SGP bekeert zich tot populisme

‘Voor de tsunami van moslims was er de zondvloed van het atheïsme’

Job Cohen is ‘het kleine broertje van Jozef Stalin’. Zijn partij bestaat uit een ‘stelletje stinkatheïsten die van het oppervlak van de aarde gebrand moeten worden.’ Op het huis van Alexander Pechtold moet ‘vuur neerdalen.’ En Femke Halsema is de ‘vleesgeworden ijdelheid der ijdelheden.’

Dit zijn enkele fragmenten uit de toespraak die Kees van der Staaij, voorman van de SGP, gisteren hield in de Haagse vinexwijk Ypenburg. Van der Staaij, voor de gelegenheid met een lik gel in het haar, zei dat dat de partij vanaf nu een populistische koers gaat varen. “Het enige wapen tegen de linkse kerk is de ware kerk. Vijfendertig zetels zijn mogelijk. Let maar op: ik word premier van dit land. Amen.”

“Voor de tsunami van moslims was er de zondvloed van het atheïsme”, ging Van der Staaij verder. “De SGP is bij uitstek dé partij om tegen beide te strijden. Wij zijn tegen de verderfelijke positie van de vrouw in deze maatschappij. Wij zeggen het al jaren: het enige recht van de vrouw is het aanrecht. Wij zijn tegen de hordes atheïsten die door buitenwijken sluipen, onze roomblanke dochters aanranden en oma’s van hun beurs beroven. Wij zeggen het al jaren: zonder God geen moraal.”

“Sinds de slag bij Potiers hebben christenen Europa verdedigd tegen die tulbanden. Daarom zeg ik: de strijd tegen de islam is van oudsher een christelijk thema. Voor de SGP bestaat er geen God dan God, dus Allah moet zijn bek houden: Beter één moslim in de bak dan tien christenen de lucht in. De SGP is ark waarin de Nederlandse beschaving heeft kunnen voortdobberen. Het wordt hoog tijd dat we het land teruggeven aan Herman, Greetje en hun acht kinderen.”

“Eindelijk een stevig conservatief geluid”, zegt de vaste politiek commentator van RTL Boulevard Thierry Baudet. “Je kunt veel van Kees van der Staaij zeggen, maar saai is ‘ie niet.”


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Mijn heer Van der Staaij,

De scheiding tussen Kerk en staat is een onderwerp waarmee u zich verdienstelijk kunt maken. De Heere en Zijn Dienaren namens Hem moeten weer heersen over ‘s Werelds Weilanden en Braamstruiken, zoals de Statenbijbel voorschrijft.
Ons Geliefde Koningshuis dient de almacht terug te krijgen, waarvoor de Heere Het heeft beschikt.

Reageer
gravatar

Op de onderstaande vraag (van het stukje) maar gelijk antwoord te geven: De Dinosaurussen zijn nog steeds onder ons.
Met een redelijk sterke verrekijker kan men ze in kuddeverband waarnemen, al rondscharrelend in kleine groepen rond de Veluwe met uitlopers naar de verschoven Waddeneilanden in het Zuiden.

Logisch dat paleontologen zich vergeefs het leplazer zoeken naar de missing link: ze bestaan voort en lopen in gefossiliseerde vorm OP de aarde in plaats van diep erin te liggen.

Reageer
gravatar

Vast en zeker gaat dit binnenkort weer een afscheiding geven in 7 tot 9 provinciën boven de rivieren en de katholieke ex-rijksdelen onder die grote stromen. Van der Staaij zet de boel op scherp, lang leve de steil gereformeerden!

Reageer
gravatar

Ridder van vijf,

Gij zult weldra buigen voor ‘s Heeren troon om uwer zonden te belijden en gij zult gelijk alle heidenen door Zijn toorn worden getroffen en worden verdoemd tot den hellevaart, alwaar gij met uwer eensgelijken Gods genadige straf zult ondergaan en ook uwer nageslacht zal tot in de laatste generatie wenen en kermen tot in de eeuwigheid der dagen. Amen

Reageer
gravatar

Lieve domineuse Paulien,

Het is niet “wenen en kermen”, maar “wenen en tandenknarsen (in de vurige oven)” volgens Matteüs 13:42 42.
Dat is ook de reden dat er in de hel zoveel tandartsen zijn.

Reageer
gravatar

Beste eerwaarde mevrouw Paulien,

Zoals uit Einsteins relativiteitstheorie blijkt, dijt het heelal uit. Daarom mag u niet spreken van “in de eeuwigheid der dagen”.
Ik heb voor u in mijn stukgelezen Bijbel het hoofdstuk Infiniteitsleer nog eens opgezocht. Daar vind ik onder Openbaringen 11.15: “in den de eeuwigheid der eeuwigheden”, waarin u “eeuwigheden” moet zien als de bekende “a-ionen”.

bron: http://www.goedbericht.nl/aioon_eeuwigheid.html

Reageer
gravatar

De SGP moet wat: aanpikken of gedogen. Het wordt dus luisteren naar de vox populi.
Daar past een waarschuwing bij:
……. a letter from Alcuin to Charlemagne in 798, the full quotation from Alcuin reads:
” Nec audiendi qui solent dicere, Vox populi, vox Dei, quum tumultuositas vulgi semper insaniae proxima sit. ”

English translation:
” And those people should not be listened to who keep saying the voice of the people is the voice of God, since the riotousness of the crowd is always very close to madness ”

De CU heeft er ook over nagedacht, getuige hun site: http://leiden.christenunie.nl/Woordenlijst_Politiek_Jargon?initial%5B56316%5D=S#faqItem582

Die hebben natuurlijk ook onder de F gekeken en hun knopen geteld.
Alleen jammer dat Feodalisme, Theocratie en Euthanasiewet ontbreken, en dat er een zekere vooringenomen leugenachtigheid wordt betracht bij het omschrijven van Anarchisme en de Zondag.
(de dag dat christenen de zon niet in het water kunnen zien schijnen)

Reageer
gravatar

Paulieneke toch: ik wil helemaal niet beërven met de huidige belastingtarieven en na een wereld vol gezeur en gezever wil ik geen hemel met meer van hetzelfde …

En wil je me geen porno links meer doen toekomen? Lui die hun verstand willen prostitueren moeten dat maar bij GS doen – volgens mij gaf je de verkeerde link door.

Reageer
gravatar

Veel mensen maken een fout wanneer ze geloven dat de Bijbel zegt “Gij zult niet doden” en dit gebod vervolgens op oorlog toepassen.

Maar wat de Bijbel feitelijk zegt is: “Gij zult niet vermoorden” (Exodus 20:13). Het Hebreeuwse woord betekent letterlijk “het doelbewust en met voorbedachte rade op een boosaardige manier doden van een ander mens”.

God beval de Israëlieten vaak om oorlog te voeren met andere naties (1 Samuël 15:3; Jozua 4:13). God beval de doodstraf voor talrijke misdaden (Exodus 21:12; 21:15; 22:19; Leviticus 20:11). God is dus niet in alle omstandigheden tegen het doden van een ander, maar wel tegen het vermoorden van een ander.

Oorlog is nooit iets goeds, maar soms is het noodzakelijk. In een wereld die gevuld is met zondige mensen (Romeinen 3:10-18) is oorlog onvermijdelijk.

Gek, die “Tulbanden/theedoeken” zeggen hetzelfde!!! Ik neem aan dat Kees van der Staaij voorop gaat in de strijd?

Vast niet!

Reageer
gravatar

Vast wel! Ook steil gereformeerden zullen gaan strijden in het zweets huns aanschijns tot de overwinning daar is en Nederland boven de grote rivieren zich heeft afgescheiden van de andersgelovigen. Het Koninkrijk der Verenigde Nederlandse Provinciën zal na de oorlog tegen Groot-Vlaanderen weer ouderwetsch heerschen over de wereldzeeën en van der Staaij zal dan ook de VOC heroprichten met een Nederlandse dominee als geestelijk leidsman aan het hoofd. God zal krijgen wat God toekomt!

Reageer
gravatar

Lieve Jeettje,

Wat bezielt jou om mij zo met zo’n atheïstische hooghartigheid toe te spreken. Maar lieve jongen, de verwijzing was mij door gegeven door de barmhartige Heere Zelf.

Maar als je verwijzingen wilt hebben naar porno, kan ik daar mijn eega voormalig pater Paulus wel naar vragen.

Reageer
gravatar

#19 Paulien: nee dank, ik heb net Antoine Bodar op de tv gezien: gauw uitgezet.

#16 Nadenkertje: die God hé, is die eigenlijk wel democratisch gekozen? Die heeft wel een hoop noten op zijn zang anders.
En geen borrelnoten om het wat vrolijker te maken allemaal.

Reageer
gravatar

#20 Jeettje,

Men is voor God of tegen God. In het laatste geval wordt U geacht te branden in de eeuwige hel! Dan stuurt God zijn zoon Jezus om U te laten opvreten (waarschijnlijk levend, anders is er niets aan):

“Hij is gehuld in een mantel, gedoopt in bloed. Zijn naam luidt: Het Woord van God (Jezus, dus). Op witte paarden volgde het hemelse leger Hem, gekleed in smetteloos wit linnen.

Uit zijn mond komt een scherp zwaard, waarmee Hij de volken zal neerslaan. Hij zal ze weiden met een ijzeren staf. Hijzelf treedt de perskuip van de wijn van de grimmige toorn van God, de Albeheerser.

Op zijn mantel en op zijn dij staat een naam geschreven: Koning der koningen en Heer der heren. Daarna zag ik een engel die op de zon stond.

Met luide stem riep hij tot alle vogels die hoog in de lucht rondvlogen: ‘Kom, verzamel u aan de grote maaltijd van God, om het vlees te eten van koningen en legeraanvoerders, het vlees van helden, het vlees van paarden en ruiters, het vlees van allen, vrij en slaaf, klein en groot”

Ja ja, pas maar op!

Reageer
gravatar

Heiden Nadenkertje,

Uw fantasie over het Woord des Heeren is ten hemel schreiend.

Gij zijt een worm in Gods ogen. De toorn Gods zal u als een bliksemschicht ten aarde vellen. Hij, den almachtige genadige Heer, zal u treffen met het vlammend zwaard der gerechtigheid in uw bevangen hart en bevlekte ziel.

Den engel Gabrielle en den duivel Lucifer strijden om een zondige ziel zoals zij zeer zelden zagen. Wie zal uw rottende resten neerstorten in het vurige voorgeborchte.

Reageer
gravatar

@21 Nadenkertje: Hm, er zitten behoorlijk wat Keltische elementen in uw verhaal; klopt alles wel? Het Harry Pottergehalte is hoog, wil ik maar zeggen.

Ik wacht nog op de druïden en de verschijning van de verschrikkelijke Theodulf de Visigoth om het plaatje compleet te maken.
Met een muziekje van Clannad eronder zou het nog geld kunnen opbrengen ook.

Reageer
gravatar

@22 Paulieneke: leg eens uit: zelfmoord is toch verboden?
Als die worm geschapen is door god vanuit zijn eigen vlees en bloed en die god doodt die worm pleegt hij eigenlijk toch een beetje zelfmoord?

Reageer
gravatar

@22,

Als ‘Trots Heiden’ kan ik U mededelen, dat ik niet beschikt over een ziel! Uw Toorn Gods mag zijn best doen.

@23,

Tja, wat is de waarheid? En Harry Potter is erg populair onder kinderen!

@25,

Dat zei ik al; “Het Hemelse leger”. Lees het nog maar even terug, beste vogel! Die zwarte pieten behoren trouwens tot het voetvolk van dat leger…Misschien oneerlijk? Dat kan, maar wat is een leger zonder voetvolk?

Reageer
gravatar

Alles leuk en wel, maar ik voel het sterke verlangen opborrelen om mijn steentje bij te dragen tegen de Verstaaijing van de Samenleving.
Praatjes vullen tenslotte geen gaatjes.

Met andere woorden: waar kan ik een petitie op internet vinden, waar ik met één muisklik mijn zwaarwegende aversie tegen dit fenomeen kan laten blijken?
Waar blijft René Danen?

Reageer
gravatar

Als de SGP, om hun populistische standpunten te praktiseren, Rita Verdonk binnenhalen om het lompheidsgehalte te verhogen dan hebben ze mijn stem.
Zo laten ze zien op te stomen in de vaart der volkeren en ook dit verloren schaap, ook al is ze fysiek gezien een vrouw, over de dam te halen.
Overigens denk ik wel dat Bram v/d Vlies zich om zal draaien in zijn graf bij deze ommekeer van de zijnen..(en de arme man is niet eens dood)

Reageer
gravatar

BAS vd Vlies, Gekkie: ken uw klassieken!

Neen, hij leeft nog en geniet AOW, hoewel het in zijn kringen niet ongebruikelijk is dit te weigeren – ik heb ze gekend, jawel!

Wel bang dat als hij dit leest alsnog de Koninklijke weg zal volgen die Mulisch hem is voorgegaan. Of zeg ik nu weer iets aanstootsgevends?

Overigens maak ik bezwaar tegen dat ‘stinkatheïst’; ik verschoon mij dagelijks, met rustgevende mild welriekende zeepmiddelen en schooon goed.

Reageer
gravatar

#29 Ach natuurlijk: Bastiaan Johannis van der Vlies. Als ik de moeite had genomen dan was man’s doopceel gewoon te lichten geweest op WikiPedia. Ook voor Bas geld: Vanitas vanitatum omnia vanitas!
Dank voor deze correct ‘tik over de vingers’ Jeettje.

Reageer
gravatar

De heer Van der Staaij vergeet even iets. “Voor de tsunami van moslims was er de zondvloed van het atheïsme,” zegt hij, maar verzwijgt wel even dat die weer werd voorafgegaan door de hordes van ene Karel die ons het christendom door de strot duwden.
Maar vreest niet, de dag is nabij dat Woede zijn ene oog zal richten op dit achterlijke mediterrane geloof en Donder met één slag van zijn hamer dit Christenvolk zal wegvagen (vermoedelijk door wat dijken door te breken).

Reageer
gravatar

Hé ridder @12 met je saaie verhaal.
You’re stealing my thunder! Net als de SGP die van de PVV steelt.
Kunnen we niet met een Kabinet Rutte-ridder (of een bruine ridder, if you wish) gedrieën ten strijden trekken tegen de protestanten? We moeten een ridderlijke lans breken voor politiek waarin de gekte niet langer regeert!
Ivanooooooh!

Reageer
gravatar

@32: Zeg joker; niks saai verhaal. Als ridder heb ik diverse eden afgelegd waaronder die der waarachtigheid. De waarheid moet dus gezegd, hoe “saai” deze ook mag klinken.

De grootste, hevigste en dapperste strijd wordt gevochten op het tournooiveld der intelligentie – hoewel ik moet zeggen dat het speelveld steeds kleiner wordt; aangepast aan het denkraam van de tegenstanders.

En ik houd mijn lans liever heel, daar heb ik meer profijt van in het gevecht om de verbinding tot stand te brengen tussen rede en waan van de dag. Vandaar Wrange ridder: een wrang is een verbindingsstuk dat voorkomt dat de boel in mekaar stuikt.

Dus waarom zou ik ten strijde trekken tegen Protestanten als het om Gereformeerden gaat terwijl Katholieken met de vijand heulen?

Oh, jeugdige onbezonnenheid: dat slaat er maar op los zonder te kijken waarop.

Reageer
gravatar

Nobele heer Wrange Ridder,

In het middeleeuws adellijke geloofsleven stond het nobele verblijf van elke edele ridder in dit aardse tranendal in dienst van de uiteindelijke bestemming: de hereniging met God in de hemel.

Het spijt mij te moeten zeggen, dat ik hiervan bij u niets terugvindt. Heeft u uw ridder-opleiding in Camelot wel voltooid?

Amen

Reageer
gravatar

Dat krijg je van al die incest: inteelt. En dan vervolgens hersenloze verhalen over die gevaarlijke ander…

Reageer
gravatar

Paulieneke, dat ze je dat op de Huishoudschool hebben geleerd! Zeker nog de oude opleiding.

Ja, wij ridders deden dat, maar in tegenstelling tot de clerus zijn wij meegegroeid met de tijd en strijden wij nu tegen alle onrecht, uit wiens naam dat ook begaan wordt.
Bovendien was er al aardig de klad in gekomen in dat voor-god-idee door de Orde van de Tempeliers.

En voordat u rare ideeën krijgt: ja, ik bedrijf nog steeds de hoofse liefde en bevrijd waar mogelijk jonkvrouwen (schoon of lelijk) uit de klauwen van bronstige mannenbroeders die vrouwen als broedmachines misbruiken.

Reageer
gravatar

@36. Protestanten, gereformeerden, hervormden, calvinisten.
Een pot nat.
@35 incest/inteelt?

In de ridderlijke tijd was de leider gewoon de directe afgezant van God. Zie waar de democratie ons gebracht heeft. Ik pleit ervoor ridders oftewel de adel weer een belangrijke stem te geven.

Reageer
gravatar

Nobele Ridicule Ridder,

Hebt u mijn pleidooi onder één al gelezen?
De Oranjes behoren weer te heersen zoals de Heere het bedoeld heeft!

Nobele Wrange Ridder,

Nee, ik heb theologie gestudeerd aan de Universiteit van Franeker. Helaas mag ik hier in Maartensdijk van Bas van der Vlies niet de kansel op, daarom houd ik de kerk maar schoon.

Wat uw aanbod betreft, de hoofse liefde van de Grote Goddelijke Ridder in de Hemel is voor mij voldoende. Mijn Kruis en dat van mijn dominee leiden ons zedig door het leven.

Reageer
gravatar

@37: Collega, wat ik u raden mag; doe uw vizier op een kier. Ik vrees dat zuurstoftekort u parten speelt, ik kan er geen adbijbier van brouwen van wat u beweert. De Oranjes waren economische bekeerlingen: van katholiek naar protestant of iets dergelijks: duidelijk is dat nooit echt geworden.
U wilt dus het vorstenhuis te lijf?

@ Paulien, sloofje van de dominee: dus Bas is god? Zijn woord geschiede? Welk een kruis om te dragen: een bekering tot Zevendedagsadventiste zit er niet in?

Reageer
gravatar

@38 Paulien, je bent n jonkvrouw naar m’n hart. Huishoudster of niet. Had de tekst onder één al veel eerder moeten lezen. Wilt u misschien met mij middeleeuws dansen? Of verkies je een date met de wrange ridder of misschien wel de uberhippe maar zwaar overschatte dark knight?
Overigens moet dat koningshuis, dat regeert namens God, wel katholiek zijn. Misschien moeten we daarvoor het Spaanse koningshuis weer terug roepen?

@39, zie mijn suggestie bij 38. Het onderscheid tussen het oranje van het koningshuis en dat van de SGP is mij te dun. Als het er als is. Ten strijden tegen het koningshuis zal ik niet trekken. Wel is mij bekend dat heel Nederland nog altijd het Spaanse koningshuis en dus de katholieken eert. Dat zingt men tenminste.

Reageer
gravatar

@40: Collega, ik waardeer uw goede bedoelingen, zeer zekers, maar toch: uw zicht is belemmerd.
Enerzijds omdat het juist het dogma van de SGP is dat een Oranje door god is aangesteld als onverbiddelijke plaatsvervanger, anderzijds omdat uw telling niet zo goed klopt, qua verwijzingen.

Over dat “overschatten” kunnen we het wel weer eens zijn: elke keer dat die jaarlijkse blauwe brief bezorgd wordt, voel ik mij zwaar overschat.

Reageer
gravatar

@41
Nee hoor, volgens de paus stelt god alleen katholieken aan.
En de paus heeft altijd gelijk.
Behalve dan wanneer het om condooms gaat…
en om kinderen…
en om homoseksuelen…
en om abortus…
en om euthanasie…
Maar verder heeft de paus altijd gelijk. Hij verwoord Gods wil.

Reageer
gravatar

De favoriete reclame van mijn Henk is: Wij van WC eend…
En zo is het ook met de kattezieken: Volgens de Paus heeft de Paus altijd gelijk.
Dus, ridicule ridder 47, de enige ware religie – in Nederland – is de Staatkundig Gereformeerde Kerk. De Rechtse Kerk. Al 400 jaar.
En de Paus? Ik gebruik liever WC eend.

Reageer
gravatar

@ Wouter, 49: De linkse kerk (kleine letters!) is vanzelfsprekend de valse kerk, de afvallige, de onware. Reeds in 1619 maakten de Ware Staatkundig Gereformeerden (destijds ook wel Contra-Remonstranten genoemd) een einde aan de linkse, valse Remonstrantse ketterij. De Prins van Oranje, een ware SGP-er, liet de Remonstrantse opperketter Johan van O. onthoofden op het Binnenhof te Den Haag. Jaarlijks wordt deze heugelijke gebeurtenis gevierd op Prinsjesdag. Alle dames dragen een hoed om te voorkomen dat ook zij het lot van Johan van O. moeten ondergaan.
(Ik heb dit niet allemaal zelf verzonnen. Mijn Henk weet heel veel van geschiedenis.)

Reageer
gravatar

@Nadenkertje #16: Je hebt beslist een punt als je onderscheid maakt tussen doden en moorden.
Maar het bevel van god, is dat dan geen voorbeeld van “het doelbewust en met voorbedachte rade op een boosaardige manier doden van een ander mens”. Of in dit geval laten doden dan, door zijn ondergeschikten.
En je denkt dat gwone mensen ook dan het verschil kennen?

Geef me dan maar het enige ware geloof in Octopus Paul. Hij heeft geen heilig boek, maar Hij stelt Zijn heilige inkt beschikbaar voor iedereen die een heilig boek voor zichzelf wil schrijven. Geen godsdienstoorlogen meer.

Reageer
gravatar

@Nadenkertje #21: Ga door! Dit kan ik mooi elders gebruiken!
De koran is vergeleken met deze teksten een Nijntje (maar dan zonder snorretje!).

Reageer
gravatar

Gelukkig is er de Christenunie. Die partij doet anders dan de SGP een beroep op de redelijke, weldenkende mens.
Bovendien heeft Rouvoet jeugd hoog in het vaandel zitten. Net als bij Obama valt dus te verwachten dat hij een beroep gaat doen op jongeren. Daar Rouvoet zich qua charisma Obama overtreft, zal hij geen ‘yes, you can’ nodig hebben. Ik verwacht dat hij in plaats daarvan elke keer na een positieve boodschap benadrukt dat het hem ernst is met zijn welbekende frons. Er gaan mooie tijden aanbreken. Wat ik je brom!

Reageer
gravatar

Joost,

Ook wij hebben in het vaandel der jeugd vastgehouden en een beroep op jongeren gedaan. Maar denk niet dat je na veertig jaar handarbeid met de jongens dankbaarheid geniet. Stank voor dank, dat krijgen we de laatste tijd.

Reageer
gravatar

“@Bus Showfeur: voor je het weet heb je Ass Gay Pay, en volgens mij proberen de Gristenbroeders dit nou juist te “genezen”.”

It is Still God’s Problem!

Reageer
gravatar

Wij hebben er hier op de Olympus nog eens over overlegd en hebben nu toch echt besloten de SGM op te richten:
Steun de Griekse Mythologie!

Reageer
gravatar

Heeft men het gezien? Wat er gebeurt? Die 3 nog te kiezen Statenleden voor de PVV in Zeeland?

Twee zijn er niet zo interessant; behoudens dat er één bolle met daadkrachtige oogjes tussen zit met een zekere gelijkenis met Bul Super – de sigaar en het bolhoedje ontbraken nog, maar waren makkelijk in te tekenen- en bij de ander met bril dacht ik eerst dat ik naar een typetje van Kees van Kooten zat te kijken, maar die derde?

Dat vertrokken SGP-koppie!!
Zijn voorvaderen hadden “meegedaan” aan het Englandspiel en nu voelde hij het zijn plicht om “het stokje over te nemen”!
Niet eens in de gaten hebbend dat hij hiermee het mooie werk van zijn familie om zeep helpt door juist die fascistoïde krachten in het zadel te helpen waartegen zijn familie streed.

Maar goed: de boodschap is duidelijk: We Zijn In Oorlog!!!
Persoonlijk nog niks van gemerkt, maar ach…. De PVV Waakt!!! En de SGP waakt mee!!

En hoe: Geert moet toch echt beter gaan screenen: niet alleen op vileine types met losse handen en zeden, maar ook op het SGP kaderlidmaatschap: een prototype SGP-er die zich aansluit bij de PVV en zelfs zich verkiesbaar laat stellen: de PVV wordt nu geïnfiltreerd en is dadelijk rijp voor machtsovername door de SGP!!!

Geert, jongen: let op uwe saeck!

Reageer