VN: onrust in Turkije dreigt over te slaan naar Syrië

‘Zelfs Israëlisch-Palestijns niet uit te sluiten’

Secretaris-generaal Ban Ki-moon van de Verenigde Naties heeft de regering en de demonstranten in Turkije tot kalmte gemaand. Hij waarschuwt dat de onrust in de Turkse steden kan overslaan naar buurland Syrië.

De VN-topman vindt eventuele kritiek op de ingreep onterecht. “Ik realiseer me dat een waarschuwing een forse maatregel is. Het is het zwaarste middel dat wij als VN kunnen inzetten. Toch mogen we het risico niet nemen dat het ook in Syrië onrustig zou worden. Voor je het weet ontstaat er een domino-effect in heel het Midden-Oosten en Noord-Afrika.”

Daarnaast wijst Ban Ki-moon op de mogelijke gevolgen voor Israel: “Dat land zou zich bedreigd kunnen voelen en op preventieve aanvallen kunnen inzetten. In dat scenario kan de hele regio destabiliseren en moet je zelfs rekening houden met een conflict met de Palestijnen. Dat zou ons hele beeld van een vreedzaam Midden-Oosten op de kop zetten.”

Christine Lagarde van het IMF vreest voor de economische consequenties in de regio: “De beurs van Athene is de afgelopen dagen al flink gekelderd. Je moet er niet aan denken dat Griekenland echt te maken krijgt met de financiële gevolgen van de rellen en daardoor in een recessie belandt. In dat geval zou Europa terecht kunnen komen in de hevigste crisis sinds 2012.”

Volgens Ban Ki-moon is het nog niet te laat. “De wereldvrede indachtig moet dat winkelcentrum er gewoon komen. Dat kan bovendien een impuls zijn voor de middenstand in de hele wijk,” aldus de VN-chef.


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

2016
De geschiedenis heeft hem gelijk gegeven!
De onrust is al overgeslagen naar bijna-buurland Nederland. En Duitsland. En…
En nou is het winkelcentrum in Aleppo ook al stuk!

Reageer
gravatar

Niemand, Outsider, niemand. Zoiets doe je voor jouw land – gratis zonder reiskosten. Die hond geef je een bolletje lokhasj van de in beslag genomen voorrraad.

Het tekent de mentaliteit dat niemand zich beschikbaar stelt om de feestvreugde te verhogen door zich aan te bieden als kostenloos vrijwilliger: iedereen wil er zo niet aan verdienen, toch op zijn minst geen geld aan kwijt zijn.

Maar gezien een vorige post van Paulus Den B. was hij niet blij met eerder gemaakte kosten; ik neem aan deze keer ook niet.
Die bakker bakt toch wel en wie weet slaat het hem in de Bol en komt er oranje sjeklade over die bol heen.

Paulus: een woordje graag?

Reageer
gravatar

Zelfs als zouden Meeuwis en zijn stainless steel- of heavy metalband voor niets optreden, wie betaalt de kosten voor de beveiliging: hasjhonden, kleerkasten en bewaking vanuit de lucht met drones? En het overwerk van de onvrijwillig overwerkende dienderscharen? Daar staat tegenover dat de firma Jan de Groot een maximale toeloop van Bossche Bollen-junks zal kunnen registreren; das ôk werkgelegenheid niewor? Wimme en Maxi: Dadde alvast bedankt zijt, da witte.

Reageer
gravatar

Oh oh; joehoe Paulus?! Is de onrust al overgeslagen naar Den Bosch?

Ik lees net dat Den Bosch WimlexMax gaat ontvangen met een concert van het Brabantsch Orkest en Guus Meeuwis, en dat kost Den Bosch 2 ton.

Dat zijn heel wat sjekladebollen.

Doet die Meeuwis het niet voor niks dan? Hij is toch helemaal voor dat gezellige Brabant?

Reageer
gravatar

Beschaving en ontwikkeling blijken inflatoir (gevoelig). Als VWO’ers een examen Nederlands krijgen voorgeschoteld op het niveau waar groep 8 van de basisschool geen moeite mee zou hebben, dan is er een tendens geschapen; van civilisatie naar debilisatie. Over leeskunst nog dit: in toenemende mate valt op dat ook de schrijfkunst (dwz het vermogen om gedachten leesbaar op papier te krijgen) terugloopt, niet uitsluitend op internetfora maar daar wel het duidelijkst (want publiekelijk) merkbaar.

Reageer
gravatar

In de regio vonden zelfs al in het pre-Islamistische tijdperk (dus nog voor de Kruistochten)regelmatig escalerende handgemenen en ongearbitreerde ongeregeldheden plaats tussen enerzijds de volken van Israël en Juda en anderszijds o.a. Amalekieten, Ammonieten, Filistijnen en Assyriërs. In feite is de regio nooit lang rustig en vreedzaam geweest, men had in die tijd (en nog steeds in feite) een kort lontje en territoriale conflicten zijn structureel. Het is niet waarschijnlijk dat de vermanende woorden van Ban-Ki-Moon veel effect zullen sorteren bij de tegenstanders van Erdogan. Veel Turken blijken geïrriteerd door zijn pogingen om van het seculiere Turkije een tweede Iran te maken. De onrust in Ankara kan overslaan naar Syrië, van Syrië naar Libanon en van Libanon naar Israel. Het eind van de lont zit in een (thermo-)nucleair kruitvat. Dat kan nog een hete zomer worden.

Reageer
gravatar

Wat ik bij Luttelgeest ook al beweerde, het was relatief rustig: broedertwisten. De ellende is pas echt begonnen met vreemde inmenging.

Bovendien is het wat oneerlijk naar die regio in die tijd te wijzen en niet ook op te merken dat terzelfder tijd het in het nog niet echt bestaande Europa eveneens een zooitje was met stammenstrijd en territoriale driften.

gravatar

Wij zijn het eens Jeettje v.w.b. de agitprop die met en door Heilige Boeken wordt geleverd. Tegelijk is het te betreuren dat nog velen met de paplepel krijgen ingegoten dat wat er in de boeken staat ook werkelijk wáár is, in plaats van uiterst subjectieve lokale geschiedsschrijving. Blijft de vraag waarom iedere (semi)religieuze uiting een basisboek nodig heeft om zichzelf te legitimeren. Is dat de kern van het “menselijk tekort” of een hardnekkige collectieve stamneurose? En wat de Europese stammenstrijd betreft, die duurt in feite nog steeds voort; meer latent en economisch gedomineerd. Maar we zijn niet allen tegelijk in de 21 eeuw geland.

gravatar

Ach, waarde Outsider, men kan het ook zien als een overblijfsel van machtsuitoefening. Immers, zeker in die tijd waren het de machtigen die de leeskunst beheersten: het gemene volk diende te werken, niet te lezen.

En getuige de reacties op internetfora, zijn velen die leeskunst nog niet machtig. Iets wat door deze regering weer krachtig aangejaagd wordt met flauwekul examens Nederlands: opdat de nieuwe generatie uit volle borst een onzintekst met voorgeprogrammeerde taalfouten zonder protest meezingt bij de volgende troonswisseling.

Ehh, nee, niet iedereen is op hetzelfde moment in de 21ste eeuw belandt: grote delen van de plaatselijke bevolking (per land) verblijven nog in het schemerduister. Wereldwijd.

gravatar

U bent wel hardnekkig in het ontkennen van enig positivisme, is het niet?
Heilige boeken zijn niet te vertrouwen: het is de agit-prop van van eertijds. Men moest en zou een reden hebben om ‘in te grijpen’ en ‘beschaving’ te brengen: niets nieuws onder de zon derhalve.

gravatar

Misschien is het dan raadzaam te overwegen de burgemeester te voorzien van een dienstsolex: dan kan hij in voorkomende gevallen sneller ter plekke zijn.
Het is immers een heel eind fietsen van Spangen naar Ijsselmonde, zeker als in Pernis ook nog opgetreden moet worden en in Hoek van Holland de jeugd bij de plaatselijke patatkraam moet worden toegesproken.

gravatar

Het van gemeentewege faciliteren van vervoer blijkt steeds weer uit te lopen op zwarigheden over declaraties, zowel onder als boven de grote rivieren. Ondanks de voortreffelijke eigenschappen van de Solex gaat de voorkeur daarom uit naar de aloude onverwoestbare dienstfiets met dikke banden.

gravatar

Dat is waar, doch een doorgewinterd bestuurder weet óók voorzien van een stevige fiets met dikke banden declaraties te genereren, denkend aan extra slijtage aan het zitvlak van de broek, de verloren broekklemmen met inscriptie, de stomerij voor de sokken: ach, de mogelijkheden zijn tal.

Dit mag alles toch geen belemmering vormen de burgemeester van wat snelheid te voorzien, toch?

gravatar

U hebt een punt Heer Jeettje. De burgervader dient flitsend op vele plekken des onheils te verschijnen, snelheid in het ambtelijk optreden is het devies, geen gras over zaken laten groeien. De integratie is echter in hoge mate gediend met een in alle lagen van het Nederlandse volk levend besef dat dit allemaal niets mag kosten; men moet op de kleintjes letten.
Maar een al te benepen beleid is ook weer niet mogelijk; voor niets gaat de zon op. Een passende oplossing kan zijn om bij de keuze van de dienstfiets te kiezen voor het model met fietspompje.

gravatar

Nu ja, zolang dat pompje dan maar is voorzien van het Gemeentewapen, opdat het niet doorverkocht kan worden op straffe van ontvreemding en heling van Gemeentelijk Eigendom, kan daar weinig bezwaar tegen worden ingebracht, dunkt mij.
Men moet de kat nu ook weer niet op het spek binden door losse onderdelen mee te geven.

gravatar

Beste luisteraars,

Of de rellen in Turkije zullen overslaan naar het zuidelijke buurland Syrië is van groot belang voor zijn bezette Golanhoogvlakte, die – zoals u weet – door Israëli die minder strikt zijn in de leer, op de sabbat worden gebruikt voor een amoureuze picknick a deux of een gezellige familiebarbecue. Maar voor ons is het uiteraard belangrijker of vandaag het voorjaar eindelijk is ingezet.

Reageer
gravatar

Helaas is in dit verband een belangrijke oorzaak weggelaten. Wederzijdse irritatie heeft er voor gezorgd dat de overlegstructuur tussen het Lagelandistisch Parlement en Klein Azie in een impasse terecht is gekomen. De oorzaak hier zijn enthousiaste liefdesverklaringen die gezien hun toon niet goed begrepen zijn. Als gevolg daarvan is toen een studiereisje afgezegd.

Reageer
gravatar

Bank-i-Moon heeft wel last van een beperkt inzicht. Zo mag toch bekend zijn dat de Turken op Cyprus zich al willen afscheiden en er een berg instabiele Turkstalige landen zijn die op stan eindigen. Hij mag zich dus ook druk maken over Kazackstan t/m Verweggistan. Verder is het Turks verwand aan het Hongaars, Ests en Fins en slaan zo de problemen over naar hartje EU. Van Rompuy, Barosso, Merkel en Olli moeten dus ook snel hun ballen tonen.

Reageer
gravatar

‘t zal wel een kwestie van smaak zijn, maar ik zit daar niet echt op te wachten (dat tonen dus).

gravatar

Het dreigt een groot carnaval te worden, hele volkeren dansen door en met elkaar de polonaise, er is veel vuurwerk en overal heerst uitbundige blijdschap! Ik zelf reis er morgen heen om aan de oorlogsvreugde deel te nemen!

Reageer
gravatar

Kijk. Zo hoort het. Eens positief nieuws. Dan nog terug naar Constantinopel.

Reageer
gravatar

en #Paranoid leadership is a contagious viral disease. | nl:Paranoïde leiderschap is een besmettelijk virusziekte.

Reageer