Armoede steeds eerlijker verdeeld

84% wereldbevolking deelt in schaarste

De armoede in de wereld is veel gelijker verdeeld dan tot nu toe is aangenomen. Een steeds groter wordend deel van de wereldbevolking deelt in armoede.

“We zien dat armoede de laatste jaren steeds gelijkmatiger verdeeld wordt over de wereldbevolking”, zegt Dave Hunter, van het Britse onderzoeksbureau Tax Justice Network, dat onlangs het rapport Inequality, you don’t know the half of it heeft uitgebracht. Volgens het rapport deelt ruim 84 procent van de wereldbevolking in armoede. Dit percentage was nog nooit zo hoog.

Hoewel de resultaten hoopvol zijn, waarschuwt onderzoeker Dave Hunter voor te vroeg optimisme. “In sommige delen van de wereld, zoals West-Europa en Canada, is de situatie nog altijd schrijnend. In Nederland is alle armoede in handen van 11% van de bevolking. 89% van de bevolking heeft geen toegang tot vervuild drinkwater.”

Volgens Hunter zijn opkomende economieën zoals Brazilië en China een punt van zorg: “De verdeling van armoede was in dit soort landen altijd tot in de puntjes verzorgd. Daarnaast was er altijd een enorm overschot aan schaarsheid. Dat maakte het eerlijk verdelen van die schaarsheid een stuk gemakkelijker dan in bijvoorbeeld een rijke oliestaat. De grote opdracht van deze tijd is om te voorkomen dat er in deze landen, met name in Afrika, een middenklasse ontstaat.”

Hoewel de cijfers een stijgende lijn vertonen is er nog volop discussie over de vraag of het verspreiden van armoede wel een overheidstaak is. In Venezuela heeft de overheid een centrale rol ingenomen bij de verdeling van een gebrek aan welvaart met het resultaat dat meer dan 50% van de bevolking onder de armoedegrens leeft. Tegelijkertijd zien we dat in Griekenland de overheid relatief weinig doet aan armoedespreiding maar desondanks indrukwekkende resultaten boekt.

De grootste bedreiging voor de wereldarmoede lijkt het onderwijs. Hunter: “Als je meisjes jarenlang ongestoord naar school laat gaan, moet je niet raar opkijken als dat ten koste gaat van je armoedespreiding.”

Dit artikel is te vinden in ons nieuwe boek: 150 Jaar De Speld Deel 1. Bestel vandaag nog de bundel van alle artikelen die de loop van de geschiedenis hebben veranderd. Nu al erkend als wereldwonder en slechts 22,50 in onze webshop.


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Geef Mark toch de gelegenheid zijn karwei af te maken; als hij de klus mag klaren, zijn we in 2015 weer op vooroorlogs niveau; alleen kinderen uit gesitueerde milieus mogen studeren, alleen vermogenden beschikken over auto’s (fileproblemen in één keer opgelost) en het aantal welgestelden en superrijken wordt middels de Bilderbergnorm gereguleerd: 2 promille. Dus niet meer dan 2 steenrijken op 1000 armoede-recipiënten. De VVD wil armoede strafbaar stellen en armoelijders tot onbetaald vijwilligerswerk verplichten. met werktijden tot maximaal 18 uur per werkdag en 16 uur op zondagen. De Rotary is niet akkoord omdat -ingevolge de Bilderbergnorm- beperking van het aantal armoedelijders ook automatisch het aantal welgestelden beperkt, een onverwachte en onaangename uitwas van nivellerend denken.

Reageer
gravatar

Obama riep 4 jaar “Yes we can” en hij heeft woord gehouden:
– daklozen hoeven niet meer op een wachtlijst om van hun huis af te raken
– mensen die ontslagen willen worden, hebben minder bureacratische hindernissen.
– biobrandstof maakt voedselschaarste mogelijk zelfs bij goede oogsten
– zelfs mensen die het niet lukt van hun (bank/papier)geld af te raken, hebben 1 toost: in goud uitgedrukt bent u al door de bodem heen.
– gezinsvoordeel: arme ouders kunnen testamenteel vast laten leggen dat hun kinderen de armoede voort moeten zetten.
– Amerika levert olierijke landen ook hulp bij het verdelen van armoede: Lybie en Irak hebben hun olierijkdom van zich af kunnen schudden met steun van Amerika.

Reageer
gravatar

Volgens mij bent u hier verkeerd: dit is niet de opinie pagina van Elsevier.
De door u genoemde effecten zijn de resultante van de partij die elk goed initiatief blokkeert in de Senaat.
Maar dat wist u natuurlijk ook wel.

gravatar

U denkt in remmende en botsende termen, als men zo ingesteld is kan men niet eens een kauwgompje delen.
Waar het om gaat is de positieve Tjakka! benadering. Als je er niet in gelooft, lukt de verdeling van armoede nooit. Obama heeft altijd erin geloofd, vandaar “YES we can!”

gravatar

Het recht op ontwikkeling wordt een groot deel van de wereldbevolking ontzegd. De oorzaken daarvan zijn de ongelijke machtsverhoudingen van lokaal tot globaal niveau. Economische uitbuiting, versterkt en bestendigd door militaire politieke en culturele dominantie, houdt meer dan een miljard mensen gevangen in extreme armoede en ellende. Hiertegen wil 11.11.11 tegenmacht opbouwen met haar vrijwilligers en lidorganisaties, in nauwe samenwerking met haar zuidelijke partners, als deel van internationale netwerken, in brede allianties met andere bewegingen.

Reageer
gravatar

Wij doen er alles aan met het kabinet om ook in dit land tot een eerlijker verdeling van de armoede te komen.
De doelstelling van het kabinet is dan ook om in 2015 tot 50% van de bevolking toegang te verschaffen tot vervuild drinkwater, het onderwijs voor meisjes met 30% terug te dringen en de toegang tot zorg en rechtspraak met respectievelijk 23 en 29% te verminderen.
Ambitieus maar met de juiste coalitiepartners moet dat haalbaar zijn.

Reageer
gravatar

Nou en? Nederland meest constante ploeg van EK 2012 heeft op dit moment 575 bereikt. Dat is nog eens andere koek!

gravatar

Grappig, J. Esther. Een kansloze generatie is dit. En als de humor dan grof en overschillig is, dan zou je hopen dat die als compensatie wel goed is, maar ook jij slaagt er niet in leuk te zijn. Jammer.

Reageer
gravatar

Nee, die kinderen met die vliegjes in hun ogen op televisie als ik na een dag hard werken met wat borrelnootjes op de bank zit, dát is leuk…

gravatar

Collega Archimedes, niet te snel eureka roepen, want jouw wet geldt mooi niet voor armoede.

Jouw wet luidt weliswaar:

De opwaartse kracht die Dagobert Duck in zijn geldbunker ondervindt, is gelijk aan het gewicht van de verplaatste dukaten.

Maar is niet geldig voor mensen die alleen kunnen dromen van slechts één dukaat. Daarvoor geldt:

De opwaartse kracht die een drommel in armoede ondergedompeld ondervindt, is veel kleiner dan het gewicht van een waar en hoe dan ook verplaatste dukaat.

gravatar

Dit artikel raakt niets, kant noch wal, dames en heren. Mijn voorman, drs. M. Rutte, historicus, heeft onlangs geheel factfree vastgesteld, dat armoede niet bestaat. Armoede bestaat NIET. Iets dat niet bestaat kan niet verdeeld worden. De enige uitzondering vormt God, die wordt nog dagelijks verdeeld. Er is geen bodem voor uw betoog. Helaas Speld.

Reageer
gravatar

Stierenstront, mijnheer Boekesteun! God is een drie-eenheid en kan dus per definitie niet verdeeld worden. Vertelt u dat maar aan uw voorman én achterban!

gravatar

Zeg Boekesteun, wat is het nou? Eerst zegt u dat God de enige uitzondering is, omdat die nog dagelijks verdeeld wordt, en vervolgens beweert u dat God een verzinsel is en niet bestaat. Beetje verwarrend, vind u zelf niet?

gravatar

Beste A.J.,

Dank voor je steun in deze. Inderdaad, armoede bestaat NIET. De armen van nu zijn nog altijd een stuk beter af dan de rijken van zes eeuwen terug. De staat waarin deze mensen zich bevinden is dus geen armoede, maar slechts een verouderde vorm van rijkdom.

Gr,
M.

gravatar

@a.j.boekestein: U spreekt uzelf tegen!
Als God een verzinsel is is dat meteen het bewijs voor zijn bestaan. Net als bijvoorbeeld geld een verzinsel is, en de hemel en de hel en zelfs uw VVD. Allemaal verzonnen dus bestaan ze.

gravatar

Het probleem met het verdelen van armoede is dat er te veel rijkdom is. Wat er eigenlijk nodig is, is een bodemloze put om de rijkdom in te pompen.

Reageer
gravatar

Beste tante, met dat gat in uw hand is het onmogelijk om een bodemloos gat te graven. Daarnaast is een gat nog geen put.

gravatar

Ik heb naar aanleiding van dit bericht besloten de filterinstallatie van mijn zwembad stop te zetten om toch ook maar over vervuild water te kunnen mogen beschikken.

gravatar

Bodemloze putten zijn bij zoiets een risicofactor waar men niet te lichtvaardig over moet besluiten. Juist bij bodemloze putten is uitspoeling naar beneden een reëel gevaar. Er zijn zekerder en veiliger methoden denkbaar om rijkdom te bestrijden. Tot dat doel zou bijvoorbeeld een oud, asbesthoudend schip gekocht kunnen worden. Ook het ontwikkelen van slechts tot dat doel dienende vliegtuigen zou kunnen worden overwogen.

gravatar

Bovenstaand artikel doet ons toch wel schrikken, want het betekent dat rijke mensen rap aan het uitsterven zijn. We hebben dan ook besloten geld vrij te maken voor diverse rijkeluis-reservaten.

Voor Nederland wordt voorlopig gedacht aan Wassenaar, Rozendaal en Bloemendaal.
Ook is er een plan voor “Rijkaardsheul” (waar de rijken vrij rondlopen en op uw schouder springen). Uiteraard komt dit dan in Amersdoorn !

Reageer
gravatar

U bent een naïeve geitenwollensok, beste WWF/WNF.Rijke mensen sterven niet uit, zij worden alleen op quotum gehouden.15% rijkdom per samenleving is nog net beheersbaar; meer rijkdom per samenleving verwatert zowel bezit als geluk. Afschot van niet al te rijke rijken is onder omstandigheden goed en noodzakelijk als politionele actie en om de armen tevreden te houden.
En maakt u zich vooral geen zorgen over de rijken, wij redden ons wel.

gravatar

Jaja, en dan gaat het zeker net als met de Korenwolf: perfecte grond mag niet bebouwd worden om enge beesten zonder aanwijsbaar nut voor hun natuurlijke uitsterven te behoeden.
Als het aan jullie lag kwamen we hier om in dinosaurussen, dodo’s en reuzekrokodillen.
Dat de Toorn van Charles Darwin over jullie kome, zó.

gravatar

Armoede schijnt deze week in de aanbieding te zijn bij de Lidl, dus wat dat betreft voor een ieder bereikbaar. Bij de Bijenkorf hebben ze ook een fraaie collectie, maar daar is de armoede iets duurder, dus wellicht niet voor iedereen weggelegd…

Reageer
gravatar

Nog meer goed nieuws ! Gezien de geweldige resultaten bij o.m. de NS en de post, hebben we besloten om de VVD te privatiseren.
Natuurlijk zijn er dan meer spelers nodig, dus in oprichting zijn de Conservatief Liberale Concurrent (CLC BV) en het A-sociaal Alternatief (ASA VOF). Over de B-sociale Beweging (Fa BSB), bestaat nog onduidelijkheid.

Gezien de ervaringen tot nog toe met privatiseringen, zullen de medewerkers van NV VVD en de klanten (kiezers) in mindere of meerdere mate worden gedupeerd, maar we rekenen er toch op ook in Nederland de armoede verder te kunnen bevorderen.

Reageer
gravatar

Als we armoede zien als een relatieve entiteit binnen een natie, staan de Verenigde Staten van Noord-Amerika eervol bovenaan op de wereldarmoedeladder met 95 %.

Voor de leek wil ik dat hier in het kort uitleggen: Vijfennegentig op de honderd inwoners van de genoemde staten bezitten samen vijf op de honderd US-dollars.

Reageer
gravatar

Het is uiteraard des te grappiger, of pijnlijker zo u wilt, dat dit genivelleerde resultaat bewerkstelligd wordt door het neoliberalisme, een stroming die ervan uitgaat dat met ‘trickle down’-mechanismen iedereen wel rijker wordt en meeprofiteert. Dat had dus moeten zijn ‘…iedereen wel armer wordt’. Op enkele Bilderbergers na, dan, arme drommels!

Reageer
gravatar

1. Neoliberalisme is een sliepuit-woord dat socialisten hebben verzonnen. Wat is het eigenlijk?
2. Mag ik u ook Rode Hoed noemen?

gravatar

Mooi dat de Verelendigung verder om zich heen grijpt ! Volgens mijn theorie zal de reactie niet lang op zich laten wachten. Helaas is de praktijk weerbarstig, dus afwachten maar.

Reageer
gravatar

Schaam u diep meneer Sionist, door uw toedoen heeft dat artikel geen armoede aan reactoren meer, waar meneer of mevrouw Vooruit zo trots op was.