Beleidsmakers faalden bij uitsterven mammoet

Gebrek aan coördinatie natuurbeschermingsorganisaties

Het verdwijnen van de langharige olifantensoorten is te wijten aan onvoldoende samenwerking tussen beleidsmakers binnen de diverse natuur- en landbouworganisaties. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Natuur Historisch Museum.

Volgens het rapport is de wolharige reuzenolifant teloor gegaan door ‘een dodelijke combinatie van slechte communicatie, onvoorzichtige bezuiningsrondes en een algeheel gebrek aan politieke wil.’ Hoofdonderzoeker Berend de Gruyter zegt dat een tijdig ingrijpen de soort, die tot enkele tienduizenden jaren geleden in Noordelijk Eurazië voorkwam, zonder al te veel problemen kunnen redden.

De Gruyter: “Het redden van een diersoort is vergelijkbaar met het blussen van een veenbrandje. Als je er vroeg aan begint is het relatief gemakkelijk, maar in een later stadium wordt het steeds lastiger. We hadden destijds gewoon draagvlak moeten creëren om een paar reservaten op te zetten, of in ieder geval niet tijdens het paarseizoen op deze unieke dieren moeten jagen. Als je dat niet doet en dan ook nog slecht communiceert kom je in een situatie terecht waarin zelfs draconische maatregelen niet meer helpen.”

Volgens het onderzoek had ook de moa gered kunnen worden als de verschillende Maori-stammen minder tijd en energie hadden besteed aan onderlinge strijd en meer aan preservatie.


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Samenvatting en afronding: het uitsterven van de mammoet wordt thans algemeen erkend; de schuld daarvan ligt overwegend bij beleidsmakers, zo wordt nu kamerbreed onderkend. Jammer echter dat niemand de eveneens op de illustratie aanwezige Sabeltandtijgers besprak; toch ook een soort die uitgestorven moet worden geacht (hoewel de gebitten van Mark Rutte en Sybrand Haersma Buma zekere associaties oproepen). Kortom, wordt het geen tijd dat we beleidsmakers -gefaseerd- doen uitsterven? Alle conflicten, vallende kabinetten, wereldoorlogen, olieboycots, Westerling’s expedities, gemanipuleerde verkiezingen en de Euro hebben we aan beleidsmakers te danken. De maat is toch een keer vol, nietwaar?

Reageer
gravatar

Dat heb je mooi gezegd, Outsider!

gravatar

Dat gekat over die Hedwige-polder komt mij nu toch écht de strot uit. Ik ben een eerlijk CDA-politicus, dus ik vertel een ieder wat men horen wil: de Belgen dat de polder volgende week blank staat en de Zeeuwse boeren dat ze in de nazomer een paar weken de polder onder 10 cm. water mogen zetten i.h.k.v. onkruidbestrijding. En dat gemekker over mijn 35 jaar jongere vriendin is pure kinnesinne van een paar zeer onZeeuwse Nieuwspoortboeren. Daar dan.

Reageer
gravatar

Laten we niet vergeten dat nazaten van de mammoets -in aangepaste vorm- nu nog terdege aanwezig zijn en zelfs te bestemder plekke actief zijn. Halbe Zijlstra op Cultuur en Henk Bleker (subvariant van de oorspronkelijke species (Henricus Blekerius Hedwigus) die vooral in de CDA-getijgebieden van Zeeland een taaie overlever bleek, zelfs tot aan Balkenende 1: de driedelige krijtstreepperiode. Let ook op de frappante overeenkomst in gelaatsuitdrukking tussen de leidende mammoet en de vermoeide trekken van Henk Bleker na een wild weekendje met zijn deep throat: de NRC-journaliste.

Reageer
gravatar

Inderdaad dient de titel van dit artikel te worden omgedraaid:
MAMMOETEN FAALDEN BIJ HET UITROEIEN VAN DE BELEIDSMAKERS

gravatar

Volgens mij gaat het hele artikel uit van aannames die niet bewezen zijn!! Waar is het bewijs dat de mammoet is uitgestorven?? Enige decennia geleden is er zelfs nog een wet voor deze diersoort gemaakt dus toen waren ze er nog. Volgens mij zijn deze edele dieren meesters van de vermomming!!

Reageer
gravatar

Altijd dat gezeur achteraf. De beleidsmakers zijn echt zo dom niet en hebben allang bijgeleerd. Zo is het plan voor de verspreiding van Ixodida een eclatant succes. Het was niet helemaal zo bedoeld, de Ecologische Hoofdstructuur was opgezet voor de terugkeer van de wolf, en die wil nog maar niet zomeren maar, máár, MAAR de Ixodida maakt dankbaar gebruik van het draagvlak. Dikke pluim! De Ixodida komt intussen niet alleen meer in het wild voor, maar ook in gedomesticeerde vorm, wat de kans op overleven natuurlijk vergroot.

Reageer
gravatar

@Akke. Hoe heb jij kennis aan beleidsambtenaar gekregen? Ik zie ze nooit. Ik heb gehoord dat ze schimmige bestaantjes hebben in kantoortjes waar ze nooit uitkomen met twee of drie op één kamer achter een deur en een ‘DE’ koffieautomaat op de gang. Allemaal in en rond Den Haag. Zegt men. Ik rijd er wel eens langs met de trein uit Leiden.

gravatar

@TTom: nou, ik liet de hond van de buren uit en ineens was die daar, die beleidsknakker. Hield zich schuil in de bosjes. Heel vervelend.
Les is: laat nooit je hond loslopen in een park rond ambtenarenlunchtijd.

gravatar

Ik wil niks zeggen, Dick, maar begin jaren zestig was dappere dodo om de dooie dood niet dood. Hokke, hij had, zo ver ik weet, geen band met ene Ampex. Ik vind het vreemd, dat hij uit jouw geheugen is gewist.

gravatar

Ik beschouw mijzelf wel als taalpurist, maar ik heb er een hekel aan dat mensen zaken op mijn bordje proberen te schuiven die zij heel goed zelf kunnen. In dit geval wil ik u echter wel enigzins op weg helpen: de discussie kan de verkeerde kant op gaan, ofwel in de verkeerde richting gaan, maar de richting als zodanig kan geen kant op, dus ook niet de verkeerde.
Ik vertrouw erop dat u verder zelf de schrijver van een vernietigend repliek kunt dienen, en zien uw reactie dan ook met belangstelling tegemoet. Succes,!

gravatar

Beste J.Esther,
Niet alle acties behoeven een reactie. Was meer retorisch bedoeld.
Uw inhoudelijke reactie was dan wel zeer volledig en vermakelijk maar voegde niet veel toe.
Uw hekel aan het aangesproken voelen zegt meer over u dan u waarschijnlijk lief is.
Tijd voor weer een sessie op een divan?

gravatar

@Mercedes; als een echte beleidsmaker gereageerd, op de vorm en niet op de inhoud, maar even ter verduidelijking, omdat ik dyslectisch ben, heeft het 40 jaar geduurd voordat ik durfde te schrijven en pas de laatste jaren begint het te komen maar niet zonder eerst proeftekstjes en 3 spellingscontroles te raadplegen. Gelukkig zijn er dan altijd mensen zoals jij die de zaak weer even rechtzetten.

gravatar

Geachte heer, mevrouw Mercedes,

Door de wijze waarop u uw vraag stelde kon ik helaas niet bevroeden dat deze retorisch was en dus geen reactie van mij behoefde. Daar komt bij dat ik op school al leerde dat op elke actie een reactie volgt. Toen mij na enige tijd geduldig wachten nog geen reactie op uw vraag onder ogen was gekomen, heb ik gemeend deze voor mijn rekening te moeten nemen. Dit om de onbalans tussen acties enerzijds en reacties anderzijds, die daardoor volgens mij had kunnen ontstaan, te voorkomen. Mocht u mijn reactie na deze uitleg nog steeds prematuur, dan wel overbodig vinden, dan spijt mij dat oprecht en hoop dat u mijn excuses daarvoor wilt aanvaarden. Ik blijf echter de mening toegedaan dat als een vraag gesteld wordt, door wie dan ook, deze een gepast antwoord behoeft, temeer daar mij dat, naast de dagelijkse portie levertraan, gedurende mijn opvoeding met de paplepel is ingegoten.

Voor de volledigheid moet ik u wel nog wijzen op de incorrecte wijze waarop u antwoordt op mijn reactie. U stelt dat ik een hekel heb aan het aangesproken voelen, maar dat is toch echt bezijden de waarheid. Ik verzoek u vriendelijk, doch dringend, mijn reactie nog eens door te nemen, zodat u persoonlijk, zij het aan de wat late kant, kunt vaststellen dat ik zulks ook nimmer heb geschreven. Ik schreef namelijk ‘er een hekel aan te hebben als mensen zaken op mijn bordje proberen te schuiven die zij heel goed zelf kunnen’, hetgeen mijns inziens toch echt een geheel andere afkeer is dan degene waarvan u mij schijnt te willen betichten.

Overigens stel ik uw aanbod voor een sessie op de divan zeer op prijs. Dat zou trouwens wel de eerste maal zijn. Dit in tegenstelling tot wat het woord “weer” in uw reactie impliceert. Ik meen dan ook nog steeds van de in mijn bezit zijnde kortingsbon voor een eerste, aftastende sessie gebruik te kunnen en mogen maken. Wilt u zo vriendelijk zijn mij te laten weten wanneer het schikt? Mijn voorkeur gaat uit naar een avondsessie, maar een vroege ochtendsessie is wat mij betreft ook het overwegen waard. Op voorhand hartelijk dank.

Met vriendelijke groet,

J. Esther

gravatar

Dankzij vergadertijgers heeft de Bureaucratosaurus al diverse mammoet bezuiningsrondes weten te overleven. Beleidsmakers zijn succesvol geweest de soort te beschermen, door een ecologische hoofdstructuur aan te leggen in Noordelijk Eurazië. Dat blijkt uit onderzoek van het Natuur Historisch Museum.

Reageer
gravatar

Heeft U het hier over een natte of een droge ecologische hoofdstructuur?
Inpoldering van het gebied tussen Hedwigepolder en Loch Ness heeft namelijk voor- en nadelen. Nadeel: “Nessie” kan zich niet meer verschuilen (hetgeen natuurlijk een voordeel voor spotters is),
Voordeel: Ad Koppejan kan alsnog tot dijkgraaf van de Hedwigepolder benoemd worden, hetgeen de Nederlandse schatkist weer een aanzienlijk bedrag aan wachtgeld scheelt.

gravatar

Daar heeft u dan wel gelijk in: Hij heeft geen gehoor- of spreekorgaan en communiceert dus met Zijn armen. Omdat Hij de positie daarvan niet via de zenuwen teruggemeld krijgt in Zijn centrale hersens, gaan die armen soms hun eigen weg. Dat is voor de aanschouwer misschien wat lastig, maar ach, als Kroon op Zijn schepping kan Hij zich daar niet druk over maken, natuurlijk.

gravatar

“Volgens het onderzoek had ook de moa gered kunnen worden als de verschillende Maori-stammen minder tijd en energie hadden besteed aan onderlinge strijd en meer aan preservatie.”

Laat dat een les zijn voor het gat op links.

Reageer
gravatar

De richting van de discussie gaat de verkeerde kant op, het is geen politieke maar een theologisch probleem. Bij het uitsterven van de Mammoet is heel duidelijk de hand van god te zien die overigens heel terecht dit dier heeft doen uitsterven. Een Dier met zoveel aanpassings- en gedragsproblemen dient met terugwerkende kracht nogmaals uit te sterven.

gravatar

“Als je dat niet doet en dan ook nog slecht communiceert kom je in een situatie terecht waarin zelfs draconische maatregelen niet meer helpen.”

Als dat geen duidelijke verwijzing naar een politiek probleem is, dan weet ik het niet meer.

gravatar

Mijn beste Cornelis, denk je nou echt dat Hij, de ware Schepper van diepzee, hoogland en wolkenluchten, Zich druk maakt om loslopende mammoeten?
Hij zal wel wijzer zijn!

Vuvuzela zij Zijn naam.

gravatar

Misschien kunnen de beleidsmakers zich nu revancheren en de duif en de aalscholver van de aardbodem doen verdwijnen. Beide diersoorten hebben geen enkele nut.

Reageer
gravatar

Als voorvechter van de boze vogels verzet ik mij hier heftig tegen. Wat betreft Aalscholver heeft u wel een beetje gelijk. Maar de duif heeft zeker veel nut. Waarschijnlijk bent u zo’n linkse salonrakker die het laatste stukje Nederlands cultuurgoed in Amsterdam wilt vernietigen. Ik ga direct mijn blonde vriendje Geert bellen om te zorgen dat u voor straf 15 uur moet luisteren naar het liedje Alle duiven op de dam. Als voorvechter van Oranje zou u zich moeten schamen!

gravatar

Nou, dat gaat niet helpen hoor, je geblonde vrindje belllen. Die duiven schijten alles wat op cultuur lijkt onder zoals ouwe gebouwen en standbeelden, dat zal voor hem nog wel door de beugel kunnen, maar je ziet over het hoofd dat jouw vrindje beschermheer is van de opperschijters: de meeuwen. Die heeft echt niks met duiven.

gravatar

Beste Hokke, dan stel ik voor om twee duiven in één klap te vangen. We eten gewoon alle nog levende duiven op voordat ze weer eitjes leggen en zo. Zijn we ook eindelijk van dat overal opklinkende ellendige gekoer af van deze ratten onder de vogels.

gravatar

Nou ik overweeg namens de Stichting Belangengroep Vuil Kevertje , een schade vergoeding te eisen. De belijdmakers hebben ook de echte vrouw laten uitsterven , door het invoeren van het kiesrecht etc.

Reageer
gravatar

Er is bij mijn weten nooit enig bewijs gevonden dat de mammoet ooit is gegeten. Misschien smaakte hij verschrikkelijk vies en werden ze alleen gevangen omdat hun vacht, slagtanden en botten zulk fantastisch bouwmateriaal vormden en gooide men het vlees gewoon weg.
Anders had men waarschijnlijk wel wat meer moeite gedaan om ze te behouden en liepen er nu op onze boerderijen geen koeien maar mammoeten rond…

gravatar

@ Neo Kolonist,

Als hun vacht, slagtanden en botten zulk fantastisch bouwmateriaal vormden, zoals u suggereert, dan hadden ze toch ook daarom wel wat meer moeite gedaan om ze te behouden?

Ik hou het op een gebrek aan vrijdenkersruimten. Als de mens daarover destijds had beschikt, dan had er op de PSP-poster mooi een mammoet kunnen staan.

gravatar

Nou, nou, nou anders had gij de grond wel voelen trillen, eh? Als die grote beesten de ganse dag door de straat waren komen lopen zo.

gravatar

Het artikel is grotendeels wel juist en bovendien het bewijs dat geschiedenis zich wel degelijk kan herhalen, maar als moaïst maak ik bezwaar tegen de suggestie dat het de Maori waren die in razend tempo de gehele moa-populatie zou hebben opgepeuzeld. Weliswaar hadden de maori een hekel aan de moa, vooral omdat het beest te lui was om te vliegen en dikwijls in de weg liep, maar dat was niet de reden, dat de loopvogel verdween.

De moa zijn vernietigd door de soort Haasts Arend. Een gigantische adelaar, die alles wat er anders uitzag aanviel en zo mogelijk verslond. De arend was veelal voorzien van een blonde verentooi, boven op de kop. Nu heb ik net vastgesteld, dat geschiedenis zich kan herhalen. Hoedt u allen voor de Haasts-achtigen!

Reageer
gravatar

Ik ben nog nooit een Haasts-arend tegengekomen. De naamgeving van deze vogel doet vermoeden dat hij zijn natuurlijke habitat heeft/had rondom de Haast Pass op het Zuidereiland van Nieuw Zeeland. In genoemd gebied vliegen echter alleen Kea’s rond, tot grote ergernis van passerende automobilisten (Kea’s zijn dol op rubberstrips van ruitenwissers etc..)
Gecombineerd met de opmerking “Hoedt u allen voor de Haasts-achtigen!” zou je kunnen concluderen dat Kea’s verwant zijn aan de Haasts Arend, echter Kea’s moeten, gezien hun grootte, niet in staat worden geacht om de Moa uit te roeien.

gravatar

“zonder al te veel problemen kunnen redden” => “zonder al te veel problemen had kunnen redden”

Reageer
gravatar

Er staat een taalfoutje in uw artikel. “is te wijten aan” moet zijn “is te danken aan”. Als gewaardeerd lid van één van de passief deelnemende natuurorganisaties hebben wij er helemaal niets aan gedaan om de mammoet niet succesvol te laten uitsterven. Platgetrapte paden, kaalgegeten bomen en enorme haarballen hebben lang genoeg onze aardbol ontsierd. Wij zijn blij dat ons plan de mammoet “uit te sterven” eindelijk succesvol is gebleken.

Reageer
gravatar

Meneer van Wandelen, het is NOG ERGER! In het artikel wordt kond gedaan van ‘bezuinigingsrondes’. Dat is wel heel bijzonder gebruik van dat woord, daar men ook toen helemaal NIET zuinig was tijdens zogeheten bezuinigingsrondes. Het woord bezuinigen lijkt mij ongepast als men niet werkelijk zuinig is.

gravatar

Kijk, dat was ook het eerste wat mij opviel: het foute gebruik van ‘te wijten’. U verwoord dit voortreffelijk.

Volgens een bepaalde denkrichting gaan wij al bijna ten onder aan een tsunami van uitheemse plant- en diersoorten die ons oud-Nederlandsch landschap, zoals wij dat kennen uit de boekjes van Rie Cramer en het Leesplankje, samen met de strokartonfabrieken onherkenbaar heeft veranderd: van maïs is het lastig strokarton maken. Zo ziet men maar dat ogenschijnlijk kleine wijzigingen grote gevolgen kennen.

Bovendien brengen die mammoeten altijd een snijdende koude met zich: ook niet iets waarop we zitten te wachten, dunkt me.

gravatar

naar aanleiding van Hokke Kolvoort – zetter

Juist het feit dat de mammoet een snijdende koude met zich meebrengt pleit voor een snelle globale herintroductie van de soort omdat juist door deze bijkomstigheid de gestage opwarming van de aarde kan worden gekeerd. Voorwaarde is dan wel dat de mest die de beesten achterlaten niet als brandstof wordt aangewend.

gravatar

Moosje ideoloog MD: u bent wellicht nog te jong om zich dat te kunnen herinneren, maar de laatste keer dat die krengen van beesten hier rondstampten was de boel hier zo stijfbevroren dat elke week minstens 2 keer een Elfstedentocht kon worden gereden en dat voor een paar honderd jaar lang.
Misschien dat Friezen dat geweldig vinden, maar mijn vrouw heeft last van wintertenen, en daar heb ik dan weer last van.
Populair gezegd: opzouten met die beesten.

gravatar

Het spijt mij u te moeten melden: u vergist u! Het waren niet de mammoeten die koude meebrachten. Koude komt voort uit het tevoorschijn halen van schaatsen, wollen kledij, wanten, mutsen en sjaals. Let maar op: als men dat soort ongemak weer tevoorschijn begint te halen wordt het koud!

gravatar

Welnu; dan klopt het toch? Het betreft hier WOLharige mammoeten. Zo ziet u maar dat zij hun sporen diep gegroefd hebben in het menselijk genoom, opdat wij nog steeds koude met wol associëren.
Weg met die beesten, ook namens mevrouw Kolvoort’s wintertenen.

Als het dan toch zou moeten, dan in een kleine dierentuin op de Noordpool, gegarandeerd zonder risico van uitbraak.

gravatar

@ Hokke Kolvoort – zetter

U kalt raas in uw berichten. Enerzijds pleiten voor het afslachten van de homomammoet als vanwege de kwetsbare tenen van uw gade en aldus te pleiten voor verdere opwarming van de aarde, anderzijds streven naar het in gevangenschap houden der homomammoet op de, vanwege die opwarming, smeltende Noordpool. Voor u het weet staat er een homomammoet op een ijsschots nabij uw woning. En houdt u dan maar gedekt, juist om dekking te voorkomen!

gravatar

@Moosje: wilt u ophouden mij te verdedigen? Wij, Moeder Natuur en ik, hebben het al moeilijk genoeg zonder kwakbollen die zich er mee bemoeien uit onze naam.

gravatar

Als er toen een Partij voor de Dieren was geweest was alles heel anders gelopen. Maar ja, in de prehistorie was het alleen maar gekissebis over hoeveel voor wapens en wat dan voor het verwarmen. Met de PvdD toen hadden we nu ook nog sabeltandtijgers, hier en daar een dinosaurus en noem maar op. Dit toont maar weer het belang aan van een juiste stembusgang op 12 september!

Reageer
gravatar

….en zichzelf in de vingers snijden?
Denk toch aan de consequenties, Nondejus, van zo’n kudde langharige olifanten in deze streken. Een staatssecretaris die werkloos zou worden omdat zo’n kudde zelf wel uitmaakt hoe ze een ecologisch hoofdstructuur aanlegt. Het risico van ongewenste oli lekken in ons havengebied door een gebrekkige fant. Nee, dan maar scheren. Niet te kort bij de oren graag.