<title>Vossius Gymnasium: HTML in plaats van Latijn </title>

'Latijn wordt de facto minder gesproken'

<body><p>Leerlingen van het Amsterdamse Vossius Gymnasium kunnen vanaf 1 februari kiezen voor HTML als extra taal. Het is voor het eerst in Nederland dat het vak <strong>Hypertext Markup Language</strong> wordt aangeboden op een middelbare school. De introductie van html gaat ten koste van Latijn, dat de facto steeds minder gesproken wordt.</p>

<p>Rector Igor van Muilekom cum suis achten het nodig om stante pede de status quo in gymnasiumland te doorbreken. <quote>Termen als idem dito, linea recta et cetera zijn al lang geen onderdeel meer van de modus operandi. Ergo: het doek valt nu.</quote></p>

<h2> <p> </p> </h2>

<p>Een unicum, meent onderwijskundige Rudolf Jongerius. Docente klassieke talen Monica Weber, die destijds cum laude haar propedeuse behaalde, betreurt de maatregel maar <quote>Alea iacta est</quote>. Ze bedingt nolens volens haar pro deo bijscholingscurssussen, waarvoor de opkomst toch al nihil was, om tijd vrij te maken voor een html-omscholingscursus.</p>

<p>Daar ook de rol van Grieks als lingua franca tanende is, is de strijd al losgebarsten welke programmeertaal deze taal moet opvolgen. Primus inter pares is <blink>Javascript</blink>, een moeilijk leerbare taal die buiten de medische wereld amper nog gebruikt wordt. Maar veel andere programmeertalen zijn er op gebaseerd dus wie de taal beheerst, heeft een voorsprong voor het leven.</p>
</body>


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>

<link href="./mijnstijl.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<p class="eerst">Dit vind ik nou nog eens een zinnig idee</p>

<div id=tweed>Mvg,&nbsp;Ruben</div>
</head>
</html>

Reageer
gravatar

Rumantsch Grischun=Reto-Romaans wordt wat dichter bij huis gesproken dan Roemeens.
U hoeft slechts naar Chur (Coira) af te reizen en in het daarachtergelegen rivierdal kunt U zich ongebreideld in het Rumantsch Grischun verdiepen.

gravatar

Mag hietjebrink even terug brallen. nog alweer een bewijs dat het romeinse tijdperk nimmer vanuit roma italia heeft excist.
de doortocht morgenland-avondland had die route… de balkan en klein azië de stad rome is daar ergens vergaan, of gewoon van naam veranderd. b.v. plodiv had wel 7 vroegere namen… honderden steden liggen er bedolven en soms wel tot 20 steden op elkaar gestapeld…. daar is hun wereld telkens opnieuw vergaan dan wel een andere wereld ontstaan…. en… men heeft nog nimmer enig naambordje opgegraven. zelfs troye heeft daar niet gelegen waar het thans aangegeven. verhuisd u dan neemt u uw naam en geschiedenis mee en dat is dus met roma het geval. roma=roem en die willen ze slechts in naam wel koloniaal behouden.

gravatar

BHW, Wikipedia vermeldt wel 9 lagen Troje. Maar het is voor Heinrich Schliemann toch nog een hele toer geweest om aan te tonen dat hij de laatste versie had gevonden. Gelukkig is zijn lange echtelijke afwezigheid in Berlijn, goedgemaakt met een leuk antiek colliertje voor zijn echtgenote. De door hem gevonden goudschat (uit Troje) berust nu in de veilige handen van Vladimir Poetin & Co. De wettelijke eigendomsrechten zijn nooit goed vastgelegd; tja, in een paar duizend jaar raken er nog wel eens wat kleisteentableten of Papyrusvellen weg.

gravatar

Het is wel jammer te moeten constateren dat er een niet officieel goedgekeurde variant van HTML gebruikt wordt (de tag), waardoor gevreesd moet worden voor het niveau van de aangeboden lesstof.

Reageer
gravatar

wereld-weid-woorden-website…
de Nederlander: Het meest fantastische induviduéle volk ter wereld dat er bestaat. On-Geloofelijk!!! Ze zijn altijd, altijd heerlijk met zich zelf bezig en hebben al oogkleppend en oorkleppend nergens anders tijd voor dan bezig=bij-zich zelve, Want wat zij ook aan het doen zijn, dát is belangrijk, werken zo keihard en keihard langs alle hunne mede-nederlanders heen. Over buitenlanders maar niet gesproken, zolang die
maar niet in de weg staan, ze niets kosten en hun gast
vrijheid maar blijven betalen, mogen ze blijven.
Alle woorden van de wereld waren eens van hun eigen
spraak, doch ze welke talen ze ook allemaal spreken,
als ze maar de aan hun reclameblokken nieuwsgaring binnen kunnen halen, in alles voorrang verlenend aan het heden. Hun verleden instreseert ze echter niets. Van de aarde hebben ze alles gehad, Koloniaal overal hun naam aan gegeven… Noordkaap, zuidpool,kaapstad,groenland, spitbergen of Seemenseckie=zee-mans-hoekie Hoekeiland in Japan… opperhuis=parijs. En Zo Honderduizenden naam
plaatsen en zaken door Nederdietsers ter wereld ooit gegeven… dát was het verleden… dat verdiend aan het heden niets. Nu! leven wij, nu! moeten wij vreten! Verleden is het heden…dat spreekwoord kennen ze niet. De wereld beroemde nederlanders… zij zijn de uitvinders van het Jiddisch=joods-diets. De makers van het Latijn en het Grieks. Het oude Perziës en Sanskriet=zonne-schrift. hebben ze gesproken, en wederom ontleed, zij waren het eerste volk der Hiettieten=die-het-heeten=hieten=de dieten; en gaven aan alles een naam. Maar alles wat ze thans zelf aan het doen zijn herkennen ze niet meer in het vóór-leden. Ze zijn de wereld-weg helemaal kwijt als ontdekings reizigers … in alles aanwijzers van de Wijzen-tijd; Volgens Simon Stevin van Bruggen (1548-16-20).
Ontdekkers der wereldzeeën en sterrenhemelen, heel het micropische bestaan en het verrekijken der lenzen industrie… Antonie van Leeuwenhoek. De Nederlander had soms wel een heel grote bek, doch in het heden willen ze niet meer weten waar ze ooit stonden. De Boekdrukkunst is door andere uitgevonden, en ze laten zich liever nog meer betelen, samen met al die wereldwoorden oorspronkelijk dialekt-diets, is onze taal weredlwijd verbasterd terug te vinden, wat moeten we er mee? zeggen.
Werkelijk… Berend willem hietbrink is in het verkeerde land geboren. Nedrland wordt niet geregeerd door een regering, maar in alles wat de media bepaald in hun opgeblazen woord. Het doodzwijgen hebben zij tot kunst verheven, daar het sucses van andere boven het maaiveld uitkomt en dus niet mag bestaan. De eenzame schrijvers, Bilderdijk en multatuli over kwam dit…Beiden thans een eigen klein museeumpje waar praktis niemand komt. Of zoals de gebroeders van Gogh, die hun leven met kunstwerken zeulde, er niets ooit van verkocht, thans onbetaalbaar, komen daar miljoenen en miljoenen buitenlanders op af. Of ons aller Anne Frank die door de Nederlanders is meegegeven aan de Duitsers, ook daar schuifelt 7 dagen in de week een langerij mensen van de wereld voorbij, om met hun eigen ogen te aanschouwen of die achterkamer werkelijk leeg is. En… de hipe-macht van de media die! vermoorde Pim Onfortuinlijk; op hun eigen mediapark. Oh Ja! en ook nog het voetballen… daar in bepalen de Hollanders finacieel en moreel hoe het spelletje ge-speeld diendt te worden…voor wie er in trapt. Hun trainers spreken slechts nog vreemde taal. Doch hun eigen wereld taal-verhaal willen ze niet en nergens meer verstaan. Ze denken al, weer weredlkampioen voetballen te worden… dit maal in hun eigen verleden land Zuidafrika, Dat kan wel zo zijn… Doch; ze waren al eeuwen wereldkampioen in taal!!!Daarom slechts nog die ééne Nederlander; die als eenige het wonderlijk-wereld-wijd-woorden-boek…nog wél wil verstaan. Maar wat vermag één man? En dáárom is dit boek niets waard. Berend Willem Hietbrink 9-8-1943.
In Nederland gaat ieder immer al-één zijn eigen weg… Ook in taal en wetenschap. Twee weten méér dan één, in nederland onmogelijk! want één weet het wél voor zich zelf heel alléén. Daarom gaat ook Hietbrink alsmaar zijn eigen weg… laat hem voortaan lekker met rust zeg! In Nederland geboren om de wijde wereld in te vluchten… Maar gelukkig spreekt Hietbrink dialekt-diets. Slechts pratende in zich zelve is de Nederlander ongenietbaar niet te verstaan. Mommpelend kankeren,verkankeren ze hun eigen oertaal.
Zoals hiervolgende door een ongeschoolde wel bewezen.

Reageer
gravatar

Het Latijn was lang een truc om het gewone volk verre te houden van informatie tussen elites en allen die zichzelf zo beschouwden. Thans echter is het in zwang bij (semi-)intellectuelen en zij die daar graag voor doorgaan. Ook nieuwe rijken en beproefde neurotici gebruiken het citaatsgewijs om zichzelf, terloops, te onderscheiden van kansarmen, minder-gesitueerden en -geschoolden. Soms ook is het een distinctief dat groter is dan zijn drager. Vgl. homunculi op embryoformaat met een volwassen zonnebril. Door zijn geringe toegankelijkheid en vereiste specialistische kennis is HTML een uitstekend hedendaags equivalent voor Latijn.

Reageer
gravatar

HET IS ZO!!!
Acolast=ik-hou-al-last. heel vervelende buren.
een liederlijk, onbeschaamd mensch.

A conto=aan-kantoor. Meteen storten.
Acormosus=akker-mos-is. plantkundige term.
Acquis=hou-kuis. gaven tot schoonheid.
Acquit=ik-kwijt-‘t kwijt of bewijs van kiet zijn.
Acrasie-hak-razen in alles te keer gaan.
Acribia=eik-schrijven. precies volgens de lijnen.
Acrisia=hou-crisis-ja onzekere toestand.
Acroamatisch=hou-ik-romatisch de werkelijkheid niet bloot geven, ook niet tijdens het leer proces, geheim. Kantiaans.
Acrobaten=ik-rol-buitel.
Acromialis=aan-krom-hals-is. schouderbladbuiging.
Acrydophagen=al-krekels-op-pakken. Sprinkhanen etende volkeren. Kreekels=krijt-ik-al, van krijten en krijsen.
Act=echt van acteren=echt-sieren iets als echt sierlijk opvoeren ook al is het maar spel. acteur=echt-heer, de kunst om het zo echt mogelijk na te doen.
Acta apostolorum=echte-apostelen-roem. Handelingen der apostelen bedoeld, zij spelen het leven van jezus na, iedere dag opnieuw in het avondmaal. WIE IN ANDERMANS VOETSPOREN TREED, LAAT ZELF GEEN SPOREN NA.

Acti labores jucundi=aktie,laat-gebeuren-jeukende Gezegde eerst aktie en werke en dan laat maar jeuken of klaarkomen geniet er van.
Actie=hakt-die… hakken meest voorkomende werkbezigheid. Kom op aktie=haktie en door blijven hakken…stenen,hout en de ganse aarde in aktie=hak-die.
Aktie=eikt-die… in aandelen bedoeld.

Actief=hak-‘t-even.
Actuarius=akte-heer-is.
Actueel=hak-doe-al nu zal en moet het gebeuren.
Acupunctuur=eik-pint-door. met spelden en naalden vast pinnen en eiken waar de kwaal zich bevind.
Acuut=hak-uit. meteen en nu niet lange wachten. BLindedarm etc…Ad absurdum=heet-af-zeer-dom. Zuiver Dialekt-diets.
Ad=uit maar… opgelet!!! ad kan voor ad=houd staan en voor het etc…meerdere betekenissen. raak niet in verwarring hoe wel met het voorvoegsel ad we de meeste woorden zonder voorzettsel nog eens terug tegen komen, en ook als dan wil het niet zeggen dat we met de juiste afleiding van doen hebben.
Adaequaat=uit-doe-ik-wat… meteen ingrijpen.zo is dat.en niet anders.
Adagio=hou-tegen-ja… afremmend in de muziek niet voluit.
Adamiten=adam-heten. adam=adem en wij ademen nog!!!
A dato=en-dat-doe. op een bepaalde dag.
Ad bene placitum=houd-bij-een-plakt-hem. precies zo als je zou willen hebben inelkaar gezet.
Ad calendas graecas=houd-kalender-gratis=krijgt-is. bedoeld is; als er geen dag op de kalender dan gratis.

Ad captum vulgi=houd-ik-hebt-om-volg-u. Volg=volk waar het volk in volgen kan. ik-hebt=capito=ik-hept-tout.begrepen.In algemeene verstaanbaarheid van het volk.

Addephagia=houde-pakken-ja maffia spreekwoord. zoals drangehetta=der-an-gaat-er. Ze gaan er allemaal aan.
Addephagus=Houde-pakken-us. alles eter, veelvraat.
Addiceren=houden-us-heren. inbeslagnamen.
Addupliceren=houd-dubbel-keren van duplikaat=dubbelik-het.
A demi=en-de-midden altijd slechts de helft.
Ademtio=houde-neemt-jou. alles kwijt, zelfs je vrijheid.
Adept=uit-diept. die uit het diepste van het diepste het! heeft gevonden… wat iedereen al lang zocht. Op Hietbrink van toepassing.

Adespotia=houd-us-pot-ja… gevonden voorwerpen waarvan geen eigenaar.
Adesso-het-is-zo.

gravatar

“Herwaardering aller waarden van Frederich Willem Nietzsche” zou men dus gevoegelijk om kunnen stellen als:” Herwaardering aller woorden van Hietbrink; woordbeelden duidelijker maken en laat zien dat woorden van orgine van-zelf-sprekend waren, door de schrift verbasterd doch door de gevestigde orde als een vals geld verdienend systeem in stand gehouden. Waar de ongediplomeerde Hietbrink dus nooit tussen komt; zodoende wij via satire deze eerste proeve, “herwaardering aller woorden” mogen begroeten.

gravatar

Leuk stukje!!

Hoewel HTML spreken een beetje onzin is, de taal is niet bedoeld om te spreken, maar om opmaak en semantische zaken mee vast te leggen en beter computer leesbaar te zijn (denk aan crawlers)

JavaScript is niet echt een programmeertaal waar veel talen op gebaseerd zijn. Het is een scripttaal die alle browsers spreken. Vermoedelijk wordt inderdaad Java bedoeld, waarvan de syntax an sich grotendeels op C gebaseerd is.

Reageer
gravatar

Zoals als ik al eerder zei: HTML wordt voornamelijk gesproken op congressen georganiseerd door de heer Gilles de la Tourette.
Om dit nu gelijk als onzin te bestempelen gaat wel wat ver: die mensen doen hun uiterste best deze taal levend te houden.
Hulde daarvoor!

gravatar

Absis=open-is. geen gesloten plafond. (kerk)
Absolument=af-is-al-om-end. absoluut=af-is-al-uit. mooier dialekt-diets kan niet, aansluitend aan spraakstels 360 voor 100%.
Absorbent=opslorpend

Absque=af-is-eik. ongehoort ongekontroleerd zonder kennis van zaak. HEEL VEEL GELEERDE.
Abstensie=af-staan-ze. afstand van rechten.
Abstineren=af-staan-nie-eran. geen verslaving.
Abstract=af-strikt. kunstzinnig afgestreken doek wat het ook voorsteld doet er niet toe. Er zijn zoveel termen voor dat niemand er hoogte van heeft
absurd==af-stuurt. stom en niet geschikt weg er mee.
Abuis=af-huis. aan het verkeerde adres. H.
Abutto=hou-buiten. ziekte geest, die je niet moet binnen laten. Japans. Dit gezegd omdat het Japans duizende dietse woorden kent. Deicema=diets-heeme 400 jaar Hollanders in Japan.

Abyme=af-heem niet meer thuis, het noorden kwijt.
Ab zendegian=af-zo-einde-gaan. dit is gotische spelling!!!
Academie=eik-‘t-heem. waar het eiken en bewijzen van de wetenschap
Acampsia=ach-kramp-zie-ja. Stuiptrekking.
acanges=hak-en-kies Onbetaalde militaire die van roof leven, er op los hakken en buit kiezen wat zij willen.
Acatalepsis=ach-‘t-al-leip-is. iets wat niet te bevatten is. Hoe langer de woorden des te simpeler.
Acatholici=ach-kut-hol-likken en zo schelden de protesantanten en kathollikken elkaar precies voor het zelfde uit. Daar de cristelijke noemen ook de onkristelijke zo.Acathistisch=ach-got-is-dit. wee-klagend
Accableren=ach-ga-bleren. om te huilen. pleure=blere.
Accapareur=ik-koop-per-uur. Handelaar die woekert winst af wacht en voedselvoorraad klein houd.
Accelerand=ik-zeil-er-rond. snelle ronddraaing
Accendones=ik-en-doen-niets. opzichters die alleen de boel opzwepen,zelf niets doen….
Accent=ik-sein-‘t. speciaale tekens bij spraak en schrift die je toon zetten kan of accetueren=ik-sein-‘t- U-er-in. Afgesproken tekens in taal en teken.
Accept=ik-zal-heb-‘t. aannemen. L weg.=
Acceptilatie=ik-zal-hebt-al-laat-die het tegenovergestelde niet aan nemen. kwijtschelding.
Accessoir=alles-show-waar-is. feitelijk er niet toe doende. aleen voor de show en wie er intrapt. Hietbrink dus nooit.
Accident=hak-zich-de-hand. Vraagt dit toelichting? bij ongelukken het meest geraakt aan de handen, want daar werk je mee.Ascoieren… ook wel per ongeluk=geen geluk.
Accijs=eik-cijns=tien duits=zhen, vandaar onze verbastering.
Acclamatie=ik-laat-mee-eet. bijzonder vreugdevolle gelegenheid.
Acclimatiseren=hou-klimaat-us-heren. Zorgen dat het niet te warm of koud wordt voor onze heren.
Accoglienza=ach-och-ik-leen-zo. iemand om een leengunst ter willen.
Accommoderen=ach-kom-moet-eren. Het verdienstelijke mensen zeer naar de zin maken.
Accompagneren=hou-kompanjon-in-eren.

Accoord-ik-hoor-‘t. goed heb het gehoord doe maar!

Accouchement=hou-kussens-nemend. Koets=couch=kussens vroedvrouwen term bij bevalling, waarbij de kussens nemend. Couce ook slapend maar nooit zonder kussens.
alles dialekt-diets… hou je koest ga naar je bed. Hup op je kussen. de verteller van ferrytails=ver-rij-
taal-les; Chaucer=koetsheer, die alle verhalen die hij al reizende verzamelde.

Accrediteren=hou-kredeiet-teren. krediet=krie-de-‘t of krie-de-‘t niet.
Accuraat=eik-hou-raad stipt, nauwkeurig. Kijk=ik-eik.
Acharistie=ach-hard-is-die. klaagende ondank.
Achates=ach-schat-is.was de liefste der troyanen. alle de namen van de Homerus verhalen zijn dialekt-diets uitvergroot. Agsjat=limb. dialekt-diets.
Achelous=hak-al-los. in gevecht met Hercules.
Acheronder=ach-keer-onder een der rivieren der onderwereld. Zoals de styx, waar men werd verstoken =versteken=styx van al het aardse.
Achguayaxterax=hooge-jachte-rijk. OP Kanarische eilanden een vissers god.
Achilles=hak-alles of hak-hiel-los dat is wat hem ook overkwam.
Alle talen ter wereld terug naar het dialakt0diets… veen ontkomen aan.

Waar zijn nu die huichelende
Profesoren de arogant schijthuizen te stinkerig voor woorden ? Fuck=you=fok-jou!

gravatar

Ik zeg altijd maar zo:
window.___gcfg = {lang: ‘nl’}; (function() { var po = document.createElement(‘script’); po.type = ‘text/javascript’; po.async = true; po.src = ‘https://apis.google.com/js/plusone.js’; var s = document.getElementsByTagName(‘script’)[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s); })();

Reageer
gravatar

Windo=wind-hou… was deze er niet je waaide uit je huis weg! Let op! de letter H en de letter L vallen het meest in der buitenlandse spraken weg; ten opzichte van de perfekt geoefende spraak van het neder-diets.

Aboucheren,
aboucher=af-boek-keur. via boeken raadplegen en keuren.

Abracadabra=af-raake-dapper. Toverspreuk op dapper je kwade geesten kwijt te raken.
Abrahamiten=abraham-heten… er van afstammen.

Abrakrees=af-breek-ras. Ziekte verspreiden hoeren.
Abraxas=af-breek-is. kwade zaken afbrekend.
Abrégé=af-breken. verkorte uitgaaf.
Abrogeren=af-breek-keren. gewoonte te niet doen.
Abrupt=af-ript. opeens alles weg of kwijt.
Abruteren=af-ruw-te-dieren. Dieren beulen.
Absent=af-zijnd. niet aanwezig.

Absis=open-is. geen gesloten plafond. (kerk)
Absolument=af-is-al-om-end. absoluut=af-is-al-uit. mooier dialekt-diets kan niet, aansluitend aan spraakstels 360 voor 100%.
Absorbent=opslorpend en ziet hoe hier de L niet uitgesrpoken…

gravatar

Mooi zo; we hebben thans ook een Latinist in ons midden, nu nog een huisarts, neuroloog, private banker, een importeur van dure automerken en een VVD-staatssecretaris, dan kunnen we onze eigen Rotary lobbygroep beginnen.

Reageer
gravatar

latijn een ver -bastering van het dialekt-diets en anders niets

Alpha en Ommega=al-vaart en omme-ga. van begin tot einde.

Quo-vadis = ga-wo-vaart-us? =ga-waar-vaart-ons… Oniva=en-nu-vaar=vertrek. Vamos=varen-me-us = gaan we? Spreek ik Spaans?
Aat=eet of daar kun je goed eten van kopen. rosé kleurig gesteente in Japan, duurzaam, uitvoer verboden.

Aatas=houd-alles hoofd der nachtwacht in Perzië. H/L weg.

Ab=af b=f.
Abacus=af-buig-is zuil. bij de Toskaansche en Dorische Ioonen, aan alle zijden afgebogen.

Abadir=hap-eet-er. voornaamste -voedsel-godheid der Karthagers.

Abandon=af-en-doen. van zakenetc… à l’abandon=al-af-en-doen iets à l’abandon geven, laten; iets laten varen, van iets afstand doen.

Abannatio=af-baan-adio=houdoe!verbanning voor een jaar, bij de Grieken. Verbanneb=ver-baan-in en je voorlopig niet meer laten zien.

Abarca=op-berg-ga..Spaansche bergs-klim-schoenen,

Abarceren=af-er-keren. uit zijne bezitting verdrijven.
Abatelemente=af-betalen-mijn-toe. geregtelijke uitspraak, als beambte etc… wanbetaling begaan.

Abati=hou-buit-U rooverbende in Italië, 14e eeuw.

Abat-vent=af-houd-wind. afdekkende schutting voor openingen aan gebouwen, om regen en wind af te keeren.
Uit welke taal dat allemaal komt kan me niets schelen…Hietrbink zal nooit de geleerde spelen. dus het intreseert me geen fluit… zoek het allemaal maar zelf uit. het is trouwens allemaal duizendvoudig dialekt-diets.

Abba=oude-pa=opa. oma=oude-ma. B=P
Abbé=apt=haupt=hoofd van kloosterorden.

en zó! 10.000de woorden internationaal.

gravatar

10.000 woorden internationaal alles dialekt-diets… gejat of omgebouwd of verbasterd in uitspraak!

Absque=af-is-eik. ongehoort ongekontroleerd zonder kennis van zaak. HEEL VEEL GELEERDE.
Abstensie=af-staan-ze. afstand van rechten.
Abstineren=af-staan-nie-eran. geen verslaving.
Abstract=af-strikt. kunstzinnig afgestreken doek wat het ook voorsteld doet er niet toe. Er zijn zoveel termen voor dat niemand er hoogte van heeft
absurd==af-stuurt. stom en niet geschikt weg er mee.
Abuis=af-huis. aan het verkeerde adres. H.
Abutto=hou-buiten. ziekte geest, die je niet moet binnen laten. Japans. Dit gezegd omdat het Japans duizende dietse woorden kent. Deicema=diets-heeme 400 jaar Hollanders in Japan.

Abyme=af-heem niet meer thuis, het noorden kwijt.
Ab zendegian=af-zo-einde-gaan. dit is gotische spelling!!!
Academie=eik-‘t-heem. waar het eiken en bewijzen van de wetenschap

Acampsia=ach-kramp-zie-ja. Stuiptrekking.
acanges=hak-en-kies Onbetaalde militaire die van roof leven, er op los hakken en buit kiezen wat zij willen.

Acatalepsis=ach-‘t-al-leip-is. iets wat niet te bevatten is. Hoe langer de woorden des te simpeler.
Acatholici=ach-kut-hol-likken en zo schelden de protesantanten en kat-hol-likken elkaar precies voor het zelfde uit. Daar de cristelijke noemen ook de onkristelijke zo.Acathistisch=ach-got-is-dit. wee-klagend
Accableren=ach-ga-bleren. om te huilen. pleure=blere.

gravatar

Excusses, de correcte vertaling staat hieronder (de speld accepteerd geen html in zijn reacties):

<!DOCTYPE html><html><body><blockquote>De <object type=”eukaryote\animalia” src=”Chordata\Mammalia\Artiodactyla\Bovidae\taurus.bos” >koe</object> staat in de <address&gr;wei</address>.</blockquote></body></html>

gravatar

Ik raadt U aan te beginnen met de episode van Asterix, getiteld “Falx Aureum”. Dit stripverhaal is een must voor beginnende Gymnasiasten.

gravatar

Heer Van Bralhuijsen!
Ik vermoed dat U geen beginnend gymnasiast meer bent; de fatal d/t error verbaast (sic!) mij dan ook zeer…!

gravatar

Voor alle computer illiteraten onder ons, kunt u ons eerst even diets maken wat u onder “Diets” verstaat? Dit ter vermijding van misverstanden en onnodige collisiën met onze (Neder-) Diets huisdeskundige BWH? Bij voorbaat dank.

gravatar

<h2> <p> </p> </h2> ?

Dûh… Welke amateur denkt hier dat ’ie kan html-en?

Reageer
gravatar

<h2> <p> </p> </h2> ?

Dûh… Welke amateur denkt hier dat ’ie kan html-en?

Reageer
gravatar

Vi donc, alea iacta est! Eindelijk een finale ontwikkeling die ons vaderland zal doen stijgen in de economische vaart der volkeren. Computers hebben de toekomst, meer dan mensen! Pecunia non olet maar: Deus artis magister est! Tot zover au revoir!

Reageer
gravatar

Tiens; uw citaat vi donc, is onjuist en niet in context weergegeven; de Markies van Cantecleer gebruikte usantieel de uitdrukking: “fi donc” om zijn weerzin over iets weer te geven, meestal iets rond de lotgevallen van de heer OBB. Fi donc is overigens geen Latijn, zelfs geen potjeslatijn naar ik van potteuze ingewijden heb vernomen. “Donc” is het Franse woord voor ‘dus’. M.b.t. ‘fi’ is bekend dat een Amerikaans legeronderdeel “Semper fi” als motto voert. Hoewel rekruten en opleidend kader merendeels ignorent zijn van de betekenis, betekent ‘semper fidelis’ letterlijk ‘eeuwig betrouwbaar’. Men dient dit letterlijk te nemen, zo merkte ook Osama Bin Laden op zijn laatste vakantie-adres.

gravatar

Geachte Outsider, dank voor uw duidelijke aanvulling; als we dan toch aan het corrigeren zijn dan maar helemaal correct: het dient te zijn Markies de (en niet van) Canteclaer of nog vollediger: Querulijn Xaverius, Markies de Canteclaer van Barneveldt. Het grappige is m.i. dat Toonder hiermee waarschijnlijk ook verwijst naar de Barneveldse kippen. Zie aub ook: http://nl.wikipedia.org/wiki/Markies_de_Canteclaer

gravatar

Jeettje, wij baseren ons duidelijk op twee verschillende dictionnaires: de mijne geeft voor ‘donc’: 1) dus, ergo, derhalve 2) dan, toch (a. allez donc: vooruit, allons donc: kom zeg en comment donc?: hoe dan, hoe nu en b. (mét!), maar natuurlijk, ga je gang) Over fi lees ik 1. Bah! 2 Och kom! Faire fi de: niets geven om 3. Foei! M.b.t. ‘fi donc’ is uw vertaling ‘foei toch’ actueel en uitstekend passend in zowel het obiter dictum als de maatschappelijke positionering van de narcistische en autistische markies ten opzichte van (bijna) alle anderen. Ik meen dat in de RET-serie “Toen was geluk nog heel gewoon”, de hoofdrolspeler Kooiman (?) regelmatig door zijn chef (?) wordt berispt met “Foei toch, Kooiman”. ‘Fi donc’ leeft, in transfiguratie, dus ook buiten Rommeldam.

gravatar

Hm, ik denk toch dat je wat betere fact checking moet doen. Javascript wordt gebruikt in zowel game development / web development en de gehele gratis framework voor Windows 8 applicaties draait er op. Daarnaast zijn er maar een select aantal talen gebaseerd op deze taal. Bedoelt de schrijver misschien gewoon Java?

Reageer
gravatar

HTML? Geen probleem. Als wij dat moet leren om ons nog geliefder te maken bij onze toekomstige onderdanen, dan doen wij dat.

Alex en wij zijn over drie maanden aan het koninklijke huis gebonden. Daar zitten wij ons dan de gehele dag stierlijk te vervelen, dus een verzetje komt ons goed uit.

Reageer
gravatar

Zeg Lekker Ding, ik kan je maar liefst TWEE oplossingen aan de hand doen:
# Terwijl die vervelio van een Waterhoofd zich met Staatshoofdelijke Zaken ledig houdt verdrijven wij samen de verveling.
# Jouw sociale inborst zal je ertoe aanzetten ipv jezelf anderen te vervelen.
Nou Pop, zeg het maar: wat wordt het?

gravatar

perl -we ‘print for map { chr oct “0b$_” } split /\s+/, “01100101 01100101 01101110 00100000 01100111 01101111 01100101 01100100 00100000 01101001 01100100 01100101 01100101 00100001″‘

gravatar

Ja, helt greit at du kan skriver et språk som mest parten av verden har glemt, noe dum elite folk fortsatt bruke den. Det bedre å bruke HTML et språk som de bruker over hele verden. ja had beter geweest als ze dat al hadden in mijn tijd.

Reageer
gravatar

Mijn beste Ikke,

HTML bevat inderdaad het woordje “language”, maar helaas is dat een foute benaming.
Een programmeertaal is iets wat iemand in staat stelt een proces te definiëren. HTML voegt alleen structuur en lay-out toe aan een tekst.

Dus concludeer ik dat HTML geen taal is.

gravatar

HTML is geen programmeertaal, maar het is wel degelijk een taal.
In Nederlands kun je geen ‘proces definiëren’, maar ik neem aan dat je het eens bent dat dat ook een taal is.

gravatar

Volgens mij is HTML wel een taal.
Want het definieert wel degelijk het proces van het vormgeven van de pixels op het scherm. (Renderen). Ook het Nederlands is qua procesdefiniering een taal. Er zijn tal van processen ( wetgeving / reguliering ) in het Nederlands te vinden. Het overbrengen van informatie is ook een proces.

gravatar

Mooi zo! De wens van de groote Simon Stevin van Bruggen 1548-1620 wederom in vervulling. Bij oprichting van onze oudste Universteit Leiden, had hij bedongen in het Nederlands te laten doceren. Om reden dat Latijn nergens een moedertaal is. Niemand leerde ooit van uit de wieg een woord latijn te spreken. Dat krijg je later op school… en dan moet je woorden die in welke moederspraak dan ook…. eerst verlatijniseren… dat is dubbel op… daar er veel betere en duidelijker woorden bestaan om iets uit te leggen in je moeder spraak. Heb je eenmaal de duistere betekenis van de latijnse woorden energie verspillend jou eigen gemaakt, dan spreek je dat wel; maar… kan slechts de insider jou verstaan, omdat dat een fake systeem, om de geheimen der natuur ontraadseld, daarvan de wijsheid in pacht te houden, vooral met potjes latijn… om zodoende ook de opbrengsten voor goed in eigen belang te stellen en onderling alleen de heren profesoren en gediplomeerde elkaar kunnen verstaan en dan nog internationaal elk land een eigen spelling, waarvan de lage landen in de 16 eeuw (Eramus en de zijne) ook nog eens hier dus… het meest correcte Latijn in woordenboeken brachten te verstaan. Hietbrink als misdienaar op 6 jarige leeftijd, kon er niets van verstaan, doch zoals alle andere leerde je de lied-teksten van buiten te zingen en wist niemand de betekenis van wat je zong. Wat hebben jou hersenen daar nu aan? “Domminevobiscum…” wat is dat? de Pater vertelde me dan, moet de Misdienaar (als bevel) de ampullen met water en wijn op het altaar brengen en in de kelk uitgieten… dat deed de kleine Wim Hietbrink dan ook. Later als woord ontleder in alle talen… vond Hietbrink uit… dat; Bijvoorbeeld; Dominevobischum=doe-mijne-vol-bij-schuim… dat is wijn bij schuimen in de kelk zoals alle andere drank meest schuimt bij het inschenken. En zo alle latijnse woorden dus komt al van de Nederdietste spraak. de magistraat=de-machtigste-raad. enz… krijgt U van hietbrink vandaag nog als het moet zó!!! 10.0000de woorden verdietst. inplaats van energie verlies, in het leren van een gemáákte taal.

gravatar

En wat vindt Bert Bokhoven hier eigenlijk van? Het lijkt wel of hij uit de gratie is gevallen. Hij heeft hieromtrent ook erg goede artikelen geschreven. ( Zo ook over gevoelsobjectivistische waarnemingsnormeringen )

Reageer
gravatar

Inderdaad, waar is BB ?
(prof.dr.drs.mr.ir BB ing mba tele2 ptt etc)

En nu we het er toch niet over hebben;

waar is het verhaal over hoe een onzekere data-analist te bilthoven wederom middernacht niet haalde met oud en nieuw ??

gravatar

Nou, Speld, geprikt en pijn gedaan, voornamelijk aan de W3C Markup Validation Service (http://validator.w3.org).
W3 is de spellingscheck van HTML, en ik wil het duidelijk maken: jullie komen niet eens voor een zes in aanmerking. Behalve in Duitsland dan. “Speld? sechs – setzen!”

Reageer
gravatar

Desill U. Sionist, je hoeft niet te schreeuwen! We zijn niet blind. Bovendien staat het wat netter als je de volledige tekst “kwalitatief uitermate teleurstellend” gebruikt, in plaats van de afkorting.

gravatar

Vossius trendsettend? Hebben we al een antwoord vanaf de Weteringschans gehad (Barlaeus)? Het meer grachtengordel-links georienteerde Gymnasium aan de Weteringschans past maar 1 reactie: “Quid licet Iovi, non licet bovi.” En zo is het maar net.

Reageer
gravatar

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum aliquet sem lacinia magna tincidunt vulputate. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Vestibulum bibendum turpis quis dui faucibus in pulvinar diam consequat. Nulla congue convallis diam, eget vestibulum nisl commodo eu. Donec ut neque libero. Vivamus dignissim lacinia malesuada. Etiam scelerisque, elit adipiscing convallis tempor, mi enim tempus risus, vitae ullamcorper nisl ante vitae nibh. Donec adipiscing auctor lectus convallis gravida. In hac habitasse platea dictumst.

Cras lacinia nulla nec tellus pulvinar sit amet suscipit nisi varius. Sed sagittis semper sodales. Curabitur sollicitudin ullamcorper massa, eu pretium orci viverra eget. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec tincidunt erat vitae felis convallis fermentum congue nulla fringilla. Donec ac erat vitae urna sollicitudin mattis. Fusce sodales metus quis velit hendrerit elementum. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos.

Nam elit neque, scelerisque vel ullamcorper dignissim, placerat ac mi. Ut egestas rhoncus vulputate. Donec ante diam, consectetur quis scelerisque vitae, aliquam id nunc. Suspendisse eget laoreet mauris. Sed viverra adipiscing metus, ut gravida dui sagittis vel. Pellentesque faucibus, magna vitae placerat faucibus, dui diam interdum est, ut tristique magna nibh et felis. Aenean sollicitudin sagittis scelerisque. Aliquam sodales ipsum id est pharetra eu consequat metus ultrices. Nullam et ante nec diam accumsan lobortis.

Reageer
gravatar

Abces=af-schei-is. van etter en pus.
Abdalla=af-talen=bidden van priesters tot god. Perzië/arabisch ook abdoela. Vertellen-vertalen,telle, told, tale, etc… alles dialekt-diets.
Abdast=af-dust. Turksche afwas ritueel.
Abdicatie=af-die-gaat-u. vrijwillig nederleggen van een ambt, of het afstaan daarvan.
Abdinghof=af-ding-hof. waar men in rechtspraak afdingen kon.
Abecedarius=a-b-c-daar-hij-is ! iemand die voor het eerst naar school komt leren.
Abeloniten=hap-al-en-niet-eten… mocht mee aan tafel maar kreeg toch niets te eten
Abeone=op-baan romeinse reis godin.
Aberratie=af-er-route. scheepvaart term, weg kwijt.
Abib=hap-hap. Maart dat alles weer gaat groeien.
Abject=af-jaagt. schorem=scheer-hem en gespuis, verwerpen en misachtend wegjagen.
Ab intestato=af-niet-sta-toe. ont-erven

Abituriente=abituren=abonturen=avonturen afgestuderde duitse studenten kijken of ze ergens stage te lopen om aan de slag kunnen.
Abjudicatie=af-ja-die-gaat-U. Afwijzing rechtspraak.
Ablacteren=af-likt-teren. borst-voeding.

Ablect=af-al-eikt. gekeurde miltairen.

Ablepsie=af-leip-zijn. buiten zinnen geraken.
Abligureren=af-lik-geren= geren=graag vreten tot en met pottten en pannen uit likken
Abluentia=af-vloeiende. stoelgangmiddel. U=V=W
Abnegatie=af-niet-gaat-U. geen toestemming.
Aboleren=af-al-u-eren. vrijspraak rechtzaak.
Abominabel=af-om-en-af-al. geen genade in straf.
abonnement=af-bonnen-nemend. Via afgenomen bonnen, wekelijks of maandelijks aan iets gebonden.

Aborigines=af-originele afstammend van oorsprong. Dus zo zien we door dat aanelkander geschreven de betekenis van een woord onduidelijker wordt. aborignals=af-origneel-is.
Abort=af-voert. Abortief=af-voert-af.

en zó! 10.000 woorden internationaal dialekt-diets… ongemáákt latijn… laat ie fijn zijn! de duizenddichter.