Locatie voormalig Oostenrijk-Hongarije ontdekt

Contouren Donaumonarchie tekenen zich af na jaren onderzoek

Britse wetenschappers zeggen de precieze ligging van het voormalige Oostenrijk-Hongarije te hebben ontdekt. Waarschijnlijk valt de vroegere Donaumonarchie samen met het huidige Oostenrijk en de republiek Hongarije.

James Townsend gaf zes jaar lang leiding aan het archeologisch onderzoeksteam van de Universiteit van Oxford: ‘De vermoedens bestonden al langer, maar we durven de precieze locatie nu echt met zekerheid aan te wijzen. Dat is een doorbraak, hoewel we nog niet weten of de Donaumonarchie zich ook buiten Oostenrijk en Hongarije uitstrekte.’

De zoektocht naar het verloren gewaande Habsburgse Rijk duurt al bijna negentig jaar. In de jaren twintig schreef de Franse historicus Thierry Fabre als eerste een wetenschappelijk artikel over het vraagstuk. Fabre stelde dat Oostenrijk-Hongarije zich in het toenmalige Centraal-Europa zou moeten bevinden, een stelling die decennialang het debat zou bepalen. Dat Oostenrijk-Hongarije ook wel de Donaumonarchie genoemd werd, voedde het vermoeden dat het land in het toenmalige stroomgebied van de Donau moest hebben gelegen. Jarenlang kon men echter niet vaststellen of de precieze loop van de rivier in de 19e eeuw overeenkwam met de Donau van na de Eerste Wereldoorlog.

De verwarring was compleet toen de Duitse politicus Adolf Hitler het huidige Oostenrijk annexeerde in 1938, wat de zoektocht verder bemoeilijkte. De wetenschappelijke zoektocht kwam in een impasse die ruim een halve eeuw zou duren.

De ontdekking van Oostenrijk-Hongarije is de eerste vondst van een voormalig land in veertig jaar. In 1981 ontdekte de Duitse archeoloog Heinrich Müller dat de landsgrenzen van Zimbabwe precies pasten op de landkaart van het voormalige Rhodesië.


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Ik ben als etnische Magyaarse trots op mijn land. Bomen, vergezichten, waterpartijen, aanstaltes, patrijspoorten, geschiedenis… Noem het maar op en je kunt het er vinden.

Helaas hebben we Magyarország in de jaren ’70 moeten verlaten omdat mijn vader, Pál, te weinig kritiek uitte op het toen heersende goulash-regime. Ik kan me nog goed herinneren hoe we eerst te voet en daarna met de benenwagen het IJzeren Gordijn passeerden. Mijn vader heeft inmiddels de pijp aan Márton gegeven maar niets, op een op een vormfout berustte genereuze WW-uitkering na, staat mij in de weg om terug te keren naar de potsierlijke poesta’s.

Via dit soort artikelen wordt mijn land weer op de kaart gezet en krijgt het de aandacht die het verdient. Köszönöm!

Reageer
gravatar

Oostenrijk heeft nog enkele magere jaren onder Russische bezetting en protectie mogen verkeren. Pas toen de laatste Russen wegtrokken (1956?), kon Oostenrijk de Westerse cultuur weer verrijken: “Die Fahnen hoch, die Reien fest geschlossen”. Bleef alleen de vraag: wie gaat er in Slot Schönbrunn wonen. We weten nu het antwoord: André Rieu!

Reageer
gravatar

Het zoekraken en zo lang onvindbaar blijven van de Donaumonarchie laat zich vrij eenvoudig verklaren. Vóór de 2e Wereldoorlog lagen Oostenrijk en Hongarije bij elkaar in Centraal Europa. Na de 2e Wereldoorlog lag Oostenrijk plotseling in West-Europa en Hongarije in Oost-Europa. Men heeft sindsdien nooit meer goed in Centraal Europa gezocht. Blij met de vondst, want nu kan ik op zoek naar verloren gegaan familiebezit, zoals de Sissi-bottelfabriek in de stad Szündköllszallot.

Reageer
gravatar

Esterhazy is de familienaam van de oorspronkelijke koninklijke familie in Hongarije. Zoals ‘Romanov’ ooit in Rusland. En Szoltan: asiel aangevraagd in Nederland maar nog steeds niet opgenomen in het Adelboek? Typisch Nederlandse bureaucratie. Hou hier dapper vast aan de Oosteuropese traditie: eerst de achternaam, dan de voornaam. Dat zal ze leren, die bureaucraten met hun GBA.

gravatar

Het voormalige Oostenrijk-Hongarije was in werkelijkheid nog veel groter dan slechts die twee landen. Die archeologen hebben hun werk slecht gedaan.

Reageer
gravatar

Ter hoogte van Radstadt-Schladming (Karinthië) hebben archeologen een mummie opgegraven die volgens een koolstof-datering stamt uit uit de bloeiperiode van de Oostenrijk-Hongaarse dubbelmonarchie. Vermoed wordt dat het de Czardasfürstin betreft die ooit door Franz Lehar werd bezongen. Vlakbij werden de stoffelijke resten gevonden van ene Gabriël Prinzip die met zijn aanslag op dubbel-Keizer Franz Joseph W.O.I inluidde. Beiden zullen tijdens de komende Salzburger Festspiele aan den volke worden getoond in het kader van de expositie “Stolz auf eigenes Blut und eigenen Boden” .

Reageer
gravatar

EIN-DE-LIJK! Ik kan nu met een gerust hart mijn buurman proberen te bereiken met het verlossende nieuws dat Oostenrijk-Hongarije nu dan toch gelocaliseerd is. De man is in 2005 vertrokken en graaft sindsdien de gebieden in en rond Eritrea af in de hoop de geboortegrond van wijlen zijn overgrootvader terug te vinden. Blijkt nu plots dat Oostenrijk-Hongarije gewoon in Europa ligt!

Reageer
gravatar

Alle gekheid op een speldje maar ik heb in een lezing van een bekwaam geologisch deskundige gehoord (de vermaarde prof. Kroonenberg*) dat de plaats van landen niet zo vast ligt als algemeen aangenomen wordt.

De werelddelen die schuiven langs elkaar heen dat het een lieve lust is.

Het is door diepgaand wetenschappelijk geologisch onderzoek gebleken dat de steenkool in zuid-limburg eigenlijk eigendom is van de Surinamers. Dat steenkool is daar vroeger namelijk ontstaan.

Ik ben bang dat het weer op een conflict gaat uitlopen als die Surinamers daar achter komen.

*Schrijver van de menselijke maat.

Reageer
gravatar

Het is niet zo erg als de Surinamers er achter komen: Oom Desi houdt meer van wit poeder, want daar verdient hij meer mee dan met zwarte steenkool.

gravatar

Transsylvanië is de grootste en meest afwisselende regio van Oost-Europa. Het is nog steeds de regio die het meest door toeristen wordt bezocht. Komt u toch vooral eens langs bij mijn fijne burcht, een waar feestmaal wacht u dan.

Reageer
gravatar

D. Racula: je mond dichthouden. Terug in je kist. AF !!!! Zelfs de tijd al van je bijdrage aan de speld.

Opschepper met je krijtwitte alchemistische aangetaste gelaat. Je denkt deze langste nacht van het jaar iets te zeggen te hebben maar je zal bedrogen uitkomen. Het rode bloed druipt van je hoektanden: je lot zal verschrikkelijk zijn.

Binnen enkele dagen zal Deus Sol Invictus herrijzen uit de zwarte duisternis der aarde en steeds in kracht toennemen.

Bij Mercurius ik vervloek mijn eigen schepping ondanks al het genot van de zuivere maagden die geofferd zijn.

Ik sla mijn boek dicht en houd op met stoken. D. Rakula uw tijd is geteld.

gravatar

Bij deze verklaren wij ‘de Speld’ tot een erkende HBO-opleiding. Uw studiegeld kunt u storten op de bankrekening van ‘de Speld’. Tegen -geringe- meerkosten kunt u na verloop van tijd een afgedankt Windesheim of inHolland HBO diploma naar keuze verwerven. U wordt hierover nader geïnformeerd.

gravatar

Inderdaad, het 2-dimensionale land alwaar de vrouwen een gevaar in de samenleving waren. Dit is bij ons ook wel zo, maar daar gold als bijkomende reden dat zij uitgevoerd waren als lijnstukken of wel spelden. In een boze bui hadden zij daarom de juiste vorm om hun echtgenoot overhoop te steken. Het is geheel terecht dat u daar in De Speld de aandacht op vestigt.

gravatar

Bij dit artikel schoot mij te binnen dat wij ook Neutraal Moresnet als buurland hebben en dat ik daarover al geruime tijd niets meer in de dagbladen heb vernomen. Bij het raadplegen van de atlas bleek dit land niet meer op de kaart te staan. Ons buurland blijkt zo maar te zijn verdwenen. Waar is Neutraal Moresnet gebleven?
Niemand de deur uit!

Reageer
gravatar

Moresnet is door de Belgen geannexeerd waardoor zij nu met de handicap cq. luxe zitten dat België officieel drietalig is.
Dit is in dfe dagelijkse praktijk overigens niet altijd merkbaar.

gravatar

Ik vrees dat het een eindeloze zoektocht wordt om de zeven provincien terug te vinden. En wat te denken van de zeventien provincien. Zucht! Maar met een beetje VOC-mentaliteit moet het lukken.

Reageer
gravatar

Nozel, je haalt hier twee dingen door elkaar: De voorloper van het koninkrijk der Nederlanden was de republiek der 7 provinciën. Het getal 17 vinden we in relatie met deze republiek en de VOC mentaliteit terug bij “De heeren Seventien”: Dit was de raad van bestuur van de VOC vergelijkbaar met de Ajax directie, maar dan zonder Cruyff en van Gaal.

gravatar

@Bralhuysen, je vergist je. De Zeventien Provinciën hebben wel degelijk bestaan. Dit was de gangbare term voor de Lage Landen vanaf het moment dat Karel V (Keizer Karel) alle Nederlanden bij elkaar had geërfd of veroverd en het moment dat dit imperium tijdens de Opstand der Nederlanden (in mijn schooltijd nog foutievelijk Tachtigjarige Oorlog genoemd) uiteenviel.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Zeventien_Provincien

In hoeverre Ajax te vergelijken is met de VOC is moeilijk te bepalen. Oh, ja, de VOC ging uiteindelijk failliet. Ik ben benieuwd of dit ook met Ajax staat te gebeuren.

gravatar

Kort door de bocht conclusie: huidige republiek Hongarije, immers bij de dubbelmonarchie hoorde dus ook Transsylvanië (Erdély) in huidig Roemenië,opper-Hongarije in huidig Slowakije (Kassa-Kosice)plus Sloven1ë en een stuk van Kroatië. Dus gewoon alles van voor de Trianon van 1920. Zeg dat dan ook gewoon: het gebied van voor 1920!

Reageer
gravatar

Ik voorzie eenzelfde soort ontdekking in de toekomst voor de Hedwigespolder. Alle voortekenen wijzen erop dat zich daar eenzelfde soort drama gaat afspelen als in de late jaren 30 in Oostenrijk Hongarije. Met of zonder Duitse politicus.

Reageer
gravatar

Hedwigepolder? Je bedoelt het Blekermeer?
Genoemd naar een eminent politicus die de grote knijp-de-billen-bij-elkaar genant-de-luxe prijs 2011 heeft gewonnen? De man die in staat was een heel volk zich te laten schamen?

gravatar

Leuk verhaal. Maar het klopt niet. Gelukkig hoeven verhalen ook niet te kloppen. Tenminste zolang we ze als verhalen blijven zien. Waarmee we op een pijnlijk punt uitkomen.

Reageer
gravatar

Hoezo het klopt niet, waar zou het dan wel liggen? Natuurlijk klopt dit wel, kijk gewoon naar de namen van de landen en alles wordt duidelijk!!! Hoe is het mogelijk.

gravatar

“Met alleen naar de namen kijken zijn we er nog niet. Dat zou wel erg gemakkelijk zijn.”

Zo is dat, mijn beste! Ooit geitenkaas van een dakgeit gegeten?
Al die moutainbikes in ons land (waar ligt dat dan?) over bergen zien rijden?
Ooit een vrijheid stimulerend voorstel gehoord vanuit de partij voor de vrijheid?
Of een democraat onmoet binnen het CDA?
Hoeveel volkse leden heeft de volkspartij voor vrijheid en democratie?
Het HEET allemaal alleen maar zo!

In de intro van ‘Shirts’ dat de Bonzo Dog Band ooit zong, brengt een man zijn shirt naar de stomerij. “It will be ready in two weeks, Sir.” krijgt hij te horen. “Two weeks?! The window says One Hour Cleaning Service!” barst hij uit. Daarop komt de uitleg: “That is just the name of the shop, Sir. Your shirt will be ready in three weeks.”

ZO brommen wij ons!

gravatar

Eh ja, waar hadden ze dan verwacht dat het zou liggen? En nu gaan ze op zoek naar Tsjecho-Slowakije zeker, nou ik weet wel waar ze dat kunnen vinden, stelletje subsidiesponzen.

Reageer
gravatar

Dat vind ik wel een heel stellige bewering. Een vermoeden van de ligging van Tsjecho-Slowakije hebben we, denk ik, allemaal wel. Maar pas na gedegen wetenschappelijk onderzoek weten we het zeker.

gravatar

En België dan? Waar lag dat vroeger? Ik bedoel vóór 1831. Hoorde dat ook niet bij het Habsburgse Rijk?

Reageer
gravatar

Ik vind het land Moresnet dan nog wel interessanter. Het begon opeens in 1816 en opeens met een of ander verdrag van Versaille… Foetsie! Iemand een idee wat daarmee gebeurd is?

gravatar

Vanochtend sprak ik bij de tramhalte dhr. Bokhoven en die zei dat ook de ligging van de vroegere Zuiderzee nu met grote waarschijnlijkheid vastgesteld is. Deze zou gelegen hebben in het huidige IJsselmeer en de huidige provincie Flevoland.

Reageer
gravatar

Nou en of, Sylvester! Ik heb er eens even navraag naar gedaan en het schijnt, dat de man voor nog enige minder fraaie acties verantwoordelijk gehouden moet worden.