Rechtspraak experimenteert met empirische bewijzen

Nieuwe methode lijkt definitief uit verdomhoek

In 2013 gaan enkele Nederlandse rechtbanken een experiment aan door de rechtspraak te baseren op empirische bewijzen. Binnen justitiële kringen groeit de behoefte om rechtspraak niet meer alleen te baseren op de eigen intuïtie van de rechter.

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie laat in een recent gepubliceerd rapport weten dat de rechtspraak serieus moet kijken naar een ‘evidence-based’ methode. Dit is een systeem dat zich baseert op concepten die overgewaaid zijn uit de eeuwenoude wetenschapsleer. Beoefenaars geven zich over aan handelingen als empirisch onderzoek, contempleren, delibereren en het rationeel wegen van argumenten. De methode wint de laatste jaren aan populariteit binnen Europa en Nederland kan volgens het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) niet meer achterblijven.

Rechter Henk van Hooijendonk, voorzitter van het Nederlands Genootschap van Rechters, ziet de introductie van de zgn. deductieve methode als ‘een logische vervolgstap’. “Traditioneel bepalen rechters vooral de schuld aan de hand van de vraag of de verdachte fysiek aantrekkelijk is, hoog aan de maatschappelijke ladder staat of heeft bekend na weken van slaaponthouding. Ik ben benieuwd naar die ontwikkeling van ‘evidence based’ rechtspraak. Het idee van bewijs voor schuld is aanlokkelijk. Bijvoorbeeld: staan iemands vingerafdrukken op het mes dat in het lijk steekt?”

De introductie van de nieuwe methode stuit op veel weerstand binnen justitiële kringen. Zowel rechters, Officieren van Justitie als advocaten zouden zich moeten omscholen. Johan te Gansen, civiele rechter te Arnhem: “Het is een misvatting dat rechtspraak in regeltjes te vatten is. Uiteindelijk ga je toch uit van je innerlijke kompas, de juiste intuïties hebben is een kwestie van ervaring. Met logica maak je de samenleving echt niet veiliger.”

Staatssecretaris Teeven heeft aangekondigd een pilot met de nieuwe vorm van rechtspraak in 2013 te starten in de rechtbanken van Assen en Den Bosch. Andere rechtbanken volgen in 2014 en 2015.


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Ja meester, maar dan had ik nooit kunnen leren hoe een park wordt aangelegd. Hoe pakt men zoiets aan? Die kennis is mij toch maar mooi meegegeven op mijn levensweg.
Uw collega Heer Jeettje heeft vast modernere inzichten. Het gaat niet aan om kinderen een heel schooljaar tegen bruin kaftpapier aan te laten kijken. En dan zeker ook nog laten zingen over de mosselman? Echt niet van deze tijd.

gravatar

Kijk aan: daar zijn we weer.

Welzeker Heer Spaland, wij gebruikten al geen bruin kaftpapier meer voor het kaften: primaire kleuren zijn daarvoor beter geschikt.
En ik zal u nog sterker vertellen: ik nam de kinderen mee naar buiten om van dichtbij te ervaren -ook olfactorisch- hoe werken er uit ziet: alles om later een juiste keuze te maken.

Gesteund in de wetenschap van het werk eerdere pioniers trachtte ik in praktijk te brengen dat een leslokaal een beperking inhoudt en dat lesgeven in de vrije natuur (ook al is het het Gemeentepark) welzeker nuttig en effectief kan zijn.

Dat initiatief werd helaas gestuit door leerplichtambtenaren welke meenden beter te weten dan een daarin geschoold persoon hoe leren zich voltrekt, dan wel zou moeten voltrekken volgens de daartoe opgestelde reglementen, stammend uit de 16e eeuw of daaromtrent.
Waarbij vooral de focus scheen te liggen op het verzekerd zijn buiten de schoolmuren in de 20ste eeuw.

Kort daarop besloot ik dat onze wegen zich beter scheidden: botte ambtenarij verhoudt zich niet met door de wetenschap gesteund idealisme.

Ehhh, u past toch wel op met het medisch circuit? Men is nog steeds naarstig op zoek naar het ‘uisge beatha’, en als men langere periode zich niet met ziekteverschijnselen heeft gemeld, zou men wel eens kunnen veronderstellen dat die persoon daar een bron van zou kunnen zijn; een aftapbare bron.

gravatar

Wel wel, Heer Jeettje. Dit zijn toch betere inzichten dan meester Den Oetelaar verkondigt. Want ook al nam u de kinderen dan mee naar het Gemeentepark, dan betekende dat in ieder geval dat het niet voor niets was aangelegd. Wat meester Den Oetelaar deed was erg inconsequent. Eerst de kinderen een heel jaar tegen bruin kaftpapier aan laten kijken en dat dan aan het eind van het schooljaar compenseren door ze een weekje naar het Buitenhuis in Oosterhout te sturen.

Tja, en dat voor iemand die nog wel in het buitenland heeft gestudeerd. Overigens had die Lacan wel altijd lange verhalen, maar wel beschouwd is wat hij te vertellen had heel goed kort en bondig samen te vatten:
http://www.youtube.com/watch?v=wwlirZQLAAg

Het vervallen tot een aftapbare bron lijkt mij maar niets. Terecht waarschuwt u mij daarvoor. Wellicht doe ik er verstandig aan om mij maar een diagnose aan te laten meten. Welbeschouwd kost dat mij minder tijd dan gewoon gezond door het leven te gaan.

Ik denk dat ik het beste kan aansturen op ADHD. Dat heb ik wel niet, maar dan heb ik in ieder geval een diagnose. Dan ben ik weer normaal. Bovendien krijg ik dan wellicht Ritalin dat goed verhandelbaar is indien het pensioenfonds tot afstempelen overgaat. Op deze wijze kan ik de voorraad beukennootjes voor slechte tijden op pijl houden.

gravatar

Heer Henk, U klaagde eerder over het hebben van depressie, sociale fobie en ADHD en kwam toch 12 jaar niet bij de huisarts, waaruit hij concludeerde dat er wel iets mis met U moest zijn.
Nu zou het dan gaan om, ik vertaal even naar oud-Nederlands, slapeloosheid door te veel koffiedrinken.
Vervolgens schrijft U pijl waar U peil had moeten schrijven.

Is hier niet sprake van de ziekte van…… kom, hoe heet hij ook alweer? Bintje? Eigenheimer?

gravatar

Stuit dat niet op des meesters beroepsgeheim, waarvan het schenden abject en infaam is?
Des te meer zullen wij aan zijn lippen hangen! Want wij zijn weliswaar niet intrinsiek slecht, maar van veel goedheid kan ik ook niet beschuldigd worden.

Reageer
gravatar

Schending van het beroepsgeheim daar komt de meester wel mee weg. De DSM is tegenwoordig zo goed gevuld dat er altijd wel wat te vinden is om het schenden van de geheimhoudingsplicht te pathologiseren. En dan is het natuurlijk niet meer verwijtbaar, nietwaar?

Neemt u maar eens de proef op de som. Vertelt u maar eens aan uw huisarts dat u soms neerslachtig bent, maar dat het daarna wel weer beter met u gaat. Mijn kop er af als u niet met een bipolaire stoornis de deur uitgaat.

Een arts pikt het niet als je gezond bent. Ik mankeer niets, maar heb al depressie, sociale fobie en ADHD aangemeten gekregen. Maar omdat ik het vertik om het daarbij behorende klachtenpatroon te etaleren, moet ik morgen op het spreekuur terugkomen. Ditmaal op verdenking van coffeine-induced sleep disorder.

Wat nu verder de meester betreft: zeker gelet op zijn leeftijd zal hij ook wel wat mankeren. En dat kan verdomd handig zijn als men zich ergens uit wil lullen.

gravatar

Ah, beroepsgeheim van onderwijzers …
Nog kan ik mij heugen dat dezen het verklikken aanmoedigden door een jongetje voor de klas te zetten welke moest bijhouden wie er zaten te praten en niet braaf doorwerkten als de meester even de klas uit ging: het was in de tijd van de grote klassen, toen.
En wat later, zelf iets in het Onderwijs doende, tuitten mij de oren vaak van wat in de lerarenkamer allemaal niet gezegd werd over deze en gene.
Neen, zij hebben DSM echt niet nodig: het is een geheel natuurlijk proces om, eenmaal op gang gekomen, volledig de les te lezen.

Doch, a propos Heer Spaland, en vergeef mij mijn nieuwsgierigheid: waartoe een bezoek aan de dokter wanneer men niets mankeert? U weet dat zoiets door psychiaters heel erg verkeerd kan worden uitgelegd? Om maar niet te spreken van meesters als Den Oetelaar?

gravatar

Tja, de grote klassen van zo’n 30 kinderen kan ik mij goed herinneren. En de aanleg van het Beatrixpark. Ik zat aan het raam en keek een heel schooljaar naar buiten zodat ik de vorderingen goed kon volgen. Het daarop volgende jaar zat ik in dezelfde klas -wederom aan het raam- zodat ik de klus betreffende de aanleg van het park kon voltooien. Dergelijke zaken dragen bij aan de algemene ontwikkeling, nietwaar?

De tegenwoordige generatie artsen kan het zich niet voorstellen dat iemand van bijna 65 jaar niets mankeert. Bij een consult na een afwezigheid van 12 jaar op het spreekuur bleek een dergelijke lage medische consumptie niet te sporen met de gebruikelijke kaders. Hieruit volgde dat er iets aan de hand moet zijn. Dit is nu onderwerp van onderzoek en daartoe dien ik met zekere regelmaat te verschijnen.

Zoals gezegd thans op verdenking van coffeine-induced sleep disorder. Dit blijkt tegenwoordig een psychiatrische diagnose te zijn. Ik heb het voornemen om te zeggen dat ik van jongs af aan thuis al heb geleerd dat men ‘s-avonds niet te veel koffie moet drinken. Gelet op eerdere ervaringen vrees ik te horen te krijgen dat het naar de huidige inzichten niet zo eenvoudig zal blijken te liggen als ik denk.

Tja, hoe het tegenwoordig met meesters zit weet ik natuurlijk niet. Meester Den Oetelaar lijkt mij nog van de oude stempel te zijn en zal gewoon vinden dat ik niet zo vaak naar buiten moet kijken.

gravatar

Henk (13:41),

Dat uitgerekend jij met Jacques Lacan op de proppen komt, verbaast mij. En stelt mij teleur; ik had jou toch wijzer geacht.

Jouw geliefde uitvinder van de tombola des mots creux* is begin jaren ’80 op redelijk hoge leeftijd de mond gesnoerd door de dood. Dat werd overigens hoog tijd, want hij was verworden tot de riséé van intellectueel Frankrijk na roemrijke decennia van vernuftig zweverig gezwets.

Voetnoot

* De tombola des mots creux is thans gemoderniseerd en geautomatiseerd. Ze heeft een brede en trouwe gebruikerskring onder bedrijfs- en politieke bestuurders, economen, alle -logen, alle -sofen en natuurlijk religieuzen, de grondleggers ervan.
Ieder jargon heeft inmiddels op internet zijn eigen tombola (vaak zelfs meer dan één), zodat naar volstrekte willekeur indrukwekkende zinnen kunnen worden samengesteld.

Overigens ben ik er beslist geen liefhebber van.

Reageer
gravatar

Maar meester, de geschiedenis is toch vaak zo nuttig om het heden te begrijpen? Zo was hij gedeeltelijk uit zijn beroep gezet waar het de bevoegdheid betrof om nog leerlingen te mogen opleiden. Aanleiding daarvoor was dat een consult minimaal 45 minuten moest duren en hij vertikte het om aan die eis te voldoen. Hij ging zijn eigen weg.

Een consult duurde soms slechts enkele minuten waarbij men niet eens op de sofa mocht. Het beperkte zich tot een handdruk, waarbij wel direct wat contanten werden overhandigd. Daar bij werden de therapeutische woorden “Tot morgen” gewisseld. Doet toch een beetje denken aan een advocaat die niet ter zitting verschijnt maar dit wel in rekening brengt.

En zie dan eens het filmpje. Als houding straalt hij uit dat het infaam en abject is als u het niet met hem eens bent. Dit alles is toch zeer leerzaam voor de oplettende lezertjes?

Maar meester, u leidt de aandacht af. U hebt bij hem gestudeerd en de vraag was wat u bekend was over presidenten op de sofa. Het verzoek is dus of u daar een geschiedenisles over wilt geven.

gravatar

Kees (op >>19i om 02:14 uur),

Het Engelse woord “evidence” zou men kunnen vertalen met “bewijs”, maar dat is te kort door de bocht. Het dient vertaald te worden door “evidentie” (gebaseerd op getuigenissen). In het Engels maakt men duidelijk onderscheid tussen “proof” en “evidence”.

bronnen

http://www.woorden.org/index.php?woord=evidentie

http://nl.wikipedia.org/wiki/Evidentie

http://en.wikipedia.org/wiki/Evidence

Reageer
gravatar

Nee, Paulusje, het zou fool proof moeten zijn, maar het filtertje ‘parent control’ werkt niet goed.
Intussen is het hele internettegoed van het bejaardenhuis bijna opgebruikt.

gravatar

Lief knulletje van de Paulussen,

Jij bedoelt denkelijk het Engelse gezegde: “The proof of the pudding is in the eating.” Dat kunnen we vertalen met: “Het proeven van het nagerecht gebeurt tijdens het eten.” Wat daar de wijsheid van mag zijn, ontgaat mij.

gravatar

Uit de laatste link blijkt dat het Engelse woord evidence, uitgelegd in het Engels, niks met getuigenissen te maken heeft, maar juist alles met zaken die ergens bewijs van zijn.
De Nederlandse woorden evident en evidentie betekenen eerder iets in de regio van vanzelfsprekend. Dus die hebben ook niks met getuigenissen te maken.

Als ik U was, zou ik mijn verlies nemen.

gravatar

Hier is dus maar mooi het bewijs geleverd door Kees22 dat de Wikipedia voor sommigen een verderfelijke invloed heeft op het reeds genoten onderwijs, al zeggen ze dat ze meester zijn.
QED.

gravatar

Pollens, Heer Jeettje. Vestig ik de aandacht op een ooit beroemde psychiater die zelf volslagen idioot was, maakt u er een Franse president van. Wat moet er van “Europa” worden? Om van Maaskantje nog maar te zwijgen.

gravatar

Hola nee, Heer Spaland, dan heb ik mij verkeerd uitgedrukt: ik doelde slechts op de wijze waarop ‘de boodschap’ aan het volk wordt over gedragen.
Veel pathos, nadruk op elke lettergreep (zelfs eventueel op de s-t-r-e-e-p-j-e-s tussen moeilijke woorden), quasi diepe nadenkmomenten om het nog juistere woord te vinden, gedragen intonatie alsof het einde van de wereld buiten aan de gang is en met machteloze woede -vanwege het besef aan onbegrip van de toehorende meute- ingehouden gebaren.

Maar wellicht hebben sommige presidenten bij deze psychiater op de sofa gelegen, men weet het niet: zoiets blijft lange tijd geheim.

gravatar

Akke (op >>19h om 00:15 uur),

Kijk eens aan, je hebt op internet een “bewijs” gevonden.

Volgens jouw redenering is elke getuigenis van een getuige een van kerkelijke aard. Daar zal broeder Paulus namens zijn god bijzonder verheugd over zijn. In tegenstelling tot een seculaire rechter, vrees ik.

Ik raad jou aan om http://www.hetboek.nl te bezoeken, alwaar wordt “bewezen” dat elke boek een bijbel is.

Overigens woon ik niet in een bejaardentehuis en mijn zuster heeft niet zo’n rare naam.

Reageer
gravatar

Zuster Immaculata!!! Hij is weer aan zijn pilletje toe!!!

Dadelijk wordt de opwinding de ouwe teveel en nog een sterfgeval zo gauw na die anderen doet de naam van het tehuis geen goed.

gravatar

Toch is een dergelijk Speld-artikel alleen serieus te nemen als prof. dr. Bert Bokhoven zich over deze materie heeft kunnen uitspreken!

Reageer
gravatar

Bedankt dat u mij erbij heeft geroepen.

Bovenstaande materie is vrij ingewikkeld. Men wil rechtspreken op basis van empirisch bewijs. En dan kijken of het werkt, op basis van een pilot. Zo`n pliot is dus ook empirisch bewijs. Zo redeneren we in cirkels.

Men kan zich dus beter op intuitie baseren bij de invoering van empirische rechtspraak. Dus geen pilot. Intuitief zeg ik, doe maar niet. Hoe meer men zich blindstaart op bewijs, hoe groter de kans dat met bewijs manipuleert, en ermee wegkomt.

Verzonnen alibis, door de politie vermengd DNA, weggemaakte pistolen, etc.

Nee een gezonde dosis intuitie, af en toe wat folteringen om de rechtsgang wat te versnellen… Wel als men ECHT niet weet wie de dader is, kan men nog altijd het rad dat in de speldiis van Pim-pam-pet zit gebruiken, om de initialen van de dader te achterhalen.

Prof dr mr. Bert Bokhoven, hoogleraar justitionele psychologie, afdeling economische IT, verbonden aan de TNO

gravatar

Evidence-based: gebaseerd op bewijs.
Tja. Iemand vroeg al of er ook controle-slachtoffers gebruikt zouden worden.
Ik vraag me af hoe men dan een moord zou kunnen onderscheiden van een doodslag. Een groep van 30 potentiële slachtoffers verdelen in 3 subgroepen. De een behandelen met een echt mes, de tweede met een placebomes en de derde helemaal niet behandelen. Uiteraard dubbelblind.
Mijn intuïtie is natuurlijk even achterhaald als die van de rechters, maar ik heb toch het vage gevoel dat zoiets niet heel wel haalbaar is.

Misschien dat studenten met een studieachterstand of een tweede studie over te halen zijn. Die doen immers ook vaak mee aan eet- of pillenproeven. Maar dat vertekent, zoals bekend de resultaten, want ze zijn allemaal jong.

Ik vermoed dat over dit voorstel nog wel een paar studiecommissies heen moeten.

Reageer
gravatar

Inderdaad zou er met controle groepen gewerkt moeten worden, doch men moet deze dan wel verdubbelen.
Immers, als men betaald krijgt om aan het experiment mee te werken, voelt men zich verplicht iets te voelen, zodat een splitsing in betaald/onbetaald niet opportuun lijkt.

gravatar

Ik vrees dat we dan uiteindelijk proefpersonen te kort komen. Niet alleen moeten we die proeven doen met mannen en vrouwen, oud en jong, blank en zwart, maar we moeten ook voor elke misdaad een serie proeven doen.

En, beslist niet onbelangrijk, we moeten ook allerlei varianten aan daders dubbelblind gaan onderzoeken. Ik vrees dat we dan aan één Nederland uiteindelijk niet genoeg hebben.

Tenzij we natuurlijk de Stapelmethode gaan toepassen: die is immers proefdier- en proefpersoonvrij.

gravatar

Beste Kees22, wat u beschrijft is het werk van de patholoog-anatoom, oftewel de CSI-dokter. Het is niet de bedoeling van het experiment dat de rechters het werk van de patholoog-anatoom dunnetjes of dikjes overdoen. Rechters hebben een hekel aan snijden en bloed, medium-rare zit voor de meeste al op het randje. De combinatie rechter-keurslager komt dan ook zelden voor.

gravatar

Kees,

Gelukkig ben jij geen leerling van mij geweest, anders had ik jou alsnog strafwerk gegeven, want het leesonderricht heeft jou duidelijk te weinig vruchten afgeworpen.

Wat heb ik geschreven onder nummer 15?

“Die vreselijk lelijke term ‘evidence-based’ betekent simpelweg getuigenisgebaseerd.”

Jij beweert echter dat het gebaseerd is op ‘bewijs’. Ach, jongske, dat is het verschil niet, want empirie is ook gebaseerd op bewijs. Het verschil met boterzachte getuigenisgebaseerd bewijs is, dat empirisch bewijs gestoeld is op keiharde waargenomen en reproduceerbare feiten. Dat is in een laboratorium mogelijk, maar niet in een rechtszaal. Met name een moord is niet-reproduceerbaar al doet justitie nog zo haar best met schijnvertoningen* op de plaats van het delict.

voetnoot
* Dankzij hare majesteit Bea ziet men dit woord overal weer opduiken.

gravatar

Nou, die oud-onderwijzer is kennelijk met zijn getuigenis helemaal door de war geraakt met de heilige communie.
Dat zie je wel vaker bij oude mensen.

gravatar

Akke,

Ook jij bent geen leerling van mij geweest, want anders zou jij hebben geweten dat een “getuigenis” niet anders betekent dan een verklaring van een getuige.

Dat heeft niets met communie te maken, want dat is niet meer dan het inslikken van een ouweltje. Dat ding wordt door meneer pastoor ook wel hostie genoemd.

p.s.
Door het plotselinge overlijden van mgr Bekkers viel ik destijds van het roomse geloof af.

gravatar

Meester den Oetelaar: mijn terloopse opmerking is kennelijk wel opgemerkt.
Ik heb mijn lessen Engels wel degelijk serieus genomen en het Engelse woord evidence betekent bewijs. Dus evidence-based betekent eigenlijk hetzelfde als empirisch, in goed oud-Nederlands: gebaseerd op ervaring.

gravatar

Wat ook een goeie zou wezen, is als rechters tijdens hun experiment nagaan of datgene wat “Op AmbtsEed” genoteerd wordt, óók intuïtie betreft of iets anders. Zomaar een ideetje. Zet de rechtbank maar op stelten, Minister!

Reageer
gravatar

Suus, ik houd wel van een geintje, maar jij maakt het te dol. Dat hele empirische gedoe is trouwens geneuzel.. Een onschuldig ouderwets schavot, dat is pas lachen! En in het geval die jungle babe roepen we allemaal – BROEK UIT! BROEK UIT!

Aan het eind van de dag mag ze weer naar huis, dan is het ook gewoon klaar.

gravatar

Elke rechter in de wereld zal terecht de beeldschone modelterroriste Tanja Nijmeijer van de ondeugende gezelligheidsvereniging FARC in tegenstelling tot haar moorddadige kornuiten van de wreedaardige geweldorganisatie FARC bestempelen als een stoute meid. Een lange werkstraf in de rimboe heeft ze er al op zitten, zodat verdere straf niet nodig is.

Wellicht wil Bea haar gratie geven, zodat ze meteen al naar haar mammie en pappie in Denekamp mag.

Reageer
gravatar

Als we beide bewijsmethoden in gewoon vaderlands uitdrukken, wordt het verschil voor iedereen duidelijk. Gebruik van normale begrijpelijke taal is daarom vaak aan te bevelen.

“Empirisch” is een bewijs op grond van waarneming. Dat vreselijk lelijke begrip “evidence-based” betekent simpelweg getuigenisgebaseerd. Dat laatste is dus altijd al gebruikelijk geweest in de rechtspraktijk.

Met deze kennis in het achterhoofd gaat het artikel al in de tweede alinea volledig de mist in. Begrippen als empirie, contempleren (bespiegelen), delibereren (beraadslagen), rationeel (berekenend), deductie (afleiden uit veronderstellingen) en logica (ict-bedrijf, onderdeel van CGI Inc.) worden volledig door elkaar gehaald.

Reageer
gravatar

Hooggeleerde meneer Den Oetelaar,

Het verbaast mij dat uitgerekend u in uw uitnemende betoog de zachte religieuze methode bent vergeten. Maar wellicht heeft u deze methode inbegrepen in contemplatie.

Het gebed heeft menig rechter geholpen bij het nemen van zijn beslissingen. Ook voor de toekomst mag deze belangrijke methode niet worden verwaarloosd.

p.s.
De harde fysieke kerkelijke methode, die tot enkele eeuwen geleden de gebruikelijkste was, wordt hier en daar nog wel toegepast. Ik ben daar echter geen voorstander van.

gravatar

Jongens, moeten we het weer moeilijker maken dan dat het is? Objectiviteit bestaat niet. Gewoon in de blauwe ogen kijken, en bedenken of je carriere er slechter of beter van wordt. Dat moet het innerlijke kompas blijven van de rechters. Anders ben je definitief de wegkwijt. En het scheelt een hoop jurispudentie uitpuzzelarij,…

Reageer
gravatar

Heer Sionist, u vergeet dat aan de uitgave van jurisprudentiebundels ook weer veel geld verdiend wordt. Dit uiteraard tot heil van de juristenpopulatie en hun gezinnen. Daarnaast zijn er nog de belangen des boekhandels.

gravatar

Mijn punt is dat het artikel niet werkt, omdat de redacteur termen door elkaar haalt die niets met elkaar te maken hebben. Nogal stompe speld… die prikt nergens doorheen.

gravatar

Dit heeft niets met satire te maken. Misschien kunt u eerst even googlen naar woorden als satire, empirisch bewijs en andere in dit artikel voorkomende woorden voordat u zonder na te denken meteen de aloude ‘je snapt het gewoon niet’-routine toepast. Moet ik het uitleggen, of verkiest u liever te blijven herhalen dat ik geen flauw benul heb van de wereld?

gravatar

Het is altijd hetzelfde liedje in dit land. Ooit was het allemaal goed geregeld. Vuurproef, waterproef of een gerechtelijk duel waren afdoende wijzen van aanpak. Toen begon de ellende met ene Hugo de Groot, zo’n zwever die meende dat de menselijke rede de kenbron van het recht zou zijn. En nu komt men dan aanzetten met ‘evidence-based’, iets dat men van de artsen heeft afgekeken die dat begrip steeds in stelling brengen om hardwerkende kwakzalvers het brood uit de mond te stoten.
Er is al sprake van voldoende bewijs als iemand voldoet aan de degeneratieverschijselen die Lombroso opgeeft. Wat wil een mens nog meer?

Reageer
gravatar

Uiterst verontrustende ontwikkeling. Zodra de rechterlijke macht haar oordeel gaat baseren op basale argumentatie vanuit bewijslast is al gauw het hek van de dam. Wees waakzaam, wij bevinden ons op een hellend vlak.

Reageer
gravatar

Inderdaad serieuze man met een naam als een Inca, er is intussen van alles onderzocht over het gedrag van rechters. Dat kon gebeuren omdat de oordelen van rechters worden vastgelegd op papier en op dat papier staat ook wie het betreft. Gevolg daarvan is dat iedereen die ná de rechter komt, zijn intuïtie niet meer kan gebruiken. Dus als een veroordeelde in de gevangenis komt, kan de directeur niet meer zeggen: “Es kijken, wat zullen we er van maken?” Er is één uitzondering, dat is bij TBS, daar kijken zo vrolijk koffiedik, maar voor het overige is het niet eerlijk dat alleen rechters mogen blindvaren op hun intuïtie.

gravatar

Aaaahhh Suus, wat weet jij het toch weer goed te zeggen: koffiedikkijkerij.
En met de wetenschap van nu dat er gewoon véééél te weinig koffie in die Senseocupjes zat, is nu wel duidelijk waarom het zo uit de hand loopt.

Gelijk heb je: ik vind bepaalde advocaten intuïtief gezien tuig van de richel; waarom zou ik dat nu ineens niet meer mogen vinden, intuïtief gezien?

gravatar

Neen, beste Ticu, waarom zouden wij ons daarover moeten verbazen?
Zoals eenieder zijn rechters lid van het menselijk genoom en dienaangaande onderhevig aan alle psychologische verschijnselen waar het menselijk ras onder gebukt gaat.
Ook psychologen en filosofen zullen zich niet kunnen onttrekken aan dit gegeven; hoezeer zij zelf menen hier boven te kunnen staan.

Het zou pas verbazing wekken als machinale rechtspraak op deze wijze beïnvloedbaar zou zijn.
Maar dat zou dan weer berusten op een programmeerfout van, jawel; een mens.

gravatar

Het artikel gaat volledig voorbij aan het gegeven dat recht (iets kroms dat verbogen is) een normatieve inslag heeft. Dat er mensen te vinden zijn die hier toch nog in enige mate de weg weten te vinden is niet goed verenigbaar met wat men zou verwachten van de “normale” menselijke geest. De DSM-systematiek voorziet nog niet in een adequate omschrijving van de rechterlijke geestesgesteldheid.

gravatar

Wij hebben -bijvoorbeeld- onderzoek gedaan naar het toiletbezoek van rechtsprekende rechters. Hierbij is opgevallen dat de zittende macht tijdens zittingen opvallend vaak en lang blijft zitten zonder op gepaste tijden het toilet te bezoeken. Waarmee is aangetoond dat alle rechters dus met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid incontinent zijn en om overlast in de zaal te voorkomen waarschijnlijk luiers dragen. Die toga’s dienen enkel om dat laatste te verhullen.

gravatar

Jullie kunnen er wel grapjes over maken. Maar het is ook nog eens de realiteit. De kennis van rechters van wetenschappelijk (technisch) onderzoek mbt bijv. het milieu is bedroevend.

Reageer
gravatar

Stalpaert,

U heeft duidelijk geen kaas gegeten bij de hogere milieus. Men weet daar doorgaans zelfs niet dat een hamer een hamer heet, laat staan dat men bekend is met het gebruik daarvan.

De techneuten die daarom daar een flinke boterham verdienen, weten verdomde goed waar ze het over hebben. Ze komen er zelfs helemaal voor uit Polen. Zelfs om één schilderijtje op te hangen!

gravatar

Dit lijkt weer zo’n ondoordacht plan met grotere gevolgen dan voorzien, had men zich de tijd gegund hier terdege over na te denken. Met als gevaar een breuk tussen de gevoelslijn Opstelten en de harde lijn Teeven, terwijl toch beiden niet eens de status ‘amateur’ bezitten qua wetenschappelijk gehalte.

Te voorzien valt het ontstaan van een instituut welk ‘bewijzen’ zal gaan opleveren in opdracht van de meest biedende. Met aan het hoofd een functionaris met minstens 3x de Balkenende norm: de naam Stapel zingt rond.

Wat is er toch mis met het aloude, traditionele en zijn waarde méér dan bewezen hebbende veemgericht? Al die nieuwlichterij is tot op heden geen verbetering gebleken.

Reageer
gravatar

Jeettje – Rotterdammer Z.H.; ik kan mij volledig vinden in uw stellingname maar uw betoog behoeft één (1) kleine correctie. Uw diagnose dat Opstelten noch Teeven qua wetenschappelijk gehalte ook maar iets meer dan de amateurstatus zouden bezitten, is empirisch onjuist. Fred Teeven heeft na zijn 5-jarige handelsavondschool nog de opleiding “Rechten” voltooid bij de NTI; het kan ook de LOI zijn geweest. Fred is daarna als plaatselijk Officier van Justitie omhooggevallen naar de rang Crimefighter der 2e klasse mét vooruitzichten en door wonderbaarlijke spelingen van het lot doorgedrongen tot de rang van staatssecretaris. Over Ivo O. doen geruchten de ronde als zou hij -als burgemeester van Rotterdam- zijn ambtelijke netwerk hebben benut om een diploma van een volmaakt onbekende buitenlandse universiteit te kopen. Toegegeven moet worden dat bij beide ex-bewindslieden hun ‘universitaire’ achtergrond geen rol van betekenis heeft gespeeld in hun parlementaire discours.

gravatar

Ah, heer Outsider, is dat niet veelzeggend voor de kleinheid van het denkvermogen? Een beetje statuur kopen in plaats van die hele verdulde universiteit, zoals het hoort als men het breed kan laten hangen.
Men leest wel eens iets van iemand die zich professor noemt vanwege het hebben van een eigen gesticht leermonstrum.
Het tekent de persoon Opstelten dat hij dáár niet opgekomen is.

gravatar

Ten aanzien van mijn bijdrage onder 8a een (1) erratum: ten onrechte waande ik het duo Opstelten en Teeven demissionair. Men blijkt echter op de oude posities herplaatst omwille van de continuïteit van lopende, vastlopende en geseponeerde cases.
M.b.t. integriteit en objectiviteit van de magistratuur deze meta-observatie: kan zij zich volledig losmaken van het feit dat zij naast hoedster van de juridische eigendomsverhoudingen óók exponent is van geprivilegeerde klassen? Afgezien van een voorwaardelijke straf of een relatief lichte geldboete: hoe vaak zit een hooggeplaatste fraudeur daadwerkelijk ‘vast’ voor een vergrijp waarvoor een modale dader wél moet zitten? Evidence-based of intuïtief; geen klassenjustitie, maar wat dan wel?

gravatar

Als wij in alles Amerikaniseren, waarom willen we in de rechtbank dan het tegenovergestelde? Bovendien blijkt ook dat er daar veel minder onschuldige mensen vast zitten… Daar hebben ze nog nooit gehoord van “evidence-based” rechtspraak.

Reageer
gravatar

Dit is duidelijk weer zo’n voorbeeld van het overwaaien van Amerikaanse invloeden via de televisie. Fictieve series als CSI (in welke stad dan ook) en allerlei vage politieseries hebben het altijd over “bewijzen”. Ik zie niet het nut van al die populaire trends, en als nu ook de rechtsgang al door dit soort populisme wordt beïnvloed is het einde zoek. Ik emigreer wel naar Utopia!

Reageer
gravatar

Het is te hopen dat Bram M. niet geschorst wordt, dan kunnen ze hem in het experiment van Fredje T. als proefkonijn gebruiken. Uiteraard tegen onderhandse betaling van een bedrag dat niet boven de EUR 15.000,- uitkomt.

Reageer