Gematigde imam: ‘Cartoonisten voortaan verdoofd slachten’

Abdelghani wil debat over rituele slacht van ongelovigen

Moustafa Abdelghani, imam van de Amsterdamse Fatih-moskee, pleit voor een humanere slacht van cartoonisten, afvalligen en andere ongelovigen. De gematigde Abdelghani wil hierover een discussie op gang brengen binnen de islamitische gemeenschap in Nederland.

Het debat over de rituele slacht is voor veel moslims een gevoelig onderwerp. Orthodoxe imams beschouwen een verbod op het onverdoofd slachten van islamkritische cartoonisten als een inperking van de godsdienstvrijheid. Abdelghani is het daarmee niet eens: “Natuurlijk is het van belang dat de vijanden van de islam worden afgeslacht, of het nu cartoonisten, columnisten, afvalligen of andere ongelovigen zijn. Maar we moeten als moslimgemeenschap ook realistisch blijven. Met de manier waarop je een cartoonist om het leven brengt, kun je mensen onnodig tegen het hoofd stoten. Kiezen voor verdoofd slachten, kan het begrip en draagvlak binnen de Nederlandse samenleving vergroten.”

De conservatieve islamgeleerde Khalid Akram is het oneens met Abdelghani: “Eigenlijk zien we hier een klassieke botsing van de grondrechten. Enerzijds moet je rekening houden met zaken als jodenwelzijn en de pijnbeleving van cartoonisten, anderzijds moeten we daar niet in doorslaan. De zorgvuldige omgang met ongelovige varkens mag niet ten koste gaan van de vrijheid van godsdienst. Bij een verdoving verliest dit eeuwenoude ritueel zijn religieuze waarde en wordt de godsdienstvrijheid van moslims de facto ingeperkt.”

De Partij voor de Dieren wilde als enige politieke partij reageren op de uitspraken van Abdelghani. Fractievoorzitter Marianne Thieme: “Voor ons is het vooral belangrijk dat er geen onderscheid gemaakt wordt tussen het welzijn van gelovige en ongelovige varkens. Daarnaast zijn wij van mening dat er een einde moet komen aan de bio-industrie.”


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Geachte Kees22,

In de beroepsliteratuur, zoals het Agrarisch Dagblad, wordt onderscheid gemaakt tussen de gedroogde grassoorten die hooi heten en die stro worden genoemd. In het algemeen worden de eerstgenoemde soorten kortheidshalve “grassen” genoemd en de tweede “granen”. Het is louter een kwestie van smaak oftewel eetbaarheid.

Bij de graansoort haver spreken wij agrarische deskundigen inderdaad ook van aren, alhoewel de “pluim”, zoals u dat noemt, weinig verschillen vertoont met die van ongemaaid “gras”.

Wist u overigens dat bamboe de snelst groeiende grassoort is?

Reageer
gravatar

@Kees 22: InHolland, de onderwijsinstelling waar ze wel degelijk leren dat alle grassoorten aren hebben (ik wou het niet inwrijven). Is Wageningen de volgende met een diplomaprobleem? Of heeft de weledele ir. misschien die dag gespijbeld?

Volgens mij mag je dat van haver wel degelijk zeggen, mits onverdoofd.

Reageer
gravatar

@Ir Paulus: Ik herken Uw geschiedenis, maar ik moet er toch op wijzen dat veel grassen wel degelijk een aar hebben. Om te beginnen de granen als tarwe, rogge en gerst. Of de pluim van haver ook een aar genoemd mag worden, weet ik eigenlijk niet.
@Jeettje: Wageningen ligt inderdaad niet in Holland en het ligt een stuk hoger.

Reageer
gravatar

Er wordt ritueel geslacht lees ik. Wordt er ook ritueel verdoofd of hoort dit tot de slacht?

Ik ben zelf ook eens ritueel verdoofd en dat beviel me best goed. In ieder geval hulde voor deze humane manier van slachten!

Reageer
gravatar

Bus Showfeur (29); met dat mouwloze T-shirt (of interlockje) nog leuke complimenten gehad over de tattoos? Of was er alleen kippenvel zichtbaar? Onwillekeurig verwacht je toch tattoo’s bij die -bij uitstek- mannelijke beroepen als buschauffeur en mouwloze trucker, of is dat een foute generalisatie?

Reageer
gravatar

Herauthon, uw humanistische benadering van het onderliggende probleem doet heilzaam aan. Voor ‘slachten’ bestaat zowel een synoniem (‘euthanasie’), als ook een eufemistische definitie die te lang is om in roulatie te raken: (“Eenzijdige onvrijwillige levensbeëindiging van dieren uit de voedselketen, óf van individuen die het met een bepaalde, collectief aangehangen, gewelddadige ideologie niet eens zijn”). Vergelijk: de communistenjacht in de VS van de late jaren ’40 en de vroege jaren ’50 onder senator McCarthy (toen ratten op mensen joegen) en de anti-ratrace beweging van de jaren ’60 in de VS (toen mensen dachten op ratten te jagen). Eerstgenoemde beweging ontviel haar maatschappelijk draagvlak na fluoridering en valium-of libriumisering van het drinkwater (tot dan: Barry’s “Goldwater”). Latere adepten en jonge Neo-con’s hebben zich toen georganiseerd in z.g. “Teaparty’s” die nu jacht maken op de eerste zwarte president van de VS. “Ratten” en “slachten” zijn een inherent deel van de American Heritage, alle andere TV-series dan sitcoms geven daar blijk van.

Reageer
gravatar

Ik vind slachten zoeen.. historisch beladen woord..
Ik had daar toch graag een wat fraaier, liever, schattiger, knuffeliger, gezelliger, socialer, omarmbaar, streelbaar, emotioneel sterkend, opwekkend ander woord voor gezien.

Ik vind planken niet echt HET alternatief
maar komt wel sterk in de buurt.

Reageer
gravatar

Ach, ir Paulus: daar wreekt zich mijn niet agrarische achtergrond, het is een maaidorser. Wel wel, het onderwijs in Wageningen bevindt zich op hoog niveau – ligt zeker niet in Holland, haha (scherts terzijde).
Overigens is er geen reden om hooi niet te kunnen dorsen, alleen ik begrijp nu dat de opbrengst zal tegenvallen.
Het lijkt mij wél een mooie taakstraf voor vlegels en vlerken.

Qua Argentinië: bevond het land zich destijds niet in crisis waardoor hevig bezuinigd werd op parachutes?
Ocharme, onze jongens mogen wel uitkijken in deze barre tijden eer ze uit het vliegtuig stappen, want het geld voor verdoving zal ook wel op zijn.

Reageer
gravatar

Welk een vreugde dat heden het weer mij toestond een mouwloos hemd te dragen! Dientengevolge kon Agrariër Paulus mij NIETS op de mouw spelden.
Het doet zeer dat de Argentijnse regering van zo’n dertig jaar geleden beticht wordt van ‘moorden’. Er werd op hoog niveau en in vliegende vaart geacteerd, zeker! Het mag gezegd, dat er dan wel eens iemand tussenuit kneep, zich schuil hield of op andere wijze verdween. Maar MOORDEN….. Ik herken mij daar niet in.
Uw vooringenomenheid wordt bevestigd door uw benoeming der jongelingen. Zij zouden vlegels zijn, aldus uw schrijven. Dat is een Miss Vatting! Zij heten vlerken. Vandaar ook de staande uitdrukking ‘Aan je werk, vlerk!’ Die wordt vooral gebezigd omdat vlerken nogal vaak lijden aan te grote dorst, waaronder de arbeidsproductiviteit ook lijdt.
Miss Vatting zaait graag Verwarring een gaat daarbij vaak vreemd. Waarom zij dat doet begrijpt zij zelf niet.

Reageer
gravatar

Geachte heer Jeettje,

Mijn overgrootvader sloeg nog het graan uit de korenaren met een dorsvlegel. Dat was in de tijd dat jonggezellen nog gezeglijk waren, omdat brutale, baldadige boerenzonen als vlegels werden ingezet.

Mijn grootvader had daartoe al een soort schudmachine op paardenkracht. De vlegels werden alleen nog ingezet als straf of als de knollen niet beschikbaar waren.

Mijn vader introduceerde de maaidorser, waardoor het opbinden van korenhalmen niet meer nodig was en dus veel tijdwinst werd bereikt, zodat ik naar Wageningen kon.

U begrijpt nu ook waarom ondeugende jongens vlegels worden genoemd en waarom er tegenwoordig zoveel van zijn.

Nog een korte opmerking als het mag.
Toen ik nog jong was, zag ik nog weleens een vlegel in een hooimijt op een meid liggen. Vlegels lieten zich echter nooit inzetten voor het dorsen van gedroogd gras, dat zoals bekend geen aren bezit. Zo gek laat een boerenzoon zich niet maken.

Reageer
gravatar

Best ir Paulus: het is niet mijn vinding; was het maar zo’n feest, dan genoot ik van mijn eigen onbewoond eiland zonder internet.

Het is, naar ik begrijp, een soort van paard en wagen zonder paard met ronddraaiende uitsteeksels. Wat het ding precies doet weet ik niet, het begrip dorsen is mij onbekend: ik heb geen agrarische achtergrond (ook geen arische trouwens).

Het schijnt dat ene Leonardo Da Vinci de bouwtekeningen heeft genaakt: heeft u daar wat aan?

Reageer
gravatar

Collega Leeflang, [18]

Het gebrek aan hoogbouw buiten de grote steden behoeft geen probleem te zijn. Ongeveer dertig jaar geleden had de Argentijnse junta daar al een oplossing voor, waarmee zij het moorden tot op grote hoogte bracht.

Reageer
gravatar

Ja Pleep: het offer van Osama is niet tevergeefs geweest – ook al wordt het hier en daar beschouwd als ‘collateral damage’.

Ewh, over welke ‘de Islam’ hebben we het eigenlijk? Er zijn er net zoveel of nog meer dan gristelijke afsplitsingen, geloof ik.

Reageer
gravatar

Dit is het bewijs dat de Islam zich weldegelijk aan kan passen aan de samenleving zoals wij deze -in het Westen- ervaren.

Werkelijk Nobelprijswaardig!!!

Abdelghani strekt naar mijn mening hiermee zijn nek net zover uit als cartoonisten en schrijvers die een kritische noot richting het Oosten willen laten horen. Dit is een groots gebaar en de meest belangrijke stap in de ontwikkeling van de Islam sinds eeuwen. Bravo!

Reageer
gravatar

@ 2 Paulus, vz Wilders-fenklup :

Ik neem aan dat je ze onverdoofd terug wilt trappen?

@ 19 Jeettje :

Hier is de sleutel van de Bibelebeltse berg.
Op de Bibelebeltse berg staat een Bibelebelts huis.
In dat Bibelebeltse huis wonen Bibelebeltse mensen.
En die Bibelebeltse mensen hebben Bibelebeltse kinderen.
En die Bibelebeltse kinderen eten Bibelebeltse pap.
Met een Bibelebeltse lepel uit een Bibelebeltse nap.

Reageer
gravatar

@16: nou, hier wordt in één klap duidelijk waarom in onze biblebelt de homo’s zo lang leven: er zijn geen hoge gebouwen genoeg, dan wel hoog genoeg.
En in de kerk mogen ze niet komen, dus daar kunnen ze ook niet afgepleurd worden.

Maar dan toch: de geschiedenis leert ons dat Jan van Schaffelaar geholpen moest worden door speren en zwaarden om nog een beetje dood te gaan. Hij sprong te laag.
Nou kun je wel op een moderne hooidorser springen, maar ik denk niet dat dat veel verschil maakt.

Oh, en Vinex lokaties zijn al van zichzelf dodelijk saai, niet voor niks gebouwd voor Henken en Ingridden.

Reageer
gravatar

Er zijn niet zoveel cartoonisten meer in West-Europa die nog islam-kritisch durven zijn. Welke beroepsgroep is aan de beurt als de laatste van de nog aldus actieven de mond is gesnoerd? Filmregisseurs, Goudse busschauffeurs of maar meteen alle verdoofd slachtende slachters? En kunnen we nu eindelijk ook eens duidelijkheid krijgen van de vooraanstaande Rotterdamse imam I. over hoe hij vindt dat we om moeten gaan met homo’s uit plattelandsgemeenten zonder hoogbouw? In stedelijke gebieden is dat geen probleem, hoogbouw genoeg. Maar wat nu in Vinex-locaties?

Reageer
gravatar

Keihard als ik ben, wil ik dat islamieten ONVERDOOFD naar islam-kritische cartoons moeten kijken !
En dat gezeur van varkens dat ze geen islamieten en joden willen eten, moet ook maar eens afgelopen zijn !

Reageer
gravatar

WE LEVEN NOG!

In heel het land worden de kerk- en schuilkelderdeuren geopend. Gans het volk stroomt naar buiten om samen met de onbevreesde heidenen, die zich al op ‘s lands pleinen hadden verzameld, het voortbestaan van de aardbewoners te vieren. Hier en daar zie ik de eerste vuurpijlen in de lucht als teken dat men is opgelucht. Buurtbewoner en vreemden dansen met elkaar. Luid wordt het Wilhelmus gezongen, al kan ik mij een vrolijkere lied voorstellen. Ik zie in alle plaatsen dat steeds meer vlaggen worden uitgehangen. Wie geen vlag beschikbaar heeft vlagt met zijn of haar hemd uit de broek.

Paulien, Den Haagspecialiste,
Is er al iets bekend van de te verwachten feestreden van Rutte, die nu Nederland ook voor de toekomst aan de rijke Nederlanders kan teruggeven?

De Speld zal aan het goede nieuws op alle kanalen bekendheid geven.

Volg het laatste nieuws onder: “Vernietiging wereld geen haalbare optie”

Reageer
gravatar

Carotte,

Een hap uitroeien lijkt mij nog al drastisch. Een hap die takken bevat kan ik trouwens niet door mijn keel krijgen, maar wel een met wortels of peen.

Reageer
gravatar

Als je varkens niet Islamitisch mag slachten (want je mag die ook niet eten van de Islam) em Joods ook niet mag slachten (want niet kosjer) en als je dan wél kosjer vlees ook als halal kunt eten waaron zijn de Islamieten en Joden dan niet gewoon vrienden en eten ze elkaars vlees dan niet??

Reageer
gravatar

Beste Vz Paulus: ook hier is een pragmatische aanpak mogelijk.
Bekijk het eens zo: nu hoeft uw grote leider geen pasfoto’s meer te laten maken, hij knipt gewoon een cartoon uit en plakt dat op.
Toch handig voor een bibliotheekkaart of een zwembadabonnement?

Niet altijd dat negatieve hoor, is slecht voor de bloeddruk.

Reageer
gravatar

Jeettje,

Dat deden ze al. Het kan namelijk niet anders zijn, dan dat zij beneveld zijn door verdovende middelen als ze onze Grote Alleswijze Leider weer eens demonikritiseren!!!!
Maar wij weten ze wel te vinden!!!!!!!!!

Reageer
gravatar

Khadaffi (geprezen zij Zijn naam) wordt onverdoofd en oorverdovend geslacht door ‘geallieerden’.
De gematigde islam laat zien in een rap tempo het Westen in te halen sinds Osama het loodje heeft gelegd.
Bravo gematigde, jullie zijn het nieuwe China op religieus gebied!
Jammer alleen dat ze daar pas op de ‘dag des oordeels’
mee komen.

Reageer
gravatar

Ik sta helemaal achter de imam Moustafa Abdelghani, zoals ik achter elke moslim sta. Dat is namelijk makkelijk om hen samen met hun theevisite Amsterdam uit te trappen. Richting Marokko natuurlijk.

Ik wil nog even kwijt, dat onze Grote Leider eergisteren in de kamer gedemoniseerd werd door nota bene Rutte, die toch schatplichtig aan Hem is. Het moet niet gakker worre!
Rutte, je bent gewaarschuwd. Dit was de eerste en laatste keer dat je onze Grote Leider tegenspreekt!!!!!!!!! Begrepen?

Reageer