Jongeren niet sneller tiener dan vroeger

Nederlandse jongeren ruimschoots op Europees gemiddelde

De mythe dat Nederlandse jongeren tegenwoordig sneller in hun tienerjaren zouden belanden dan vroeger, blijkt niet te kloppen. De gemiddelde leeftijd waarop jongeren voor het eerst tiener worden, is volgens de Rijksuniversiteit Groningen niet lager dan bij het begin van de metingen in 2009.

Socioloog Rudy Meinderts promoveert deze week op het vraagstuk. Gedurende drie jaar ondervroeg hij tieners over hun leeftijdgewoontes: ‘Ik vroeg ze wat hun geboortejaar was en hoe lang ze al tiener waren. Het onderzoek staat of valt bij de eerlijkheid van de ondervraagden, dus waren alle gesprekken vertrouwelijk. De uiteindelijke grafiek laat zien dat de huidige jongeren niet eerder aan hun tienerjaren beginnen dan de jongeren uit 2009.’

Pedagoog Viktor Valke vindt de resultaten bemoedigend: ‘In de media heeft de Nederlandse jeugd een negatief imago, maar de cijfers laten een heel ander beeld zien. Onze jongeren doen het fantastisch: ze worden tiener na gemiddeld 120 maanden. Daarmee zitten we ruimschoots op het Europees gemiddelde en behoren we tot de koplopers in de EU.’

Ook minister van Sociale Zaken Henk Kamp is blij: ‘Ik ben tevreden met de landelijke trend dat de leeftijd van nieuwe tieners al jaren stabiel is. Het is niet voor niets dat we sinds kort voorlichting geven op basisscholen, juist over dit onderwerp. We zeggen steeds: als je op tijd aan je tienertijd begint, heb je daar in de rest van je leven nog jarenlang plezier van. Het is mooi om te zien dat het beleid op dit punt vruchten begint af te werpen.’


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Hier is toch een rectificatie op zijn plaats. Nederlandse kinderen van nu worden gemiddeld 4 jaar later 10 dan in 2009.

Reageer
gravatar

Zeg Bus, ligt Kootwijkerbroek nu wel of eigenlijk niet in de ‘Bible Belt’? Gisteren was nog op de TV dat naast katholieken die dat in hun basistraining meekrijgen, nu ook orthodoxe Protestanten en Griffemeerden aan pedofilie en incest zijn gaan doen. En bij rolvaste Griffemeerden denkt men toch in eerste instantie aan de “Bible belt” van Spakenburg tot onderaan de Veluwe. Vandaar mijn vraag, ik heb gewoon geen zin om dat in een atlas op te zoeken.

Reageer
gravatar

Mwah, dat ‘Bible Belt’ is een rekbaar begrip, niet zo precies te omschrijven.
Het wordt pas echt interessant, uit antropologisch oogpunt, als Paapse en Griffemeerde gebieden een overlap kennen.

gravatar

Kootwijkerbroek is eigenlijk HET epicentrum van de biblebelt. Regelmatig wordt dat de plaatselijke inboorlingvaders ook te veel. Gewoon, ter locale bijbelontspanning halen zij dan de riem uit hun broek en -als ware het een soort catechisatie- tuchtigen zij daar dan hun gezinsleden mee op de blote billen. Als hen de riemloze broek dan toch op de enkels zakt, maken zij ter compensatie dan gewoonlijk gebruik van de gelegenheid om tot ontuchtigen over te gaan.

gravatar

Met die laatste toelichting op de ‘op de enkel vallende broeken’ en tuchtiging van vrouwelijke gezinsleden meen ik nu toch oecumenische structuren te herkennen van ook andere dan louter Christelijke geloofsopvattingen. Anderzijds moet ik bekennen dat ik nog nooit incestueuze geluiden heb vernomen uit die Medelandse hoek. Censuur van de betreffende clerus? Ik weet niet in hoeverre en hoezeer Kootwijkerbroek als groeikern, ook als mediterraan missiecentrum functioneert.

gravatar

Wij, als lijsttrekkers van “De Tegenpartij” willen u graag bonder de aandacht brengen dat het dorp Kootwijkerbroek ooit een naamsverandering heeft ondergaan ten tijde van de toen nog aanwezige Katholieke invloedssfeer. Voor die tijd heette het dorp nog Klootwijkerbroek. Onze eigen filmproductie maatschappij ” Robert M. & Co” heeft daar nog een uitgebreide documentaire aan gewijd: Klootwijkerbroek zonder broek, onder auspiciën van Kardinaal Ineenkleingaatje.
Namens “De Tegenpartij” DE partij met een schimmig verleden.

gravatar

Wij, als lijsttrekkers van “De Tegenpartij” willen u graag onder de aandacht brengen dat het dorp Kootwijkerbroek ooit een naamsverandering heeft ondergaan ten tijde van de toen nog aanwezige Katholieke invloedssfeer. Voor die tijd heette het dorp nog Klootwijkerbroek. Onze eigen filmproductie maatschappij ” Robert M. & Co” heeft daar nog een uitgebreide documentaire aan gewijd: Klootwijkerbroek zonder broek, onder auspiciën van Kardinaal Ineenkleingaatje.
Namens “De Tegenpartij” DE partij met een schimmig verleden.

gravatar

Na de tintelende Historikerstreit aan het begin van dit item, nu even een andere invalshoek. Achter de redelijk exact te voeren discussie over het paradigma wanneer tieners tot ‘teeners’ worden, ligt natuurlijk het vraagstuk over wanneer vaders en moeders zich zorgen moeten gaan maken omtrent a) de eer van hun dochter en b)het starten met ‘de pil’. Door de vele, zowel open als verborgen, referenties naar sex in tv- en tijdschriftreclames, radio- en tv-discussies over dit onderwerp en vrij toegankelijke pornosites, verschuift het tijdstip waarop teeners “aan de slag gaan” wel degelijk naar voren. Vaders die rond de 12e verjaardag van hun oogappeltje, hun dubbelloops nog niet uit het vet hebben gehaald, lopen het risico te laat te komen bij a) het redden van de eer van hun dochters én b) het vermijden van premature zwangerschappen. Hogescholen InHolland en Windesheim pleiten daarom nu voor een agogische post-HBO opleiding voor ouders: “Älter werden ist nicht schwer, Elter sein dagegen sehr” onder auspiciën van de NVSH*. Het diploma wordt traditiegetrouw uitgereikt onmiddellijk na het betalen van het lesgeld. Van harte aanbevolen door de ANWB en de * Nederlandse Vereniging van Sukkelende Huisvrouwen

Reageer
gravatar

Met name in Kootwijkerbroek realiseert men zich goed, dat ‘Men lijdt doorgaans het meest onder het lijden dat men vreest’. Om onder dat Zwaard van Damocles niet te zeer te lijden maken vaders daar hun dochters doorgaans zelf zwanger. Wachten tot na het kind de vierjarige leeftijd bereikt heeft is al ‘erg lang afzien’.

gravatar

Niet alleen moeten vaders tijdig hun dubbelloops uit het vet halen, ook de moeders moeten een verhoogde staat van waakzaamheid aanhouden. “Een blo ma is vroeg oma.” De methode om de meisjes bij de benen te pakken en met het hoofd tegen de muur te slaan moet in geval van ontstentenis van afwasbaar behang echter worden ontraden.

gravatar

Zoals te lezen speelt onze minister Henk Kamp weer mooi weer met deze berichtgeving. Maar gaan we hier niet voorbij aan wat de PVV stemmers onder ons al lang weten? Die Poolse tieners hier halen ons gemiddelde stevig onderuit! Om maar te zwijgen van het onrechtmatige gebruik van tienertoer-kaartjes bij de toch al zo geplaagde NS.

Reageer
gravatar

Hangt dat niet vooral af van het aantal schrikkeldagen. Normaal gesproken ééntje elke 4 jaar, maar 2000 dus niet. En dus iedereen die in de 10 jaar voor 2000 is geboren is dus dag sneller tiener als de 10 jaar daarvoor en daarna.

Reageer
gravatar

Bovendien is het ethisch niet verantwoord om tieners GEDURENDE DRIE JAAR te interviewen over hun leeftijdgewoontes. Dat houdt geen tiener vol. En de respondenten houden zo ook helemaal geen tijd over om zelf überhaupt leeftijdsgewoontes te ontwikkelen. Ik vrees dat de scoredwang van de onderzoeker hier de vrije drift tot ontwikkeling van menige burger al in de tienerknop gefnuikt heeft.

Reageer
gravatar

Vanuit revolutionair oogpunt bezien vind ik het een juiste benaderingswijze. De jeugd heeft de toekomst. Aangezien die toekomst onevenredig veel bij de jeugd en te weinig gevonden kan worden bij de oude kameraden, die hun strepen meer dan verdiend hebben, is het slechts billijk de toekomst opnieuw te verdelen. Daartoe beginnen we met de toekomst bij de jeugd weg te halen.

gravatar

Ach, er zijn ook enkelen die hun tienerjaren overslaan, een groot deel van hun volwassen periode ook trouwens en kunnen zo vanuit de luiers meteen door naar de… juist, luiers.
Doorgaans nogal sneue figuren!

Reageer
gravatar

Ik vrees dat de uitkomst van het onderzoek in hoge mate beïnvloed wordt door de plaats waar het gehouden wordt. Ik zou zeggen: ga eens naar de EO-Jongerendag. EO-jongeren mogen zich pas tiener noemen vanaf hun zesendertigste levensjaar. Vanaf hun veertigste dienen zij ouderling te worden, overigens.
Bezoek dan eens een treffen van -om het even welke- radio-die-dzjeej. Om hetr even of die nu komt van vijf-drie-acht, veronika, qmuZIEK of welke andere sneue muZIEK-zender ook, de vijfjarigen zijn er volwassen, terwijl de mate van volwassenheid afneemt naarmate de leeftijd vordert.

Reageer
gravatar

Inderdaad, dat speelt ook een rol. Ik heb ooit in de 70er jaren het genoegen mogen smaken met de voorzitter van de CDA-jeugd te debatteren, en die was toen al 42. De andere voorzitters Pvda-jeugd, JOVD en D66 jongeren waren gewoon zoals iedereen daar begin-midden 20.

Maar ik zou het onderzoek ook graag afgezet zien tegen Amerikaanse wijsneusjes die al op 4-jarige leeftijd one-liners weten te produceren met automatisch applaus.
Me dunkt dat we op globale schaal toch wat achterlopen.

Gelukkig maar, want ik heb een bloedhekel aan dat soort wijsneusjes.
Wij mogen ons gezegend voelen met een regering die er alles aan gelegen is om kinderen zo lang mogelijk zo dom mogelijk te houden.
Het wordt alleen vervelend als ze na verloop van tijd ergens verstand van denken te hebben en in een regering gaan zitten.

Apres moi le deluge, denk ik dan maar.

gravatar

Hier is methodologisch gezien nog wel wat op af te dingen:
Het onderzoek gaat helemaal uit van de antwoorden van de respondenten, dus van hun subjectieve beleving van geboortejaar en tieneranciënniteit en niet van exacte feiten over deze respondenten. Er kunnen dus ook alleen conclusies getrokken worden t.a.v. van deze beleving en niet, zoals de onderzoeker doet, over het intreden van het tienerschap op een bepaalde leeftijd als objectief gegeven. Kortom: het is de klassieke verwisseling van beleving en feiten. Geen wonder dus dat Henk Kamp blij is met de resultaten, maar dit terzijde.

Reageer
gravatar

Goed punt. Ik stel voor om, in analogie van de term gevoelstemperatuur, de term ‘gevoelsleeftijd’ te introduceren.

(Of breng ik nu onbedoeld de advocaat van Silvio B. op ideeën?)

gravatar

Jullie hebben allemaal gelijk en rekenen kunnen jullie ook. Als je de baarmoederperiode overslaat, kun je starten bij nul. Als je die niet overslaat, dan wordt het ongeveer min negen (in maanden, hoor). Als je de luierperiode overslaat kom je ongeveer uit op een tienerleeftijd van 13 jaar, zoals hierboven al correct is weergegeven.

Reageer
gravatar

Wij, als lijsttrekkers van “De Tegenpartij” willen hierbij melden dat er veel oudere jongeren en veel jongere ouderen tot onze achterban horen. Misschien wel allemaal, omdat wij een octrooi hebben op deze titels. Daarbij willen wij tevens vermelden dat onze eigen filmmaatschappij “Robert M. & Co” leeftijden berekent via het digitale tweetallig stelsel, waardoor men reeds vanaf het derde jaar in het decimale stelsel meerderjarig is. Daarom zijn zij zich ook totaal niet bewust van alle ophef rondom hun veelbekeken videoproducties. Het mag natuurlijk wel vermeld worden dat zij ook video’s hebben geproduceerd van niet meerderjarigen, maar toch altijd nog in de leeftijdscategorie van oudere tiener volgens het digitale stelsel, die verkeer hadden met mannen die volgens het hexadecimale stelsel ook nog tieners waren.
Namens “De Tegenpartij” DE partij met schimmige en schunnige contacten.

gravatar

Tiener zijn is ook maar een mening. In het dertientallig stelsel bij voorbeeld mag je pas vanaf dertien jaar van mening zijn dat je tiener bent. In het tweetallig stelsel waar veel computers zich van bedienen mag je met twee jaar al roepen dat je tiener bent. Wij hebben toevallig afgesproken met elkaar dat we het tientallig stelsel aanhangen, waarschijnlijk gerelateerd aan het aantal vingers waar de meeste mensen het tellen op hebben geleerd. Aangezien deze afspraak de laatste paar duizend jaar niet is gewijzigd, klopt de kop van dit artikel als een bus. (Wel vind ik dat je in het algemeen geen tieners als busbusstuurder in dienst moet nemen, maar dat terzijde.)

Reageer
gravatar

‘Het klopt’ of ‘Het sluit als een bus’, eventueel ‘Het klopt als een zwerende vinger’.

Ooit een bus horen kloppen?

Als de kop van het artikel klopt als een bus, klopt er dus geen flikker van.

gravatar

Niet alleen heb ik regelmatig aan een bus horen kloppen, ik heb zelf ook vaak geklopt. Bovendien kloppen mijn betogen doorgaans en heb ik zelfs vaaker dan mij lief is mijn voertuig horen kloppen. (Meestal werd dit dan gevolgd door een vervelende storing)

gravatar

@Simon: ‘Dan klopt er dus geen flikker van.’ Ooit een flikker horen kloppen? Als je moeilijk gaat doen over je spreekwoorden zou je op zijn minst die paar momenten kunnen nemen om na te lezen wat je zojuist voor onzin uit hebt doen kramen.

gravatar

Helaas toch niet goed opgelet toen met rekenen, zeker met Rudy, Viktor en Henkje zitten giebelen. Zodra een baby geboren wordt, begint hij/zij aan zijn eerste levensjaar, maar hoe oud is de baby dan? Precies. Dus kinderen beginnen aan hun tiende levensjaar na …. ??? Juist, 9 x12 maanden.

gravatar

Ach, ach, brave burgher toch. Hoedt u voor de rekenaars…

gravatar

Volgens mij worden de tieners elk jaar een jaar later tiener. Toch? De tieners van 1993 zijn 1 jaar later tiener geworden dan de tieners van 1992. Tjemig wat een ingewikkelde materie….

Reageer
gravatar

Verbazingwekkend. Ik zou gezworen hebben dat het toch écht anders is geworden. Goed dat dergelijke zaken onderwerp zijn van diepgaand onderzoek…

Reageer
gravatar

Als u de tweede alinea van het zelfdaangedragen artikel ook leest, ziet u dat het redactionele pluimvee met zijn tijd meegaat.

gravatar

Deze zelfde alinea haalt het hele artikel onder uit! Het woord “tegenwoordig” insinueert dat het voor heen dus anders is geweest. En dat betekend dat tieners nu dus gemiddeld 3 jaar eerder aan hun tiener jaren beginnen!
Kleine kant tekening, de metingen zijn in 2009 begonnen, en dat zou ook onder tegenwoordig kunnen vallen.