Politie scherp op heel gewone jongens waar je het nooit van zou verwachten

'Als iemand niet verdacht is, is hij extra verdacht'

Honderdduizenden scholieren worden sinds kort dag en nacht geschaduwd door de nationale politie. Het is het gevolg van een nieuw beleid, waarin heel gewone jongens waarvan je het nooit zou verwachten nauwlettend in de gaten worden gehouden. Het doel is een aanslag te voorkomen.

Het nieuwe beleid is gebaseerd op een analyse van terreuraanslagen in de afgelopen jaren, vertelt een woordvoerder van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding: “Wat opvalt is dat meerdere aanslagen zijn gepleegd door heel gewone jongens waar je het nooit van zou verwachten. We keken voorheen vooral naar jongens waar je het wel van zou verwachten, daar hebben we dus een fout gemaakt. Vanaf nu zijn we scherper op heel gewone jongens waarvan je het nooit zou verwachten, daarmee kan veel leed voorkomen worden.”

Er zijn verschillende indicatoren die erop kunnen wijzen dat je te maken hebt met een heel gewone jongen waar je het nooit van zou verwachten: “Als iemand bijvoorbeeld elke morgen zijn bejaarde buurvrouw gedag zegt, dan gaat er bij ons meteen een belletje rinkelen. Maar ook als iemand gewoon zijn huiswerk doet en een drankje doet in het weekend moeten we alert zijn. Als iemand niet verdacht is, is hij extra verdacht.”

De 17-jarige Emre Z. ervoer het nieuwe beleid aan den lijve. Hij was net klaar met zijn vrijwilligerswerk in het bejaardenhuis toen hij hardhandig in de boeien werd geslagen door twee politieagenten in burger. “Ik zei nog dat ik naar pianoles moest, maar dat maakte alles alleen maar erger”, vertelt Emre over de telefoon. “Ik hoop maar dat mijn ouders niet al te boos zullen zijn als ze erachter komen dat ik nu een terreurverdachte ben.”


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Ach ach, maak je toch niet zo druk om de sleepwet. Wat heb je nu te verbergen? Van mij mogen ze alles weten.

Eventueel kun je de sleepwet wat aanpassen door alleen op moslimnamen communicatie en informatie te verzamelen. Etnisch profileren doen we al jaren.

No big deal. 🙂

Corrie.

gravatar

Terwijl ik op mijn smartfoon het vorige bericht stond in tikken trachtte zo’n figuur over mijn schouder mee te kijken. Daarom heb ik mijn bericht te snel verzonden. Hier is de correctie:

Ik zie de laatste nogal vaak geheimzinnige mannen in lange regenjassen met opgeslagen … Ach jeetje, daar heb je er weer een.

gravatar

Ik heb mij verscholen op een toilet, dus nu kan ik het bericht eindelijk foutloos tikken.

“Ik zie de laatste tijd nogal vaak geheimzinnige mannen in de uitrusting die generaal K. Non beschrijft…”
Shit, nu kijkt iemand met een gleufhoed door het wc-raam.

gravatar

Hierbij wil ik de redactie van de Speld laten weten er niet van geanimeerd te zijn dat zogenoemde trollen zich op dit forum voor mij uitgeven.

Verder is mijn beleid geheel anders dan hier wordt voorgesteld. Het enige waar het aanbreekt is politici die uitvoering geven aan hetgeen ik aandraag. Verder zou meer financiering heel fijn zijn.

gravatar

Beste mijnheer Schoof,

Zou u mij kunnen uitleggen hoe het komt dat korte tijd nadat ik vijf minuten met mijn moeder belde ik midden in de Tweede Kamer door Geert Wilders letterlijk geciteerd werd? Zou u mij kunnen uitleggen waarom de korpsleiding van de nationale politie mij letterlijk citeerd uit privé-communicatie? Ik bedoel, ik ken de modus operandi en heb zeker niks te verbergen. Echter een ieder kon wel eens zeer ernstig overspannen worden van dit soort dingen.

Hier nog wat goede informatie:
https://www.volkskrant.nl/opinie/gastcolumn-ik-ben-meer-dan-mijn-kleur~a4513064/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=shared%20content&utm_content=free
http://jalta.nl/economie/dump-trump-amerika-failliet-raakt/

Met vriendelijke groeten,
Frank Wijlens

gravatar

Hierbij wens ik een ieder mede te delen dat iedereen rekeningen voor dhr. Wijlens naar mijn kantoor kunt sturen.

Hoogachtend,
Koning Willem-Alexander van Oranje

gravatar

Hierbij willen wij mededelen dat het eerste dat je leert bij het studeren van het Recht, dat dat is dat er een onderscheid bestaat tussen het Recht zoals u het wenst en het Recht zo als het feitelijk is. Tot op heden hebben wij opzettelijk en uit ideologische gronden foutieve informatie verstrekt omtrent het zogenaamde Wilders-proces en wij gaan hier nu mee op houden. Maar dan ook écht!

gravatar

Wij gaan NU stande pede naar de redactie van Joop.nl om eens heel goed duidelijk te maken dat het GEHEEL EN AL niet acceptabel is dat zij hetzen, opruien en haatzaaien tegen een zekere microbiologe/journaliste. Volgens de Joop is zij én Joods én Nazi. Men gaat hier eens een keer mee ophouden.

gravatar

Ik zou alle zaadcellen die bij een ejaculatie vrijkomen en hun doel niet bereiken ook maar in de gaten houden.
Voor je het weet worden ze voor andere doeleinden gebruikt.

Een gewaarschuwd mens komt 2 x klaar

Reageer
gravatar

For our English native speakers a translation:
Police sharp on very normal boys where you it never expect from

Hundred thousand scholars are not walking in the sun day and night since short day by the national police. It is the cause of a new law, where in normal boys where from you it never expect, will be taken in the holes. The goal is avoid a skin rash.

The new law is based on analysis from terror skin rash in the walked of years, tells a word taker from the National Coordinator Ghostbuster: “what falls up is that multiple skin rashes is commited by very regular boys that you would never expect from. We made a cake before to boys where you would expect, there have we made a mistake. From now are we sharper on normal boys, where in you it never expect, that with can prevent many suffering.”

There are many lights that can point that you have a normal boy where you never expect from: “If someone by example every morning say his be-yeared neighbour woman bye, then a bell is ringing. But also if someone just does his homework and a little drink in the weekend, must we be Javascript alert window.
If someone is not suspicious, then he is extra suspicious.”

The 17 year Tarik Z. experience the new law on his body. He was just ready with his volunteer work in the be-yeared house when he was hit fiercely in the buoys by 2 police officers in hamburger. “I said that I still must go to piano lesson, but that made it alone worse”, tells Emre about the phone. “I hope but that my parent are not al to angry when they are behind me that I’m a terror suspect.”

Reageer
gravatar

Nu zegt u de waarheid. Ze helpen me altijd over te steken.
Ik doe dan net alsof ik niet goed ter been ben.