SGP wil verbod op verwijderen spam

‘Ook ongewenste mailtjes hebben bestaansrecht’

Voor veel computergebruikers is het een dagelijks ritueel: het opschonen van de spambox. Maar als het aan de SGP ligt, komt daar binnenkort een einde aan. De partij heeft een wetsvoorstel in voorbereiding dat het verwijderen van ongewenste e-mails strafbaar stelt. Als deze wet wordt aangenomen, is Nederland het eerste land ter wereld met een dermate strenge anti-spamverwijderingswetgeving.

“Nee,” corrigeert SGP-Kamerlid Roelof Bisschop direct, “pro-spamwetgeving.” De initiatiefnemer van de wet beroept zich op Bijbelse normen en waarden: “Helaas wordt er in de Schrift nergens een letterlijk oordeel gegeven over spam, zelfs niet in het Nieuwe Testament. Maar er staat wel een klinkklare uitspraak over ander ongewenst postverkeer.” Bisschop verwijst naar de Tweede Brief aan de Korintiërs, waarin Paulus schrijft: ‘Ook al heb ik u met mijn brief verdriet gedaan, ik heb er toch geen spijt van.’

Het is nog niet duidelijk of het wetsvoorstel kan rekenen op steun in de Kamer. Bisschop zegt in elk geval te vertrouwen op de stemmen van de ChristenUnie en het CDA. Binnen die laatste fractie wordt nog wel gediscussieerd over het voorstel. Dit debat spitst zich toe op een amendement over de eventuele uiterste termijn voor spamverwijdering. Een woordvoerder van het CDA meldt dat het waarschijnlijk rond de 22 weken gaat worden.

Als het aan de SGP ligt, dient in elk geval ook hulp bij het verwijderen van spam strafbaar te worden. De partij wil alleen een uitzondering maken voor berichten waarvan de afzender zich moedwillig onbereikbaar houdt. Bisschop: “Als ik inga op een lucratieve aanbieding van een Nigeriaanse prins, dan verwacht ik wel dat ik netjes antwoord krijg. Zo niet, dan gooi ik het mailtje toch echt weg, hoor. Je moet wel voorkomen dat je terechtkomt in een situatie van ondraaglijk en uitzichtloos mailen.”


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

De Heere is ontstemd.

Ik had de Heer zojuist aan de Rode Telefoon voor ernstige zaken. Michiel Eijsbouts, de maker van dit blasfemische artikel, steekt de draak met de Heere. Zulks gedoogt de Heere alleen van Sint Joris.

De werkelijkheid is echter dat Michiel Eijsbouts heeft zitten fotowinkelen. Dit is het artikel met de oorspronkelijke foto. Hem rest na zijn verscheiden enkel de hellevaart, aldus de Heere! En daarmee ben ik het volledig eens.

Reageer
gravatar

Hier is tante Paulien voor De Speld rechtstreeks vanuit een roerig Tokio.

Ook hier in Japan wordt fel geprotesteerd tegen het voorstel van SGP-Kamerlid Roelof Bisschop om het verwijderen van spam te verbieden. In de grote steden zijn honderdduizenden mensen op de been om fel te demonstreren tegen het voorstel van de SGP’er, zoals u ziet op deze foto, die mijn collega Bert van Bokhoven maakte op het centrale plein van de Hemelse Vrede in Peking.

Zo juist bereiken mij berichten van protestbetogingen in Tokio, Osaka, Kioto, Kobe, Hiroshima, Yokohama, Nagasaki, Sapporo, Nagano en Fukuoka. Indien er meer nieuws is uit Japan over deze onverkwikkelijke kwestie zal ik wederom de redactie van De Speld proberen te overtuigen van het belang van mijn bijdrage.

Dit was tante Paulien voor De Speld rechtstreeks vanuit een roerig Tokio.

Reageer
gravatar

Wat is dit? een nieuwe grap of zo, moet de politiek zich nog meer bemoeien met onze vrijheid? Ik bepaal zelf wel wat spam is of niet op mijn computer, daar heb ik de politiek echt niet voor nodig.Ik lees nog altijd wat ik zelf wil en laat me daar zeker niet voorschrijven wat ik wel of niette lezen heb of moet bewaren.

Reageer
gravatar

Als gevolg hiervan lijden veel van deze mensen aan neerslachtigheid, sommigen zien het leven niet meer zitten en werpen zich voor een scooter en nog weer anderen gaan bij de wilde vaart en krijgen een geslachtsziekte. Dit moet voorkomen worden. Nederland let op Uw zaak!

Reageer
gravatar

Ik vind dat middelen die gebruikt worden om je voor te behoeden van spam (zogenaamde spamfilters) ook verboden moeten worden.
Je mag een pril lezen niet voortijdig afbreken, maar ook niet voorkomen dat er lezen ontstaat.

Reageer
gravatar

Uw logica is onbetwistbaar.

“And for an encore Man proves that black is white and gets killed on the next zebra crossing.”

gravatar

Hoeveel mensen leven er niet in bittere eenzaamheid? Dagen en nachten brengen zij door achter het computerscherm, starend naar hun lege inbox. En dan is er ineens bericht! Een spam voor het beste wasmiddel, een vijfdaagse regenreis naar Friesland, een cursus houthakken, sportwagen kijken langs de snelweg, u noemt het wij spammen het. En dan schrijven deze mensen terug, op zoek naar contact bij het wasmiddel, of het regenen in de noordelijke provincie en dan wordt wreed hun antwoord door een spamfilter tegengehouden en dát kan natuurlijk niet. Als gevolg hiervan lijden veel van deze mensen aan neerslachtigheid, sommigen zien het leven niet meer zitten en werpen zich voor een scooter en nog weer anderen gaan bij de wilde vaart en krijgen een geslachtsziekte. Dit moet voorkomen worden. Nederland let op Uw zaak!

Reageer
gravatar

De PVV heeft een aanvulling op het voorstel: alleen spam afkomstig uit niet-westerse landen mag onmiddellijk verwijderd worden. Spam van Nederlandse bodem moet de kans krijgen om weer deel uit te maken van de vaderlandse normen en waarden.

Reageer
gravatar

Eigen Spam eerst. Triest om dat soort woorden 70 jaar later weer te horen. Je moet spam ook niet overlaten aan de marktwerking, dat komt de kwaliteit niet ten goede.

gravatar

geef die cialis maar gratis aan mij, help hier de enorme bende opruimen en met het eventjes wegwerken van een vaat van een paar weken, dan hoeven die mooie meiden uit spijkenisse, alleen nog maar naar mij toe te komen. Zolang mijn adres verborgen blijft is dat geen probleem, anders krijg ik grote problemen.

gravatar

Het begint natuurlijk met het besef dat het versturen van e-mail bedoeld is voor betekenisvolle communicatie.
Als mensen zich daar aan houden en we e-mail niet meer gebruiken voor oppervlakkig plezier met elke gewillige ontvanger en we afzien van commerciele exploitatie ervan, dan zullen ongewenste e-mailtjes geschiedenis zijn en kan het gebruik van die vreselijke filters die haaks staan op het wezen van internet daadwerkelijk uitgebannen worden. Voorwaar.

Reageer
gravatar

Indien het wetsvoorstel aangenomen wordt houdt de wetgeving (voorlopig althans) op bij de Nederlandse Grens. Of hij in Zwitserland van kracht wordt is afhankelijk van de Europese richtlijnen omtrent spam.

gravatar

Ik vind het SGP-voorstel nog veel te slap. Het gaat er niet alleen om dat die spam bewaard blijft, hij dient ook gelezen te worden. ‘Tolle lege’, zegt St. Augustinus, ofwel ‘neem en lees!’ Ik zou daarom pleiten voor de instelling van een spampolitie die toestemming heeft om onaangekondigd bij burgers binnen te vallen om te controleren of ze kennis hebben genomen van de spam die hun immers niet voor niets is toegezonden.

Reageer
gravatar

Vat ik, waarde broeder in Christus, uw positie goed samen als ik zeg: “Verlos mij, Heer, van alle hinderlijke spam, maar nog niet”?

gravatar

De SGP heeft inmiddels een medestander in de producent van Viagra gevonden. Deze gaat lobbyen binnen de bedrijfswereld om het installeren van anti-malware programma’s te voorkomen.

Reageer
gravatar

In het kader van ‘vergeven is beter dan voorkomen’ is het inderdaad beter om anti-malwaresoftware te mijden.

gravatar

D66 en GroenLinks hebben al aangegeven het niet eens te zijn met dit plan. Mogelijk komt er nog een compromisvoorstel waarbij alleen spam verwijderen op zondag verboden wordt.

Reageer