Dit is een opinieartikel – kijk maar even

Sommige stukken kun je overslaan

Internet, digitale cultuur, de consumptiemaatschappij, de open samenleving, globalisering, populisme, individualisering, revolutie en ontvrienden. Het zijn bijna allemaal woorden die iets zeggen. We gaan nu verder met nog meer woorden. Gaat u mee?

We staan voor een voldongen feit. De meningencultuur in het internettijdperk raast zo hard over de digitale snelweg dat het publieke discours het ondergeschoven kindje dreigt te worden. Verharding, verhuftering en infantilisering zijn het gevolg, met alle nadelige effecten van dien. Dit hebben de afgelopen jaren zojuist aangetoond.

Obligate vraag?

Maar hoe heeft het zover kunnen komen? De wereld na 9/11 bracht stroomversnellingen teweeg die de vanzelfsprekendheid van de grachtengordelelite ter discussie stelden. Het beeld van decennia aan globalisering bleek ineens een omgekeerde lachspiegel. Hierdoor kregen veel mensen ten onrechte een juist beeld van de werkelijkheid. Het einde van de grote verhalen was tevens het begin van incidentenpolitiek: een geërodeerde farce.

Zeven halve beweringen

In een gemondialiseerde wereld verliest de mens het overzicht. Hij vervreemdt van zijn omgeving en bijgevolg van zichzelf. Ontworteld als hij is, ziet hij zich overgeleverd aan de terugkerende grillen van de emocultuur. Vaste onzekerheden maken plaats voor polarisatie en onbehagen. We vluchten massaal in een tegenbeweging waarin identiteit en gebeurtenis elkaar in een wurggreep houden.Tijd voor herbronning? Of keert het tij zich tegen zichzelf? Dat zou leuk zijn.

Dit stukje overslaan

De tekortkomingen van het Verlichtingsdenken worden pijnlijk zichtbaar in de mediacratie waarin de mens zich niet langer ingebed weet in de bestaande structuren. De overheid heeft daarin (wat dat betreft) een rol aangenomen. Zo bezien is daarmee de ondermijning van de westerse verzorgingsstaat een logisch gevolg, evenals de ontzuiling en ontkerkelijking. Niet lang daarna valt de Berlijnse Muur. Tel daar elf jaar bij op en de twintigste eeuw is compleet.

Nodeloze herhaling van tweede alinea

Er zijn zowel meningen als feiten in onze cultuur. Er is ook sprake van een zekere verruwing. Dat zien we zelf ook wel.

Pretentieuze waarschuwing

Toch is er ook kritiek. Want is dit geleidelijke proces van jarenlange ontzuiling en secularisatie geen paniekreactie geweest? Immers: waar beschavingen botsen, verslapt de aandacht. De recente Facebookgeneratie heeft dit op schrijnende wijze aangetoond. Maakbaarheid creëren we niet langer zelf, maar we ontlenen haar a priori aan onze status als homo economicus. Ook deze tendens is allesbehalve risicoloos. Want als we niet uitkijken, worden woorden nietszeggend. Kunnen we lachen.


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

* Maar dat is maar een mening ; weet u wel hoelang het duurt om een enigszins gepaste woordspeling te vinden – lettend op het ruime aanbod van breed geïnterpreteerde pogingen en uit het kader gevallen gevallen.

En het zal u al reeds duidelijk zijn
dat ik voor deze activiteit geen schoolse opvang heb genoten en 8 jaar in stoffige voorouderlijke data heb zitten wroeten om de etymologie van ‘ontveinzen’ te herontdekken.

ik hou van spaghetti *

Reageer
gravatar

H’m, het is het woordje ‘maar’, daar val ik over. Mijn mening is te kostbaar om als ‘maar’ een mening betiteld te worden.
Noest nadenkwerk, ampele overweging en universele expertise ligt daar aan ten grondslag.
Men krijgt hem niet, mijn mening: blijf ik toch nog een oase van exclusiviteit tussen al het geweld.

gravatar

En hier nog een overbodige, naar mijn zelfingenomen mening bijzonder gevatte, voor gelijkgestemd publiek geschreven en uiteraard in lijn met toon en inhoud van bovenstaand artikel omslachtig met gezochte woordspelingen doorspekte, en na enig controleren van woordenboek en spellingsregels op het web, met enigzins mazzel syntactisch correcte, doch semantisch elke plank misslaande reactie.

Reageer
gravatar

Huilen is te laat maar dat is maar een relatieve meningitus. Boze-Marantz-einstein accordion condensaat voordiegene die onderzoek naar elementaire deeltijd banen willen rekken.

Heeft niets met bovenstaande te maken
zodat u dat even weet.

denkt u.

Reageer
gravatar

O.K. Insider, dan nog maar een (wild) plasje! Kunnen we even ongestoord naar ons eigen gezeik (excusez le mot)luisteren. Enne .. chapeau voor uw passende pseudoniem.

Reageer
gravatar

Outsider, we leven in een vrij land waar ieder een plas mag doen als het hem of haar uitkomt.
Wellicht wil je onderscheid maken, tussen “nietszeggende woorden” die je bewust kiest om te manipuleren en “nietszeggende” “nietszeggende woorden” waarvan het de bedoeling is, dat ze “nietszeggend” zijn: Waar we zelfs nog om kunnen lachen…..
Als iemand desondanks nog gemanipuleerd wordt, tja… Nog maar een plasje dan?

Reageer
gravatar

Redactioneel artikel, laatste alinea: “Want als we niet uitkijken, worden woorden nietszeggend. Kunnen we lachen” Als er buiten dit wanstaltige rariteiten-minderheidskabinet één sfeer is waarin woorden nietzeggend worden, dan is het wel dit forum. En we lachen wat af, nietwaar? Ook dit bastion van vrije meningsuiting draagt bij aan het continueren van de politieke status quo.
We zijn smoor op Moslims dus collectief gepreoccupeerd door Wilders en zodoende dragen we ons deel bij aan de continuering van de politieke loopbaan van deze Lord Zeepsop, we roepen wat vrijblijvends doch politiek corrects in de trant van “Wilders aan het gas”, vervolgens heffen we het glas, we doen een plas en alles blijft zoals het was. Geestelijke stilstand vermo(l)md als politiek-bewuste ‘beweging’. Steken wij voor één keer eens de hand in eigen boezem? En gaan daarna weer over tot de orde van de dag. Roept u maar!

Reageer
gravatar

Ik heb hier toch nog wat vraagtekens bij. Is het nu een opinie of een artikel? De kop geeft geen duidelijkheid. En het stuk zelf? Ik zie het niet. Is de speld het hier nu wel mee eens? Of hebben ze dit stuk overgeslagen? Maar hoe komt het dan op de website? Kan een van de lezers mij helpen?

Theo

Reageer
gravatar

Van napraten van meningen naar het delen van waarnemingen. Dat is m.i. de insteek!

En doe dan ook maar gelijk een portie serieuze eigenheid in plaats van je identiteit op te hangen aan merken, producten en voorgeprogrammeerde profielen.

“waar beschavingen botsen, verslapt de aandacht.” Pardon?! U bent het spoor bijster lijkt me. Of bent U lustuig aan het door-ontsporen?? Zeg maar niets meer… De cultus der nietszeggendheid viert hoogtij op Facebook en dat wordt gevierd met een Beursgang, lekkel weer meer incasseren! Agge mar betaold!

“Mij opa zei altijd “Wet van Meten en Persen”. Had hij ongelijk?”
Volgens mij niet. Die van mij zei niks. Had hij gelijk?

Reageer
gravatar

Ook in dit artikel wordt weer op kwalijke wijze de werkelijkheid met de realiteit verward. Ik zie dit zo vaak met lede ogen aan! Heel leed!

De wereld draait door, geloof me. Ik herhaal nog maar eens: dit kan zo niet langer. Als we dit nu niet stoppen, komt er geen eind aan. Ook dit keer niet. Je kunt -ik zeg het maar even recht zo die gaat- je kunt net zo goed levend begraven zijn vóór je sterft, en niemand die er anders van wordt: dat is de verruwing die we met z’n allen op z’n boezems duwen. Ik herhaal het nog maar eens: het is gewoon een kraan met een open teiltje. En we staan er met z’n allen bij en niemand die er in grijpt.
Hoe leg ik dit aan mijn kinderen uit als ze groot zijn? Worden ze nog wel groot? Willen ze nog wel groot worden of kinderen zijn in deze wereld? Ook daar neemt dit artikel weer eens geen stelling in. Zeer, maar dan ook zeer kwalijk. Ik zeg u: realiteit en werkelijkheid, niemand die ze nog uit elkaar houdt. Let op mijn woorden!
Want wat rest is stilte.

Reageer
gravatar

Niet alleen blijkt het steeds vaker uit onderzoek maar het is ook met een zekere regelmaat trending topic op Twitter. We mogen dan ook gerust concluderen dat, zoals een grote filosoof ooit zei, we onszelve wat dat betreft nog niet kennen. Uit hetzelfde onderzoek bleek daarnaast dat we nog maar aan het begin staan. Wie dat ontkent, is niet meer van deze tijd. Twitter, google en andere internetvaardigheden zijn nu eenmaal onontbeerlijk om je staande te houden in een almaar complexer wordende wereld.

Reageer
gravatar

Het is toch ook niet alsof de mening altijd onderbouwd hoeft te zijn!? Soms kan iets behalve een mening ook objectief zijn, zoals subjectiviteit. De melkboer heeft ook heus wel eens cola, hoewel dat niet van de koe komt. Zo zijn er altijd meerdere wegen en meerdere quasi-kwantiteiten. Warempel, soms wel veel!

Reageer
gravatar

Het wordt hoog tijd dat de voedsel-, normen- en waardenautoriteit paal en perk gaat aan de ronduit lasterlijke eningsvrijheid die lieden zoals u in staat stelt ongestraft ‘s lands agrosector op onkiese wijze te vergelijken met de onverkwikkelijke praktijken in de packaged food industrie. Het imago van ons land beschadigt de economische realiteit van de export in het buitenland, waar de roep vanuit het bedrijfsleven om de polenconstructies steeds luider weerklinkt in de schaduw van de minaretten van Europa.

gravatar

Ik heb alles overgeslagen, behalve ‘dit stukje’. Bovendien heb ik dat ‘omgekeerd’ gelezen, d.w.z. van eind naar begin. Mijn opinie ga ik vormen zodra ik hetzelfde stukje (tijdens de handstand) gespiegeld tot mij neem, onderwijl de monitor kantelend. Beweegt u even mee?

Reageer
gravatar

Nochtans ben ik van mening dat men gewoon meer 7-up dient te drinken ten behoeve van het smelten van boter op ooghoogte. Hierbij hoef ik u, intellectuelen, natuurlijk niet te melden dat wetenschappelijk bewezen is dat bovenstaande een remedie is tegen een hoop politiek wereldleed.

Reageer
gravatar

Eucalypta, die opmerking van jou is werkelijk heelendal nogal welzo tamelijk buitengemeen zeer of topic. Ik stel voor dat we deze in zijn geheel overslaan.

Reageer
gravatar

Nu.nl vanavond: “Man schiet echtgenote dood om Facebookfoto”.

Is het plaatsen van onze foto’s hier nog wel verantwoord?

Tante Paulien durft haar kamer in het buitenland niet meer te delen met een andere correspondent.

Nicht Paulien draagt al van angst buitenshuis een boerka.

Ons familievarken durft zich al lange tijd niet meer in het openbaar te vertonen.

Een andere vraag is: Kunnen Paulusje en Paulientje daar later last van krijgen bij sollicitaties?

Reageer
gravatar

De verbinding blijft traag. Hierboven lees ik dat er een gatewayfout is en deze is heel gemakkelijk te herstellen. Eén cijfer verkeerd en dat krijg je dit soort problemen. Waarschijnlijk zijn de serverinstellingen aangepast, wat niet kan komen door een upgrade.
Hopelijk heeft iemand de IP-adressen, de gateway en de subnetmask genoteerd en dan zitten jullie zo weer op de rails.

Reageer
gravatar

Op de rails? Mag hopen van niet. Alles op rails komt altijd te laat.

Hopelijk wordt het gatewayprobleem opgelost. Zoals nu kom je natuurlijk nergens, zeker als je geen stukken overslaat.

gravatar

@ Laxman: Ik las het artikel aandachtig en fronste daarbij mijn wenkbrouwen. Toen ik het stuk daarna nog eens overlas sloeg ik alles over en werd het veel helderder. Ik ben van mening dat dit voortkomt uit de ethymologie van het woord overslaan. Daaruit blijkt duidelijk dat het doel beter wordt bereikt als men het slaan overdoet. Blijkbaar is er in dezen een congruentie met lezen. Je kunt tenslotte ook heel eenvoudig ergens overheen lezen.

Reageer
gravatar

Ik begrijp dat je Wenk wilt brouwen met gefronste wenkbrauwen en je niet je voeten wilt gebruiken, maar van je af wilt slaan. Ben je nu een hooligan, een epiliste of een brouwer?

gravatar

Ik heb het al heel moeilijk met “in gevoelige plekken” en dan hebben we hier een Casanova die hier diep op in wil gaan.
Wat gaat de wereld toch achteruit. Dat ik dit nog moet meemaken.

gravatar

Je merkt toch dat dit dagdagelijke praktijken zijn. Belangrijk om dit verder uit te leren en door te cascaderen waarbij je op de nodige weerspannigheid kunt rekenen, wees gewaarschuwd! Zeker in het kader van “het tij dat tegen zichzelf keer” vind ik dit een interessant stuk waar ik verder nog wel meer van vind.

Reageer
gravatar

Lees ik daar: “Ontworteld als hij is”?
Hoe vaak moet ik nog uitleggen dat wortel noch in het Frans, noch in het Duits, noch in het Engels, geschreven wordt als: Carrotte?
Kortom, de tekst van dit artikel slaat niet op mij. Ook voel ik mij niet aangesproken. Pfff… Daar kom ik goed van af…

Reageer
gravatar

Nee, we hebben je wel door, hoor, Car uit Rotterdam. Bekend van de rollende “r” Je naam doet wel verdacht veel denken aan Bus, ook zo’n Rotterist. Het is je vergeven. Mooi stadje wel, dat Rotterdam (ook zonder Zuid).

gravatar

Geachte Amsterdammer,
Welk een idee, dat ik uit Rotterdam zou komen en/of woonachtig zou zijn. Niets daarvan. Mijn wortels(!) liggen elders.
En scheert u mij svp niet over dezelfde kam als heer BS. Dat vindt hij niet leuk en ook ik kan dat niet waarderen.
Voor alle duidelijkheid: ik heb niets tegen Amsterdam en/of Rotterdam. Ik zie wel verschillen tussen de beide steden.
Amsterdam krijgt van mij een 8 en Rotterdam krijgt van mij een 7. Beide dus ruim voldoende.
Ik hoop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

gravatar

Gewaardeerde Carrotte, wij blijven hier nieuwsgierige aagjes. U bent geen Amsterdammer en u heeft wat tegen wortels. Uit de vele mogelijkheden zijn er twee geschrapt. We houden u in de gaten! En overslaan, daar beginnen we niet aan.

gravatar

Wie ooit in het zuidelijke en eventueel ook het oostelijke gebiedsdeel is geweest, dat historisch noodgedwongen tot de rest van het koninkrijk der Nederlanden wordt gerekend, zal altoos de randstad vermijden.

gravatar

ik mis in de conclusie een stukje out of the box denken om een vertaalslag te kunnen maken naar, ehm, ja naar wat eigenlijk …

Reageer
gravatar

Welk tij bedoeld men als geschreven wordt over tegen zichzelf keren, hoog tij, laag tij of dood tij? Dat scheelt namelijk een slok op een borrel qua leuk!

Reageer
gravatar

Die gekke oma, ze plaatst zomaar een artikel onder mijn naam. Papa zegt, dat oma een beetje dement aan het worden is.

gravatar

Hoipiepeloi,

Dat stomme zusje van mij denkt dat ze al een indrukwekkend nikszeggend opinieartikel kan schrijven, terwijl ze geeneens kan lezen.

Paulusje met de weemoedige blik

O ja,
Mijn pappie zegt dat ik Paulientje niet mag katten, maar hij kat wel de hele dag mijn mammie.

gravatar

Lieve Marg00tje,
Het zijn er niet zeven en een half, maar slechts drie en een half. Dus dat valt erg mee. Wanneer kan ik die even bij je komen uitleggen?

gravatar

Burgert en Ontheemde zijn hier op de verkeerde plaats. Niet “in” de gevoelige plek, maar “op” de gevoelige plek. Elkie heeft het over “didactische” waar “didactisch” hoort te staan en ik heb geen flauw idee of hii/zij wel weet waar dat woord voor staat.
De server van De Speld is nog steeds niet vooruit te branden. Complete backup, nieuwe server en draaien maar. Contributies vragen en accepteren of eens een keer echt aan het werk. Campagne voeren doe je zo!

Reageer
gravatar

Softwareupgrade vertoonde wat kinderziektes de afgelopen dagen. We draaien inmiddels weer realtime, dus als het goed is, zijn de problemen nu verholpen.

gravatar

Ook ik voel me af en toe een beetje ontworteld door de gepolariseerde emocultuur. Mijn raambloempjes zijn ook een beetje verwelkt. Zouden die ook ontworteld zijn?

Reageer
gravatar

Over de oorzaak van dit alles valt weinig zinnigs te zeggen, behalve dan dat het gezocht kan worden bij diegenen waarmee we het oneens zijn.

Reageer
gravatar

Typische gewauwel van de linkse kerk, zogenaamd kritisch op de grachtengordel, ja ja, maar alleen om het eigen gelijk van de Gutmenschen te bevestigen in hun linkse zelfhaat. Want èchte opinies mag je niet hebben in Nederland, die worden toch niet getolereerd door de PvdAaaarghkelijke afkorting. Doe maar ff weg hiermee.

Reageer
gravatar

Ik wil hier toch als kanttekening bij plaatsen dat je de genoemde dingen in het juiste perspectief moet zien, hoewel ook dat geen wet van meden en perzen is. Verder zijn juist de bewuste weglatingen uit dit artikel veelzeggend.

Reageer
gravatar

Hé Abacus, niet zo eigenwijs. Dat zou jij moeten weten. Het zijn immers Meden (Russen) en Perzen (Iraniërs). Die hebben altijd gelijk, maar konden toentertijd niet lezen of schrijven. Voor opinies was er geen tijd. Voor meppen wel.

gravatar

Er sluipen Oud-Nederlandse en germanismen door in ons taalgebruik. Maat wat zijn nu eigenlijk “Gutmenschen”, linkschen e.d.?
Goed podium om het hier eens serieus over te hebben. Om onze goede verstandhouding met de US op peil te houden zouden we kunnen beginnen met goede afkortingen (abbriviae of zoiets?). Staat stoer en geeft smoel.

gravatar

Eindelijk de vinger in de gevoelige plek. De auteurs slaan hiermee de wereld op z’n kop! Ik ben het dan ook vooral eens met hetgeen ik overgeslagen heb.

Reageer
gravatar

Met je vingers in gevoelige plekjes kun je uiteraard niet voorkomen dat je het overgeslagene toch ergens tussen de regels door meepikt. Ook met de wereld op zijn kop kun je maar beter je kop in het grind steken, je laten invriezen en hopen op betere tijden waarin ze een medicijn ontdekken tegen deze misère.

gravatar

Waarschijnlijk valt dit niet te kwantificeren? Toch een duidelijk signaal, dat je op je vingers kunt natellen. En het is natuurlijk ook logisch, in die zin, dat het gewoon beter aanvoelt.

Reageer
gravatar

Het gebrek aan diepgang dat onze maatschappij teistert – zo kristalhelder verwoord in dit artikel – wordt op een lachwekkend onkundige manier onderbouwd met uw mislukte poging tot een Godwin.

Hoewel deze poging tot humor in de eerste reactie een goede aanzet leek te krijgen, doet het mij eerder denken aan de mislukte Korea-politiek van de jaren ’50, waar getracht werd inhoud te geven aan begrip van andere culturen, echter tot mislukken gedoemd door een gebrek aan empatish vermogen.

Praktisch gezien moeten er ook kanttekeningen geplaatst worden, hetgeen grote invloed heeft op het voorgenoemde. In dat perspectief lijkt de elliptische verwijzing ambigue, maar op de keper beschouwd is dat niet het geval. Goebbels zou u hierbij wellicht beter inspireren.