Iets aan de hand met pensioenen

Erg belangrijke ontwikkelingen gaande

Er gebeurt iets bij de onderhandelingen over de pensioenen. Dat blijkt uit berichten in de media waar wordt gesproken over een ‘mogelijk relevante ontwikkeling met verregaande gevolgen’.

De vakbonden hebben stevig positie gekozen. “De onderhandelingen zitten muurvast. Er iets aan de hand en er moet iets gebeuren, tot nog toe is er echter niks gebeurd en dat is een probleem”, aldus FNV-voorzitter Agnes Jongerius. “De problemen zitten in de deelnamegraad en de vervangingsgraad waardoor het rendement van het pensioenkapitaal onevenredig is afgenomen, in het huidige premiesysteem is simpelweg een gebrek aan fiscale ruimte waar bovendien de indexering van de opgebouwde premierafspraken zoals de lijfrentepremie en de woekerpolissen onvoldoende in kaart zijn gebracht door de betrokken instanties. Daarom roep ik al jaren dat er iets aan de hand is en dat er actie ondernomen moet worden.”

Iemand noemt ook het belang van de Belgische kabinetsformatie voor de pensioenen in Nederland. “Banken hangen samen met pensioenen en in België hebben ze ook banken. Dat staat als een huis, en de kredietcrisis is uiteindelijk begonnen bij de huizenmarkt in Amerika.” Kenners weten niet zeker wat de onderhandelingen op gaan leveren. ”Mocht de invloed van de formatie op het pensioenonderhandelingsproces in sommige opzichten significant zijn, dan kunnen, en moeten, we ons afvragen wat we daarmee moeten.”

Mocht de trend doorzetten dan is volgens insiders de kans groot dat er volgende week weer het een en ander gebeurt. “Dat klinkt wellicht als een boude voorspelling, maar het is zeker niet ondenkbaar”. Om te concluderen dat er over twee weken weer iets anders gebeurt, daarvoor is het volgens kenners te vroeg. “Sommige zaken zijn essentieel voor de toekomstbestendigheid van ons pensioenstelsel. Als die dingen omhoog of omlaag gaan, dan zul je zien dat dat niet onopgemerkt blijft”.


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Dit is niet juist: AOW (en pensioen) kan beschouwd worden als een ‘future’. Daar is een bloeiende markt voor.

Vergelijk het met het lichaam nalaten aan de wetenschap, zodat studenten met een kater iets te snijden hebben.

gravatar

Door het geharrewar rondom de pensioenen weet ik niet meer of ik kan kappen met kappen. Het is een verkapte korting op alles wat we in de afgelopen decennia (ik heb Drees, je DE Drees nog gekapt) hebben opgebouwd.
Ik blijf kappen tot ik compleet verknipt ben, ik moet wel. Je zou er depressief van worden.

Reageer
gravatar

‘Er gebeurt iets’ en ‘er is iets aan de hand’: ferme, eenduidige en begrijpelijke taal. Helder, geen woord gelogen, duidelijk op het netvlies; iedereen weet wat er aan de hand is – uitleg overbodig.

Maar dan stokt het: pensioenen??!

Wat zijn dat? Of wat is dat? Uitleg graag?
Dat is toch iets van de jaren 50 vorige eeuw, als ik het goed heb?
Bestaat dat, die, het nog? Dat is toch verdwenen; net als stoomtreinen?

Reageer
gravatar

Ik denk ook dat de hogere fiscale schijven een grotere laterale omloopsnelheid moeten hebben ten opzichte van de lagere. Hierdoor zal welliswaar de verticale belastingsschijf interactie verminderen, (naar beneden toe) maar zorgt dan wel voor een meer natuurlijker verloop van de geldstroom. Deze heeft toch al een tendens om mede door de grote geldcirculatie naar bovenste schijven (!) te stromen, dan naar de onderste. Wat natuurlijk voor een opdroging zorgt in de onderste pensioenregionen.

Reageer
gravatar

Aha. De pensioenen uitgelegd als een versnellingsbak. Vermogen, schijven en omloopsnelheid.

De beeldend uitgedrukte stromen naar boven en laterale omloopsnelheid geven ook meteen aan waarom dit mesjien hopeloos defect is geraakt.

Hier wordt door politiek en vakbonden een loopje genomen met de wetten van de financiële mechanica.

gravatar

Ik had vroeger een oudtante in de configuratie van Agnes Jongerius. Ik was ongelukkigerwijs haar lievelings(achter)neefje, dus elke keer als we daar op bezoek gingen werd ik bijkans gesmoord in haar omvangrijke, doch kinderloos gebleven, boezem. Ik herinner mij nog de pijnlijke indruk van haar camée in mijn linkeroog. Bijna had ze mij doodgeknuffeld, net zoals Agnes nu doet met haar slinkende achterban.

Reageer
gravatar

Ooit komt de dag dat wij Boomers het niet meer pikken. Dan slepen we eenieder die met ónze spaar- c.q. pensioen- c.q. AOW-centen aan de haal gegaan is voor het gerecht, draaien we de zaken om en gaan WIJ HEN kaalplukken.

Reageer
gravatar

Collega Babyboomer, de dag dat boomers het niet meer zullen pikken zal hoogstwaarschijnlijk nooit komen. Diefstal wordt in Nederland alleen bestraft tot op het niveau van tonnen, pakweg enkele miljoenen. Hogere bedragen, zoals miljarden aan belastingopbrengsten en Eurosubsidies kunnen straffeloos achterover worden gedrukt; die dieven zijn namelijk politici; dus wettelijk, politiek en juridisch gedekt. Dat heet immers ‘democratie’; de meeste stemmen gelden. De stemmen van niet-rijke babyboomers liggen op een toonhoogte die de huidige maatschappij niet meer wenst horen.

gravatar

Het hele pensioenvraagstuk is als volgt samen te vatten: De crux zit ‘m in de verhoudingen tussen de X en de Y-as; d.w.z. tussen de opbouw van pensioenen en de gecalculeerde periode van betalingen. Contrair aan eerder geuite vermoedens, lopen de jaarlijkse bonussen en loonsverhogingen van pensioenbeheerders geen gevaar, die zijn nl. gewaarborgd door individuele arbeidsovereenkomsten. Pensioenen van meer dan € 100.000 evenmin, die worden gegarandeerd door JanKees, Mark en Henk (Mein) Kampf. Het zijn met name de kleine pensioentjes die gevaar lopen naar beneden te worden afgerond en -na aftrek van kosten- door de banken te worden ingehouden. Ook de SVB klaagt trouwens al over teruglopende dekking van de AOW. Henk Kamp gaat zich daar over buigen; dus daar horen we niets meer van tot het te laat is. Stem VVD; vooral als u armlastig bent.

Reageer
gravatar

Wat maken jullie je toch allemaal druk om die pensioenstelsels? Je kunt toch ook zelf wat geld opzij zetten voor je pensioen? Zo heb ik ooit mijn spaargeld belegd in aandelen KPNQWest, in Fokker, later in WorldOnline en nog later in Fortis. Al die tijd heb ik nooit gekeken hoe de koers van mijn portefeuille zich ontwikkeld. Dat moet een verrassing blijven. Omdat ik niet volledig wil vertrouwen op de beurs heb ik voor de zekerheid ook nog wat geld opzij gezet op een spaarrekening bij een IJslandse bank. Bovendien ligt mijn kelder vol met strooizout. Misschien wordt dit nog wat waard als de gemeenten weer eens wat te weinig hebben besteld.

Reageer
gravatar

Ik vergat nog te vermelden dat ik een deel van mijn spaargeld heb belegd in staatsobligaties. Ik heb namelijk ergens gelezen dat het risico op staatsobligaties vrijwel nihil is en toeval of niet ik kon onlangs een flinke partij Griekse staatsobligaties met fikse korting kopen (maar liefst 10%!). Als dat geen goede belegging is.

Ik kan niet wachten tot ik 65 ben.

gravatar

Beste Frederik,

Nog geluk dat je geen Call opties hebt gekocht voor de boven genoemde bedrijven. Dan moest je bij betalen! Dus kortom: Het kan altijd erger, en ‘Always look on the bright side of life’

gravatar

Pensioenfondsbeheerders kijken te veel naar hun inkomsten, maar het probleem zit meer aan de uitgavekant. Als een premieplichtige een van de voren afgesproken leeftijd bereikt – zeg bijvoorbeeld 65 jaar, maar 67 mag ook – dan wordt hij wat ze noemen een gepensioneerde. Dat is een persoon die recht heeft op een bepaald maandelijks bedrag uit het pensioenfonds.

Het probleem is echter dat vrijwel alle gepensioneerden gebruik maken van dat recht. Dat is behoorlijk asociaal, want het pensioenfonds kan van dat bedrag geen rente of dividend meer vangen, waardoor de bonussen van de directie en de salarissen van het fondspersoneel in gevaar komen.

Nu heb ik gehoord, dat gepensioneerden geen pensioenpremie meer hoeven te betalen. Dus hebben zij de maandelijkse overschrijving van hun pensioenfonds helemaal niet nodig. Ik stel dan ook voor om de maandelijkse uitkering uit de pensioenkas aan gepensioneerden af te schaffen.

Het komt mij voor, dat daarmee de grootste problemen zijn opgelost.

Reageer
gravatar

Zonder het op de persoon te willen spelen; iemand zei me ooit ‘hoe wil je belangrijke zaken in het echte leven onder controle zien te krijgen als je niet eens je eigen gewicht onder controle hebt’. Aangezien wel meer mensen moeite met dat eigen gewicht hebben, hebben wij de pensioenen ook niet onder controle.

Reageer
gravatar

Beste Agnes, lees mijn eerste tekst nog eens heeel aandachtig en kijk in deze tekst wat u daarvan op uzelve zou kunnen betrekken, wie weet helpt dit u enigszins op streek.

gravatar

Vermoedelijk zal eerdaags misschien iemand voorspellen dat er een datum wordt geprikt waarop mogelijke betrokkenen bijeenkomen om te voorspellen hoe het nu verder moet met de toekomst van het voorspellen van zaken die eventueel van invloed zouden kunnen zijn op de manier waarop politici en vakbonden omgaan met burgers die zij in verwarring kunnen brengen omtrent vage beloftes die worden omgebogen tot feiten waarop zij eventueel hun vernieuwde wereldbeeld zouden kunnen baseren

Reageer
gravatar

Waar ook ernstig rekening mee moet worden gehouden is dat Belgie weer een regering krijgt. Dan is het afgelopen met de positieve economische ontwikkeling van dat land. Met alle gevolgen van dien voor ons pensioenstelsel.

Reageer
gravatar

Oe. als ik mijn tuupjes nog maar kan bekostigen strakjes, moet er toch niet aan denken naast de fiets te moeten lopen!

Maar dat het ernstig malheur is, kan ik op de foto wel zien: geen tijd of geld genoeg om naar een goed kapsalon te gaan en kleding van Vögele!
En veel goedkope zoetigheid uit de Action, da’s ook duidelijk.

Die gaat nooit nie op ‘ne fiets zitten?!

Reageer