Twentse Elsemieke mag blijven

Meisje (14) te verwesterd om terug te keren

Het Twentse meisje Elsemieke Riekerink mag in Holland blijven. Minister Leers heeft besloten haar een verblijfsvergunning te toe te kennen. De familie Riekerink zocht na de Enschedese vuurwerkramp in 2000 een veilig heenkomen in Leiden. Hoewel de veiligheidssituatie in haar geboortestreek aanzienlijk is verbeterd, beschouwt de bewindsman Riekerink als te verwesterd om terug te keren.

“In bepaalde omstandigheden kun je niet verlangen dat verwesterde Twentse meisjes terugkeren naar Overijssel, daarmee breng je iemand alleen maar in problemen,” aldus Leers. Volgens de minister is de grote vraag waar je de grens legt. Als je twee jaar oud bent kun je volgens de minister nog niet spreken van verwestering maar vanaf de leeftijd van 10 tot ongeveer 18 beschouwt Leers Twentse meisjes als verwesterd. Bovendien woont Elsemieke langer dan acht jaar in Leiden en voldoet daarmee aan de criteria van Leers om te blijven.

Leers ziet tevens een belangrijke rol voor de familie weggelegd. “Van belang is te weten in hoeverre het gezin nog banden heeft met Twente. Is de rest net zo verwesterd als Elsemieke? Leveren alle familieleden een nuttige bijdrage aan de samenleving, of profiteren zij slechts van de voorzieningen die het Westen te bieden heeft? En hoe ervaren zij de psychosociale druk die een situatie als deze op hun schouders legt?”

De beslissing is lange tijd uitgesteld omdat aanvullende informatie over de situatie van schoolgaande meisjes in Twente nodig bleek. Onderzocht werd of meisjes in de driehoek Enschede-Oldenzaal-Hengelo wel naar school mogen, hoe de kwaliteit van onderwijs is en of meisjes aan lijfstraffen worden onderworpen. Conclusie is dat met name het taalonderwijs zo ver achterblijft dat een terugkeer onverantwoord zou zijn.

Er zijn volgens Leers zeker 150 mensen in de Randstad die in een soortgelijke situatie verkeren. Die zullen allemaal per geval bekeken moeten worden. De verwachting is dat 30 tot 40 Tukkers worden teruggestuurd.


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Als medemigrant vrees ik nu ook voor mijn verblijfsvergunning. Maar ik hoop dat ik in Leiden mag blijven wonen. Het bevalt me hier wel.

Reageer
gravatar

Vlaai…Vlaai.. ick Vlaai tegenuan
Sagt streal ick daine daie en kiek
op nar uw oogn, so mooi glan’se

Me un langsame draai.. draai..
draai ick tegenuan, verdraai
mijn bollekes, g’t tegen de flirtig
aan.

Die taid vlieg voorbai

Gai mot mai wel hedden
Gai wil ook nog eens Vlaai vlaai..
met slagroom erbai..

Reageer
gravatar

@ 45 Maarten Harpertsz. T.: Om Elsemieke van Leiden naar Twente terug te brengen volstaat een simpele NS-Sprinter. Maar hoe moet dat dan met dat toiletbezoek? Dat gaat ‘m niet worden, zo…

Reageer
gravatar

# 44: Om nog maar niet te spreken van de problemen bij de IND-onderafdeling DT&V. Voor elke asielzoeker die onvrijwillig moet terugkeren naar het land van herkomst zijn drie marechaussee’s (M/V) nodig; twee (M) om ter weerszijden van de uitgewezene door handboeien met deze verbonden te blijven gedurende de terugreis, ook tijdens wederzijds toiletbezoek en één (V) om het dossier van uitgewezene integraal aan de politie van het herkomstland over te dragen. Dat is weliswaar goed voor de werkgelegenheid en airmiles van deze marechaussee’s, maar het past slecht in de bezuinigingsronden die Nederland (en haar inherente bureaucratie) in het hart zullen raken. Maar naar aanleiding van de beleidsintenties en de uitzetprognose van minister Leers, heeft KLM/Airfrance haar winstverwachting voor 2011 met 55 % verhoogd. De AEX heeft positief gereageerd.

Reageer
gravatar

Op 44, mevrouw Celeste Duchamp; u heeft -als 2e generatie Francofoon immigrant- een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal verworven. En vast niet op een zwarte school, waar het Surinaams immers domineert (het Langetabbetje/Bouterse accent “Doekoe, doekoe, man”). Minister Leers heeft -onder zware druk van de Almelose lobby van Ultracentrifugisten- van zijn ministeriële bevoegdheid tot selectieve pardonnering gebruik gemaakt en hier genade voor recht laten gelden. Elsemieke mag blijven en haar ouders/verzorgers eveneeens. De familie heeft alleen een belofte moeten doen af te zien van de thans algemeen gebruikelijke oosterse neef/nicht huwelijken die laagopgeleide, werkloze bloedverwanten uit herkomstregio’s in Holland aan een uitkering en verblijfsvergunning helpen. Het gevaar van militant Tukker’s fundamentalisme blijft -door recente personeelsreducties bij de IND- onverminderd aanwezig.

Reageer
gravatar

Na 8 jaar op een Leidse multicultischool beheerst Elsemieke naast het Leids ongetwijfeld ook het Marokkaanse, Turkse en Surinaamse dialect. Om daar ook nog eens Twents bij te moeten leren wordt echt te veel. Bovendien heeft ze nu al een kamer in Leiden als ze straks gaat studeren. Genoeg reden voor een verblijfsvergunning.

Reageer
gravatar

Dat het juist het taalonderwijs zo slecht zou zijn, geloof ik niet. Als je Hollandse mensen op radio en tv hoort, blijkt dat nergens uit. Slecht gebruik van grammatica en vooral sterk tekortschietende uitspraak. Die lelijke, onNederlandse harde g, de wegvallende r aan het eind van een lettergreep, de aai i.p.v. de ij of ei. En het ergste is nog: men schijnt te denken beschaafd te spreken. Iemand die dialecten van buiten Holland spreekt, is zich daar meestal goed van bewust.

Verder zou ik persoonlijk maar wat graag weer terug gaan, als ik gedwongen was geweest in Holland te wonen.

Reageer
gravatar

het begint met 1 Elsemieke en voor je het weet is het hier “Enske aan de Noordzee” en eisen ‘zij’ dat we allemaal Grolsch drinken! Veel beter is het om deze Tukkers (ja, ik noem het beestje maar gewoon bij z’n naam) in de eigen regio op te vangen. gewoon aan de ijssel bij Deventer een grote snackbar voor ze neer zetten ‘veur p’tat te kunn’n hoalen’. Die Elsemieke is, met vele van deze andere gelukszoekers, op de leeftijd van het in het oosten traditionele ‘zoep’n en van an gehn’, wat een enorme extra druk legt op ons politie apparaat. En dat terwijl we zo’n opvangkamp in Deventer gewoon door het rode kruis kunnen laten betalen. dan hoeven we alleen nog maar een brandweereenheid naar twente te sturen om te helpen bij het opleiden van locale vuurwerkinspecteurs.

Reageer
gravatar

Henk,

Je mag inderdaad wel oppassen met de Friezen. Voor je het weet zijn ze massaal aan het Fierljeppen over de Mokumse grachten. Dat hoort niet in onze randstedelijke cultuur.

Dat volk heeft een missionaris vermoord, dus het is oppassen met hun ideologie. Voor je het weet staan ze aan de waterlinie om de grachtencultuur over te nemen.

Eigen Mokum eerst!

Reageer
gravatar

Als dit maar geen gevolgen heeft voor de repatriëring van de Friezen. Straks komen zij massaal met hun skûtsjes naar de beschaafde wereld en zijn dan met geen mogelijkheid nog weg te krijgen.

Reageer
gravatar

Laat in deze discussie gestapt, maar toch waarschijnlijk de eerste die zich afvraagt of Elsemieke wel zo’n Oosterse naam is. Als ik mij goed herinner had Jan Smit (de bard uit Volendam) ooit ook iets met ene Elsemieke van de tv. Ik ben haar achternaam even kwijt; iets met een
“molen” erin. Als ‘Elsemieke etymologisch duidt op Kaninefatische afkomst moet het hele bestand aan westerse Elsemiekes worden doorgelicht, zelfs in West Friesland zijn er gevallen van Elsemiekes geconstateerd. Dus daar zijn we dan wel even mee bezig. Ik stel voor dat we minderjarige vrouwen die buiten hun schuld (bijv. door ouderlijke onachtzaamheid of door vernoeming naar moeders, grootmoeders of andere erflaters) Elsemieke zijn genoemd bij uitondering een generaal pardon toekennen. Mannelijke adolescenten die Elsemieke heten, of zo genoemd worden, vallen buiten de pardonregeling. Ik ga Leers (“hardLeers”) gelijk even polsen op de volgende CDA-bridgedrive.

Reageer
gravatar

Verd… dus ik moet nog 3 jaar ondergedoken blijven in Den H… euh, het Westen, want ik woon hier dan pas 8 jaar. Geldt dit trouwens ook voor oosterse jongens, anders ben ik natuurlijk sowieso de pineut…
Als ik die 8 jaar vol heb gemaakt, kan ik dan asiel aanvragen of ben ik dan nog steeds illegaal?
Zoveel vragen, zo weinig antwoorden…

Reageer
gravatar

Het lijkt mij duidelijk dat het werkelijke probleem hiermee alleen maar groter gemaakt wordt. Bij de minste of geringste ramp slaat men maar massaal op de vlucht. “Weg van hier!” lijkt het devies. Ik stel voor om de hele familie te laten verhuizen naar een woning pal naast een andere vuurwerkfabriek, liefst een die op geen enkele manier voldoet aan huidige veiligheidseisen. Aldus kunnen deze mensen wennen aan onveilige omstandigheden. DAT is de manier om er mee om te gaan. Een vakantiebaantje als badjuf bij Fukushima ligt in het verschiet!

Reageer
gravatar

Te verwesterd om terug te keren. Het arme schaap. Veroordeeld tot een leven tussen glazen kassen!
Ik stel voor om haar langzaam weer aan het Twentse te laten wennen. Dan zal wellicht blijken dat je Twente inderdaad niet uit het meisje hebt kunnen halen.
Laat haar alstublieft terugkeren en vluchten uit het ontaarde westland.

Reageer
gravatar

Verstandige beslissing van Leers. Verder ben ik van mening dat dit niet alleen per geval, maar ook per regio moet worden bekeken. De driehoek Enschede – Hengelo – Oldenzaal is inderdaad nog niet veilig. Maar vluchtelingen uit het gebied tussen Maastricht en Venlo kunnen heel goed in de omgeving van Horst worden opgevangen. Met name tussen de A73 en de Maas oever is vollop de ruimte.

Ook politici uit die regio, waaronder bovengenoemde en andere partij- en coalitiegenoten, kunnen vanwege de nabijheid van de A73 gemakkelijk heen en weer reizen naar hun werk in Den Haag.

Reageer
gravatar

@27 Fruttekoek: weer gelijk, maar toch; het is Leers. Daar moet je wat clementie mee hebben: hij is nog maar kort iets wat hijzelf nooit gedacht had te kunnen worden (en zijn moeder waarschijnlijk ook niet) – met instemming en de zegen van een andere Limburger. Zoiemand heeft het moeilijk.

En afspraken zijn er toch om geschonden te worden? CDA – need i say more?
Vileine tactiek, dat is het.

Reageer
gravatar

Voordat iemand uitgezet kan worden, moet die persoon eerst aangezet worden, hoor!
Dus pleit ik voor een aanzettingsbevel voor Elsemieke.

Reageer
gravatar

@26 Jeettje: Nee hoor: eerst huilende kinderen bij het Jeugdjournaal en een openbare uiting van brute tolerantie door NIMBY burgers.
Zo gaat dat hier, dat zijn de afspraken, dat is normaal!

Reageer
gravatar

@25 Fruttekoek: in principe oké, maarrrrr … het gaat om Leers, hé?
Limburger, dus hoeveel onzekerheid wil je hebben? De linkerkant weet niet wat de rechter uitspookt, zoiets.

Reageer
gravatar

hoho, gaat dit niet een beetje te snel?
Eerst moet die Elsemieke (of hoe spreek je zo’n autochtonennaam uit?) een tijdje in onzekerheid worden gehouden door steeds wisselende berichten over wel en niet mogen blijven.
Dit soort blanken moet je eerst flink aan het lijntje houden. Pas daarna mogen ze eventueel blijven om uit onze ruif te vreten.

Reageer
gravatar

De familie Riekerink loopt weg voor haar verantwoordelijkheid om mee te helpen om heel Twente zo snel mogelijk te verwesteren!!

Reageer
gravatar

Wat een krokodillentranen! Zijn we de duistere geschiedenis van Twente dan alweer vergeten? De dagen van “Eigen Grolsch Eerst”? De dagen dat een nauwelijks verkapte militaire leider als Herman Finkers het nodig vond om arme artiesten als Youp van ‘t Hek zijn laatste theaterbezoekers af te pikken?

Reageer
gravatar

@19, woedend briesend reist de Twentse PVV af naar Leiden om ze daar eens een partijtje mores te leren. Of was het nu andersom??

Reageer
gravatar

Die Leers hebt er een lopen! Een uitgelezen kans om die wilden daar beschaving bij te brengen, en hij pak ‘m niet!

Dat meisje moet terug, da’s toch duidelijk? Opvang in eigen land eerst, en ze kan daar onze beschaving brengen.
Wij hoeve toch niet alles alleen te doen? t mot wel van twee kanten kommen.
Geert is hier niet blij mee, ozo!

Reageer
gravatar

‘t Schijnt dat het meiske heeft gezegd dat ze op Kamp was. Maar Kamp komt uut Losser. Zoals mijn grootmoeder al zong uit de liedbundel van Nostradamus:
“‘n Maagdske verwend door ‘n Haagse Twent, haar familie zal wenen want naar de West draait zij haar benen. Haar rokske en haar brokske fijn hangen nimmer meer aan Twentse lijn”.
Jaja, het zal allemaal wel. Maar hoe reageren de provinciale PVV-en hierop? Zijn er al interne spanningen?

Reageer
gravatar

Wederom wil ik krachtig pleiten voor een Heim ins Reich-plaatsing van alle Limburgse politici. Met uitzondering van Leers, die moet naar zijn buitenhuis. Met brandweerautootjes spelen.

Reageer
gravatar

Mijn broer heeft de bekende glamoureuze bühne-advocaat Bram Moscovitch bevolen de heer Gerd Leers voor meineed te dagen. De heer Leers heeft namelijk jaren geleden geschreven in de Limburger dat hij het aantal buitenlanders in coffeeshops wil terugdringen en nu ineens laat hij het Twentse meisje Elsemieke Riekerink in Holland blijven. Volgens mijn broer is de heer Leers knattergak en dat mag niet gakker worden.

Als getuigen worden alle leden van het kabinet en het Limburgs gouvernement opgeroepen en natuurlijk de Arabist Jansen als zijn trouwe vriend en vaste oproepkracht. De rechtbank wordt gewaarschuwd, dat ze in ieder geval zal worden gewraakt als een van die onbetrouwbare, linkse magistraten zelfs ook maar voor één woord zijn of haar bek durft open te trekken.

Reageer
gravatar

“Onderzocht werd of meisjes in de driehoek Enschede-Oldenzaal-Hengelo wel naar school mogen, hoe de kwaliteit van onderwijs is en of meisjes aan lijfstraffen worden onderworpen.”

Aangezien dat stuk nog militair terrein is worden alle minderjarige meisjes (en jongens) die zich daar begeven nu zwaar gestraft dus lijkt het mij niet meer dan logisch dat deze vluchtelingen mogen blijven

Reageer
gravatar

Hierbij delen wij via de Speld mede dat ik de ledenadministrateur van de WFK heb ontslagen, omdat hij op een terras in Venlo in de buurt zat van mijn buurmeisje waarop ik tien jaar geleden verliefd ben geweest.

Reageer
gravatar

Nouw we het toch over Gerd Leers hebben. Die vent moet eens naar zijn eige kijke. Hij heb een dubbele pas poort en is uit Limburg gevlugt vanwege onduidelikke toe stande en fervolgens pikt hij onze minsters bane in.

Eige hol land eerst!!!!!!!!!

Reageer
gravatar

Die kut-provinciaaltjes hebben allemaal een veelste kort lontje, daar is geen kruit tegen gewassen. Waarom moeten wij al die gasten met een rare accenten en vreemde eetgewoonten (Hutspot!) hier onderdak verlenen. Daarom nu de kruitdampen opgetrokken zijn kan iedereen gewoon weer terug naar waarie vandaan komt, of dat nou Delft, Munnekezijl, Muiden, Ouderkerk, Leiden, Enschede of een ander gat is.

Reageer
gravatar

Zolang Elsemieke braaf op 3 oktober haar bordje hutspot leegeet, heb ik er geen probleem mee. Haring en wittebrood vind ik zelf ook niet lekker, dus daar doe ik geen uitspraak over. Bovendien heb ik vernomen dat Elsemiekes over-over-over-over-over-grootvader na de Leidse kruitramp in 1807 naar Enschede is gevlucht, dus ze heeft onmiskenbaar haar roots in de Sleutelstad.

Reageer
gravatar

Dat is goed nieuws ! Hoewel ik geboren en getogen ben in
de Randstad, ben ik helemaal geassimileerd in het noorden
des lands, tussen hunebeddden, skutsjes en aardgas.
Ik hanteer al jaren uitdrukkingen als “stief in de poot’n”
en zo, dus het zou een ramp zijn om weer mijn haags
en rotterdams op te moeten halen, om nog maar te
zwijgen van het amsterdams, wat ik jaren als dialect
heb beschouwd, maar nu onderken als spraakgebrek.
Enfin, ik ben nog een illegaal, maar ik hoop snel van
Leers een keurige verblijfsvergunning te krijgen.

Reageer
gravatar

@Sjeng Een verwesterde Limbo kan nergens meer aanspraak op maken want hij heeft us sjoen Limburg verlaten en loopt daar nu zondermeer gevaar met zijn halfzachte G, en in het westen wordt hij niet voor vol aangezien omdat zijn G niet hard genoeg is. Ik pleit voor een aparte status.

Reageer
gravatar

Als verwesterde Limbo kan ik dit beamen, maar toch… mijn vroegere overbuurjongetje kwam uit Soest en moest van zijn ouders na 8 jaar Limboland verplicht op spraakles… Het wordt tijd dat Leers ook dit soort schrijnende gevallen aanpakt en hiervoor een reïntegratie-subsidie in het leven roept.

Reageer
gravatar

Dus als ik het goed begrijp is in Enschede, Hengelo en Almelo nog steeds niets te doen? Behalve dan dat er soms een stoplicht op rood springt en dan later weer op groen?

Reageer