CPB: Nederland nog steeds in economie

Burger blijft met koopkracht zitten

Nederland verkeert nog altijd in een staat van economie. Dit blijkt uit de laatste cijfers van het Centraal Planbureau. Volgens het CPB is het einde nog niet in zicht.

Het Planbureau ziet een dramatische daling van het consumentenvertrouwen. Slechts tien procent van de consumenten heeft er vertrouwen in dat Nederland op korte termijn uit de economie komt.

Deskundigen vrezen dat de situatie uit de hand loopt zoals in China, waar de economie nog veel groter is. CPB-directeur Coen Teulings: “Dat land kan zijn economie alleen maar dragen doordat het zoveel inwoners heeft: een geluk bij een ongeluk. Willen we niet afglijden naar Chinese toestanden, dan moeten we nu ingrijpen.”

Het CPB vindt dat de politiek de laatste dertig jaar te weinig heeft gedaan om Nederland uit de economie te helpen. Teulings: “Bestuurders hebben verzuimd om impopulaire maatregelen te nemen, zoals het afschaffen van de woningmarkt, het stopzetten van de handel en het negeren van grondstoffen. Hierdoor kon de economie ongeremd blijven doordraaien en bleef de burger met de koopkracht zitten.”

Teulings pleit voor bewustwording: “Mensen hebben geen idee wat een economie eigenlijk kost. Als je het hele zaakje afschaft, houden we enorm veel geld over. Het voordeel is dat we voedsel, infrastructuur en onderwijs kunnen betalen van het geld dat nu nog in de economie verdwijnt.”

Alfons Nalhuis, hoogleraar Overheidsfinanciën aan de Vrije Universiteit, is het oneens met Teulings: “Het probleem wordt enorm overdreven. We hebben een van de goedkoopste economieën van Europa. De reden dat we zo afhankelijk zijn geworden van de economie is dat we in Nederland een cultuur hebben. Je kunt je afvragen of dat in deze tijd nog verantwoord is.”

Voorlopig is er nog geen zicht op verbetering. Het Internationaal Monetair Fonds maakte vandaag bekend dat het ook voor de periode 2013-2027 economische cijfers verwacht.


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Ik begrijp wel waarom hier een oude koe van sloot gehaald is. De situatie is ondanks de vele suggesties, hierboven aangehaald, nog immer zorgbarend.
Mensen, hou het simpel. We hoeven maar een ding te doen. In geval van wanprestatie kan men het geleverde product immers restitueren? We gaan gewoon de gebakken peertjes terugverkopen aan de heer Rutte. Klaar!

Reageer
gravatar

Ik vond laatst een inforgraphic over de staat van de economie op de volgende site http://www.coolinfographics.nl/?p=7943 De eurozone en Nederland kenden een aanzienlijk zwakker uiteinde van 2012 dan was voorzien. De groeiverwachtingen voor 2013 zijn daarom neerwaarts bijgesteld. De eerste helft van het jaar zal moeizaam verlopen, maar voor de tweede helft van 2013 wordt een voorzichtige terugkeer naar lichte groei voorzien.

Reageer
gravatar

Strikt genomen heb je gelijk Bant, Stapel heeft inderdaad alleen een bul’tje voor de faculteit Psychologie. Ik heb niet gesteld dat Stapel een psycholoog of antropoloog was/is, maar de vorm waarin hij grootschalig onderzoek uit zijn duim zoog, duidde op een sociologische onderzoeks- en rapportagemethodiek. Bovendien is de grens tussen massapsychologie en microsociologie erg dun en de overlapping groot: het komt bij beiden neer op geld en publiciteit. Zo werkt de bekostigingssystematiek: indien veel lovende publiciteit dan veel kans op toegepast onderzoek, dan overheidssubsidie + derde geldstroom = groot onderzoeksbudget, veel doekoe en een crisisbestendig hoogleraarsinkomen. Zo komt Jan Splinter door de winter.

gravatar

Economie is een achterlijke religie, met hele rare voorschriften en rituelen. Een van die rituelen is dat mensen vrijwillig in de regen en kou in de rij staan om uit een gleuf in de rotswand papiertjes met een tekeningetje van een poort of een brug
te halen, en die papiertjes overhandigen aan degenen van wie ze voedsel en kleding krijgen. Het zou een stuk efficienter zijn als men gewoon rechtstreeks voedsel en kleding ging halen, zonder die infantiele papiertjes.

Verder is de 21ste eeuwse mens nog heel tribaal ingesteld. Iemand die een papiertje van een andere stam meeneemt krijgt beslist geen eten.

En om een papiertje van de ene stam om te wisselen in een papiertje van een andere stam, en de distributie en opslag van die papiertjes, is een van de hoofd-bezigheden van de 21ste eeuwse mens. Zo zijn wereldwijd miljoenen mensen niet actief in productieve sectoren zoals landbouw, om aan de papiertjescultus mee te kunenn helpen.

De 21ste eeuwse mens houdt er heeeel rare ideeen, rituelen, en gewoontes op na. Het hoe en waarom van deze geestesvernauwing zal voor sociologen en anthropologen nog eeuwenlang een mysterie blijven.

Reageer
gravatar

Blijft over de vraag of hedendaagse sociologen en anthropologen dan nog wél serieus te nemen zijn. Bewijzen van het tegendeel “Stapel”en zich op. Ook ge-Stapelde onderzoekssubsidies worden in papiertjes gefinancierd. Anderzijds is het niet gebleken dat een papiertjes-loze maatschappij zich kan handhaven; men wil toch onderscheid tussen de een en de ander? En papiertjes blijken (niet alléén) in het kapitalisme hét onderscheid te maken, naast strategische voorraden aardolie, die uiteindelijk toch ook weer worden geruild tegen papiertjes. Bedenk ook: geld dat stom is, maakt recht wat krom is.

gravatar

Bravo Roy Rogers, u heeft ‘m door, net zoals die jongen van Teulings. Wij zijn met zijn allen slechts pionnen op het planbord van ‘Bilderberg’. Als het spel deze spelers verveelt of teveel geld gaat kosten, plaats men gewoon een heel continent in een incontinente economie zodat de broek er van afzakt. €uro, ECD, Wereldbank, IMF en zwaartekracht maken tenslotte -in overleg- de klus af.

Reageer
gravatar

De economie is een verzinsel van de Bilderberg groep. Vroeger was alles in orde met dit land en van de een op de andere dag zouden we in een economie zitten? Laat me niet lachen. De volgende leugen is zeker dat we een internationaal overleg moeten instellen.

Reageer
gravatar

Ik stel voor om een econmoie pas in te stellen. Zo kunnen alleen Nederlanders die in Nederland wonen zich registreren om aan de economie mee te doen! Laten we hopen dat de burgemeesters in dit geval wel 1 lijn trekken. Ik stel een proef voor in de drie Noordelijke provincies. We geven geen indicatoren wanneer we de test als geslaagd beschouwen en kijken gewoon wat er gebeurt zodat we naderhand de cijfers kunnen interpeteren naar de door ons gewenste persoonlijke conclusie. Vanaf 1-6 2013 kunnen we het landelijk invoeren zodat de mensen die niet zonder hun balans en voorspellingen kunnen toch hun gang kunnen gaan en de overlast van de economie voor overige burgers beperkt blijft!

Reageer
gravatar

En weet je wat er gebeurd met mensen die tegen de economie pleitten? Die komen dan in de zogeheten schuld(sanering). Dat wil zeggen: je hebt verzaakt het systeem te aanbidden. Dus wat doet het systeem? Die zorgt ervoor dat jij onlosmakelijk wordt verbonden met het systeem, of althans ze probeert het in ieder geval wel. Dit betekent dat OVER je schuld NOG meer schuld bovenop komt. Eigenlijk is het toch maar raar dat als je even niet van de econo-mie hebt gegeten, dat ze jou dwingen het portie in te halen die je verzaakt hebt te eten plus nog een stuk als straf. IK moest ZONDER eten naar bed als ik stout was geweest. Naar mijn mening heet dit gedwongen-econo-mie- obesitas.

Reageer
gravatar

Leuk stukje tekst. Het grammaticale en spellingstechnische peil evenaart bijna het inhoudelijke. Ga zo door!

gravatar

Carrotte,

Jij dacht natuurlijk: de juf is plassen, mooie gelegenheid om haar baantje in te pikken. Maar ik pik dat niet. Er gaat vandaag nog een brief op poten van mij naar de directie van de Speld.

gravatar

Lieve Juf Paulien. Om uw eigen sierlijke onderdanen te betitelen als “poten van mij” vind ik toch iets te veel zelfspot. Waarom noemt het niet gewoon “benen”? Met dat woord is toch niets mis?

gravatar

Als het zo doorgaat met de economie,
dan halen we de eindstreep nie.

Reageer
gravatar

“De reden dat we zo afhankelijk zijn geworden van de economie is dat we in Nederland een cultuur hebben. Je kunt je afvragen of dat in deze tijd nog verantwoord is.” Vandaar de bezuinigingen van de VVD op cultuur…

Reageer
gravatar

Het ergste is, dat tegenwoordig veel vrouwen niet meer aan hun aanrecht zitten, maar in de economie. Ik ben daarom voor de afschaffing van de economie.

Dat zal ze leren om de vaatwas en de Heere weer te eren.

Reageer
gravatar

Daarom heb ik de vaatwasmachine, de wasmachine, de wasdroger, de boiler, alle huishoudmachines en het gasfornuis weg laten halen.
Alleen de koelkast voor mijn biertjes staat er nog, maar daar zit een slot op.

Nu is ze alle dagen bezig met hout sprokkelen voor het fornuis, de handwas doen en groenten uit de moestuin aan het graven en dat soort vrouwendingen, zoals het hoort.
Zo pak je dat aan.

gravatar

Lastig om iets over zo’n economie te zeggen als je er middenin zit. Maar het valt me wel op dat de regering er redelijk in slaagt om de woningmarkt stil te leggen. Een volgende stap kan afschaffing zijn. Als ze tenminste durven doorbijten.

Reageer
gravatar

Wat een onzin! Dit is duidelijk van de hand van Foptor @heleenmees die zich telkens weer volkomen ten onrechte profileert als dé kenster van het Groot Chinese Rijk. Ik begrijp niet, dat u een artikel van deze pseudo gepromoveerde mevrouw plaatst. U moet daar mee stoppen.

Reageer
gravatar

in aanvulling op wat ik eerder zei ik heb ook een tijdje van de wind proberen te leven maar daar zat zogezegd een luchtje aan en ik ben van mezelf al niet zo okselfris

gravatar

Meneer Viesman, zolang het uw eigen vrouw is en niet de mijne of een van mijn dochters, rust de zegen des Heeren op u.

gravatar

Inderdaad, hier ben ik dan. Met méér EO kan het alleen maar opwaarts gaan, dat is duidelijk toch? Eigenlijk, maar daar gaat vdStaay voor zorgen, moet de EO de enige ware Staatsomroep worden.

Op radio 1,2+3, via de distributie zoals vroeger, de werken van Feike Asma en andere stichtelijke werken. Televisie wordt weer 1 net, kleur mag, maar de programmering zal verticaal zijn -geen schunnigheden dus- met koorgezang, kerkenpad en onschuldig vermaak als Stedenspel en heksenverbrandingen.
Met mij er tussendoor voor bevragingen en actualiteiten.

gravatar

En op welke schouders komen de zwaarste lasten weer terecht? Op die van de kleine man! Jawel! Die moet weer meer verslijten en consumeren en weer naar al die winkels gaan. Het is een grof schandaal! En de Hoge Heren? Die laten voor zich kopen, doen zelf niets.
Maar genoeg is genoeg: ik ga in staking!

Reageer
gravatar

Juist ja! En wiens schouders komt zoals altijd de zwaarste last? Op die van de kleine man. En maar kopen en maar verslijten. En maar weer kopen. En dat terwijl de Hoge Heren laten kopen!
Het is niet eerlijk en daarom ga ik nu in staking!

Reageer
gravatar

Beste Kenner,
ons land is ten tijde van Ruud Lubbers reeds gestopt met politiek. Waar heeft u de laatste 30 jaar met uw gedachten gezeten?

Mijn tactiek is de economie en al diens randverschijnselen gewoonweg te negeren. Ogen dicht, want wat men niet ziet, bestaat niet.

gravatar

We kunnen in feite van een verslaving aan de economie spreken. Ik ben ook verslingerd aan kosten-batenanalyses, beschouwingen van externe effecten, het spenderen van enorme transactiekosten voor het opvullen van transparantiegaten, etc., kortom: economisch denken met bijzondere aandacht voor De Markt. Goed dat Speld hier aandacht aan besteedt.

Wie geïnteresseerd is, leze bijv het boek ‘The Value of Nothing’ (R. Patel).

Reageer
gravatar

Hiep hiep hoera!

gravatar

Paulus, dat klopt helemaal en jij lijkt mij zo’n kereltje die dat perfect in de gaten houdt. Je bent een kanjer!