedrijven; hij was geboren voor het succes. De Nederlandse politiek draait om Zeeland en met name Schouwen-Duiveland dat ze vanuit Zuid-Holland (Rotterdam) willen annexeren. Langere tijd was Goeree-Overflakkee een middengebied tussen vriend en vijand, winnaar en verliezer, zoiets als de NSB in WO2.

Reageer
gravatar

Een van de laatste successen om Schouwen-Duiveland aan het grote geld te onderwerpen was aan de westkant Brouwerseiland tussen Schouwen en Goeree-Overflakkee.
En aan de oostkant, op Duiveland is samenwerkingsverband telers in Sirjansland gerelateerd aan het in biomassa gespecialiseerde bedrijf Comgoed uit Dirksland in samenwerking met DES BV.
Na voorlaatste commentaar functioneerde de site een tijdlang niet meer.

gravatar

Wat ook is gewist bij het betreffende (voorlaatste) artikel, naast de bedrijven, is het ontroerende verhaal van het kerkepad waarlangs ooit de boeren op zondag naar de kerk liepen, dat bij Sirjansland in ere werd hersteld waarna het hele gebied werd volgebouwd met de kassen voor de glastuinbouw nu gebracht als een uniek milieuverhaal voor duurzame energie.

gravatar

De wegberastering voor de vrachtwagens schrijdt voort net nadat het gebied als wandel- en fietsroute is gemarkeerd. En: in de buurt achter Bruinisse wordt niet voor niets een windmolenpark aangelegd.
Daar gaat het maar net om.

gravatar

Laatst hoorde ik dat de voorzitter van de adviescommissie dezelfde was als de directeur van de directe commercieel belanghebbende.

gravatar

Wie je bent weet je alleen zelf. Het zijn niet alleen de VERkrachters maar de ONTkrachters waardoor mensen me regelmatig vertellen dat ze eraan gaan, dat is omdat ze het niet van MIJ aan wilden nemen.

gravatar

Dat de commentaarsectie niet werkte is intelligentie, als het niet helpt je computer thuis onder bedreiging te stelen bijvoorbeeld nadat een rechtschapen commentator ‘dubbele motieven’ ziet in de commentators.

gravatar

Maitreya (2 bijdragen hierboven) is het logisch dat men u die nevenfuncties in de schoenen schuift? Zo ja, wat is dan uw schoenmaat? Iets in uw schrijfwijze wekt reminiscenties met B.W. Hietbrink (een Speld-polemoloog uit vervlogen jaren) die uit dépit is geëmigreerd naar Iran. Als hij niet intussen is geliquideerd (vloeibaar gemaakt) door de Sji’ietische machthebbers leeft hij daar nu nog. Maar waarom dan die reminiscenties aan B.W. Hietbrink? Ook hij had Zeeuwse roots, toch?.

gravatar

Omdat dat twee ee’s een e teveel is.

Ik ben gen lid van de familie Paulussen, want o.a. Plien heeft geen enkel gevoel voor humor.

gravatar

Pien, jij maakt een grote fout. Bedoel je met gen geen of een?

ps Ik ben niet Cor Rector. Ik heb alleen zijn avatar geleend en daar gaat ie zich zo meteen heerlijk boos over maken.

gravatar

Wat? Bij Nina blijven? Hij was toch steeds bij zijn vrouw Janneke, die met die kunstzinnige hobby’s en de commerciële toepassing daarvan? Maar Elco was en is evengoed een duivelskunstenaar, met het ministerschap als parttime baan en zijn 96 commissariaten als neven-occupatie. Geen wonder dat hij nu wat gas terugneemt. Over gas gesproken: was de vacature van Hans Alders in Groningen al vervuld? Dit bijbaantje lijkt mij geknipt voor Elco B. of een andere werkgrage uit het CDA.