Kamer wil verbod op ‘games’

Gevaar door kopieergedrag Farmville en Monopoly

Er moet een algeheel verbod komen op spellen. Dat adviseert het ministerie van OC&W in het rapport ‘Tot de plicht geroepen’. Daaruit blijkt dat vrijwel alle hedendaagse problemen kunnen worden herleid tot ‘kopieergedrag’ en ‘kwalijke, negatieve energie’ voortkomend uit gezelschaps- en computerspellen. Familieruzies, vandalisme en de verloren WK-finale lijken te wijten aan de invloed van ‘games’. Een ruime Kamermeerderheid lijkt voor een verbod.

Het computerspel Farmville toont duidelijk de gevaren. Onderzoeker Tjalling Wenselaar ontdekte dat steeds meer mensen moestuintjes of zelfs hele boerderijen in ‘real-life’ beginnen, met alle gevolgen van dien. Wenselaar: “Vooral in grote steden blijkt het Farmvilleprobleem groot. In de Amsterdamse wijk Bos en Lommer zijn mensen gesignaleerd die de straattegels van parkeerplaatsen uit de grond trekken om een pompoen te kunnen planten.” Maar daar blijft het volgens hem niet bij. “In de provincie zie je steeds meer mensen die hun voortuin proberen om te vormen tot een boerderij. De hoeveelheid ammoniak die door overbemesting in de grond van een dorp als Oirschot gemeten wordt neemt schrikbarende vormen aan.”

Wenselaar ziet ook van andere spellen een negatieve werking uitgaan. Hij verwijst bijvoorbeeld naar de invloed van schaken op de krijgslust in de tweede helft van de twintigste eeuw. Ook signaleert hij dat Monopoly geld een onecht imago heeft gegeven, wat leidde tot verschillende financiële crises. Zelfs in het verlies van de WK-finale ziet de onderzoeker ‘de duivelse hand van de game-industrie’. Wenselaar: “Als je iedere training afsluit met een potje tafelvoetbal leer je als team de linies natuurlijk nooit in elkaar te schuiven. De Spaanse selectie heeft zich met Fifa 2010 veel gedegener voorbereid op de belangrijkste wedstrijd uit haar historie.” Dat Nigel de Jong voor de verloren WK-finale het spel Mortal Kombat speelde is volgens hem geen toeval.

Niet alle spellen worden verboden. Op de groene lijst van het ministerie staan bijvoorbeeld Pim Pam Pet en ‘Stap op’, een kaartspel met als doel zo snel mogelijk 100 kilometer te fietsen langs strand, bos, heide en zee. Volgens Wenselaar zijn zelfs wel eens positieve signalen gemeten bij computergames, maar wegen die niet op tegen de nadelen. “Denk bijvoorbeeld aan de revolutionaire architectuur en hoogbouw in de Emiraten dankzij spellen als SimCity en Tetris, dat zijn mooie ontwikkelingen. Ook de populariteit van de Italiaanse keuken en het loodgietersvak sinds de komst van Mario zijn succesverhalen. Toch weet ik vrij zeker dat er in de hoogtijdagen van Mario Bros meer dieren zijn doodgetrapt.”


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

@37

U kent Civillization zeker niet?

Dé reden dat we beschaving kennen! Maar ook oorlog, technolie, etc.
Zonder dat spel zaten we nog lekker gezellig in grotten bij kampvuurtjes!

Reageer
gravatar

Simcity is DE grootste boosdoener..

Ik zie veel gelijkenissen in het dagelijks verkeer waarbij sommige wegen zonder geldig excuse ergens doodlopen of samenvoegen met andere wegen zonder zich te houden aan de gemaakte afspraken rond gezinshereniging op openbare snelwegen.
Nog niet te spreken over de watervoorziening en kompleet ongefundeerde plaatsing van windmolen parken en electriciteit net structuren die dwars door alle lagen van de bevolking gaan.

Hier en daar zie ik al knipperende bliksem symbolen..

Reageer
gravatar

Suus, we hebben een winnaar!!!!
Jij hebt het door: voor Mark en zijn makkertjes is het elke dag 1 april!
Ga naar kans, maar ga niet langs AF.

Reageer
gravatar

Ik weet van niets en als ik van iets weet dan is het een verkochte of gekaapte duikboot, maar het valt in ieder geval niet onder dienstreizen.

Reageer
gravatar

Jeettje,

Dat is Pim-Pam-Pet, de paapse variant in het Limburgs en Haags met een draaischijf die weliswaar linksom kan draaien, maar door Maxiempje en Markie uitsluitend rechtsom wordt gedraaid. Wordt met drie kinderen gespeeld, waarvan er twee actief meespelen. De derde bepaalt of de antwoorden goed zijn.

Reageer
gravatar

@Neo kolonist: en wat te denken van de spin-offs? Monopoly kent een krachtige verspreider via de Donald Duck die de tere kinderzieltjes leert dat geld is om in te zwemmen en het loont om je kwaad te maken en anderen te bedonderen.
Ik verdenk veel politici er van erg vroeg begonnen te zijn ….

Alleen kan ik niet precies duiden welk spel tot een Maxiempje heeft geleid; wie heeft een idee?

Reageer
gravatar

@nadenkertje: we zouden een sollicitatiecommissie kunnen kiezen welke een bestuur aanstelt. Hierdoor zijn we ervan verzekerd dat de meest geschikte kandidaat op de beste plek zit. hoe deze commissie de eisen maakt waarin bepaald wordt bepaald door de verkiezingsuitslag. m.a.w.: de democratie wordt indirect. De commissie heeft geen politieke invloed op het handelen van het gekozen bestuur, slechts in periodieke aandelenvergaderingen kunnen we (stemgerechtigde nederlanders, aandeelhouders van nederland) moties indienen tegen het bestuur.
het grote voordeel is dat het bestuur kan doen wat nodig is en minder verantwoording hoeft af te leggen jegens een kamer of 2. Ook politieke machtspelletjes behoren tot het verleden aangezien het beroep van politici komt te vervallen.

Reageer
gravatar

@2: Het gebruik van anticonceptiemiddelen in Gouda en Culemborg kan ik toch moeilijk herleiden tot een spel als stratego, bedoelt u misschien levens weg?

@27: Natuurlijk wordt openttd verboden, straks komen we er in de echte wereld ook nog achter dat vrachtwagens kut zijn en treinen eeuwig winstgevend. Minecraft loopt sowieso snel op een eind als er al grondig gestut wordt, lopen mensen toch al snel tegen onze waterspiegel aan. In andere landen levert dat toch grotere problemen op: http://clck.ru/AxrR

Maar kolonisten zal nooit afgeschaft worden, net nu we bezig waren met de langste oliepijplijn en onze zeevaardersexpeditie net pas voet aan land heeft gezet in de Palestijnse gebieden zal ons kabinet de honger naar grondstofkaartjes niet zomaar opgeven.

Reageer
gravatar

Monopoly is waarschijnlijk een van de meest schadelijke politieke spelletjes dat heden ten dage in de winkelschappen ligt. Kijk naar het enorme aantal bankdirecteuren, wethouders en andere bestuurders die het vroeger speelden en die nu zichzelf verrijken ten koste van de hulpeloze belastingbetaler. Monopoly in het groot, dat is geen spelletje meer maar een spel! Onmiddellijk verbieden, beter laat dan nooit.

Reageer
gravatar

Ik ken ook wel een ‘spelletje’ dat per ommegaand kan worden verboden…

Het begint met P en eindigt op olitiek!

Scheelt een hoop geld ook. En België laat ons zien dat je geen kabinet nodig hebt. Wel een overheid, waarbij ik aanteken dat ik nog even moet nadenken over hoe je dan een overheid aanstuurt…

Daar gaat mijn rustige weekeinde…

Reageer
gravatar

HAHA wat een artikel zeg,

Wordt transport tycoon ook verboden?
Stel je voor dat ik in mijn leven besluit om een transport bedrijf op te richten.. slecht voor de economie kunnen we beter uit besteden aan de roemenen ofniet?

En de laatste trend natuurlijk: Minecraft.
Stel je voor dat iemand bedenkt om een stel blokken te gaan stapelen die kunnen zweven!!

Reageer
gravatar

# 20. Ir Paulus, volkomen juist die inventarisatie van EDV’s. Maar het verhaal gaat verder, de verantwoordelijke wethouder (ene Dales, maar geen familie van wijlen Ien) ontwikkelde kort na de bekrachtiging van het collegebesluit een hinderlijke vorm van vertigo. Hij kon niet tegen de diepten van de bouwputten; soms meer dan 20 meter diep.
Hij werkte zich toen (met forse hulp van zijn politieke partij)ijlings uit een diep put omhoog naar een rustiger functie als burgemeester van Leeuwarden. Daar bleek hij -verrassend genoeg- geen enkele moeite te hebben met de hoogte van zijn vergoedingen als p.t. bestuurder van Hogeschool InHolland; waar men tot dusver nog ouderwets diploma’s uitdeelt bij aankoop van een onsje hashies of marihuana of twee pakken wit bakpoeder. De huidige TDV (Tweede Diepergravende Verkenning) stuitte op enkele onverwachte bodemvondsten: een torenhoge overschrijding van de oorspronkelijke aanneemsom, links en rechts verzakkende historische panden en publieke verzadiging van storende bouwwerkzaamheden. Er wordt nu doorgebouwd op slechts moraal omdat Dales indertijd welbewust een onomkeerbaar proces heeft gestart; een DDV zal zulks bevestigen. Rutte gaat nu kijken of hij het déficit van Amsterdam kan oplossen door of álle resterende militairen te ontslaan of alle minvermogende 70-plussers hun AOW te ontnemen.

Reageer
gravatar

Als ik me ergens aan erger is het wel een spelletje Mens-erger-je-niet ! Wil dat zeggen dat ik geen mens
ben of dat ik anarchistisch ben ? Geen idee !
Bij het yatzeeën lukt drie van een kind vaak wel,
maar vier van een kind vaak niet en vijf van een
kind zelden. Is dit ook typerend ?

Gaat de EU overigens binnenkort de verkoop en
het openlijk tonen van spelletjes verbieden, na een
lobby van speelhal- en bioscoopeigenaren ?
Of wordt eerst het reanimeren verboden om
de uitvaartbranche aan vettere winsten te helpen ?
Joost mag het weten !

Reageer
gravatar

De oerversie van het spel Kolonisten van Catan is ontstaan na de politionele acties. Door de journalist Willem Oltmans is destijds nog een voorstel gedaan om de struikrover te laten vervallen. Met name Joseph Luns was hierover zeer ontstemd, en zoals bekend heeft Willem Oltmans jarenlang niet meer mee mogen doen met Monopoly. Pas lang nadat Joseph Luns dement en wel achter de geraniums zat, lukte het uiteindelijk om aan Willem Oltmans eindelijk het achterstallige Monopoly-geld uit te keren.

Reageer
gravatar

Beste ejpd,

De Noord-Zuidlijn is destijds bedacht tijdens een kroegentocht van burgemeester, wethouders en raad van de gemeente Mokum. Het afgelegde traject van Nieuw-Zuid naar Oud-Noord en weer terug (maar dat hebben de meesten niet gered) werd toentertijd als de Eerste Diepgaande Verkenning (EDV) in de raadsnotulen vastgelegd, onder andere om de hoge consumptiekosten te kunnen verantwoorden.
Daarna zijn er nog heel wat EDV’s nodig geweest.

Ik neem aan, dat u na deze uitleg begrijpt, waarom de kosten zo zijn opgelopen.

Reageer
gravatar

Ik ga ervan uit dat de Betuwelijn is bedacht na een avond Carcassonne.
De Noord-Zuidlijn is mij een raadsel: welke Carcassonne-uitbreiding heb ik gemist?

Reageer
gravatar

Henk en Ingrid hebben helemaal gelijk. Voor Mens-erger-je-niet-spelers hebben we geen plek in onze maatschappij. Nederland is immers vol.

Als Hij over dat tuig nou eens een film zou maken…

Reageer
gravatar

Mens-erger-je-niet dient zeer zeker verboden te worden. Het poogt immers mensen rust en kalmte aan te leren. Als er een tsunami van mens-erger-je-nietspelers over ons land raast zal kameraad Geert er nooit in slagen om voldoende ontevreden mensen te verzamelen die hem blijven volgen tot er geen weg terug is en ons land eindelijk is veranderd in de Vrije Heilstaat die Hij voor ogen heeft!

Reageer
gravatar

Ganzenborden, dat geweldige gezelschapspel, wordt hopelijk nooit van zijn leven verboden. Ik herinner me ooit nog een districskampioenschappen van een jaar of 20 terug, wat waren die spannend! Die computergames van tegenwoordig brengen de mensen maar in een sociaal isolement, waar het vrolijk gaan ganzenborden ze weer uit haalt!

Reageer
gravatar

Gratis af te halen: z.g.a.n. bordspel “Jumanji”. Was eigenlijk bedoeld als verrassing voor mijn neefje-en-nichtje-tweeling. Die vonden het vermoedelijk geen leuk spel; ik heb ze sinds die ene spelmiddag niet meer teruggezien.

Reageer
gravatar

Alter Ego: kind van gescheiden ouders? Dat dacht ik wel. Onverwerkt trauma leidt vaak tot het participeren in fora als deze, ter compensatie van vastzittende en stagnerende juvenile minderwaardigheidscomplexen (bij Scrabble (nog toegestaan): 6 x woordwaarde en 4 x letterwaarde). Ik weet nog wel een vertrouwd adresje.

Reageer
gravatar

Nou, als we zo gaan beginnen lust ik er nog wel een paar. Ik ben het (om te beginnen) niet eens met Margootje dat Pim Pam Pet en Mens-Erger-Je-Niet beiden zouden moeten blijven bestaan. Ik heb huwelijken zien sneuvelen op het laatstgenoemde spel: wat ooit als “spelletje” begon, liep soms uit op familiedrama’s. Vaders die verloren van moeders en die dan, uit dépit, een vriendin namen die bereid was wél te verliezen. Idem dito met Jahtzee, moeders die minnaars namen omdat ze nooit een full house hadden kunnen scoren, laat staan een carré. Bij Pim Pam Pet zijn onregelmatigheden geconstateerd waarbij de hoedjes illegaal werden verzwaard en uitgerust met “homing devices” zoals bij Patriot luchtdoelraketten, om toch maar vooral niet náást de gaten te vallen. Via een omgekocht kamerlid zal ik een kamerbrede motie voorbereiden om al dat “historisch veilige” tijdverdrijf aan banden te leggen. Er moet meer naar American poker, -baseball, -wrestling en -football worden gekeken op de commerciële zenders. Want als we via de NAVO of gidsland USA dan onvermijdelijk toch ergens in oostelijk Aziatische shit terechtkomen, zijn we tenminste good voorbereid.

Reageer
gravatar

Het is allemaal te laat! De samenleving is al jaren volledig geïndividualiseerd door Solitaire van het boosaardige Microsoft, en nu wordt een nieuwe generatie Holleeders opgeleid door Mafia Wars. Hel en verdoemenis in 2012!

Reageer
gravatar

Op de z.g. Blacklist kunnen ook Mikado en Stratego worden geplaatst en wel hierom: bij Mikado liggen de associaties met buitenwettelijk tienkampen bijvoorbeeld (onsportief, d.i. buiten wedstrijdverband) speerwerpen naar tegenstanders voor de hand. Denk aan sporters (die NB mét vergunning!) tot drie speren in huis mogen hebben en daarmee burenruzies kunnen beslechten tot op afstanden van pl.m. 65 meter. En Stratego kan de behoefte stimuleren om de vlaggenmast in de tuin van de buren te veroveren, verder wordt het gebruik van IUD’s en andere explosieven zoals bermbommen, op kleine of grotere schaal gestimuleerd in probleemwijken zoals in Culemborg en Gouda. Slechts weinig mineurs die in Afghanistan praktijkervaring hebben opgedaan met ‘explosive devices’ wonen in de genoemde probleemwijken. Kolonels, generaals en de maarschalk die omtrekkende bewegingen kunnen leiden, wonen doorgaans ook in rustiger wijken. Verbieden dus, die hele hap.

Reageer