Strafbaarheid wordt illegaal

Kabinet wil einde aan wetsovertredingen

In de Tweede Kamer is een meerderheid ontstaan om strafbaarheid illegaal te maken. Het kabinetsplan is bedoeld om wetsovertredingen te ontmoedigen.

Staatssecretaris Teeven benadrukt het belang van de maatregel: “Veel strafbare feiten kosten de overheid gewoon geld. Daarom hebben we als kabinet gezegd: voorlopig even geen delicten meer. Daar hoort bij dat je het plegen van strafbare feiten verbiedt. Dat klinkt hard, maar het is wel consequent. De mensen om wie het gaat hebben recht op duidelijkheid.”

De PvdA steunt het kabinetsplan uit het regeerakkoord, ondanks het verzet dat de laatste weken tegen het voorstel ontstond. Honderden PvdA-leden ondertekenden de online petitie ‘Geen mens is strafbaar’. Eén van de critici is PvdA-prominent Jan Pronk: “Met dit plan worden mensen die strafbare feiten plegen op een inhumane manier gecriminaliseerd. Eigenlijk zeg je gewoon tegen die mensen: ‘Je mag dit niet doen’. Ik vind dat niet kunnen.”

Toch houdt PvdA-leider Samsom vast aan zijn steun voor het wetsvoorstel. Hij ontkent dat het de positie van wetsovertreders kwetsbaarder zou maken: “Mensen moeten weten waar ze aan toe zijn. Ik vind het ook geen pretje om mensen te vertellen dat de belastingfraude die ze pleegden niet overeenkomstig de wet was. Maar soms is dat wel het eerlijke verhaal.”

Oppositiepartijen waarschuwen voor de bureaucratische rompslomp. GroenLinks-Kamerlid Linda Voortman: “De kosten van de administratieve lasten kunnen oplopen tot 100 miljoen euro. Denk bijvoorbeeld aan de politie die allemaal mensen moet gaan opsporen en boetes moet gaan innnen. Om nog maar te zwijgen van de vele rechtszaken die je nu gaat krijgen, want daar kun je op wachten.”

Volgens Teeven heeft het illegaal maken van strafbaarheid vooral een afschrikwekkende werking: “Het gaat om het signaal dat je als overheid geeft. Als crimineel pleeg je echt niet meer zo snel een roofoverval als je weet dat het eigenlijk niet mag.”


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Wat een onzin, het zal er werkelijk om gaan om de burgers nog meer rechten af te pakken of nog meer boetes te kunnen geven.

Wat is er nog over van je burgerrechten als de overheid je op alles kan pakken ook al zou dat niet eens de wet breken zijn.

Laten ze eens wat corrupte europolitici oppakken die aan de NWO werken in plaats van geld verspillen aan de wet onrechtvaardig maken voor iedereen.

Reageer
gravatar

Probleem is dat de Nitwits van Teevens VVD, en Samson schurkt zich daar als mak schaap tegenaan, niet weten wat het woord ILLEGAAL betekent. Dit hele gezanik is een NON-discussie, ga het land regeren, boeven vangen, bankbonussen incasseren etc

Reageer
gravatar

Is er wellicht sprake van een D-DOS aanval op De Speld? Al meerdere van mijn bijdragen werden -zonder opgaaf van redenen- geweigerd of gedelete en nu blijken nieuwe bijdragen ook anachronistisch te worden geplaatst (zie 64 die eigenlijk 66 of 67) had moeten zijn. Houdt de Redactie voorjaarsvakantie en laat het werk over aan studenten-uitzendkrachten?

Reageer
gravatar

Het komt mij voor dat er al enige tijd een verhevigde participatie is van een forumlid dat zich consequent drieletterig manifesteert en zich overgeeft aan positieve discriminatie van onze Islamitische medelanders. Kan iemand hem uitleggen dat de leegloop van de Maghreb niet van Nederlands Fabrikaat was? De nijvere ziel beseft niet dat met deze overexposure de acceptatie van zijn geloofsgenoten niet is gebaat. Hij doet ons gevoelens ervaren van de lokale bevolking van De Gordel van Smaragd, destijds, onder de gesel van kapitein Raymond Westerling.

Reageer
gravatar

De ruimtevaarder André K. presteerde het om met meer dan 22000 kilometer per uur rondjes te draaien om de aarde… hij tartte daarmee alle flitspalen op de hele wereld. Volgens mij was dat feitelijk strafbaar, al zal het feit dat hij zich buiten de bebouwde kom bevond misschien schelen in de hoogte van de toegestane maximum snelheid.
Wil dat nu zeggen dat hij ook illegaal bezig was?

Reageer
gravatar

Momenteel houden we in Brussel interviews ter voorbereiding van een onderzoek naar de vraagstelling bij een peiling naar de meningen over de beste waarnemingsmethode ten behoeve van de opzet van een plan om de statistieken bij te houden van het stemgedrag van parlementariërs bij stemmingen over onderzoeksmethodes.

En het verdiend ook best lekker, consultancy in Brussel voor het EU-parlement. En wat dit met het nieuws te maken heeft?

Geen flauw idee, maar dan weet u waar ik al die tijd was gebleven.

Reageer
gravatar

Staatssecretaris Teeven benadrukt het belang van de maatregel: “Veel strafbare feiten kosten de overheid gewoon geld. Daarom hebben we als kabinet De agent die zaterdagochtend de 17-jarige Rishi dood … het heen met deze maatschappij, laat zo’n agentje toch lekker schieten,

IK BEN MOSLIM DIE WETTEN WARROM GEMAAKT DAN OF TRUK ZIJN DIE WETTEN VERANDRED HAHAHA

Overleveringswet | Artikel 76 wet / artikel

moord en doodslag, zware MISHANDELING;

Wetboek van Strafrecht wet
MISHANDELING
Wetboek van Strafrecht | Artikel 300 wet / artikel

Met MISHANDELING wordt gelijkgesteld opzettelijke benadeling van de gezondheid.

Reageer
gravatar

Staatssecretaris Teeven benadrukt het belang van de maatregel: “Veel strafbare feiten kosten de overheid gewoon geld. Daarom hebben we als kabinet De agent die zaterdagochtend de 17-jarige Rishi dood … het heen met deze maatschappij, laat zo’n agentje toch lekker schieten,

Artikel 26
Onverminderd de artikelen 25 en 52 worden de ambtenaren van het regionale politiekorps benoemd, bevorderd, geschorst en ontslagen door de korpsbeheerder

Reageer
gravatar

Staatssecretaris Teeven benadrukt het belang van de maatregel: “Veel strafbare feiten kosten de overheid gewoon geld. Daarom hebben we als kabinet De agent die zaterdagochtend de 17-jarige Rishi dood … het heen met deze maatschappij, laat zo’n agentje toch lekker schieten,
Artikel 7
1De ambtenaar van politie is bevoegd zijn taak uit te oefenen in het gehele land.
2 Hoewel bevoegd in het gehele land, onthoudt de ambtenaar van politie zich van optreden buiten zijn gebied van aanstelling, tenzij ingevolge regels, gesteld bij of krachtens de wet, dan wel in opdracht of met toestemming van het bevoegde gezag over de politie.

Reageer
gravatar

Staatssecretaris Teeven benadrukt het belang van de maatregel: “Veel strafbare feiten kosten de overheid gewoon geld. Daarom hebben we als kabinet DAAROM IK ZIE NIET MIJN KIND WIL JULLIE GELD ALIMENTATIE
IK BEN MOSLIM NOG

Titel V. Overtreding betreffende hulpbehoevenden

Artikel 450
Hij die, getuige van het ogenblikkelijk levensgevaar waarin een ander verkeert, nalaat deze die hulp te verlenen of te verschaffen die hij hem, zonder gevaar voor zichzelf of anderen redelijkerwijs te kunnen duchten, verlenen of verschaffen kan, wordt, indien de dood van de hulpbehoevende volgt, gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie.

Reageer
gravatar

Staatssecretaris Teeven benadrukt het belang van de maatregel: “Veel strafbare feiten kosten de overheid gewoon geld. Daarom hebben we als kabinet DAAROM IK ZIE NIET MIJN KIND WIL JULLIE GELD ALIMENTATIE
IK BEN MOSLIM NOG
4 JAAR RELATIE VOOR NIKS
3 JAAR MISGEHANDELD DOOR 3 PROFESIONEEL INTELING
RIENTEGRATIE JEUGD 1 EURO PER UUR EN NOG OPLICHTERS
MAN 53 JAAR OU ZIEK AFGEMAAKT
DOOD GEWONEDEN THUIS HEB ALLES GERGLD VOOR HEEM OMDAT MIJN AFKOMST MOSLIM

WARROM DIT ARTIKL DAN MOSLIM

Titel XIX. Misdrijven tegen het leven gericht
Artikel 287, 288, 288a, 289, 289a, 290, 291, 292, 293, 294, 295

Reageer
gravatar

Staatssecretaris Teeven benadrukt het belang van de maatregel: “Veel strafbare feiten kosten de overheid gewoon geld. Daarom hebben we als kabinet DAAROM IK ZIE NIET MIJN KIND WIL JULLIE GELD ALIMENTATIE
IK BEN MOSLIM NOG

Titel XVII. Schending van geheimen
Artikel 272, 273, 273a, 273b, 273c, 273d, 273e

Titel XVIII. Misdrijven tegen de persoonlijke vrijheid
Artikel 273f, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 282a, 282b, 282c, 283, 284, 284a, 285, 285a, 285b, 286

Titel XIX. Misdrijven tegen het leven gericht
Artikel 287, 288, 288a, 289, 289a, 290, 291, 292, 293, 294, 295

Reageer
gravatar

Staatssecretaris Teeven benadrukt het belang van de maatregel: “Veel strafbare feiten kosten de overheid gewoon geld. Daarom hebben we als kabinet DAAROM IK ZIE NIET MIJN KIND WIL JULLIE GELD ALIMENTATIE
IK BEN MOSLIM NOG

WARROM VADER WAS VOGDJE EN GEZAG VAN ZIJN KIND NOG EENS 6 JAAR NIET GEZIEN

WARROM KIND 9 JAAR SCHERIJFT BRIEF VOOR RECHTER DAT WIL NIET HAAR VADER ZIEN

WIL IK GRAAG ANTWORDEN NEDERLANDS
Burgerlijk Wetboek Boek 3 | Artikel 7 wet / artikel

Een afhankelijk RECHT is een RECHT dat aan een ander RECHT zodanig verbonden is, dat het niet zonder dat andere RECHT kan bestaan.IK BEN MOSLIM

Reageer
gravatar

I have a dream…
Een moslim, helemaal verslingerd aan hoofdletters in een vliegtuig richting Siberie om af te koelen.
Hij die zichzelf Sim Sam, Supertroll of Wet noemt; wees nou eens één keer een echte vent in plaats van een laf mietje en doe iets! Er gaat ook een trein, vertrek van Hollands Spoor perron 4. Rennen dan haal je de laatste nog wel!!
Ps: Valeriaanthee is kalmerend voor de zenuwen, liever geen honing of suiker erin i.v.m. schommelingen in de bloedspiegel. Succes verzekerd en de groeten aan je tante!

Reageer
gravatar

Staatssecretaris Teeven benadrukt het belang van de maatregel: “Veel strafbare feiten kosten de overheid gewoon geld. Daarom hebben we als kabinet De agent die zaterdagochtend de 17-jarige Rishi dood … het heen met deze maatschappij, laat zo’n agentje toch lekker schieten,

Reageer
gravatar

IK BEN MOSLIM NEDERLANDS CRISES OF NIET CRISES
Staatssecretaris Teeven benadrukt het belang van de maatregel: “Veel strafbare feiten kosten de overheid gewoon geld.
DAAROM Staatssecretaris Teeven benadrukt het belang van de maatregel: “Veel strafbare feiten kosten de overheid gewoon geld.
DAAROM De agent die zaterdagochtend de 17-jarige Rishi dood … het heen met deze maatschappij, laat zo’n agentje toch lekker schieten,
DAAROM IK ZIE NIET MIJN KIND WIL JULLIE GELD ALIMENTATIE

Reageer
gravatar

Staatssecretaris Teeven benadrukt het belang van de maatregel: “Veel strafbare feiten kosten de overheid gewoon geld.

Fred Teeven
ter plaatse en spraken met het slachtoffer, een 15-jarig meisje uit Soest. Fred Teeven. persoonlijker om een stem te horen die achter deze site

Reageer
gravatar

hey ik heb ergens wel medelijden met je, voor zover ik je begrijp, en respec.
Maar je zit hier op het verkeerde forum, dit is een kanaal van het orgaan voor gedetineerden, niet dat van voorwaardelijken.

Reageer
gravatar

IK BEN MOSLIM EN BLIJ DAT MOSLIM BEN
I have a dream
Martin Luther King
Zijn beroemdste woorden sprak hij vanaf de trappen van het Lincoln Memorial op 28 augustus 1963:Nederland gaat Kapot! Ik hou van mijn land met zijn mooie kust en zijn prachtige strand met aan het hoofd onze regering, de kabinetsleden

Reageer
gravatar

KABINET KINDREN ACHTERSTAND POSTITIE
ZE MOETEN CURSUS DOEN OF BOEKEN LEZEN NIET GELD PRIKKEN EN SPELEN
MOSLIM ZEG DAT
Martin Luther King, Jr., oorspronkelijk Michael Luther King, Jr. (Atlanta (Georgia), 15 januari 1929 – Memphis (Tennessee), 4 april 1968) was een Amerikaanse baptistische dominee, politiek leider en een van de meest prominente leden van de Amerikaanse burgerrechtenbeweging.

Reageer
gravatar

Burgerrechten zijn rechten die door nationale en internationale overheden (zoals de Verenigde Naties) gegarandeerd behoren te worden, en die de burgers van een bepaald land of gebied zekere garanties verschaffen. Voorbeelden zijn het recht op privacy, demonstratie en een eerlijk proces wanneer men aangeklaagd wordt.

IK BEN MOSLIM MAAR NIET VOOR STOP LICHT 2 JAAR VOORWARDEN
NIET BIJ RECHTBANK DWINGEN TERWIJ HEB ALLES BETAALD
NIET VOOR 65 OPEN BOET OPROEPEN NEDERLANDS

Reageer
gravatar

IK BEN MOSLIM

Martin Luther King & Malcolm X vochten voor de burger- en mensenrechten in de Verenigde Staten tijdens de jaren 60

NEDERLANDS NIET
RECHT MENSEN BESTAAT NIET MAAR GELD KOST GELD BESTAAT WEL

Reageer
gravatar

ADVOCAAT VAN MIJN AUTORITIET STAAT KLAAR
VOOR MIJN KIND ZIEK NEDERLANDS
IK BEN MOSLIM EN FUK DIE REGELS

Bescherming van de mensenrechten

Om mensenrechten te beschermen kan een individu, een groep mensen of een staat naar de rechter stappen. In Europa bestaat bovendien het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, waar zelfs individuen lidstaten kunnen aanklagen. Ook kunnen staten andere staten voor het EHRM dagen. Speciale rechtbanken als het Joegoslavië-tribunaal kunnen mensenrechtenschendingen beoordelen en de schuldigen straffen, vaak in de hoop toekomstige schendingen te voorkomen.

Reageer
gravatar

Rechten van de mens BESTAAT NIET IN NEDERLAND
Rechten van de geld BESTAAT WEL IN NEDERLAND
Kritiek op het universalisme

Op dit concept van universele mensenrechten kwam echter op drie punten kritiek.
Toepasbaarheid. In de praktijk geldt uiteindelijk het recht van de sterkste. Wie geld heeft bereikt meer in deze wereld; wie macht heeft komt met mensenrechtenschendingen weg, zoals dictaturen. Absolute gelijkheid bestaat dus niet. Bovendien los je netelige kwesties niet eenvoudig op: mogen staten bijvoorbeeld terroristen martelen om aan informatie over een volgende aanslag te komen?

Reageer
gravatar

PVV-leider Geert Wilders staat vanaf maandag terecht bij de rechtbank in Amsterdam. Het Openbaar Ministerie (OM) beschuldigt hem ervan
Burgerlijk Wetboek Boek 1 – Wet – Overheid.nl
wetten.overheid.nl/BWBR0002656
Burgerlijk Wetboek Boek 7 – Wet – Overheid.nl
wetten.overheid.nl/BWBR0005290/
Dat wraken van rechters gebeurt steeds vaker. In de rechtszaak tegen Wilders met succes,… … Nieuwe trend: rechtbank wraken

Reageer
gravatar

sociale politiek

Zie:sociaal beleid
Rubriek:S13.4 overheidsbeleid
S18.5 sociaal beleid
WARROM DAN DIE RUBRIEK
WeTransfer is a free service to send big or small files from A to B.
Wetboek-online.nl | Wetboek van Strafrecht | Artikel 246
http://www.wetboek-online.nl/wet/Sr/246.html
Traduire cette page
Sprake van dwang in de zin van artikel 246 van het Wetboek van Strafrecht.

Reageer
gravatar

Misschien kan Koning Willem-Alexander van de Shell weer een eerbaar bedrijf maken? En van Philips ook. En lamp van Philips is ook maar een lamp zul je zeggen. In de jaren 60 werkte mijn mama als verpleegster voor Philips. Dat er gruwelijke accidenten gebeurden was normaal in die tijd. Waar mensen hard voor werkten gooien ze nu te grabbel.

Ik ga ook een bank beginnen : de HOERENBANK. Om zeker te zijn over de financiering op de lange termijn.

Als mensen hun spaarcenten aan mij toevertrouwen ga ik er iets TASTBAARS mee oprichten. Desnoods een bordeel.

Reageer
gravatar

Na een heel jaar wachten word ik dus plots op 1 mei weer legaal als ik een zakje Hollandse friet ga kopen? Nu dat ik het toch al gewoon ben om naar Rotterdam of Overijssel te rijden ga ik die gewoonte niet opgeven. Dat ze in Breda hun eigen wiet opsmoren!

Pertang was ik er wat bang van. Van Teven en Opstelten. Ze kunnen niet eens een wietpas fatsoenlijk ineenknutselen. 🙂 Toch zijn ze in het Zuiden van de overlast af. Ik zou het ook niet leuk vinden als jongeren uit alle windstreken zich in mijn straat zouden komen parkeren. Dankzij de wietpas doen ze in Duitsland minder moeilijk. Ofwel gaan ze naar Holland ofwel naar Tjechië. Om een zakje wiet godbetert.

Reageer
gravatar

Ah… daar istie weer. Ik vind het wel dapper dat je vanavond toe durfde te geven dat je vader en moeder tevens broer en zus zijn, heel moedig en het verklaart een heleboel. We zullen je dan ook negeren met zijn allen. Zo krijg je heel veel aandacht alleen merk je het niet zo. Dat is wel heel lief he algje? Je kunt dus ook stoppen met schrijven, we zullen toch aan je denken. Echt. Kan jij oranje taart gaan eten zonder dat je toetsenbord (gebrekkige motoriek?) vol glazuur zit en je CapsLock weer dagenlang blijft hangen. Een win-win situatie is een understatement al zeg ik het zelf.
Dag Sim. Mocht je het gemist hebben: Sim is het woord voor een kind geboren uit de relatie tussen broer en zus in Oud-Nederlandsch..

gravatar

Aan alle hatelijke reageerders ( vrijwel jullie allemaal dus). Het beste bewijs dat jullie non stop lopen te blaten zonder te weten waar je het over hebt, en elkaar klakkeloos nalullen.. zijn jullie REACTIES!;-)
Dank voor dit ultieme bewijs van vergaande hersen- en hart beschadiging.

Reageer
gravatar

Wellicht verdient het aanbeveling mensen met een hersenbeschadiging uit te leggen wat zij fout doen omdat zij niet weten wat zij dienen te weten.
Een losse constatering brengt geen verbetering.

gravatar

Lieve Lizz,

Het is heel aardig van u om ons niet alleen op waarde te schatten, maar vooral omdat u dat zo moedig, eerlijk en oprecht met ons wilt delen.

U heeft gelijk. Alle reageerders hier zijn nogal behoorlijk hatelijk tegen u. Het is daarom zonder meer waar, dat wij als de zwarte schapen van het internet blaten om het blaten. Bèèèèèh Dus zonder kennis van uw zaken. En schapen blaten elkaar voortdurend na, zoals het hen is opgedragen door moeder natuur. Bèèèèèh

Geen dank overigens, dat ik u het ultieme bewijs heb mogen leveren van vergaande hersen- en hartbeschadiging. Ik hoop daarom, dat het met uw hersenen, hart en depressie nog goed mag komen.

Hou u veilig met stamppot en zo.

gravatar

Dat mijn hersens vergaan betekent nog niet dat mijn hart beschadigd is, beste Lizz. Het heeft gewoon altijd al ontbroken. Daarom ben ik ook geen Hartelijke Reageerder.

gravatar

Aha.. dus de reacties vormen het beste bewijs; wat is het op één na beste bewijs lieve mevrouw? En u gebruikt het woord ‘vrijwel’.
Kunt u mij met naam en evt. toenaam vertellen wie uw tirade met een gerust hart naast zich neer kunnen leggen simpelweg omdat de tirade niet aan hen gericht is? Ik hoop dat u het hart op de juiste plaats heeft en de uitzonderingen een hart onder de riem wilt steken, het zou mij enorm geruststellen.
(ik hoop natuurlijk een uitzondering op de regel te zijn al heb ik vaak uitgelegd gekregen dat ik een harteloos, hersenloos persoon ben, ik reken derhalve nergens op maar hoop doet leven!)
B.v.d., lieve groetseltjes, Annie.

gravatar

Dit leidt er natuurlijk wel toe dat strafbaren ondergronds gaan en daardoor moeilijker te traceren. Ik stel voor ze een vakantie naar Griekenland aan te bieden. Ook goed voor de locale middenstand aldaar!

Reageer
gravatar

Zonde dat de boeren alleen het oppervlak van hun land gebruiken. Als ze de diepte ingaan hebben ze veel meer ruimte om te verbouwen. Kubieke meters in plaats van vierkante meters.

gravatar

Knap bedacht; maar wat is dan “thuis” voor deze ill-egale thuislozen? Welke geografische stek programmeert men GPS-selijk als ‘thuis’? Een AZC, de uitzetcentra van Schiphol of Zestienhoven, een ontruimde kerk? Of zoals wijlen Dolmatov, een imaginaire plek in “de procedure”? Soms dénk ik wel eens, (ja, echt waar: ik doe dat wel eens) aan de film “Being John Malkovic”. Welk deurtje in de (onder Monumentenzorg vallende) monumentale schedel van Fred Teeven biedt toegang tot de afdeling: Geweten en Empathie? Helaas; bij VVD-politici wordt de toegang tot die afdeling bij hun ambtseed dichtgemetseld. Voorbeelden te over: o.a. Leemhuis, Hooymaijer, van Linschoten, Weekers, Kamp, Teeven e.v.a., allemaal welgestelde en loepzuivere klonen (m/v) van het Orakel van Diever en dus allemaal al vroegrijp én kandidaat voor een Lintje.

gravatar

Een hoofddoekje ? Bekijk het maar; het enige compromis wat ik wil overwegen is het dragen van een bijdoekje, maar meer ook niet !

gravatar

De VVD-kogel is door de PVV-kerk. Fleur Agema met haar acrofobie, kan nu van het dak van Fred Teeven’s datsja komen waar ze (voor de lezers van van het VVD-clubblad) even zwaar geschminkt model heeft gestaan voor Vrouwe Justitia als levend standbeeld. De kleine meid heeft toch nét iets te lang op de tocht gestaan; ze ziet helemaal blauw van de kou. En ze houdt het Zwaard der Gerechtigheid nogal fallisch voor zich uit, maar dat doen alle VVD-hockeymeisjes zolang het niet in de schede zit.

Reageer
gravatar

De PvdA heeft het volste recht om voor illegalen op te komen. Maar wel als zij de consequenties daarvan nemen. Dus zorgen voor werk en huisvesting, maar wel zodanig dat dit niet ten koste gaat van de nood van Nederlandse werklozen. Het is geen kunst om op te komen voor mensen, maar de consequenties aan anderen over te laten. Dat hebben wij in het verleden vaker gezien bij mensen aan de “linkerkant”.

Reageer
gravatar

Mijn generatie is door de gezamenlijke werkgevers naar Nederland gehaald, zeg maar VVD en CDA, typisch links eh rechts.
En de consequenties liegen er niet om, neem alleen al de oprichting van de PVV.

gravatar

Goh, bent u werkeloos dan? Of gewoon iemand die de boot gemist heeft en niet aan genoeg stapelbedden is kunnen komen?
Nogal wat mensen hebben zwaar verdiend destijds door kamerverhuur, waarbij de bedden twee keer verhuurd werden: aan de dagploeg en aan de nachtploeg. De huurders in omstandigheden laten leven waarbij de vergelijking van een vluchtelingenkamp in de Sahel bijna volledig opging.
En weet u: dat waren allemaal zeer rechtse mensen, die nu boos zijn op fatsoenlijke mensen die daar een einde aanmaakten. Die noemen ze links, dat schijnt ze te helpen.

Maar misschien wilt u graag voor uitzuigers werken die uw paspoort afnemen, loon niet betalen, geen vrije dagen geven, zoals dat Brabantse loeder van een aspergeteler?
Nee, dat dacht ik al.

U ziet liever dat bankschorem voor nietsdoen absurde salarissen krijgt, met nog absurder bonus. En wanneer het helemaal fout gaat omdat ze zelfs niet goed niets kunnen doen, blijven de winsten in die zakken steken en krijgt u de rekening van het verlies gepresenteerd.

Het zou geen kunst moeten zijn om op te komen voor mensen -bent u er ook een van- maar dat is het geworden omdat er altijd klaplopers zijn die alles willen hebben, maar er nooit voor willen betalen.

Democratie, vrijheid, mensenrechten: is allemaal mooi maar mag niks kosten.
Herstel; mag mij, JFH, niks kosten, want ik ben alleen op de wereld. En het is allemaal de schuld van links dat ik niet met een mooi gevoel kerstliedjes kan zingen over welbehagen en dat soort dingen.

gravatar

Zoals gewoonlijk snappen de leden van GroenLinks en mevrouw Voortman in het bijzonder er weer helemaal niets van.
Ons voorstel is doorgerekend door Viezerik Samson en aan de hand van zijn samsommetje blijkt dat er helemaal geen
extra kosten uit voortvloeien. Het levert alleen maar geld op. Wij negeren zoals gewoonlijk de aanbevelingen of adviezen van de departementen en denken zo zelfs nog meer te kunnen bezuinigen omdat de ulgaren dan ook niet meer strafbbar zijn.

Reageer
gravatar

Ik heb dit artikel zeker verkeerd gelezen. Bedreig ik Peter R de Vries omdat ik dacht dat dat nu legaal zou zijn maar wordt er wel weer proces verbaal opgemaakt.

Reageer
gravatar

Dat heeft u wel begrepen heer H. U kijkt met uw neus. Peter R. is bezig met uw reconstructie, vandaar uw tripje te zijner adres.

gravatar

Enorm ondoordacht weer. Dit kan Nederland helemaal niet op eigen houtje besluiten. Dat moet conform het supersidiariteitsbeginsel op Europees niveau afgestemd worden. En dan zal blijken dat dit voorstel volledig incompatibel met de praktijk in enkele niet verder te specificeren Zuid en Oosteuropese landen is.

Reageer
gravatar

U is gelukkig nog in opleiding. Tijd voor een switch naar een opleiding waar in de beroepswereld vraag naar is. Misschien iets in Luiletterland?

gravatar

Excuus, heer O. (waar doet dat me toch aan denken?), maar de waarde Tjeempie etc. staat terecht. Zie dienaangaande ook het artikel over sta-plaatsen in de gevangenis wegens bezuinigingen. Zitten is derhalve geen optie meer …

gravatar

U heeft de klepel horen hangen maar weet niet waar de klok slaat of iets dergelijks.
Men wil de strafbaarheid helemaal niet illegaal stellen. Dit is typisch een notitie die kenmerkend is voor een onbetrouwbare krant als de uwe. Wat men illegaal wil maken is de strafbaarheid van de illigaliteit voor zover deze niet illegaal is. Illegale illigaliteit blijft dus illegaal en strafbaar alhoewel in België soms gedoogd, mits dit niet illegaal is, maar dat is het wel.

Reageer
gravatar

“Het gaat om het signaal dat je als overheid geeft. Als crimineel pleeg je echt niet meer zo snel een roofoverval als je weet dat het eigenlijk niet mag.”
Wat is hier nieuw aan. Nu weet je toch ook dat een roofoverval niet hoort. Of bedoelt het dat je als crimineel niet mag. Snap jij het ? (Ik niet, excuus)

Reageer
gravatar

Och, Teeven begrijpt zichzelf ook niet: u bent in goed/slecht (*doorhalen wat het beste uitkomt) gezelschap.

Het legt wel een bom onder de coalitie: wij herinneren ons nog goed de uitspraak van Ivo: ‘maatregelen anders kinderporno’, dat staat nu als een losse wipkip te wiebelen.
Gevaarlijk.

gravatar

Ik begrijp het eerlijk gezegd evenmin.

Op de AIVD wordt bezuinigd, zoals onlangs nog in dit welingelichte blad stond. Laat illegaliteit nu net onder deze geheime dienst vallen. Maar strafbaarheid valt onder mijn politie, die straks eindelijk ook naast lokale ook nationale boeven mag gaan vangen.

Wordt door deze wetswijziging mijn nationale korps door het duo Opstelten en Teeven brodeloos gemaakt?

gravatar

Heer Bas, u bent hoofdcommissaris. U kán niets begrijpen en u moogt niets begrijpen: u dient gewoon orders uit te voeren zonder nadenken.
Als Fred, of Ivo, zegt: “pak ‘m”, dan pakt u ‘m, als Fred, of Ivo, zegt: “laat ‘m lopen”, laat u ‘m lopen.
Dat is het enige wat u moet begrijpen.

gravatar

Wij zijn, zoals u weet, overtuigd voorstander van persoonlijke verantwoordelijkheid en dat eenieder zelf de broek ophoudt.
Bij nader inzien is het flauw en disfunctioneel om beperkingen op te leggen, zoals het verbieden van criminaliteit.
Daarom komen wij u tegemoet en is vanaf 2014 iedere misdaad toegestaan. Dus zelfs als u mijn broek wilt aantrekken en ophouden, is dat oké !

Reageer
gravatar

Uw broek aantrekken? Zo’n afschuwelijk krijtstreepjesgeval? Dan liever illegaal strafbaar zijn en zonder broek rondlopen.

gravatar

Verheugend dat mijn broek bij u in ieder geval veilig is, maar wilt u mij anderszins “misdadig” bejegenen, dan mag dat vanaf 2014. Natuurlijk zijn eventuele tegenacties van mijn kant dan ook legaal.

gravatar

Aha mijn beste. Dit is de wereld op z’n kop, krasse monarch! U maakt wekelijks reclame middels uw exponenten in het openbare. Wij zien o.a. Fred T., Frans W., Ivo O. en Mark R. met enige regelmaat
criminele activiteiten uitvoeren en verbergen. Producten uit uw ijzeren kas.
U en uw organisatie is er een uit de onderwereld en u placht te promoveren. Onder het motto: In naam van Oranje, doe open die poort! Deze keer niet heer. We zien u aankomen, van verre.

gravatar


Beste medeschurken en -boeven,

Daar sta je dan. Je zag dit moment al zo vaak in je nachtmerries. En daar is het dan. De dag die je wist dat zou komen is eindelijk hier.

Ben je er klaar voor? Kun je dat ooit echt zijn?

Daar is het dan. Je belooft dat je alles zult geven. Iedere stap die je zette die leidde naar hier.


Hou je veilig zo lang als ik leef

Reageer
gravatar

Jammer hoor.
Ik hield wel van het gedoog-polder-fullTolerance beleid.
En nu hoor ik dat opeens de ilegalen hier illegaal aanwezig zijn. Dat is wel een cultuurschok. Nog even en dan ga ik ook nog met mijn fiets stoppen voor verkeerslichten die op rood staan.

Reageer
gravatar

Pardon ? Wordt ik hier even gedemoniseerd ? Mooi is dat, terwijl iedereen weet dat wij criminelen hardwerkende mensen zijn die dan ook terecht veel geld binnenslepen.

Organiseert u maar eens een overval op b.v. een geldtransport of doe maar eens een huurmoord; daar komt heel wat bij kijken en vergt veel zweet, zowel van de inspanning als de angst. Nou u weer !

Reageer
gravatar

@Erusuke: Dat is natuurlijk mijn hartewens, om als gewone “vrije jongen” ofwel als ondernemer, zo u wilt zzp-er, beschouwd te worden, maar ja, er zijn altijd politieke partijen die daar tegen zijn.

gravatar

Eens per half jaar komt er een groep zwaar bewapende Marokkaanse Belgen ons land bezoeken om een filiaal van Brinks naar keuze te overvallen. Dan gaan de moraalridders weer roepen dat de grenzen dicht moeten. Je kan ook zeggen… dankzij onze getinte zuiderburen komt de geldstroom weer op gang.

Reageer
gravatar

Twee dingen: 1) water stroomt altijd van Hoog naar Laag. 2) Geld stroomt in Lage Landen -door osmose- altijd van lage inkomens naar hoge inkomens in Box 3 (conform de Wet Weekers/Wiegel). De gememoreerde cyclische inspanningen van Belgische Marokkanen staan nu even op een laag pitje; men is momenteel doende in Syrië zwaardere wapens (tlv’s en Exocets’s) te verkrijgen. Frans Weekers en MinDef-minister Hennis hebben verklaard door bezuinigingen af te moeten haken in deze escalerende wapenwedloop. Brink’s heeft toegezegd haar geldwagens van een extra airbag te voorzien.

gravatar

Beste Outsider. Water stroomt alleen maar van hoog naar laag wanneer er sprake is van zwaartekracht. Buiten de dampkring hoeft dat dus absoluut niet het geval te zijn.

gravatar

De schellen vallen me van de ogen! Buiten de dampkring houdt de zwaartekracht dus op! Dat betekent dat ene Isaac Newton ons al geruime tijd in het ootje heeft genomen en vele fysici met hem. Dan kan ik eindelijk m’n schoolgeld terughalen c.q. terugvorderen wegens wanprestatie van de strenge doch onrechtvaardige Schooljuf. En dan hoop ik voor haar dat het geen strafbaar feit blijkt want dan zou ze best nog wel eens als illegaal aangemerkt kunnen worden.

gravatar

Hohoho mijn waarde Rudolf.
Wij gaan hier de naam van de juf niet te grabbel gooien. zij is weliswaar streng doch zeer onrechtvaardig. Dan had je maar beter op moeten letten in de klas. Bovendien heb jij nooit schoolgeld voor jezelf betaald dus hoe wil je dat terug gaan halen?

gravatar

Een eigenaardige spagaat waar Teeven zich hier in gewrongen heeft. De strafbaarheid zelf wordt dus illegaal. In mijn beleving is een doorsnee bankoverval dan toegestaan omdat de strafbaarstelling daarvan op zichzelf niet meer mag van Teeven. Wat zou Moskowicz hier van vinden? Abject en infaam waarschijnlijk.

Reageer
gravatar

Mij bekruipt het gevoel dat deze abjectheid en infamiteit bij dhr. M. verdwijnen als de spreekwoordelijke sneeuw voor de zon zodra er een kistje wijn in het spel komt. Over abject en infaam gesproken …

gravatar

Jan, ik vind het ook een vreemde oplossing. Ik ben juist meer voor de gedoogconstuctie. Haal misdaden uit de criminele sfeer. Zodoende vermindert de strafbaarheid en dan is de lol van het misdaden plegen er voor de meeste waarschijnlijk snel af. Probleem opgelost!

gravatar

Beste Erusuke dat lijkt mij een uitstekend idee. Dan wordt het huwelijk ook weer leuk want dan kun je volkomen legaal je vrouw weer in elkaar beuken en is incest ook niet langer strafbaar.

gravatar

Wij van de firma Super en Hieper zijn het hier geheel en al mee eens. Via onze website zijn er overigens wat leuke partijtjes in de aanbieding, voor elk wat wils en we doen ook losse klusjes in opdracht!

Reageer
gravatar

Was het niet goedkoper geweest om de wet aan te passen zodat niets meer strafbaar is. Lijkt mij in deze tijden van bezuinigingen een mooie optie.

Reageer
gravatar

Bij de meeste van uw collega’s wordt de achternaam afgekort en niet de voornaam. Cri M. was daarom meer op zijn plaats geweest.

gravatar

Ik als beroeps-straatrover weet niet wat ik hier van moet vinden. Ik ben bang dat mijn lucratieve business hierdoor de criminaliteit ingedrukt wordt. Uiteraard zal ik dan geen BTW meer afdragen, dus dat gaat de overheid nog meer kosten. Ook hoef ik me niet meer aan de ARBO-voorwaarden voor straatrovers te houden, wat me geld scheelt. Maar het probleem is dan wel dat ik eigenlijk gewoon bezig ben met iets dat volgens de wet niet zou mogen.

Straks worden er mensen in de gevangenis gegooid, enkel om het feit dat ze crimineel zijn! Dat riekt naar discriminatie!

Reageer
gravatar

Je hebt helemaal gelijk zo schijnt het.
Volg mijn advies maak een inventarisatie van hoeveel je van plan bent om te stelen. Bijvoorbeeld voor 100.000 Euro daar hoort dan ook een celstraf bij die de overheid ook geld kost en natuurlijk de proceskosten, tel dat allemaal bij elkaar op en dan kom je op 150.000 Euro of zo, maar zet het wel netjes op papier. Ga er mee naar de officier van Justitie en zeg zoveel wou ik stelen en zoveel zijn de vervolgingskosten en bewaringskosten. Doe vervolgens een voorstel, waarbij je bereid bent om van je voornemens af te zien. BIjvoorbeeld een schenking van Justitie bespaard de maatschappij 100.000 Euro en een berg geld aan vervolgings en bewaringskosten. Indien je er een eerlijk 50/50 verhaal van maakt, steek je gewoon 75.000 Euro in je zak op basis van gelul uit de ruimte. Zie je nu in dat het op een eerlijke manier veel vrolijker kan zijn ?

gravatar

Volgens mij kunnen ze beter correctheid illegaal maken, omdat dat veel efficienter is, je treft er veel meer mensen in 1 keer mee. En dan hoef je je ook niet meer zo druk te maken om handhaving, want de mensen die correct zijn worden vanzelf door degenen die eigen rechter spelen afgestraft. Scheelt weer in de politiekosten. En misschien is het ook nog een goede remedie tegen de vergrijzing, want ‘de jeugd van tegenwoordig’ heeft dan een zuiverend effect en zal de oudere generatie eliminieren.

gravatar

Gewoon per boot via Lobith het land uit. Daar zijn ze ook binnengekomen.

gravatar

met uizondering van Bant Luttelgeest natuurlijk. Dat val de Friezen niet kwalijk te nemen uiteraard wa\nt dat bestond nog niet.

gravatar

Het Friese eilandje Bant lag in de Waddenzee in wat nu Ost-Friesland heet en het dorpje Luttelgeest lag bij Kuinre tot het in de vijftiende eeuw door de toenmalige Zuiderzee verzwolgen werd.

gravatar

@KKKul: zoals wij weten komen alle nederlanders van Autochtonië, dus daar moeten alle criminelen naartoe.
Uiteraard worden de betrokken bewindslieden geacht aldaar permanent te controleren of iedereen daar blijft; zijn we ze hier mooi kwijt (zie ad 3).