Maatschappij kost samenleving miljarden

‘Overheid moet fors snijden in burgers’

De maatschappij kost de belastingbetaler jaarlijks vele miljarden. Dat staat in het rapport ‘Maatschappelijk verantwoord samenleven’ van de WRR. Volgens het rapport kostte de maatschappij tussen 2009 en 2012 om en nabij 2083 miljard euro.

Volgens het rapport zullen de kosten binnenkort onbeheersbaar worden als de poltiek niet ingrijpt. Onderzoeker van het WRR Hans Stellendonk: “Wij laten zien dat grote kostenbesparingen behaald kunnen worden door op bepaalde groepen burgers te bezuinigen. Te veel burgers hebben overbodige administratieve en leidinggevende taken. Die bureaucratische laag moet uit de samenleving gesneden worden.”

Ook zieken en zwakken kunnen volgens de onderzoeker fors gesaneerd worden. Stellendonk: “Per lid van de maatschappij kosten zij verreweg het meest. Dat komt onder andere doordat ze onevenredig veel gebruik maken van zorgkosten. Al die kosten worden weer doorberekend naar de samenleving.” Volgens Stellendonk is het tijd dat de samenleving zich opnieuw afvraagt waar haar prioriteiten liggen.

Gerrit van Asselt, econoom op het snijvlak van maatschappij en samenleving, reageert kritisch op de bevindingen. “In het rapport is niet meegenomen dat de maatschappij ook geld oplevert. Zij is bijvoorbeeld het visitekaartje van onze samenleving, de opbrengsten hiervan zijn lastig te kwantificeren. Het geeft Nederland een stukje uitstraling naar buitenlandse investeerders.”

Volgens Van Asselt is het nog te vroeg voor conclusies: “De maatschappij is al jaren een wezenlijk onderdeel van de samenleving. De maatschappij is bovendien aan veranderingen onderhevig, dus het zou op termijn ook voordelen kunnen opleveren. De samenleving zou een debat moeten houden over de maatschappij.”


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Goed artikel.
Om deze reden ben ik ook geen voorstander van maatschappen, ze kosten gewoon teveel, en je komt er niet vanaf.
Veel beter om er een BV van te maken. die kun je tenminste failliet laten gaan als de baten niet meer op wegen tegen de kosten. En dan doorstarten in een nieuwe BV met een selectief deel van het huidige personeelsbestand.

Reageer
gravatar

Kunnen we de maatschappij niet privatiseren? Het BBP gewoon cash uitbetalen aan de burgers, waarna zij zelfstandig hun zaakjes kunnen afhandelen? Scheelt een hoop onnodig rondpompen van geld.

Reageer
gravatar

Wat zijn wij hoog opgeleide dwazen toch bevoorrecht hè, dat we over zulke belangrijke zaken zo met elkaar kunnen argumenteren en debatteren en aldus de toekomst kunnen verbeteren !

Reageer
gravatar

O.N. Bekende: is het werkelijk een voorrecht om vrijblijvend over belangrijke zaken te kunnen argumenteren en debatteren zonder dat dit enige consequentie heeft voor onze maatschappelijke toekomst? Dit forum verandert -maatschappelijk gezien- niets, hooguit onze persoonlijke visie. Het is een uitlaatklep die individuele onvrede en ergernis zowel ruimte als een podium biedt. Emancipatoir gezien niet effectiever dan het invullen van een kruiswoordpuzzel of een Sudoku. De waarde ervan schuilt in de inbreng van individuele visies; hetzij in relevante of nietszeggende one-liners, hetzij in ellenlange bijdragen: ieder het zijne. Een speeltuin voor volwassenen en ouderen.

gravatar

Jan zonder achternaam (# 28); uw stelling komt -verder uitgewerkt- neer op: Kunnen we alle onbetaalbare leven niet beter afschaffen, of: vervangen door onleefbare betalingen? Of: alle geld afschaffen en terug naar de ruilhandel? Kijk u maar uit met uw oneliners; verdieping en filosofie liggen op de loer.

Reageer
gravatar

Gesneden in mensen wordt er al zo lang mensen bestaan. Ooit door kannibalen en koppensnellers, thans door Taliban en Al Qaeda. En jaarlijks door financieel chronisch overgewaardeerde CEO’s die hun humane incompetentie en botte mismanagement verbergen achter cyclische personeelsreducties. Met actieve hulp en steun van hun RvC’s en collaborerende, even foute, bankiers en accountants. Dus indien er ooit bereidheid ontstaat om overbodige lagen uit de samenleving weg te snijden; voilà.

Reageer
gravatar

Maatschappelijk gezien is dat samenleven ook niet alles. Aan de Katholieke Uni Tilburg is daar onderzoek naar gedaan en het blijkt dat mensen die samenleven eerder ziektes van elkaar overnemen en zo de maatschappij bakkken met geld kosten. De samenleving zou dus meer verzelfstandigd moeten worden.

Reageer
gravatar

Inderdaad we moeten zo min mogelijk samenleven, wij pleiten al jaren voor een kopvoddentaks en minderminaretten.
We willen elke poging tot samenleven blokkeren en daarna verzinnen we wel een reden.

gravatar

Als je alleen al de huisvestingkosten van alle burugurs in Nederland bij elkaar optelt (8 miljoen gezinnen a 500 euro per maand) kom je op een bedrag uit van bijna 50 miljard euro per jaar wat in deze maatschappij uitgegeven wordt.

Met minder burgers in de maatschappij is bijvoorbeeld ook het huidige wegennet weer filevrij en ook dat levert een besparing op van miljarden per jaar.

Of kijk eens naar de besparingen op uitkeringen en zorgkisten die gerealiseerd kunnen worden bij een bezuiniging op de maatschappij-aanwezigen.

Feit is dus dat met simpele ingrepen (door bv een limiet te stellen aan de maatschappij en deze jaarlijks te verlagen met de levensverwachting)er in deze maatschappij inderdaad vele maar echt vele miljarden bespaard kunnen worden.

Dat zijn bezuinigings bedragen waar Rutte alleen maar van kan natte-dromen.

Reageer
gravatar

De oplossing is zo simpel! Schiet eerst alle mannen af die een mening hebben evenals alle vrouwen boven de 45 jr. en veroordeel tevens iedereen die bekent ooit doping gebruikt te hebben tot de strop. Diegenen die blijven ontkennen zullen verbrand worden. En klaar zijn we!

Reageer
gravatar

Raakt mij allemaal niet, want de maatschappij dat ben JIJ. Niet ik dus, maar jij. Dus regel het fijn zelf.

Reageer
gravatar

Volgens mij kan die Stellendonk zelf ook wel weggesneden worden. Met Stelligheid stelt hij “…dat zieken en zwakken ….onevenredig veel gebruik maken van zorgkosten.”
Zou de man beweren dat deze lieden onevenredig gebruik maken van voorzieningen, dan had ik hem geloofd, maar gebruik maken van zorgkosten is volgens mij een onjuiste voorstelling van zaken.

Reageer
gravatar

Vrees niet, want de redding is nabij.

De parlementen van Cyprus, Spanje en Italie hebben met een forse meerderheid steun toegezegd.

A.s. maandag zal Merkel, samen met Hollande en Berlusconi het bedrag overhandigen aan Mark Rutte.

Van dit substantiele bedrag zullen ook de kosten van het inhuldigingsgebeuren op 30 april worden bekostigd.

Dat is een belangrijk historisch feit, want dan kost die dag het koningshuis ons burgers helemaal niets.

LEVE DE REPUBLIEK

Reageer
gravatar

Wat een onzin: Wij zijn de my en wij betalen en wij krijgen en wij geven en wij nemen. Daar kun je geen kosten- baten analyse op los laten. Weer een onderzoek voor het ronde archief !

Reageer
gravatar

Welke maatschappij wordt hier eigenlijk bedoeld? Kon dat er niet even bij vermeld worden in het artikel. Er zijn zoveel maatschappijen, in Nederland maar ook daarbuiten. Welke daarvan is hier aan de kaak gesteld? Graag meer duidelijkheid dus.

Reageer
gravatar

Volgens de “nieuwe economie” is de maatschappij in financiëel opzicht een pyramidespel waarin vele miljarden worden rondgepompt.
Eigenlijk maakt het niet uit hoeveel miljarden dat zijn, want wat erin gaat komt er ook weer uit, dus pompen maar, want stilstand is achteruitgang !

Reageer
gravatar

@Ouwe Hoer: Mijn beste, u heeft het spel nog niet helemaal door, want de grap is dat er enkelingen zijn die niet de lul zijn en daar horen u en ik zeker niet bij !

gravatar

De ellende is allemaal begonnen toen de Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen is geprivatiseerd.

Reageer
gravatar

Na al die reclamespotjes van “De maatschappij, dat ben JIJ!” voel ik me nu wel behoorlijk in de hoek gezet.

Kom op jongens, wat heb ik nou helemaal misdaan? Waarom moeten ze mij nou weer hebben dan?

Reageer
gravatar

Waar Hietbrink dus op let !
Wie was de fotograaf van dit plaatje?
Zo stapelen ze zelfs in de supermarkten niet… In totaal zijn daar 8 paketten ver-Mist. HIET Kan niet zo goed lezen, doch voor wie dat wel kan… mag zelf de bedragen invullen. Hietbrink moest daar geen magazijn meester zijn… Houd de dief! ER KLOPT HIER IETS NIET, ZOU PETER R. DE VRIES ONS VERTELLEN.

Reageer
gravatar

Gerrit van Asselt?

Ja, die ken ik nog heel goed. Hij was een van mijn beste leerlingen. Hij mocht destijds vier klassen overslaan en slaagde des ondanks summa cum laude voor het lagere-schooldiploma, zoals overigens ook voor al zijn drieëntwintig wetenschappelijke opleidingen. Hij behaalde de eerste van zijn vijftien doctorstitels al op twaalfjarige leeftijd!

Het schijnt dat hij inmiddels is genomineerd voor vijf verschillende Nobelprijzen. Maar hij is altijd heel gewoon gebleven. Daar mag ik als hoofdonderwijzer toch wel bijzonder trots op zijn, vind je niet?

Reageer
gravatar

Schandalig dat de hoge heren in Den Haag dit soort problemen voor de samenleving verborgen houden, alleen maar om de eigen achterban tevreden te houden!
Het lijkt haast alsof de politiek de samenleving achterstelt bij de maatschappij. Reinste voortrekkerij zeg ik u!

Reageer
gravatar

U bent overduidelijk een autodidacus, collega. Ging het studeren ook nog automatisch soms (boek onder het kussen en zo)?

gravatar

Eigenlijk best wel een goed idee. Als het dan fout loopt heb je altijd nog het Dijsselbloem-vangnet want een dergelijke samenleving is te belangrijk voor de maatschappij om failliet te laten gaan.

gravatar

Snijden in de burgers is al eens eerder efficiënt ter hand genomen. Tijdens de Franse Revolutie was dat erg in zwang en meer recentelijk ook in Rwanda. Telkenmale blijkt echter op zeker moment dat men zich daarmee in de eigen vingers snijdt.

Reageer
gravatar

Pardon ? Het snijden in burgers, benevens boeren en buitenlui, is toch bij uitstek het specialisme van mijn vakbroeders en mijzelf !
En met Mr Mesjes heb ik nog een appeltje te schillen, want zijn cliënten, die ik inderdaad aan elkaar heb genaaid, hebben zelf verzocht van hen de eerste siamese drieling te maken.

gravatar

Nou ja, volgens de overheid geldt de slogan: De maatschappij, dat ben jij! Dan ben je dus toch voor jezelf aan het werken, Arendios.
Maar wie is dan de samenleving? En dragen de burgers daar ook aan bij, financieel gezien? En wat levert die samenleving dan op?

gravatar

Ik kost de maatschappij, die ik ook ben inderdaad, vele malen meer dan de gemiddelde burger. Hoe ik dat doe? Uitkering, veel ziek zijn, hulp voor van alles en nog wat vragen én krijgen, een min. bijdrage betalen, mensen zo over de kling jagen dat ze psychische hulp nodig hebben. Dure shizzle, therapie. TROTS!! Als iedereen zijn of haar best doet kan het allemaal nog veeeeeel duurder, zet m op maatschappij, ja jij ook Speldlezer! Ik mag hopen dat je pc grateloos is verstrekt door een van de sosjaale klups die er ruim voldoende zijn voor o.s.m. Mijn pc iig wel, de verzekering trapte niet in mijn oplichterspraktijken helaas.. (de kaboutertjes hebben mijn pc gestolen) Zo, nu mijn 3000,- kostende niet afbetaalde outfit aan om buiten verder te niksen. Iemand moet het doen en de zon schijnt hier; gratis! Vandaag een beetje bezuinigen dan maar..

gravatar

Alleen de Smaneleving en de maatschappij, Dat is toch geen conurentie. Ik ben voor een vrije markt, er moet vrijheid komen voor burgers om zich bij een andere maatschappij aan te sluiten ongeacht woonplaats

Persoonlijk heb ik gekozen voor liechtenstein, voor de natuur natuurlijk, niet voor het belastingklimaat

gravatar

“Lekker likken met d’r poezelig tongetje”
Hier kan ik niet tegenop.

Of Bart, ben jij misschien van de uh…, van de uh… Je weet wel wat ik bedoel.

gravatar

Lieve Bart,

Ga niet op het aanbod van Roeze Poes in, want bestialiteit is tegenwoordig strafbaar.

Kom maar gezellig een glaasje champagne drinken, dan zal ik jou laten zien wat je allemaal met een briljant kunt doen.

gravatar

Hoe ironisch dat een onderzoek naar de kosten van de maatschappij wordt uitgevoerd door de WRR, hét toonbeeld van bureaucratische geldverkwisting. Het zou me dan ook niet verbazen als de werkelijke kosten van de maatschappij nog vele malen hoger liggen. De WRR zou zichzelf op moeten heffen, kan hier geen verkennend onderzoek naar verricht worden?

Reageer
gravatar

Inderdaad, het is driewerf een schande! Bestaat er zo een eminente omnideskundige als prof. dr. Bert Bokhoven en dan vraagt de Speld hem over deze uiterst belangrijke maatschappelijke kwestie NIETS!! Het laatste woord is hierover nog niet gezegd en geschreven, zoveel staat al wel vast.