Weigerboswachters: homoseksualiteit onder dieren ‘tegennatuurlijk’

Groeiende verdeeldheid bij Staatsbosbeheer

Het tolerante standpunt van de politiek ten opzichte van homoseksualiteit onder dieren verdeelt Staatsbosbeheer. Steeds meer boswachters weigeren hun werk te verrichten als zij ‘tegennatuurlijk’ gedrag moeten toestaan.

Homoseksualiteit is een algemeen verschijnsel in de dierenwereld. Er zijn meer dan 1500 ‘roze’ diersoorten. Door een aangenomen wetsvoorstel van de Partij voor de Dieren zijn boswachters met ingang van 2013 verplicht homoseksueel dierengedrag op hun werkveld toe te staan. Voorheen mochten zij homoseksuele handelingen afbreken en dieren uit elkaar halen.

Het gros der boswachters gaat akkoord met de nieuwe maatregel, maar een minderheid rondom de Veluwe worstelt met gewetensbezwaren. Derk van Vuuren (47), weigerboswachter te Ermelo: “Ik weiger te wachten op een bos waar ik, tegen mijn overtuigingen in, niets aan dit tegennatuurlijke gedrag mag doen. Toekijken terwijl twee eenden de woerdenliefde bedrijven, is voor een natuurmens een regelrechte vernedering.”

Van Vuuren is voorstander van heropvoedingsbossen voor homoseksuele dieren. “Tegennatuurlijk gedrag moet je bestraffen, natuurlijk gedrag moet je belonen. Als je dit lang genoeg volhoudt kun je een dier zo natuurlijk maken als je zelf wilt.”


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Toch allemaal heel smaakvolle en grappige coments over en weer, maar wat we allemaal even vergeten is denk ik toch,…. het grote bewijs dat god niet bestaat ook echt is geleverd nu….

Als er zelfs in de natuur ronduit met Jan en alleman word rond ge…kt. Volgens mij word er in alle religies behoorlijk gepredikt dat god dat niet wil en homoseksualiteit is in de meeste religies een ziekte…..?? , kijk wij vergevorderde mensen kunnen nog denken we hebben er maling aan en zeggen tegen de vrouw dat we over moeten werken en spreken dan met een lekkere kerel af aan een bosrand om ff lekker aan je trekken te komen, alleen de dieren die zijn ook geschapen door god en niet verder ontwikkeld dus zou je zeggen dat die voorledig Gods pad volgen toch ????

Ik ben echt helemaal in de war nu ,….. Jaren in een leugen geleefd, echt dood ziek dit nieuws, …..

Maar als ik er al zo ziek van ben hoe zou onze grote oplichter in Rome dan geschokt zijn zeg….

O, zei ik oplichter? Sorry, Sinterklaas, ach maakt het uit ze bestaan allemaal niet,….

Lekker leven en laten leven mensen, ook de natuur!!

Reageer
gravatar

Beste mensen.
Niets is wat het lijkt,ook hier niet.
Wat u ziet zijn de 3 gebroeders K. Duck. De z.g. K3D gang. Welbekend bij menig kind en degenen die kind zijn geweest. In het kader van; “op een oude fiets moet je het leren” hebben ze hier tante K.Duck bestegen. Dat de heren van de K3D gang wat last hebben van van puberhormonen lijkt duidelijk. ‘Elk gaatje is er een maar ‘drie is echt teveel en . Dat beseffen de heren nog niet. Ze blijken te denken;” we hebben altijd de nichtjes nog”. Deze gedachtengang wekt toch wel enige zorg bij de lokale boswachters. Om aandacht te geven aan zulke excessen hebben ze in de wijde omgeving van Ermelo elke zondagochtend rond 10 uur groepsbijeenkomsten in een groot gebouw. Daar word geprobeerd enige sturing in het gedrag van jongeren en ouderen te krijgen. Voor degenen die het dan nog niet begrijpen is er ‘s middags nog een bijeenkomst. Er is dan wel sprake van enige dreiging met straffen van bovenaf. En dan nog zijn er eenden die dus de totaal de weg kwijt zijn.
Blijkbaar moet dan de boswachter de boel oplossen.
Maar de tegenwoordige boswachter is te druk met vergaderen, cursussen en de administratie daarvan bijhouden. Het bos kennen ze van you tube. Het enige waar ze op wachten is een bak met slurpsidie waarmee ze de vijver kunnen dichtgooien en vervolgens in het echte bos bomen omzagen om een vijver te maken waar de K3D gang en hun gevolg in het geniep verder kunnen gaan met hun rituelen. En de boswachter heeft weer een probleem uit het zicht gebracht.
Voor alle duidelijkheid, zowel tante K. als de nichtjes hebben nog geen eieren gelegd. De heren hebben dus waarschijnlijk wel voorbehoedsmiddelen gebruikt. Deze zijn op de zondagochtend in het illigale circuit verkrijgbaar. Vraag maar naar een weigerboswachter.

Reageer
gravatar

Tsjonge. Dat komt er van als je te lang op een bos staat te wachten. Je verveelt je zo hard dat je je gaat storen aan woerdende eenden en pijpende kikkers. En die gaat uiteentrekken en een preek geven. Of wat? How about heropvoedingsbossen voor weigerboswachters?

Reageer
gravatar

Het meest verontrustende in dit artikel is dat voor de zoveelste keer de mythe van de 1500 roze diersoorten van stal gehaald wordt. Dit gebeurt kennelijk onder het motto van ‘als je het maar vaak genoeg herhaalt, wordt het vanzelf waar”.

Reageer
gravatar

Volgens Freud, Jung en Lacan e.a. is de eeuwige reidans tussen mannetjes en vrouwtjes; de drang tot voortplanting, de enige weg om de soorten in stand te houden. Op het ogenblik dat die drang wegvalt of zich zou richten op hetzelfde geslacht, houdt een soort (ook evolutionair gezien) op te bestaan: uitgestorven door natuurlijke oorzaak. Immers, alleen biologische meisjes hebben vuur- en eierstokjes; de transgene niet. De mens, begiftigd met ratio, heeft daarvoor een oplossing gevonden door homoparen toe te staan kinderen te adopteren, of -à contant via IVF- de ‘dracht’ uit te besteden aan ‘draagmoeders’. Er is van een nood een deugd gemaakt en de groei van de overbevolking zet zich, enigszins vertraagd, alsnog voort. Binnenkort wordt de (17?) 18-miljoenste Nederlander ingeschreven in de GBA. Men fokt -wereldwijd- door alsof het leven er van afhangt. Totdat we binnenkort op elkaars schouders en hoofden staan en de oude tweedeling: Über- & Untermensch weer geldt met het recht van de sterkste. De mens is het technologisch hoogstontwikkelde zoogdier, maar qua morele ontwikkeling ver achtergebleven. Schietincidenten zijn mede een gevolg van bedreigd geachte individuele territoria en de opmaat voor grootschaliger conflicten als iedereen zich gaat bewapenen. Eén experiment van Pavlov ging over hoeveel ratten op een klein oppervlak konden samenleven zonder gevechten; er was een kritische grens: één meer dan die grens en er onstond een gevecht van allen tegen allen, omnium contra omnes. Mensen zijn (ook) zoogdieren en sommige zijn heel erg territoriaal; hoe lager hun ontwikkeling en beschaving, hoe sneller zij conflicten uitlokken om af te rekenen met de (veronderstelde) zwakkeren uit de groep. De meest vreedzame soort uit de groep primaten zijn gorilla’s in het wild, zij zijn dan ook bijna uitgestorven.

Reageer
gravatar

Heeft de Ubermensch geen probleem als de Untermensch een grote behoefte moet doen? Andersom lijkt me ook niet altijd even handig. Komen hier in het basispakket voorzieningen voor?

gravatar

Er rijzen mij een aantal vragen na het lezen van dit uitstekende artikel:

1. kopiëren dieren dit gedrag van de mens of is dit gedrag opgesloten in elke diersoort die op deze aarde leeft?

2a. Indien dieren dit gedrag kopiëren mag dan verondersteld worden dat de mens voorzichtig ingehaald gaat worden door andere diersoorten? Getuige het feit dat meerdere apen inmiddels hebben leren communiceren, beren kunnen dansen en vlooien in een circus kunnen werken, veronderstel ik dat er verschillende diersoorten zijn die een spurt in ontwikkeling doormaken. Dit betekent, mijns inziens, dat de mens zich moet beraden op haar positie in de dierenwereld en wellicht een dialoog op moet gaan zetten met een aantal diersoorten die, na uitgebreid onderzoek, expliciete symptomen vertonen van duidelijke mogelijkheden tot communiceren. Uiteraard zullen deze dieren ook een besef moeten hebben van de wereld rondom en in bezit zijn van een duidelijk normen en waarden kader.

2b. Indien dit gedrag is opgesloten in elke diersoort op aarde, is het ontmoedigen van dergelijk gedrag derhalve tegennatuurlijk. Dat brengt weer de vraag naar boven waarom er een taboe zou moeten rusten op dergelijk gedrag. Het zou dan ook betekenen dat De heren Staaij, Slob en Ratzinger tegennatuurlijk gedrag proberen op te leggen aan het volk. Daarmee is dus een deel van de geloofsrichtingen op aarde gediskwalificeerd.

W.A.S. Dom

Reageer
gravatar

Aha! Een houtsnijdende reactie; te vaak verzandt een gewichtig onderwerp in loos gebabbel, doch heer Dom weet de wonde plek met de vinger te beroeren. Vooral 2b heeft mijn warme instemming, dat moge duidelijk zijn.

Edoch een kanttekening bij 2a, het eventuele kopieergedrag: de mens heeft, in een overmoedig optimistische bui en gedreven door vuige economische motieven, geprobeerd apen werkzaamheden te laten verrichten aan de lopende band. Geestdodend werk, repetitief, simpel, dus niet geschikt voor mensen, was de gedachtegang.

Bleken de apen toch slimmer te zijn dan de gemiddelde menselijke lopende band werker: een spontane staking brak uit.

Het kopieergedrag valt kennelijk wel mee van die kant: zelden dan wel nooit zien wij dieren als bestuurder een Solex bedienen, dat zou genoeg moeten zeggen, qua natuurlijk gedrag, hoewel innovativiteit ook hoog in het vaandel staat van dieren getuige deze toepassing op het gebied van lubricatie, ik mag u dit onderzoek in herinnering brengen:
http://www.youtube.com/watch?v=rmUl0yiAupE

Q.E.D.

gravatar

Mepperd, hou jij je maar fijn vast aan algemene Wikipedia-beschrijvingen. Het percentage koolwaterstofmoleculen uit dierlijk eiwit is significant lager dan uit plantaardig materiaal. Dermate laag dat het zo goed als verwaarloosbaar is. Vandaar het tartaartje, de hoeveelheid energie die daaruit vrijkomt valt in het niet bij hetzelfde gewicht plantaardig materiaal. IJdeltuitje.

Reageer
gravatar

@M. Epperd: van dooie dieren? Dat NL steeds dommer wordt heeft u eigenhandig hier aangetoond. Stookt u lekker een tartaartje in de HR-ketel. Niet te geloven, de runderen zijn de wereld nog niet uit.

Reageer
gravatar

minibrein! Even een klein citaatje uit wikipedia:
“Fossiele brandstoffen zijn koolwaterstofverbindingen die zijn ontstaan uit resten van plantaardig en dierlijk leven in het geologisch verleden van de aarde, vooral in het Carboon maar ook uit andere tijdperken.”
Of denkt u dat ze olie maken uit gerecycled plastic?

Dus heer Crew, u bent niet alleen dom, maar zelfs zo dom dat u niet weet dat u dom bent…. dan ben je dus pas dom.

gravatar

Ehhh, ik wil niet veel zeggen, maar eerlijk gezegd vind ik het nogal dom om tegen iemand die te dom is om te begrijpen dat hij dom is te zeggen dat hij dom is. Da’s dus dom.

gravatar

Tegennatuurlijk gedrag? Volgens mij leven alle andere dieren dichter bij de natuur dan mensen. Tegennatuurlijk gedrag? Willen die mensen dan ook even gauw zorgen dat zij niet meer gebruik maken van gas, warmte en licht?! Dat is ook tegen natuurlijk, want in de natuur leef je van warmte uit een zelf gestookt fikkie en niet van gas, elektriciteit en andere makkelijke voorzieningen.

Reageer
gravatar

En, Chantal, waar denk je dat olie en gas vandaan komen? Van dooie beesten. Dus, harstikke natuurlijk.
En makkelijk? Makkelijk? Heb jij ooit wel eens een eend de thermostaat hoger zien zetten? Dat kunnen ze helemaal niet, zijn ze te dom voor.

gravatar

Dieren mogen zich sexueel uiten op de manier die zij prettig vinden. Nu nog de acceptatie van sex tussen verschillende diersoorten. Een konijntje wil ook wel eens poesje. Een zwijntje wil ook wel eens een hertje.

Reageer
gravatar

Mevrouw Thiemen, ik wil u graag wijzen op de rechten van de planten en mossen. Ook zij hebben recht op vrij verkeer van bestuiving.
Het beschermen van weigergrasmaaiers in juni lijkt mij juridisch zeer wel haalbaar.

gravatar

Voorplanter,
U vergeet de rechten van de dieren met planten. Het is duidelijk dat dit veel voorkomt. Denk aan de paardenbloem. Iedereen praat gewoon over hun herkomst heen, plukt ze en zet die in een vaasje. Dat kun je een dierenplant toch niet aan doen? een halfdier in zo’n klein vaasje en die moet dan plassen in zijn eigen water

gravatar

Trouwens nu we het hebben over kruisbestuiving tussen dieren en planten: sommige mensensoorten schijnen er ook wat van te kunnen. Want boswachters: waaruit zijn de bosviooltjes ontstaan? En dan anoniem klagen over dieren. Gewoon aandacht afleiden. Dat is wat jullie doen. Wees een vent: kom uit de boom.

gravatar

Daar gaan boswachters helemaal niet over, ze hebben toch ook geen inbreng in mogelijk hetroseksueel verkeer door dieren in de bossen waar zij op wachten?
Boswachter blijf bij je leest! Het gaat je niet aan hoe of met wie een beest peest!
Vuile bosgluurder!
Wegbezuinigen die boslijers!

Reageer
gravatar

Ik kende een andere, met een veel beeldender tekst:

Er had eens een dienstmaagd in Epe
van spelling niet vele begrepen.
Ze keek in het rond
vroeg met schuimende mond:
“Is’t nu gepijpt of gepepen?”

Ook een iets betere limerick.

gravatar

Inmiddels zijn mij ook berichten ter ore gekomen over weigerwegenwachters op bepaalde parkeerplaatsen. Ook hier zijn met name bosachtige gebieden opvallend vaak betrokken bij het weigergedrag.
De ANWB wilde voorlopig geen nader commentaar leveren maar verklaard dat snel invalkrachten werden ingezet om een en ander op te laden.

Reageer
gravatar

Voor viesman is lekker man:

het enge bos enkel voor enge kontjes, niet enkel voor geblondeerde blondjes en pijpende mondjes.
Konten bonken boomstammen blijven staan en de boswachter staat steeds vooraan.

Reageer
gravatar

Super goed verhaal. Al zijn er maar een paar mensen die dit aan het denken zet, dan is de actie al geslaagd. Hopelijk wordt dit heel snel overal op de sociale media gedeeld. Zet ‘m op.

Reageer
gravatar

Ik wil via dit forum kenbaar maken dat Het Zwarte Bos(tm) niet voor mietjes is.

Reageer
gravatar

Vanwaar en waarvoor het tm (Trade Mark?) bij het Zwarte Bos? Ik ken alleen het Zwarte Woud. Maar het Zwarte Bos is waarschijnlijk dichter in de buurt en overzichtelijker, vooral als het gaat om een homo-ontmoetingsplaats (mietjes?). Maar schaam u niet; homofobie komt in de beste families voor.

gravatar

Dat gaat me nog een feest worden als de eerste geile beer weer gespot wordt in de lage landen. Het aantal wilde geile beren neemt in de duitse bossen alweer gestaagd toe.

Reageer
gravatar

Stalpaert; ik verschil met u van mening, het onderste eendje is niet weggefotoshopt; het was er eentje die geëmancipeerd is. Ze was duidelijk niet in voor een kwartetje en verliet daarom de crime-scene. Goede observeerders hebben bemerkt dat de twee underducks duidelijk nog groen waren en dat de bovenste het meest last had van brons(t) aan de kop en onder het oog. En bijgevolg ook letterlijk het hoogste libido had. Een sprekend voorbeeld dat ook de dierenwereld meervoudige orgasmen kent.

gravatar

viberator=bibber-rad-door.dildo=duw-al-door.
met een gewennings kuur van sluit spiermasage komt viesman straks in het bos aan de beurt.
vallen de kwakjes in het bos op het zache mos. vergeet niet voor uw aangenaam verpozen de condoom=gum-doe-om in de afval dozen. en inderdaad de boswachter het bos-wacht-er en is vaak liefhebber nummer 1.

gravatar

Dit is zeker een te vroeg geplaatste 1-aprilgrap of zo ???
Zo niet, dan moeten ze de ‘heren’ weigerboswachters maar gewoon een andere baan laten zoeken !!!!!
Pffffff waar mensen zich al niet druk over kunnen maken zeg…..:-(

Reageer
gravatar

Volkomen terecht.
Als je als verklaard natuurmens in de wilde natuur zulk tegennatuurlijk gedrag moet waarnemen en gedogen, gaat dat erg tegen je natuur in.
Natuurlijk weiger je dan.

gravatar

Ik kan mij voorstellen dat ambtshalve in het bos wachtenden van confessionele huize, zich bezwaard voelen taferelen, als de op de foto getoonde, te moeten aanschouwen. Want vanuit een klein denkraam heeft men weinig zicht op het brede veld der maatschappelijke realiteit. Niettemin is het getoonde trio inderdaad van ‘schokkende’ aard, in ieder geval twee van de drie. De onderste participant opteert voor een variant van wurgsex; de z.g. verdrinkingssex. Onduidelijk is echter of deze underdogpositie vrijwillig werd ingenomen of dat hij ongevraagd twee bruinwerkers op de rug kreeg. Blijft de vraag hoe men als weigerachtig, lokaal opererend Staatsbosbeheerder ‘aankijkt’ tegen vertoon van heterosexuele actie. Wel-willend? Met één hand aan de verrekijker en de andere aan de ploeg?

Reageer
gravatar

Men kan zich natuurlijk ook afvragen wat er nu precies zo natuurlijk is aan mensen die in een bos wachten om anderen te begluren en te betrappen op intieme momenten.
Wellicht valt hier iets te doen vanwege de privacy wetgeving?

Reageer
gravatar

We zouden opvangcentra kunnen oprichten voor deze dieren. Tuinen met gratis huisvesting en voeding. En om de kosten te betalen, zouden mensen tegen betaling in die tuinen naar die dieren kunnen kijken.

Reageer
gravatar

Rutte en van der Staaij samen, doen op de achterbank van de dienstauto zaken, de Lente in aantocht maken.