Eigen bijdrage mensenrechten twistpunt bij formatie

Blok: 'Mensenrechten dreigen aan eigen succes ten onder te gaan'

De betaalbaarheid van de mensenrechten zal een belangrijk twistpunt worden in de formatieonderhandelingen. Met name de invoering van het eigen bijdrage stuit op verzet bij de PvdA en D66.

De laatste tien jaar zijn de overheidsuitgaven voor het handhaven van mensenrechten exponentieel gestegen. De VVD pleit nu voor een eigen bijdrage van 350 euro van iedere Nederlander om de uit de hand lopende kosten te dekken. VVD-Kamerlid Stef Blok: ‘Toen we met mensenrechten begonnen, konden we niet vermoeden dat ze zo populair zouden worden. Inmiddels is de vraag naar allerlei rechten zo gegroeid, dat een financieel onhoudbare situatie is ontstaan. De mensenrechten gaan ten onder aan hun eigen succes.’

Het Centraal Planbureau heeft berekend dat de kosten van mensenrechten in Nederland de komende jaren zullen blijven stijgen. In 2040 zal ongeveer de helft van een gemiddeld inkomen worden besteed aan handhaving van de internationale rechtsorde. Bovendien zorgt de vergrijzing ervoor dat met name de jongere generatie hiervoor zal betalen.

Stef Blok: ‘Wij willen meer nadruk leggen op de eigen verantwoordelijkheid van mensen. Met deze eigen bijdrage stimuleren wij de burger om zelf te zorgen dat bijvoorbeeld zijn ouders niet gemarteld worden.’

Samsom: ‘Ook wij willen een discussie over de vraag: moet alles wat kan? Maar het plan van de VVD is desastreus voor lage inkomens en daar kiezen wij niet voor. Wij vinden het redelijk dat de hogere inkomens een bescheiden deel van hun mensenrechten inleveren, bijvoorbeeld de vrijheid van meningsuiting en het recht op voedsel. Volgens ons blijven er dan nog genoeg mensenrechten over om van rond te komen.’

Ook D66 neemt stelling tegen de eigen bijdrage. Fractievoorzitter Alexander Pechtold: ‘Dit plan vergroot de tegenstellingen in de samenleving. Zelf heb ik bijvoorbeeld nooit een mening. Waarom zou ik dan moeten meebetalen aan de vrije meningsuiting van anderen? Dat zou ik persoonlijk echt belachelijk vinden.’


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Leuk dat u daarover begint VBVTW; van die € 70 miljard gaat zo’n 16 % op aan salarissen van zorgmanagers die -qualitate qua- uitsluitend goed voor zichzelf zorgen, 58 % gaat op aan medicijnfabrikanten die te vaak dure en bijverschijnselrijke ‘geneesmiddelen’ op de markt brengen die niet zozeer genezing doch uitsluitend levenslange afhankelijkheid (dus: omzet) beogen. En tenslotte moet er bij de ‘Zorgverzekeraars’ natuurlijk ook nog het nodige aan de strijkstok blijven hangen; commerciële bedrijven MOETEN immers winst maken voor hun aandeelhouders. De zorg: een hoofdpijn-dossier?

Reageer
gravatar

Mensen rechten, zo stel ik me voor, is een vorm van marteling waarbij mensen rechtgetrokken worden. Afschaffen zou ik zeggen, scheelt miljoenen.

Ik zag in begroting dat de NLse staat bijna 70 miljard uitgeeft aan zorg. Volgens mij is de crisis zo voorbij als we ons een jaar geen zorg meer maken. Scheelt een kwart op de begroting!

Reageer
gravatar

Misschien is het leuk om eerst eens te definiëren wat we nu eigenlijk onder ‘mensenrechten’ verstaan. Wat bedoel ik? Nou, enkele beroepsgroepen mogen onbestrafd 5 miljard hardwerkende medemensen duizenden miljarden Euro’s afhandig maken, hún mensenrecht is om volkomen onbekommerd op hun miljoenenjachten te dobberen in havens aan de Côte d’Azur, voorzien van de beste medische zorg. De rest die minder grof verdient aan het leed van anderen moet tot zijn 67e (of zoveel korter als hun leven duurt) hard sappelen omdat zij aan het eind van hun salaris nog een week overhouden. Dat is hún mensenrecht. Dat is maar één voorbeeld uit de dagelijkse praktijk van de democratie. Ik bedoel te zeggen: we borrelpraten wel zo makkelijk over dit onderwerp, maar we hebben elkaar nog niet duidelijk gemaakt wat we eronder verstaan. EXPLICITEER dus dames/heren.

Reageer
gravatar

Het is een schande, die mensenrechten! Iedere allochtone kunstenaar werkloze klaploper invalide denkt dat’ie zomaar over mensenrechten kan beschikken alleen maar omdat’ie toevallig ook maar een mens is zeker! Nou mooi niet! Dat zijn dus wel *onze* universele mensenrechten ja! En daar hebben wij gewoon voor betaald! In dit land moet je werken voor je universele mensenrechten zoals iedereen! Stelletje klaplopers!

Reageer
gravatar

Nou, dan is de oplossing simpel: we maken van klaplopen een erkend beroep. Iedereen blij, werkeloosheid 0, en velen hebben gelijk een dubbele baan.

gravatar

Ik ben het ten principale niet eens met de heer Samsom.

Mensenrechten dienen als elk recht vanuit onze constitutionele beginselen, die in 1848 zijn vastgelegd door de heer Thorbecke, voor eenieder die verblijft in ons land, gelijk te zijn in gelijke gevallen.

In strijd daarmee wordt het recht op belastingbetaling niet op de gewenste wijze uitgevoerd door het ministerie van Financiën – in casu de Dienst der Rijksbelastingen – immers de zogeheten welgestelden worden aangemoedigd om hun gelden willens en wetens zodanig weg te sluizen, dat zij het genoemde recht niet kunnen oefenen, hetwelk rechtsongelijkheid in de hand werkt.

Reageer
gravatar

Ik vind het bijvoorbeeld een mensenrecht om niet met de mening van Stef Blok te worden geconfronteerd. Een stevige Oud-Hollandsche pleijster om de monde van die heer zou de mensenrechtenbeleving van miljoenen Nederlanders danig bevorderen. Laten wij zijn mensenrechten inruilen tegen die van vele anderen!

Reageer
gravatar

Vanuit de lilaca gezien is de natuur van de mens nog voornamelijk gestoeld op dierlijke mechanismen van verdediging en aanvallen. Dus in feite is het normaal zoals de mens doet: geen vrije meningsuiting als die mening niet strookt met de mijne. Alleen een land te hulp komen als er ook iets te halen valt voor mij. Van verantwoordelijkheid is daarbij weinig te merken. En overal worden de zogenaamde mensenrechten geschonden. Dat blijft gewoon doorgaan. Wat stellen die mensenrechten dan voor? Zij moeten gerechtigheid brengen, maar wat is gerechtigheid dan? Iedereen heeft zijn eigen gerechtigheid, in ieder land is ze weer anders.
En daarbij is natuurlijk alles gericht op het eigen welzijn, en niet op dat van een ander. Echt welzijn kan er alleen zijn, als er een totale ommekeer komt in het zicht van de mens op de wereld en op zichzelf. Zolang dat er niet is, is het gewoon het ene gat met het andere dichten. Er wordt niets opgelost, en de problemen worden steeds groter. Dat is wat er gebleken is in ruim zestig jaar VN.

Reageer
gravatar

Misschien moeten we de mensenrechtenclaim van Blok eens onder de loep nemen: als rechtgeaard VVD-er zou er zo maar eens een bonus schandaal uit kunnen voorkomen.

Maar alle gekheid op een spiesje: wat een somberheid, Vrijlant. Neem ze nog eens door, die Universele Verklaring en dan ziet u dat die gerechtigheid voor allen geldt en waardenvrij is.
Zoek gelijk even op wat waardenvrij in wetenschappelijke zin betekent, anders krijgen we een onzinnige verwisseling van begrippen.

U wijt het groter worden van de problematiek aan het bestaan van de VN? Dat lijkt me een omkering van oorzaak en gevolg: hoeveel groter zou de problematiek wel niet zijn zónder het bestaan van een VN?
Me dunkt dat we dan helemaal in een wereld zouden leven zonder begin van benul van recht en eerlijkheid, waarin willekeur de norm was en niet anders aangevochten kon worden anders dan door burgeroorlogen.
De VN heeft een functie, en hoewel niet een instant remedie, is het beter dan helemaal niets.

gravatar

Ach mijn beste A.Vrijlant,

Weet jij dan niet, dat Lilaca aan de basis staat van “de ontdekking van de energie die werkt aan de evolutie van de mens. Deze energie is licht, vuur en elektriciteit…”?

Lilaca heeft “antwoorden op de uiteenlopende vragen van de zoekende mens, die de antwoorden niet heeft kunnen vinden in de vele stromingen en wetenschappen die er zijn.”

Daarom heeft de bedenker van de kleur lila “als de bron van het leven” een zogenaamd wetenschappelijk instituut onder de bedrieglijk naam Elektoor opgericht om zweverige mensen veel geld uit de zak te kloppen.

gravatar

Pollens, hoe zweverig is dit alles! Weer typisch zo’n club die antwoord heeft op alle vragen, maar de vragen niet beantwoordt? Dat wil zeggen: tot het onderwerp van de eigen bijdrage aan de orde komt.

gravatar

Misschien moeten we gewoon beginnen met het afschaffen van bepaalde mensenrechten. Ik noem het ‘verbod op slavernij’ en het ‘verbod op discriminatie’ als voorbeeld. Er zijn bepaalde groepen in onze samenleving die hier onevenredig veel gebruik van maken, maar daar betalen wij wel met z’n allen voor! Daarnaast zou het opheffen van het slavernij-verbod wellicht voor extra inkomsten kunnen zorgen! Hiermee zou dan het behoud van de overige 28 mensenrechten gefinanciëerd kunnen worden.

Reageer
gravatar

Enerzijds, anderzijds: je kunt het ook privatiseren. Gewoon bij AH door de koker van de statiegeldmachine. Kun je nog zegeltjes sparen ook.

Of een JdM-format: You can Stretch – een metertje of twee boven het maaiveld hangen aan de polsen met gewichten aan de enkels.
Ook goed tegen lage rugpijn.

gravatar

Aan de kromme Mijdrecht bij Brecht
Heeft eens een man gezegd
Die getrouwd was met een vrouw met een bult
Aan een arts met engelengeduld
“Ach, maak die kromme meid recht.”

Bomans.

gravatar

In het prachtige plaatsje Voorts hebben wij een mooie proefopstelling bedacht: verschillende soorten pijnbanken ingesteld op dht Rutte (hij wordt langzaam aan 4 kanten opgerekt bijv) waarmee Rutte zelf kan merken hoe duur het is om een mens bij te staan na marteling etc. De kosten van therapie en trauma verwerking lopen volkomen uit de klauwen, moet hij daarna (voor zover nog mogelijk) wel volkomen beamen, waarna er slechts 1 conclusie rest: weg met die geldverslindende softe mensenrechten, laat de positie van de gemangelde mens maar gewoon aan de markt over!

Reageer
gravatar

op economische gronden heeft het demissionair Kunduz-bewind van Rutte I de mensenrechten gequoteerd; jaarlijks zijn er nog slechts twee ondermaatse mensenrechtenlanden gebudgetteerd. De traditionele tweespalt van handelsland Nederland (dominee en koopman in één borst)werkte tot dusver altijd uit in de keuze voor onze handelsbelangen overzee en (thans) óók in het Europa van de €URO, de zwaarte-kracht doet de koopman altijd winnen van de dominee. Op één precedent na: onder een socialistisch bewind, toen de dominee het won van de koopman, we namen toen stelling pro Israël en contra getheedoekte olieboeren. Het heeft de SHELL en het exporterend Nederlands bedrijfsleven toen miljarden gekost aan sussende smeergelden en voorgedrukte niet-Jood verklaringen voor hun uitgezonden expats, om de faux pas van die regering te repareren en de OPEC over te halen weer petroleum te leveren aan dit land van Koopman’s dominees. Ná de quotering heeft D’66 aangekondigd -pro forma- één van beide mensenrechten-waarschuwingen te richten aan Indonesië nadat dit land de levering van onze tweedehands Leopard-tanks had afgeblazen.

Reageer
gravatar

# 5a: Dipl.Ing. Paulussen: u stelt dat het Christendom altijd voorafging aan het kapitalisme; het lijkt inderdaad zo, maar bij kritische beschouwing zou het wel eens zó kunnen zijn als in de fabel van Lafontaine over De Schildpad en De Haas: het Christendom had een dubbele agenda, godsdienst én kwartiermaker van het kapitalisme, met een enorm potentieel aan onbetaalde arbeidskrachten: op de knietjes voor God én voor de blanke Mammon. Exponent van een dubbel Gelooƒ. We zien vandaag de dag de aanloop van de Islam naar eenzelfde quantum-sprong.

gravatar

Wij van de Stichting Toffe Peer vinden dat zowel de PvdD als GL ernstig tekort schieten! Uit onderzoek in de jaren ’80 van de vorige eeuw is reeds bekend geworden dat een gemiddelde appel een IQ heeft van 0,0001! Jawel! En wat doen wij: appels LEVEND schillen! Schande. Hoor daar die Dionne Graus maar eens over.
En dan heb ik het niet eens over hoog-sensitieve kweeperen en aardbeien!

gravatar

Het recht op Zwammen is een groot goed. Gezien het niveau van de reacties hier, is er voldoende maatschappelijk draagvlak voor. We moeten dit recht blijven verdedigen, ook al lijkt het soms dat te veel zwam het draagvlak aan kan tasten.

gravatar

Ik wil graag mijn recht om het oneens te zijn met een politieke partij met iedereen delen. Als we allemaal iets van onze mensenrechten afstaan aan onze medemensen dan houden we nog genoeg over en is een eigen bijdrage niet nodig. Gewoon eerlijk delen dus.

Reageer
gravatar

Ja sorry, twas sterker dan mezelf. Ik vind D66 spontaan erger dan de mensenrechten. Als ik erover nadenk, vind ik de mensenrechten natuurlijk belangrijker, maar ja, dan staat het al voor eeuwig op internet *snikt*

gravatar

Ach Suus, D66 vindt altijd dat ze meedoen. Het zijn van die fruitvliegjes die zichzelf uitnodigen en hinderlijk door de keuken dwarrelen, en die je niet kwijtraakt zonder de hele boel uit te gassen.

Interessante foto, dat wel: mijn slager gebruikt een plethamer om het vlees mals te krijgen, misschien moet hij dit ding eens proberen, gaat een stuk sneller, denk ik.

gravatar

Is dat een paardenslager, Akke? Met een plethamer wordt het vlees vooral plat, en als dat vlees taai was, dan wordt het taaiplat. Recept: Bestrijk een lap taaiplat met stroop of honing. Leg op het aanrecht en wacht tot het bezaaid is met fruitvliegjes, aasvliegen en van die zwarte huisvliegen. Rol op, bindt vast met een touwtje en braad aan in hete boter. Afblussen met een glaasje port, laten stoven tot mals. Serveer dit met een garnituur naar keuze.

gravatar

Zekers, en wat ook opvalt is de ragfijne detaillering: de rollen zijn zó schuin geplaatst dat een maximaal wrijvingsoppervlak bereikt wordt, kom daar maar eens op.
Ik ben benieuwd of er nog schrijnwerkers rondlopen die in staat zijn deze hoge graad van perfectie te bereiken.
En het patina is natuurlijk ook verschrikkelijk mooi: da’s echt antiek meneertje!