Spotvogel aangeklaagd wegens plagiaat

Stichting stoot zangvogel van voetstuk

De spotvogel (Hippolais icterina) wordt door de stichting Brein (Fundatio cerebellum) beschuldigd van plagiaat.  Het kleine, groengele zangvogeltje zou de liedjes van andere vogels ‘schaamteloos kopiëren’ en zich daarmee hun artistiek eigendom toeëigenen. De belangengroepering heeft een claim ingediend namens enkele van de slachtoffers, onder wie de roodborst (Erithacus rubecula), de mus (Passer domesticus) en de spreeuw (Sturnus vulgaris). Ornithologen (Homo ornithologus forma domestica) in het hele land zijn in opstand gekomen tegen wat zij een ‘heksenjacht’ noemen. Een rechtszaak lijkt onafwendbaar.

Ornitholoog Arend Kip (Aquila gallus) is ontstemd. “Het is puur opportunisme om zo’n klein vogeltje aan te klagen. Andere vogels zijn gewoon jaloers omdat de spotvogel het zich kan veroorloven een half jaar te overwinteren in het mediterrane gebied. Vooral de spreeuw heeft kilo’s boter op zijn hoofd, want die imiteert zelf dat het een lieve lust is.” Stichting Brein weerlegt de woorden van Kip. “De spreeuw imiteert pas sinds 1963. Toen kocht de steenrijke spreeuwenfokker Oswald Nagtegaal (Bovisforesti luscinia) alle rechten van de zangvogels op om deze vervolgens aan ‘zijn kinderen’ na te laten. Zoals alles bij de spreeuw is ook dit met beleid gebeurd.”

Raadsvrouw Sylvia den Uyl (Sylvia strigida) van de spotvogel heeft aangevoerd dat de zaak mogelijk al verjaard is, aangezien de spotvogel naar alle waarschijnlijkheid al sinds het late Pleistoceen andere vogels imiteert. Daarnaast wijst Den Uyl op het feit dat ‘de herkomst van de betreffende chansons vaak moeilijk te achterhalen is.’ “Het zou bij wijze van spreken evengoed zo kunnen zijn dat dat andere vogels de multi-instrumentalist spotvogel imiteren. En zeg nou zelf, fluiten we niet allemaal wel eens het liedje van een ander?”

Tim ‘t Hoen (Timotheus galliformis), perswoordvoerder van Stichting Brein noemt de verdediging van de raadsvrouw ‘abjecte quatsch’. “Iedere keer als die vogels een liedje nazingen, is er sprake van een nieuw strafbaar feit. Vooral in deze tijd van het jaar kun je ze dagelijks op heterdaad betrappen. Eén keer karaoke is leuk, maar je eigen identiteit ontlenen aan iets waarvoor een medeschepsel bloed, zweet en tranen heeft gelaten is lager dan de laagste vorm van parasiteren. In een land waarin originaliteit een vies woord is wordt zoiets natuurlijk jarenlang oogluikend toegestaan. Maar die tijden zijn nu voorbij.”

Stichting Brein heeft aangekondigd de zaak voor te leggen aan de kantonrechter te Utrecht (Trajectum). De spotvogel laat weten ‘zich vooralsnog in het commentaar te beperken tot het imiteren van zijn raadsvrouw.’


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Juridisch heeft de klacht geen pootje om op te staan.Coverversies van oude traditionele melodietjes zijn alleen auteursrechtelijk beschermd voor zover ze iets origineels hebben. De liedjes van de spotvogel hebben altijd de karakteristieke eigen haaltjes die duidelijk verschillen van de imitaties van bijvoorbeeld spreeuwen.De spreeuw maakt verder zelf schaamteloos gebruik van bijvoorbeeld de melodie van hakkepufbootjes en cirkelzagen. Die moet zelf maar oppassen!

Reageer
gravatar

@ 40

Er is een verschil tussen de eigen rechter (de spelende rechter zeg maar) en andere rechters (inclusief rijdende en vliegende).

Moreel schuldig is niet hetzelfde als juridisch schuldig. En links niet als rechts.

Reageer
gravatar

Tja, we kunnen niet allemaal geluk hebben, maarre: “Daarom spreek ik nu drie talen vloeiend ” : U spreekt vochtig?

Dan is het een kwestie van vir sapit qui pauca loquitor.

Reageer
gravatar

Ik heb altijd geweten dat ik naar het Gymnasium had moeten gaan in plaats van de HBS, maar ik was zo slecht in talen. Daarom spreek ik nu drie talen vloeiend en twee redelijk. Misschien moet ik maar eens leren te fluiten als een vogeltje, wat voor vogeltje dan ook.

Reageer
gravatar

Jeettje,

Is dat toevallig. Ik heb net twee klassieke nafluiten (post auloedï) op Marktplaats (Forum) gezet.
Lezertjes (lectori) van de Speld krijgen natuurlijk korting (bonus) als ze meebieden.

Reageer
gravatar

Beste Haes,

Zo zie je maar weer dat dit specialistenwerk is: nafluiten moet men daar aan overlaten. Ergo: u is kennelijk géén bouwvakker of spotvogel oid.
Quae nocent, saepe docent, laat dat u gezegd zijn.

En het is natuurlijk altijd handig je te vergewissen of het een vrouwspersoon betreft die je nafluit, dan wel een bouwvakker met lang haar.

Reageer
gravatar

@#38. De keren dat ik op straat nafloot, hield ik daar steeds een blauw oog aan over. Zo onschuldig is dat dus niet, dunkt me.

Reageer
gravatar

Overigens loopt er ook een onderzoek naar de handel en wandel van mevrouw Jerney K. die banden zou hebben zowel met de stichting Brein als met organisaties die via de media de promotie ter hand nemen van personen die weliswaar kunnen zingen, maar verder elke originaliteit ontberen.

Reageer
gravatar

Heeft dan niemand de tactiek van de spotvogel door (zelfs de speld niet)? Het beestje heet niet voor niets spotvogel. Deze naam heeft ze ontvangen vanwege de spot die ze normaal drijft met absurde regels, zoals die van stichting Brein. De spotvogel zingt namelijk niet (en is daarom geen zangvogel); ze fluit (en is daarom fluitvogel). Nergens in de wet staat dat nafluiten verboden is.

Verder, aangezien vogelsoorten altijd anatomische verschillen laten zien, zingt elke soort hoe het gebekt is. D.w.z., ieder zingt zijn eigen lied. Plagiaat bestaat dus in het geheel niet in het vogelrijk. Knap staaltje onoplettenheid van de stichting dus.

Goed werk van die spotvogel: right on the zere spot!

Al met al, stichting Brein heeft geen kippen- of krraaipootje om op te staan. Zij zal de enige zijn die naar haar centen kan fluiten (dat mag, ze mag zelfs fluiten als het fluitje van een cent [Latijn: cent], en dus zelfs honderuit). De uitspraak van de rechter zal dan ook luiden ‘laat de vogel vrij’, me dunkt.

Stichting Brein had zich beter op de na-apen (post Haplorhini) kunnen richten (al zou het me niet verbazen dat die [legaal] samenwerken met de spotvogel).

De Speld zal ook uit moeten kijken, want als die elk gerucht maar napapegaait, dan kunnen de Psittaciformes weleens van zich laten horen. Eén geluk, deze vogels schijnen niet bij het minste of geringste te gaan kraaien. Toch, maak het niet te bont, zou ik willen zeggen, want doorgaans lees ik de berichten hier met genoegen. Ik zou niet willen dat dit soort gevogel roet in het eten gooit.

Hebben jullie bij de speld geen plekje vrij voor die spotvogel? Nu ik het zeg… de nieuwsgier (ben zijn naam ff kwijt, maar tis iets met novum en acci… nog wat) lijkt me trouwens ook een goeie werknemer. Of nemen jullie geen vreemde vogels aan?

Reageer
gravatar

Zeer gewaardeerde confrère,

Dank voor uw collegialiter advies, echter die uitzending vond op deze wijze helaas geen doorgang ingevolge een nogal omvangrijke aswolk, waarvoor wij de aansprakelijkheid uiteraard zullen neerleggen bij de onverantwoordelijken dewelke hiermede alzodoende tevens de levenswandel mijner cliënt in gevaar hebben gebracht.

Ter zitting verwachten wij dan ook een afvaardiging van de verdediging van de verdachten dezulke, te weten de IJsvogelfamilie.

Dit uiteraard op instigatie van de onafhankelijk onderzoeker Peter R. de Vries, op wiens autoriteit wij menen mogen aan te nemen dat een geding tegen deze familie ter causarum justia et misericordia gerechtvaardigd is.

Dit gebaseerd op de uitspraak, die deze onderzoeker wist vast te leggen met audio-video apparatuur, een dezer familieleden geadresseerd aan mijn cliënt: “Catapultam habeo. Nisi pecuniam omnem mihi dabis, ad caput tuum saxum immane mittam”, hetgeen boze opzet doet vermoeden.

Wij laten het aan de rechter over een oordeel dienaangaande te vellen.

De relatie Stichting Brein / familie IJsvogel is onderwerp van onderzoek, waarbij aangetekend dient te worden dat vele familieleden nauwe betrekkingen lijken te onderhouden met bestuursleden. In mijn televisieprogramma kom ik daar nog uitgebreid op terug.

Dank voor uw bemoeienis.

Reageer
gravatar

Welk een diffamatie wordt hier gepleegd: ik zal daar in mijn televisieuitzending uitgebreid op terugkomen.
Nu volstaat te constateren dat de zogenaamde rechthebbenden op generlei wijze hebben aangetoond last te ondervinden van de levenswandel van mijn cliënt.
Integendeel zelfs: enkele tientallen hebben mij benaderd teneinde ter décharge aan te voeren dat zij veel baat hebben bij het geheugen en de virtuositeit van mijn cliënt.

Immers; sinds jaar en dag, beter gezegd sinds eeuwen en dagen, herinnert mijn cliënt de rechthebbenden aan de juiste fluitwijze welke tot hun soort behoort. Zonder mijns cliënt fenomenale geheugen alsmede absolute gehoor zouden velen van de wijs geraken.

Ergo: eerder zou het zo moeten zijn dat rechthebbenden mijn cliënt, welke nu geheel om niet zijn kennis en kunde ter beschikking van het algemeen nut stelt, een kleine tegemoetkoming zouden doen toekomen, dan deze van mijn cliënt te eisen in de vorm van Buma/Stemra gelden.

Wij wachten in vertrouwen de zitting bij de Rijdende Rechter af.

Reageer
gravatar

Was het nu Felix Meritis of Felix Horendol?
Overigens is bij het zingen van de Hippolais Icterina zijn/haar oranje mondholte goed te zien. Het ‘spottertje’ is al in Zuid Afrika gespot bij de aldaar doorgeschoten voetbalfanaten.

Reageer
gravatar

Wat een gedemoniseer weer. Alles wat wij vragen is dat alle spotvogels worden geringd met een zendertje, die alles opneemt wat er gefloten wordt. Voor elke keer dat er een melodietje gefloten wordt dat enigszins lijkt op enig ander deuntje dat ooit een keer gefloten is, dan wordt een heel redelijk bedrag van twee maanzaadjes in rekening gebracht, hetgeen Brein na aftrek van commissie zal distribueren onder de rechthebbenden. Middels het zendertje zal de locatie bepaald worden, zodat de verschuldigde hoeveelheid maanzaadjes zeer klantvriendelijk op locatie geïnd kunnen worden. De stichting heeft reeds de benodigde contacten voor het innen gelegd met een aantal huiskatten (Felis Catus). Zij waren overigens zeer onder de indruk van het volgsysteem. Iets wat, aldus de belangenvereniging stichting KAT, hun werk aanzienlijk vereenvoudigd.

Reageer
gravatar

Daar er in de onderhavige materie niet sprake is van een enkel plagiërend beest (solus animalus plagiatum) maar van collectief wangedrag (mos malus simuli) vrees ik dat de de spotvogel (Hippolais Icterina) deel uit maakt van een criminele organisatie (classis pravus) en als zodanig behandeld dient te worden.

En wat mijn Latijn betreft:
Illic schola ego somnus.

Reageer
gravatar

Eugenius,

Dat is zo, maar je mag gewoon meedoen als je maar jouw bescheiden plaatsje weet.
Je kunt bij De Speld hogerop komen door veel bewegen, niet roken en geen alcohol drinken. Mens sana in corpore sano, toch?
Icterinus hippolais is een goede sport om mee te beginnen.

Reageer
gravatar

Sergej

Jij bedoelt natuurlijk: “Qoud licet Hippolais icterina, non licet volans.”
Vertaald: “Wat de spotvogel is toegestaan, is niet aan elke vogel toegestaan.”

Reageer
gravatar

Wat betreft de zaak Spotvogel versus de rest van het dierenrijk in het algemeen en het vogelrijk in het bijzonder, wil ik zeggen: “Qoud licet Iovi, non licet bovi.”

Voor het overige meen ik, dat Carthago vernietigd moet worden.

Reageer
gravatar

Ik zou u graag willen wijzen op de al zeer lang lopende zaak Kroet versus Poelifinario. Deze zaak laat zien hoe complex een dergelijke casus kan worden. Reken niet op een snelle afwikkeling.

Reageer
gravatar

Negentien is incompleet en vervalt dus, zolang twintig nog geen negentien is. Als dat wel het geval is, vervalt twintig, zolang er geen nieuwe twintig is.
Duidelijk?

Reageer
gravatar

Ach, nu dringt eindelijk tot mij door wat een vogelspotter (icterinus hippolais) is. Dat is dus iemand die de icterinaas hippolaist. Weer wat geleerd (educatio permansionis).

Reageer
gravatar

Namur heet eigenlijk Namen of andersom en om het (herbe)noemen van vogels in een andere taal kunnen hele (taal)oorlogen ontstaan. Zoals in België. Ooit merkte Caesar al op: “Gallia est omnis divisa inpartes tres, quarum unam incolunt Belgae” en vertelt dan een heel verhaal over hoe dapper de Belgen wel niet zijn. Die strijden nu al zo’n ruim 20 eeuwen over van alles en nog wat dus kijk uit met taalstrijd, geachte Latinisten! Voor wij het weten staat deze site vol met teksten die kunnen gelden als ‘Casus Belli’. Een spotvogel blijft nu een maal een vogel die spot met alle wetten en daarmee zijn eigen unieke toon zet. Daar mag ook best wat niet Latijnse bewondering voor zijn, goed imiteren: daarvan kunnen de andere vogels soms nog heel wat leren.

Reageer
gravatar

Alius aliud dicit, als ik even plagiteren mag. Had Brein hersens dan zou men met geheven hart de eigen dwalingen inzien. Aan het eind van hun heilloos pad valt straks immers heel Zijn wereld stil. (Toegegeven, zijn we wel mooi af van dat songfestival.)

Reageer
gravatar

Lieve Paulina,

Hebban olla uogala nestas hagunnan hinase hi(c) (a)nda thu uuat unbidan uue nu.

Daar is geen woord Latijn bij, daarom een vertaling:

Habent omnes uolucres nidos inceptos nisi ego et tu. Quid expectamus nunc.

Reageer
gravatar

Een half jaar overwinteren in de mediterranee (regio Maris Nostris)? Waar betaalt zo’n vogel dat van? En waarom kunnen de andere vogels zo’n snoepreisje (Cursus Sacchari)niet betalen?
Hoewel ik de fundatio cerebellum vaak meer een condita mentalis vind lijken (als men mij deze anglica locutio toestaat), hebben ze hier toch een punt (Acumen Acutum), zou ik zeggen.

Reageer
gravatar

Ah maar wat dna met al die papegaaien (Ara Severa Severa) die ringtones en popliedjes imiteren? Dat is pas een schandelijke inbreuk op intellectuele eigendomsrechten!

Reageer
gravatar

De spotvogel doet in ieder geval nog de moeite om anderen te imiteren. Waar ik persoonlijk veel moeite mee heb zijn die typen die niets anders doen dan hun eigen naam roepen: de koekoek (Cuculus Canorus), de kievit (Vanellus Vanellus), de grutto (Limosa Limosa), Jack de Vries (Iacomo Casanova) etc. Lekker makkelijk hoor: de mensen geven je eerst een naam en vervolgens ga je die de gehele dag nafluiten. En royalties betalen? Ho maar!

Reageer
gravatar

Ik verwacht vanuit de hoek van de philantropische vogelvrienden ook een reactie. Zij menen het alleenrecht te hebben op spot. Ik las zojuist in het vogelblad van de deze club dat men de spotvogel de demoniseermus (Passer domesticus diabolus) wil gaan noemen.
De reden?
Door de klimaatveranderingen zal de Schreeuwmeeuw (Larus wilderus vulgaris) zich vaker gaan nestelen in Nederland. De verwachting is dat de Spotvogel ook het geschreeuw van deze Schreeuwmeeuw gaat overnemen en zoals zijn naam betaamt er de spot mee zal drijven.

Reageer
gravatar

Wat een schromelijk overdreven (hysterisch) komkommertijd (tempus Cucumis sativus) gedoe van die Breinstichting !
Tum podem extulit horridulum

Hippolais icterina is, zoals de naamgeving al aanduidt, een satiricus par excellence, een cabaretier, een columnist !!
Dit is een aanslag op de artistieke vrijheid van meningsuiting !!!

Daarom, Breinstichting: Semper ubi sub ubi ubique, want het zal u nog dun door de broek lopen.

Reageer
gravatar

Wat nu Gaius, ben je je moerstaal verleerd? De Latijnse naam van de roadrunner of renkoekoek in goed Nederlands, is toch nog altijd: Geococcyx californianus. En een boze tong is: Lingua iratus.

Reageer
gravatar

Het lijkt slechts een kwestie van tijd voordat Road Runner (Birdius Veryus Fastius) zich met een rotvaart in deze discussie mengt. Zijn zeer waarschijnlijke commentaar: ‘beep beep’. Overigens beweren boze tongen (Soleae Soleae) dat genoemd pluimvee zijn karakteristieke claxon dan weer geplagieerd heeft van de heer Paul Julian (Paulus Julianus), te Burbank, Californië (Bancus Burus Californianus).

Reageer
gravatar

Petje (Apex) af voor dit stuk van Pieter ‘t Hoen (Petrus galliformis) en Steven van der Jagt (Coronatus venationis). Een gedegen stukje journalistiek speurwerk. De opmerkingen over vooral de spreeuw (Sturnus vulgaris) zijn zeer op zijn plaats. Omdat deze vogelsoort toevallig talrijk is, meent men hem ongestraft te mogen schofferen. Laten we het voorbeeld van de huismus (Passer domesticus) er maar eens bij nemen. Toen die soort het nog voor de wind ging, was hij zo goed als vogelvrij, maar nu hij in ons keurig aangeschoffelde landje minder nestgelegenheid kan vinden, is hij opeens uitgeroepen tot een soort nationaal symbool.

Reageer
gravatar

In de omgeving van Sieneke is woedend gereageerd op dit bericht. “Ik zie het als een vorm van natrappen”, aldus Tros-directeur Peter Kuipers. “Flauw om de spot te drijven met een jong meisje dat toch al op de grond ligt.” Pierre Kartner voelt zich persoonlijk aangevallen. “Dat ik gejat heb van de Duiven op de Dam, is ook pertinent onwaar”, aldus een geïrriteerde Vader Abraham. Overigens zijn de eerste spreeuwen die shalalalie zingen al gesignaleerd in de omgeving van Vinkeveen.

Reageer