Ziekenhuizen experimenteren met zorg op maat

"Nu krijgen patiënten vaak een operatie die ze niet nodig hebben."

De twee academische ziekenhuizen van Amsterdam gaan hun zorg voortaan toespitsen op de persoonlijke eigenschappen van hun patiënten.In de afgelopen maanden liep in het VU Medisch Centrum een pilotstudie met het zogenaamde ‘zorgpasje’. Met de informatie op het zorgpasje kunnen ziekenhuizen zorg op maat aanbieden.

“De eerste berichten zijn uiterst positief,” aldus een enthousiaste Pim Verheegt. Hij begeleidde als interim-geneesheer directeur de proef met de gepersonaliseerde zorg. “We hebben laatst bijvoorbeeld iemand een blindedarmoperatie verkocht, omdat we op haar zorgpasje zagen dat ze wel heel veel klachten aan haar buik had.”

Met de pilot doorbreken het AMC en de VU een jarenlange traditie waarin de geleverde zorg vooral bepaald werd door het aanbod van de verzekeraars. Verheegt: “Van de verzekeraars moeten we ieder jaar minstens 400 mensen aan staar opereren. Dat doen we dus braaf, maar veel mensen hadden op basis van hun klachten veel beter een hernia-operatie of een behandeling met maagzuurremmers kunnen krijgen. Laatst hebben we om ons quotum voor niertransplantaties te halen gewoon twee patiënten heen en weer getransplanteerd. Dat telt dan als vier getransplanteerde nieren.”

Het College Bescherming Persoonsgegevens heeft scherp gereageerd op de voorgenomen personificatie van het zorgaanbod. Directeur Dolf Grumbling waarschuwt in een reactie voor ‘ernstige aantasting van medisch geheime informatie’ wanneer zorginstellingen hun patiënten individueel gaan benaderen. “Het lijkt een gouden idee, maar uiteindelijk is de privacy het kind van de rekening.”


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Zorg op maat; dat betekent dat op (levens)lengte en (maatschappelijk) gewicht wordt gelet, de specifieke betekenis van BMI: gewone mensen staan -gewoon- op wachtlijsten, (veel) beter gesitueerde verzekerden gaan op kosten van WiegelKLOZ direct naar buitenlandse ziekenhuizen met een lager overlijdensrisico en 65-plussers (mits onvermogend) worden gereserveerd voor proefoperaties door beginnend chirurgen en aansluitend voor proefobducties door beginnend patholoog-anatomen. Dit nu, is de “zorg op maat”, die de geprivatiseerde B.V. Zorg voor ogen staat. Proletariaat: Uw zorg zal ons geheel een zorg zijn..

Reageer
gravatar

Toch, gelezen alle reacties, moet het behalen van quota door ziekenhuizen niet zo moeilijk zijn, mits met beleid gekozen. Oog-operaties, simpel, linker-oog naar rechter oogkas en vice-versa. Linker nier naar rechts en andersom. Linkerbeen-rechterbeen, oren volgens de Van Gogh-methode, hersenoperaties worden lastiger maar nog steeds uitvoerbaar. Wat pijnlijker: testikels, borsten (hoewel met de hedendaagse herrie rond verkeerde siliconen).

Reageer
gravatar

Men zou een club kunnen vormen ter oplossing van het probleem. In de morgen begeven de leden zich naar het ziekenhuis. Aldaar gaat men over tot het uitwisselen van onderdelen tussen de leden en aan het eind van de dag gaat een ieder huiswaarts met zijn eigen spullen. Bij een beetje voortvarende aanpak wordt zo op één dag het jaarlijks quotum behaald en kan men overgaan tot de orde van de dag.

gravatar

Lieve koningin, toen ik u laatst op de foto zag, dacht ik: een facelift is ook niet verkeerd. Met de huidige bezuinigingen zal dat niet in één keer te betalen zijn, maar elke week een vierkante centimeter, is een tronie in een jaar! En steeds als uwes bij de dokter bent, mag Lex het dan gelijk steeds eventjes proberen of’ie kan regeren? Inwerken, zogezegd?

Reageer
gravatar

Ik vind het fantastisch!
Op mijn zorgpasje staat dat ik niet zoveel geld heb en daarom is mij nu één borstvergroting aangeboden (de linker) om zo even de kosten te spreiden. Volgend jaar doen we de rechter als ik weer genoeg gespaard heb.
Zorg op maat. Geweldig!

Reageer
gravatar

Ik werd laatst wakker in het ziekenhuis en voelde mijn benen niet meer. Wat bleek, het ziekenhuis moest nog aan het been amputatie quotum voldoen en hebben toen, in uiterste desparatie, mij een lapje ether voor de mond gehouden. Dit soort dingen kan iedereen overkomen en ik neem het ze ook niet kwalijk.

Het meest vervelende aan de situatie is nog wel dat mijn BMI bijna verdubbelt is. Met een gehalveerde lengte en niet eens gehalveerd gewicht kom ik uit op een bmi van 40.2, waar het eerst een nette 21.3 was. Gelukkig sta ik op de wachtlijst voor een arm amputatie, dit heeft geen invloed op mijn lengte maar wel op mijn gewicht. Daarnaast heeft het ziekenhuis in kwestie gelijk zijn arm amputatie voor dit jaar bereikt. Zij slaan dus voor mij 2 vliegen in 1 klap, aangezien ik dat straks niet meer kan.

Reageer
gravatar

Goed te horen, en ik waardeer het ook dat u niet meteen in de juridische verdediging schiet zoals zovele zorgconsumenten(vroeger ook wel patiënten genoemd) tegenwoordig.

Mag u erop wijzen dat u met uw nieuwe BMI bij ons in aanmerking komt voor een maagverkleiningoperatie. Die willen we gráág uitvoeren voor u, liefst nog in het eerste kwartaal. Wij willen graag voldoende ervaring met deze operatie opdoen om hem te mogen blijven doen en mensen die niet zo klagerig zijn komen dan altijd van pas.

gravatar

Staande in het desbetreffende vakgebied kan ik u meedelen dat dit een ontwikkeling is welke ik in grote mate toejuich. Figuurlijk. Gezien mijn huidige locatie zou het vreemd zijn letterlijk deze ontwikkeling toe te juichen.
Het doet mij deugd te lezen dat zorg meer op maat zal worden geleverd. Dit zal de WGBO (Wet Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst) op zijn grondvesten doen schudden. Zorg op maat. Vraag en aanbod. U vraagt, wij draaien. Last van uw grote teen? Met grote kunde en zorg hakken wij deze voor u af. Stekende pijn in de borststreek? Met liefde zullen wij de scalpel eruit halen. Een rommelende buik? Graag transplanteren wij een vuilnisman, die de boel goed op orde houdt daarbinnen.
Macht aan de klacht!

Reageer
gravatar

Ondertussen hebben we hier in het gezin wel drie zorgpasjes liggen, van mij, mijn vrouw en van mijn zoon. Maar ja , de werkelijkheid is hard en we grissen altijd gewoon een willekeurige mee als we naar het ziekenhuis gaan; zonder te kijken van wie hij is.

Ik ben dus bang dat binnenkort ik een persoonlijk gerichte aanbieding krijg om mijn baarmoeder te laten verwijderen… Hoezo zorg op maat?

Reageer
gravatar

Als ik op ben ga ik de dood niet rekken.
Btje leeglopen in een ziekenhuis, daar wil ik niet bijzijn!

Terwijle de farmaceutische maffia hun chemische pillen blijven pushen om symptomen te bestrijden, denk ik: voorkomen is beter maar daar dien ik zelf voor te zorgen. Dus ik luister niet meer naar die ziekmakers.

Broodroof? Dan moeten ze nog maar eens met Jezus belluh :+>

Reageer
gravatar

Je kan beter voor jezelf zorgen!

Ziekenhuis is niet gezellig genoeg. Klinische kilte is dodelijk voor velen.
En dat voer daar. Het is duidelijck dat zij geen kaas gegeten hebben van gezondheid.

Als het gewoon allemaal geprivatiseerd zou zijn, zou er echte keuze bestaan. Nu moet je de standaardbehandelING maar slikkn. De roverheid bemoeit zich tot aan de dood met je en zelfs daarna…

Reageer
gravatar

Je hebt gelijk, Julius. Dat is allemaal veel te omslachtig. Dat kan veel eenvoudiger. Als de Overheid de patiënten nou eens gewoon DIRECT dood bemoeit? Al met al is dat veel efficiënter!

gravatar

Ik zie daar een gevalletje onrechtmatig handelen? Het onbevoegd medisch handelen propageren hier? Tenzij de heer Jooker zelf arts is, maar dan is het weer hoogst oncollegiaal anderen het brood uit de mond te stoten met zelfhulp.

Bøs: de Overheid? Doet mij denken aan Soylent Green. Die tijd naakt lijkt het wel …

gravatar

Ik beschouw het hele experiment als een zorgwekkende ontwikkeling binnen de zorg. Vergeet niet dat we hier te maken hebben met mensen. De mensen waarmee wij te maken hebben zijn ook nog eens patiënt, ergo in verzwakte toestand. Het is inhumaan daarmee te experimenteren!
Het is van het allerhoogste belang dat paal en perk gesteld wordt aan dat geëxperimenteer. Terug naar de oude Wormen en Naarden! De zorgverzekeraars (v/h ziekenfondsen) hebben heel vele jaren lang bepaald wie welke zorg kreeg. aangenomen mag worden dat zij daarmee ruimschoots voldoende expertise hebben opgedaan. Als er IEMAND is die weet wat u nodig hebt, is het wel uw zorgverzekeringsbedrijf. Verlaat u daarom op dat bedrijf!

Reageer
gravatar

Hiermee is bewezen
dat niet stalken
niet helpt!

Op zondag heb ik
als gelovige vrijaf.
Welke atheïst helpt
mij met stalken
op zon- en feestdagen?

gravatar

Ah, de vulkaan rommelt nog wat na.
Overigens het allereerste gebod voor elke commissie met voeten tredend: breng geen rapportage uit met bindende uitspraken.

Dat verkort de duur van de op te strijken subsidiegelden dramatisch. Men zal dan ruim vóór de pensioengerechtigde leeftijd nog een list ter aanvulling van de fondsen ten eigen bate moeten verzinnen.

Reageer
gravatar

Oordeel vijf:
Zeer ernstig is dat onderscheid wordt gemaakt op grond van sexe. Zie ook de vele voorbeelden op onze site. Menstruatie, zwangerschap mag geen rol spelen in de maatschappij, niet alleen bij arbeidsverhoudingen, salariering en zwangerschap maar ook in het ziekenhuis. Dus geen mannen en vrouwenafdelingen, geen speciale verloskamers voor vrouwen en kraamklinieken. Alle Menschen werden Brüder oder kugelmenschen.

gravatar

Neen, Henk van Mathenesse Spaland, de commissie heeft een subcommissie ingesteld over onderwerp vier, vanwege het overlijden van een oud lid van de commissie toen de emoties te hoog opliepen betreft de leeftijdsdiscriminatie daardoor is er een even aantal leden van de commissie en staken de stemmen.

gravatar

Ik meen hier toch een discrepantie te bespeuren in de oprechtheid van de Commissie.

Zij bevoorrecht haar leden, immers: als zoals hier gezegd één der Commissieleden is gestorven vanwege hoog oplopende emotie, dan dienen -op grond van de Wet Gelijke Behandeling- de overige Commissieleden dit voorbeeld te volgen.
In sommige aan beschaving onderhevige culturen zien wij dit terug als gemeengoed: wanneer de man sterft wordt zijn vrouw ook op de brandstapel gelegd.

Mag ik derhalve aannemen dat de oordelenreeks bij 5 blijft steken en pas verder gaat als een nieuwe Commissie is geïnstalleerd?

gravatar

Zal wel een ouwe lul zijn geweest die het zich persoonlijk aantrok. Maar dat zal ik wel weer niet mogen zeggen van uw commissie. Overigens wel flauw om iemand het stemrecht te ontnemen enkel en alleen omdat hij is overleden. Als hij dat tevoren had geweten had hij zich misschien niet zo opgewonden en had hij thans nog geleefd.

gravatar

Na ampel overleg van de subcommisie heeft deze de commissie geadviseerd, met de nadruk op “zonder last en ruggespraak” maar met inachtneming van de doorslaggevende zienswijze in regeringskringen, welke (het moet gezegd worden) democratisch tot stand gekomen is en derhalve onze hoogste wet is.

Dit advies is unaniem overgenomen en vanaf heden tot usance verklaard.

Oordeel vier:
Zorg dient verleend te worden voor jong en oud in gelijke mate. Dit geldt voor alle wettige leeftijden in relatie tot andere wetten.

Hierbij is kennis genomen van de definitie “wettige leeftijden” in de wetgeving betreffende algemene ouderdomswet (AOW).

Voor de groep AOW-ers zal dus zonder onderscheid gelijke behandeling geschieden. Dus volgens onze beginselen.

Deze behandeling zal qua financiering en uitvoering nader uitgewerkt worden. Het beleid in deze is dat de zorgkosten voor deze groep verhoogd worden conform het conceptadvies van het CvZ. De uitvoering bestaat bij twijfel uit euthenasie.

De commissie laat voorts weten dat de omstandigheden van de stemprocedure onder het medisch geheim vallen.

De commissie ziet haar toekomst met vertrouwen tegemoet, aangezien de “gelijkheidsrechten” principes gehandhaaft blijven en tevens de financiele continuiteit van de commisie en haar subcommissies geborgd is.

gravatar

Deze maatregel gaat in tegen de gelijkebehandelingswetgeving.

Deze wetgeving is complex en onderhevig aan verandering. Daarom werd in 1994 de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) ingesteld. Een onafhankelijk, landelijk college dat toeziet op de naleving van haar oordelen, adviseert en voorlichting geeft over gelijke behandeling. zie verder op onze site. CGB

Dat ziekenhuizen hun zorg voortaan toespitsen op de persoonlijke eigenschappen van hun patiënten kan niet door de beugel. Dat is regelrechte discriminatie. Iedereen is gelijk en moet gelijk behandeld worden.

Discriminatie op grond van individuele eigenschappen zoals gewicht, (over of onder gewicht) huidskleur, (zwart of wit) leeftijd (jong of oud), sexuele voorkeur (hetro of homo) of geslacht (man vrouw) is verboden.

De CGB zal dan ook geeigende maatregelen nemen om behandeling op grond van dit soort indicatoren te bestraffen. Het gaat tenslotte om het principe van gelijke behandeling in de wet en niet of een bepaald individue een persoonlijke voorkeursbehandeling krijgt die beter bij hem past.

We zullen snel met een oordeel naar buiten komen.

Reageer
gravatar

Oordeel twee:
Dikke mensen en dunne mensen moeten even vaak maagverkleining krijgen. Er mag geen onderscheid gemaakt worden op gewicht. Uitspraken als: “Dikke vetzak.” of “Mager kreng.” zijn vergelijkbaar discriminerend.

gravatar

Enige realiteitszin zou uw commissie wel passen. Vetzakken plegen niet mager te zijn. Verder ontgaat mij het nut van het wegdenken van ieder onderscheid. Maar u kunt uiteraard rustig doorgaan met het bij 80-jarigen navragen hoe de tegenwoordige babyvoeding smaakt. Het is een vrij land, nietwaar?

Herstel: het was een vrij land tot uw commissie verscheen. Desondanks gaat de natuur haar gang en blijkt er verschil tussen scheren en menstrueren. Klachten kunt u indienen bij de Schepper.

gravatar

Henk van Mathenesse Spaland: weet dat wij zijn ingesteld op democratische gronden in een land waar het tijdperk van de neoverlichting ons verstand helder rationeel verlicht.

Ons oordeel is de HOOGSTE wet.

Geneuzel over een denkbeeldige “schepper” is van vroeger tijden. Wij volgen onze almachtige wet en de natuur zal zich daaraan houden. Wij doorzien de veronderstelde almacht van de natuur als hybris van onze uitvoerende instanties.

gravatar

Wel heb ik ooit, ik begrijp uit bovenstaande reaktie dat ik verlicht ben en rationeel denken aan mij geattribueerd wordt.
Wat een vleierij allemaal!

gravatar

Ja, een goed voorbeeld voor de Speld. Wat dacht de geachte redactie van artikelen die zijn toegespitst op de individuele lezers ?
Tenslotte wil de één veel meer details weten of is iemand anders al zeer ingelezen in een bepaald onderwerp ! Het kost wat research, maar dan worden wij gericht ingelicht (rijmt ook nog) !

Reageer
gravatar

Xerxes, zou je zo vriendelijk willen zijn er rekening mee te houden dat ik helemaal geen behoefte heb aan commentaar op rijm? Dat komt op mij altijd een beetje over als geslijm.

gravatar

Goh, bestaat er zorg in de Nederlandse ziekenhuizen?
En dan gaan ze óók nog eens nadenken. Je krijgt wel waar voor je maandelijkse zorgverzekering!

Reageer
gravatar

Jazeker wel. Nadat je door de doktersassistente, verpleegkundige, co-assistent (stagiaire) en een arts-assistent bent onderzocht kan je binnen 4 weken bij een specialist langs. Na een gedegen onderzoek van je gegevens op z’n computer volgt zorg.

gravatar

Toch vind ik het maar nix. Ik had vorig jaar een staaroperatie aan beide ogen nodig en daarvoor had men het vereiste quotum al behaald. Ik heb daarom hemel en aarde moeten bewegen om niet met een rollator te worden afgescheept.

gravatar

U doet mij warempel een idee aan de hand, Heer Spaland: kennelijk is het dus mogelijk met vervangende hulpmiddelen het ziekenhuis te verlaten

Rest mij nu een ziekenhuis te vinden wat wél het quotum staaroperaties heeft gehaald en waar de geleidehonden nog niet volledig uit het magazijn zijn verdwenen, maar de rollators wel.
Dank.

gravatar

Wellicht kan ik u nog een tip aan de hand doen, Heer Jeettje. Ik ben uiterst adequaat geholpen bij het u welbekende oogziekenhuis. Zij hebben het weten te regelen buiten de verdeling van rollators te blijven maar wel een aardige binding weten te behouden op het gebied van huisdieren. Zij kunnen u wellicht van dienst zijn. Wellicht hebt u geen klachten aan de ogen, desondanks kan het praktisch zijn over een hond te beschikken die u op mistige dagen slechts het woord “slager” behoeft toe te voegen teneinde op de plaats van bestemming te komen.

gravatar

JUIST een vageterische blindengeleidehond is heel praktisch: je fluistert het dier “Slager!!!!!” in en zonder aarzelen zal het schrandere dier begrijpen wat verlangd wordt en je naar de groentenboer brengen. Beter kan het toch niet?

gravatar

Dat gaat conflicten opleveren, Heer Bøs: ik zie nog tamelijk goed voor mijn leeftijd, en als die hond het flikt om mij vega-rommel te willen laten eten, heeft-ie een vet probleem.
Er is er maar één de Baas en dat ben ik, zó.

gravatar

Niet zo aangebrand reageren, Jeettje! Juist als je ogen nog goed zijn, moet je opmerken dat vlees pas echt lekker is indien het ook op hoge hakken loopt.

gravatar

En toch is het weer met twee maten meten. Zo kreeg ik onlangs een uitnodiging voor een beenamputatie. Ik ben er van overtuigd dat deze “het is beter te voorkomen dan genezen” aanbieding de achterstandswijken niet heeft bereikt en dat mag oprecht een misser worden genoemd. Ik gun hun deze amputaties ook van harte, maar als zorggebruiker heb je daar geen stem in.

Reageer
gravatar

Als een open hartamputatie op het menu staat zal ik er persoonlijk voor zogen dat dit in genoemde wijken ruim onder de aandacht gaat worden gebracht.

gravatar

Een menu met mogelijke ingrepen lijkt me best handig. Kan je direct tegen de ober, eh dokter bijvoorbeeld zeggen: doe mij maar als voorafje een neuscorrectie, dan als hoofdmaaltijd een open-hartoperatie en als toetje een lichte bestraling. Of natuurlijk het menu van de week; extra goedkoop, maar met vaste behandelingen. Dan ga je toch met plezier naar een ziekenhuis ?

Reageer
gravatar

Wat zullen we nou krijgen? Meedenken op de werkvloer? De verzekeraars zullen toch zeker wel het beste weten wat wij allemaal nodig hebben? Kom nou zeg, als we zo gaan beginnen dan kunnen we wel bezig blijven.

Reageer
gravatar

Als ‘privacy’ het kind van de rekening is dan aborteren we dat toch gewoon….

Reageer
gravatar

Heel goed dat de privacy waakhond aanslaat. Te vaak zien wij op de televisie hoe een patiënt onder narcose gebracht wordt om zo aan den volke zijn diepste innerlijk door de chirurg te laten tentoonstellen.

Een schande: het al aangedane orgaan wat hersteld dan wel verwijderd wordt, heeft al genoeg geleden om ook nog eens aan de publieke schandpaal die televisie heet genageld te worden!

Reageer
gravatar

Henk en Ingrid hebben al geprotesteerd. Harry en Irene ook al, heb ik vernomen. Wordt zo helemaal niks. Misschien kunnen Cohen en Wiegel helpen?

Reageer