Kiezer mentaal nog niet klaar voor verkiezingen

Psychologen waarschuwen voor te grote blootstelling aan politieke clichés

Uit een peiling van Nieuwsuur blijkt dat de Nederlandse kiezer mentaal nog niet klaar is voor verkiezingen. Ruim 73% van de kiezers geeft aan nog niet over hun ‘eigen schaduw heen te kunnen stappen’. Psychologen waarschuwen dat het onverantwoord is nu verkiezingen te organiseren.

In de huidige spanningen in Europa, de financiële en politieke crises vreest de kiezer dat politici gaan overcompenseren met maanden van holle retoriek, goochelen met cijfers en leiderschapdiscussies. “Ik kom net uit een scheiding”, aldus Jorieke Roelofs (37) uit Noordwijk. “Ik betwijfel of ik genoeg prozac heb om mij door deze tijd heen te loodsen.”

Politiek psycholoog Bert Bokhoven waarschuwt voor een te grote blootstelling aan politieke clichés. “Hervormen, verantwoordelijkheid nemen, politieke wil tonen, over de eigen schaduw heenstappen, daadkracht tonen, de rekening niet doorschuiven, de kiezer laten spreken, financiële afspraken nakomen, dictaten uit Brussel, partijprogramma’s doorrekenen, een totaalpakket presenteren, drie procent regel, de crisis in de portemonnee voelen, de crisis bezweren, antwoord geven op de crisis, het vertrouwen van de kiezer terugwinnen. Dit soort retoriek vergt een psychische weerbaarheid die lang niet iedere kiezer heeft.”

Nederland wacht vijf maanden TV-debatten, Pauw en Witteman, De Wereld Draait Door, Nieuwsuur, Buitenhof, peilingen, tweets, politici die over het landsbelang praten en commentatoren die de strategische afwegingen duiden. “Kunnen ze die verkiezingen niet organiseren als het weer wat rustiger is?”, vraagt Theo Blijaard (53), “ik ben nu druk met het zoeken naar een nieuwe baan en ik heb geen behoefte aan politici die roepen dat Nederland weer aan het werk moet.”

“De kiezer zal oplossing na oplossing aangeboden krijgen”, verwacht Bokhoven. “Het is alsof je een doodzieke patiënt aan vijftien medische experimenten tegelijk onderwerpt, die allemaal niet werken. Nu een campagne organiseren zal tot ernstige klachten leiden. Dan moet je denken aan langdurige hoofdpijn, huidafwijkingen en maagklachten.”

Bokhoven: “Het zou goed zijn als we eerst een referendum houden om de kiezers te vragen of ze klaar zijn voor verkiezingen. Even vragen hoe het met mensen gaat is wel het minste wat ze kunnen doen na de afgelopen periode.”


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Palingsnaren.. het was me niet opgevallen – weer een elementair deel van het electromagnetisch spectrum ontrafeld.

gravatar

Met de gitaren actie kan een goddelijke winwin situatie worden bereikt –
1. Goed voor de Nederlandse muziek cultuur

2. goed voor de cultuur

3. goed voor de muziek

4. en goed voor het leren stemmen

5. er gaan stemmen op voor het leren spelen

dus, beter kan haast niet.

Reageer
gravatar

De overheid moet zeer snel overgaan tot het verstrekken van 2e hands gitaren – liefst gebruikt door musikale ministers of andere functionarissen .. het stemmen volgt dan al heel snel.

Reageer
gravatar

Dat is een overbodige dus per definitie te dure actie, zelfs met tweedehands gitaren.
Ze zijn al aan het luchtfietsen, dus luchtgitaar spelen is voor hen het hoogst haalbare.

gravatar

Uren, dagen, maanden jaren
Spring eens over je schaduw heen
Maar dan graag wel uit je Binnenhofse Toren
Want dan ben je gauw bene-en…

Pff wat een stelletje papegaaien…

Reageer
gravatar

Gisteren *piep* sprong *piep* ik *piep* over *piep* mijn *piep* eigen *piep* Schaduw *piep*

nu *piep* zit *piep* ik *piep* aan *piep* mijn *piep* spraakcomputer *piep* en *piep* rolstoel

Reageer
gravatar

De bende zware criminelen die dit land naar de rand van de afgrond hebben geregeerd weten niet meer wat ze tegen het volk moeten zeggen. Ze gaan liever eerst op vakantie. Daarom hebben ze maar bedacht dat de samenleving “nog niet klaar is” voor nieuwe verkiezingen. O, o wat zijn die Nederlandse kiezers toch dom. En wat zijn de psychologen van onze volksvertegenwoordigers toch knap!

Wat mijzelf betreft: ik geef mijn politieke stem niet aan de leden van een criminele organisatie die inmiddels verworden is tot de grootste duurzame bedreiging voor het Nederlandse volk..

Reageer
gravatar

Off Topic:
Het over de eigen schaduw heenstappen is wel een mooie weergave van de realiteitszin die politici hebben. Ook het doel van politici wordt uit die ene zin duidelijk: Het creëren van onoplosbare problemen. Daarmee is hun baan weer veilig gesteld: Creëer een onoplosbaar probleem en beloof niet te wijken tot dat probleem is opgelost, als je dan na 12 jaar publiekelijk toegeeft dat het probleem niet is op te lossen en aangeeft dat je hebt gefaald en terug zal treden, kan je vervolgens 12 jaar lang wachtgeld opstrijken. Regeren is vooruitzien.

Reageer
gravatar

Overigens ben ik voorstander van het benoemen van een zakenkabinet onder premierschap van dhr.Bokhoven. Dit kabinet krijgt als opdracht om de huidige crisis en daarmee samenhangend begrotingstekort te beeindigen zodat Samson en Roemer daarna geen voedingsbodem meer hebben om nog meer geld over de balk te smijten. Vervolgens kunnen er dan over een jaar verkiezingen worden gehouden waarbij Samson kan proberen voor Sinterklaas te spelen en Wilders wederom tot Zwarte Piet benoemd wordt.

Reageer
gravatar

Beste Brallie: wie heeft er nou geld over de balk gesmeten de laatste tijd? Nou? Nou?
Ik heb er niets van gemerkt: stond zeker aan de verkeerde kant van die balk of zoiets.
Dus heb ik er niks op tegen als het voor de verandering mijn kant eens opgegooid wordt.
Is er nog een plekje vrij in zakenkabinet Bokhoven voor me?

(Geert hoeft trouwens alleen maar zijn haar uit te laten groeien om weer zwarte piet te worden)

gravatar

Om stress en overmatige spanningen voorafgaand aan de verkiezingen te voorkomen lijkt de beste oplossing om de verkiezingen vorige week te houden. De spanningen zijn dan niet meer nodig, net zo min als erg dure campagnes. Het wordt tijd dat Leefbaar Burkina Faso zich daar sterk voor zal maken.

Reageer
gravatar

Hela; Heer Bøs, ook weer de weg gevonden en gelijk met een uitmuntend idee.
Echter ik moet zeggen dat vorige week mij wat slecht uitkomt: ik opteer voor eerverleden week.

Hoewel ik moet zeggen dat juist in de vakantiemaanden tot een relaxte afweging kan worden gekomen.
Met een glaasje exotisch huppelwater op een zonovergoten terras, uitkijkend over azuurblauw water gaat dat toch stukken beter.
Te meer daar de plaatselijke zenders geen Nederlandse neuzelzenders toelaten en veel van het gesproken woord onvertaalbaar lijkt.

gravatar

eh.. u had een afspraak? Even mijn bril pakken hoor, ik zie u niet op de lijst. Nee. Nee. Ik geloof dat u even achter aan díe rij daar moet aansluiten, ja die lange, en dan als u aan de beurt bent een nummertje trekken, en dan kunt u op dat scherm dáár zien op welke datum u geholpen kan worden. Wat? Nee helaas, VVD hè… marktwerking in de zorg… nee, sorry, er is ook geen aparte rij voor mensen “van stand”, wat u er ook mee zou bedoelen. Dus. Volgende!

gravatar

Juist, juist. Herkenbare symptomen. Juist. Nee, ik kan hier slechts kort over zijn, wat mijn voorschrift betreft, ik zal het meteen op recept noteren.. Ik zou u voorschrijven minstens 3 maal daags GEEN televisie te kijken en zonodig te herhalen, en dan als het zover is bij de stembus het biljet direct in de bus te gooien, ZONDER een vakje aan te kruisen. Wij artsen noemen dat ook wel “Blanco Stemmen” Juist. Als u nog vragen heeft dan graag mijn lieftallige assistente tijdens kantooruren bellen, jahoor. Dàhaag, mevrouw.

Reageer
gravatar

Neen, ik vind uw oplossing te soft: het doet geen wonderen voor traumapreventie, noch traumaverwerking.
Twee adviezen snijden hout, mijns inziens, met als voordeel dat de keuze tot twee is teruggebracht, wat op zich al heilzaam werkt.

De kiezer aanraden het hele vel te bekrassen en derhalve een ongeldige stem uit brengen – een schreeuw van woede als het ware, of juist met ingehouden woede nauwgezet alle vakjes in te vullen (niet buiten de lijntjes!) geeft een veel bevredigender resultaat.

Kiest de persoon voor optie twee, kan hij/zij de aanzwellende rij wachtenden met genoegen aanschouwen: toch nog iets weten te bewerkstelligen met behulp van verkiezingen.

gravatar

Beide door u genoemde mogelijkheden komen in de praktijk op hetzelfde neer als Blanco stemmen, namelijk een ongeldige stem, die wel meetelt in de opkomst, echter sedert 2008 is er het volgende veranderd: “In december 2008 werd de Kieswet gewijzigd waardoor voor het eerst een onderscheid tussen ongeldige stemmen en blanco stemmen wordt gemaakt. Blanco stemmen zijn stembiljetten waarop geen enkel hokje rood is gemaakt en waarop ook niet getekend of geschreven is (dus letterlijk blanco). Als het biljet anderszins geen geldige stem bevat (bijvoorbeeld meerdere rode hokjes), is het ongeldig. Merk op dat als het woord “blanco” op het biljet is geschreven, dit telt als een ongeldige stem en niet als een blanco stem. Het onderscheid tussen blanco en ongeldige stemmen dient slechts voor de boekhouding; nadat de aantallen zijn vastgesteld, worden blanco en ongeldige stemmen op dezelfde manier behandeld (ze tellen mee voor de opkomst, maar niet voor de verdere uitslag).” bron: Wikipedia
Voor overige vragen kan ik u de brochure aanraden: https://nl.wikipedia.org/wiki/Blanco_stem#Verkiezingen
En tevens is mijn lieftallige assistente nogsteeds tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar, mits u bereid bent enkele uren in de wacht te staan.

gravatar

Verder is het natuurlijk aan de kiezer zelf een van de mogelijkheden te kiezen. De 1 uit zijn/haar woede door heet af te reageren op de groeiende rij kiezers tijdens het vakkundig inkleuren van alle hokjes, de andere haalt voldoening uit de reacties van de stembureauleden die in verwarring raken: “Mijnheer! U moet wel eerst het hokje in!” -“Neehoor, ik stem Blanco.”..

gravatar

Mijn waarde collega Bert Bokhoven is geheel ten onrechte de parlementaire onderbuik vergeten. Deze onderbuik speelt in de hedendaagse politiek een belangrijker rol dan de hoger gelegen lichaamsdelen.

De parlementaire onderbuik is niet alleen bekend van de vele buikpijndossiers, die doorgaans voor zich uit worden geschoven, maar vooral van de politieke Wind. De kracht daarvan is onlangs gebleken, toen een onvervalste Windbuil het Kabaret opblies. Zoals te doen gebruikelijk liet de dader direct weten dat de stank niet van hem afkomstig was.

Het Catshuis moet tot na de verkiezingen worden gelucht.

Reageer
gravatar

Zoals G. Clinton reeds memoreerde Free Your Mind and Your ass will follow.Nu is de windbuil hopelijk helemaal leeggelopen.

gravatar

Is het niet mogelijk om de verkiezingsuitslagen van pakweg 1972 en 1977 te hergebruiken?Dat scheelt miljarden aan zinloos campagnevoeren en de jeugd die toch retro en vintage weet te waarderen zal zo’n uitslag dan ook wel waarderen.Wie het verleden heeft,heeft de jeugd,heeft de toekomst

Reageer
gravatar

Het is waar, ik ben er nog niet klaar voor. Ik heb grote moeite om het denken uit te zetten.
Het is een erg zwakke kant van mij die telkens weer hevig geactiveerd wordt als ik de huidige generatie politici hoor betogen vanuit het ongerijmde.

nee, ik moet nog veel afleren voordat ik een goede kiezer wordt.

Van Bokhoven slaat de spijker op de kop!

Reageer
gravatar

Die geweldige prof. dr. Bert Bokhoven toch weer! Werkelijk de enige deskundige die er hier rondloopt die de Nederlandse volksziel zo meer dan voortreffelijk weet te analyseren. Hulde! De Speld zou deze man veeeeel en veel vaker dienen in te zetten, wat een geweldenaar, wat een klasse wat een duiding. Was Nederland maar een republiek dan stemden we als 1 man op: Bert Bokhoven!

Reageer
gravatar

Over je schaduw stappen vergt een snelheid groter dan de lichtsnelheid. De enige persoon die dit gelukt is is Lucky Luke, die sneller schiet dan zijn schaduw.

Reageer
gravatar

Dat u de lichtsnelheid aanhaalt als probleem bij het over-de-eigen-schaduw-heenstappen is aardig, maar incorrect. Het is juist hetgeen het mogelijk maakt. Door de eindige snelheid van het licht is de schaduw per definitie trager dan het voorwerp zelf, en is de stap altijd over de eigen schaduw.

Sneller stappen dan het licht of zelfs slechts in de buurt van de lichtsnelheid zou onze stap alleen maar vertragen en achter onze eigen schaduw doen belanden. Natuurlijk zouden wij dat zelf niet kunnen zien, maar zicht op eigen acties is in de politiek geen vereiste.

gravatar

NS en ProRail stellen het op prijs zo vroeg mogelijk te worden ingelicht omtrent plannen van de fracties van CDA/VVD, om op het Malieveld, grootschalig, het kabinet Rutte/Verhagen steun te betuigen. Dan kunnen extra rijtuigen worden ingezet die uitsluitend ten dienste staan van het Koninklijk Huis. Deelnemers aan contra-demonstraties worden vervoerd in de standaard enkelwandige en raamloze goederenwagons die voetbalsupporters en andere hooligans ten dienste staan; waaruit alle zitmeubilair en sanitair verwijderd en aldus plaatsbiedend aan 3.500 staanplaatsen per rijtuig. In verband met de te organiseren vertragingen, omleidingen, wisselstoringen, vierkante wielen, koeien op de rails etc. roepen wij de agitatorische acentra van politieke partijen op om zo vroeg mogelijk te reserveren. U kunt ons bereiken op: ns/pro-Rail/[email protected], ns/prol/calamiteiten/[email protected] of via de politie in uw woon- of verblijfplaats.

Reageer
gravatar

@de redactie en anderen: eindelijk eens een serieus en waar artikel bij De Speld. Na 7 weken afwachten en Ferry Mingele bij het Catshuis zijn we toe aan een periode van verwerking en geestelijke rust. Dat een betrouwbaar wetenschapper als Bert Bokhoven dit signaleert zegt al genoeg.

Reageer
gravatar

Wij zijn blij met Bert Bokhoven, een waardig opvolger van G.B.J. Hiltermann. Hoewel die lang niet zo universeel was.

gravatar

Leuk dat u mijn naam noemt: maar ik heb toch echt heel serieus mijn best gedaan onder de omstandigheden: http://www.speld.nl/2012/03/05/mediastilte-catshuis-uitgelekt/

Ik heb zelfs, ter bescherming van de premier, enkele fragmenten niet in het nieuws gebracht, zoals deze
http://www.youtube.com/watch?v=swU6UgFdc4c

Het was mij al duidelijk wat zou gaan gebeuren, doch vanwege mijn collega die de financiële markten doet, heb ik even wat terughoudendheid betracht.

gravatar

Het grote nadeel van dit soort ernstige en plotsopkomende crississen is wel dat kwesties die reeds lang tevoren op de agenda van de Tweede Kamer zijn gezet plots worden geschrapt omdat men het zonodig over de crisis wel hebben.

Zo dreigt morgen de plenaire behandeling van de problemen met de aspergeteelt in de Peelstreek te vervallen.

Reageer
gravatar

Vroeger deelden boeren nog wel eens gratis iets uit om hun noodkreet kracht bij te zetten.
Misschien, als we toch de lente gaan vieren, op een of ander Plein in Den Haag, ideetje?

gravatar

Vroeger deed het grauw uit Den Haag ook wel eens iets anders dan gesubsidieerd BBQ-en wanneer men het in een rampjaar niet eens was met de bestuurlijke leiding. Men zorgde zelf voor het vlees. Als wij daarbij de door Polen gestoken asperges uit de Peel mogen verwachten, en de overschotten aan aardappelen en uien uit de Zeeuwse klei, is subsidie ook niet nodig. Leuk ideetje!

gravatar

Ach jé, mijnheer Rutte: dat is een geintje natuurlijk? Schalkje, schalkje , blijven lachen hoor!

Enne, asperges groeien onder de grond, dus het heeft weinig zin ze daar weer in terug te steken.

gravatar

Uit betrouwbare Haagsche Kringen heb ik vernomen dat de Aspergeteelt controversieel verklaard gaat worden zodat het demissionaire kabinet hier geen besluiten meer over kan nemen. Dat is zeer jammer voor de minister van financien die vorige week tot aspergekoning is benoemd en derhalve de verplichting op zich heeft genomen om dit jaar 5kg asperges te verorberen.

gravatar

Twee van die vijf maanden ben ik op vakantie, hoef ik nog maar drie maanden met een biertje op een terras te gaan zitten.

Wil er iemand voor vijf maanden een TV huren?

Reageer
gravatar

@de_buurman

Demagoog. Laten we dan meteen alle Nederlanders vragen of ze meer geld willen verdienen terwijl de producten duurder worden, vast een meerderheid die ja zegt. En als je een uitkering krijgt in Rotterdam, mogen stemmen dat ze hem in Nijmegen niet meer krijgen.

Reageer
gravatar

De rekening doorschuiven lijkt me toch de enige juiste oplossing voor de crisis. Naar het verleden welteverstaan. Niet naar de toekomst zoals men altijd impliciet aanneemt.

Reageer
gravatar

Ben de hele tijd bezig om over mijn schaduw heen te stappen. Dat valt verduveld echt niet mee. Zeker niet als de zon af en toe het laat afweten. Nou ga, nog ff verder met oefenen…

Reageer
gravatar

Op een serieus artikel, hier zeer ongebruikelijk, een serieuze reactie. U heeft nog gelijk ook.
En, we zijn hier blijkbaar collectief moe van DWDD, P&W enz. Serieuze alternatieven kunt u hier inbrengen.

gravatar

Dat referendum waar meneer Bokhoven het over heeft, is een goed idee. Meestal zet ik vraagtekens bij zijn opmerkingen, maar ditmaal schiet hij het, toevallig of niet, de spijker op de kop van de bok.
Eerst een referendum en pas daarna mag de politiek aan de crisis beginnen, gesteld dat de kiezer daar zin in heeft. En anders NIET.

Reageer
gravatar

Het zou ook al veel helpen als bijvoorbeeld DWDD gepresenteerd zou worden door Spongebob en Pauw en Witteman door Bassie en Adriaan. Ernst en Bobbie doen het RTL Nieuws en Kabouter Plop het NOS journaal. Zo houd je het luchtig en simpel.

Reageer
gravatar

Henk, wat moet ingrid wel niet van je denken als ze deze plannen hoort! Ga je jullie kinderen al ZO vroeg blootstellen aan Pauw en Witteman?

gravatar

Hier gaat iets mis. Ik heb niks te maken met Ingrid, noch met Alexander of Geert. Mijn naam wordt telkens misbruikt.

gravatar

Misschien kunnen we beginnen met het invoeren van democratie.
Gewoon per referendum bepalen waar op bezuinigd gaat worden.
Ik doe vast wat voorstellen:
-Ontwikkelingshulp
-Animal cops
-Subsidie voor multiculturele barbeques

Reageer
gravatar

En vooral niet bezuinigen op:

– Liefdevolle opvang in rustgevende afgelegen omgevingen met bekwaam personeel en het gratis gebruik van spanlakens, dwangbuizen en kalmeringsmiddelen voor Buurmannen.

Ja, lijkt me een strak plan.

gravatar

Volgens mij is De Speld niet de juiste plaats om PVV-ideeën te ventileren. Overigens zijn niet-gesubsidieerde multiculturele barbecues wel leuker dan gesubsidieerde. Gewoon over de eigen schaduw heenstappen, initiatief tonen en aanpakken. En vlees mag best van de islamitische of joodse slager komen. Groente kan gehaald worden bij de plaatselijke Turk. Zijn we zo weer klaar voor de verkiezingen!

gravatar

nu de tergutredende overheid eindelijk terug is getreden kunnen we ons in gemoede afvragen waarom we de ministeries niet wegbezuinigen? Dat scheelt zowel geld als dure beleidsvoorstellen

gravatar

“In de huidige spanningen in Europa, de financiële en politieke crises vreest de kiezer dat politici gaan overcompenseren met maanden van holle retoriek, goochelen met cijfers en leiderschapdiscussies.”

En ik maar denken dat De Speld alleen maar nep-nieuws plaatst. Ik vrees dat ze hier toch de spijker op de spreekwoordelijke kop slaan.

Ikzelf schrik overigens nog met enige regelmaat van m’n eigen schaduw dus ook voor mij is er daadwerkelijk overheen stappen nog duidelijk een brug te ver.

Reageer
gravatar

Hier wordt De Speld in de kurk geprikt en niet een spijker op de kop. De analyse van De Speld is dit keer beter dan in onze landelijke dagbladen en Elsevier. Ga zo door!

gravatar

Ik heb het geprobeerd, dat over mijn eigen schaduw heenstappen, maar zelfs op de evenaar is het me niet gelukt.

Beter kunnen we dat model van de Fransen ontwikkelen: daar mag voorafgaand aan de kiesdatum niet meer gepeild worden. Teken van grote beschaving natuurlijk: men brengt anders mensen nodeloos in verwarring.

Daarom een oproep: als nu al die prietpraatprogramma’s als P&W, DWDD Nieuwzuur, Jinek, Mens, Knevel&co en de rest nu eens op zwart gaan en pas NA de verkiezingen weer loos mogen gaan babbelen?

Dan zijn verkiezingen een echte bijdrage aan de geestelijke gezondheid.
En de die-hards moeten als vanouds weer naar zweterige achterkamertjes in dorpscafe’s waar politiek vervormde lui mekaar uit het zicht verbaal de hersens in slaan.
Nederland kan weer een mooi land worden dan.

Reageer