Youtube: Blinder Films

Deze man dealde jarenlang drugs en nu heeft hij geen gezicht meer

'Ik was letterlijk een schim van mezelf'

Dit is Delano. Jarenlang reed hij op zijn scootertje door de stad om drugs aan de man te brengen. Delano’s verleden heeft zijn sporen nagelaten: hij heeft een vervormde stem en kan niet meer herkenbaar in beeld verschijnen. Aan ons vertelde hij zijn verhaal.

“Ik ben er ingerold via een vriend,” vertelt Delano via de ondertiteling. Een voice-over legt uit dat Delano een gefingeerde naam is “Daar is het allemaal mee begonnen. Aan je familie uitleggen dat je naam ineens niet je echte naam is, is al zwaar genoeg, maar hoe leg je het uit als je stem ineens ingeblikt klinkt?” Toch kwam het echte besef bij Delano pas later: “Op het moment dat er sterke lichtbron achter me verscheen, wist ik dat ik te ver was gegaan. Ik was letterlijk een schim van mezelf.”

Inmiddels heeft Delano zijn leven gebeterd. Vandaag de dag verdient hij zijn brood door in actualiteitenprogramma’s zijn verhaal te vertellen. ”Ik mag nog van geluk spreken dat het zo goed met mij is afgelopen. Ik heb vrienden met wie het veel erger is afgelopen. Die hebben alleen nog maar een achterhoofd.”


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

For our English native speakers a translation:
This is a Delorean. Years long he drove on his little scooter by town to bring drugs on the man. Delorean’s past has inherited his spores: he has a vocoder voice and kan no longer appear in monitor recognizable. On us he tells his fairy tale.
“I’m rickrolled by a friend,” tells Delorean by the subtitle. A voice-over laid an egg that Delorean is actually a Ford Ka “There is all with started. On your family lay out that your name suddenly is not your real name. That is heavy enough, but how to lay out that you vote shines can?” Still came the real revelation that Delorean pass later: “On the moment that there appeared a strong light source behind me, I deleted that I was gone too far. I was literally a shim of myself.”

In middle has Delorean improved his live. Today the day he deserves his bread by telling his tell in reality tv programs. “I may speak now from luck that it is walked off good with me. I have friends with who it walked off worse. Those have only stilll but a behind head.”

Reageer
gravatar

Dit verhaal is verfilmd; met Nicolas Cage en John Travolta (de ooit slanke Italo-Amerikaan uit Grease). Beiden verliezen bij toerbeurt hun gezicht, maar het loopt goed af voor de good guy, maar wie was dat ook al weer?.

gravatar

Beetje hardleers die Delano. Had in een eerder stadium z’n pikkie er al af gemasturbeerd, de ziel verkocht, het hart verloren en zich de longen uit het lijf gerend. En nu dit weer. Er blijft zo niets van die gozer over.

Reageer
gravatar

Als ik mensen af en toe vanuit hun ooghoeken naar me zie gluren met hun smoezende verwijzingen naar mijn locatie, dan denk ik dat je beter geen gezicht kon hebben.

Reageer