Balkenende niet op de hoogte van bestaan Irak

"Details zijn voor ambtenaren"

“De minister-president was niet op de hoogte van het bestaan van Irak”, zo luidt één van conclusies van het rapport van de commissie-Davids. “Nergens uit de notulen van de ministerraad blijkt dat de minister-president kennis had van de geografische ligging van Irak, laat staan van de politieke situatie van het land.” Het verbaast de commissie daarom niet dat Balkenende weinig leiding gaf aan de besluitvorming rond de militaire inval.

Balkenende bevestigt de conclusies van het rapport. “Ik had lange tijd geen idee waar mijn collega’s het over hadden. Resoluties, rapporten, telefoontjes van de Amerikanen, het buitelde allemaal over me heen. Ik dacht bij een Patriot dat het over de nieuwe dienstauto van Herman Heinsbroek ging.” Wel wil hij een kanttekening plaatsen bij conclusie nummer 436, waarin wordt gesuggereerd dat de minister-president een atlas had kunnen kopen. “Ik heb al een atlas.”

De PvdA heeft bij monde van fractievoorzitter Mariëtte Hamer al gevraagd om een “uitgebreid debat, waarin de voors en tegens van een oorlog in Irak nog eens goed op een rijtje gezet worden, voordat we een belangrijke beslissing nemen over het eventueel nader onderzoeken van de conclusies van dit onderzoek naar de aanleiding van de politieke steun aan de oorlog in Irak.”

In Haagse kringen rekent men erop dat Balkenende conclusies zal verbinden aan het rapport. Zijn publieke schuldbekentenis wordt binnen enkele dagen verwacht. De geboren Zeeuw, die in het verleden al vaker aftrad, staat bekend als iemand die zijn fouten altijd ruiterlijk toegeeft en te allen tijde bereid is tot zelfkritiek. Daarnaast zullen andere CDA-kopstukken, waaronder de huidige minister van Buitenlandse Zaken Maxime Verhagen, nog eens goed naar hun eigen rol in dit hele gebeuren kijken en hier hun politieke conclusies uit trekken.


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

In Zeeland blijven ze trots en stemt men massaal op het CDA omdat JP een zeeuw is en het een christelijke partij is en dan is het goed wat men doet.

Reageer
gravatar

Klopt. Met de kennis van nu zou ze waarschijnlijk het pak later hebben gekocht, dan wel eerder hebben gezocht. Of gewoon es wat vaker pannenkoeken bakken.

Reageer
gravatar

@PH, 4: was jouw ‘Balkende’ ook een spelvaudt? Zo niet, maak je kans op woord van het jaar 2010.

Ik las vandaag een ingezonden stukje in een landelijke kwaliteitskrant (steekt bijna Speld naar de kroon) van een mevrouw: ‘Gisteren vond ik achter in (sic) een keukenkastje een pak pannekoekenmeel waarvan de houdbaarheidsdatum ruimschoots overschreden was. Kort daarop zag ik JPB op tv voor de zoveelste keer zijn straatje schoonvegen. Zeg nou zelf, dat kan geen toeval zijn.’

🙂

Reageer
gravatar

Jan Peter is geronseld als MP door het CDA. Tot dan was hij als professor bezig studenten mores te leren, natuurlijk op een fatsoenlijke gristelijke universiteit. Inderdaad: déjà-VU. Wat hij doceerde is nu even niet belangrijk, wat volstond was dat hij voldeed aan de wensen van de KVP bloedgroep in het CDA: geen eigen mening, geen politieke ervaring, geen kennis van de buiten-academische wereld, geen aardrijkskundig inzicht, geen notie van tact en een uitstekende neus voor opportunisme. Dus uitermate plooibaar en in staat tot grootse dingen voor het CDA. Noemde bijvoorbeeld Wouter Bos een draaikont, terwijl hij zelf beschikt over een rotatie- en oscillatiesnelheid die die van een tafelventilator evenaart.

Deze historische leider staat nu voor de electorale lakmoes-proef van alle grote staatslieden; de ogen devoot naar boven geslagen is “Hij” nu bezig aan zijn magnum opus: het ontkennen en ontkrachten van het rapport Davids.

Laat ons daarom bidden om kracht, inventiviteit en sterkte voor deze laatste verdediger van na-oorlogse PBO-waarden. Met God’s hulp zal hij ontmaskering van het CDA-dubbelspel in het kabinet, nog kunnen verhinderen en de maatschappelijke woede omzetten in een verkiezingswinst. Deo Volente. Zoals altijd komt het CDA overal mee weg, we hoeven daar Maurice de Hondt niet voor te raadplegen.

Reageer
gravatar

Natuurlijk wist Balkende niet waar Irak lag. Daar heb je toch een minister van buitenlandse zaken voor! De MP hoeft alleen maar op vrijdag de ministerraad voor te zitten en vervolgens in “Het Gesprek met de Minister-President” uit te leggen wat hij niet gesnapt heeft.

Reageer
gravatar

O tempora, o mores! In een tijd waaring het perspectief weer snoeihard afgebroken wordt had een beetje olijfolie op de premierszetel in een vroeger stadium misschien wel wonderen gedaan. Want helaas, inmiddels zit Balkenende er heel hardnekkig aan vastgekoekt.

Reageer
gravatar

Piet Hein, u bent niet bekend met de verschrikkelijke Grieks-Italiaanse Olijfoorlog, van 1282 tot 1288? Het is dat het perspectief in de beeldende kunst werd uitgevonden ter afleiding, anders hadden we nu nog olijfolieloze zondagen.

Reageer
gravatar

Zouden de Grieken nooit eens nerveus worden van al die olie-conflicten? Ze hebben daar heel veel, en heel lekkere olijfolie. Aangezien oorlogen zelden door de meest snuggere elementen van de mensheid worden gestart, moet het daar toch ook een keer mis gaan.

Reageer
gravatar

Kom, kom, mensen. Onze premier zat tot over z’n oren in de Algemene Beschouwingen en moest ook nog eens een week op vakantie naar Zuid-Afrika.
Logisch dat hij dan niet ook nog eens leiding kan geven aan de besluitvorming omtrend zo’n onbenulligheid als het ‘politiek steunen’ van een militaire inval in een land waar ie nog nooit van gehoord had.

Da’s nog best wel moeilijk hoor, premier zijn.

Reageer
gravatar

Deze man is het contact kwijt met de werkelijkheid. Er werden toe vragen gesteld over de Jacht in de 2e kamer. Hij dacht dat het over de boot de Draak ging maar het ging over de jacht op beesten in de velden.

Hou de eer van uzelf Premier en neem zelf ontslag.

Reageer
gravatar

“Het was de economische crisis!” moest JP zeggen van zijn moeder.

Reageer
gravatar

Balkenende heeft tegenwoordig ook TomTom in de auto, in het torentje èn op de fiets! Bovendien is de ‘laatste’ versie van Google Earth sinds begin 2006 op zijn computer geïnstalleerd.

Reageer
gravatar

Laten we hopen dat ze hun moed tentoon spreiden zoals mannen dat doen in Nederland. Helaas gebeurt dat zelden meer. Neen, Neen, neen tegen politiek gejammer over het uitdiepen van een Schelde of het binnenvallen van een zandbak.

Dan nog liever de lucht in…

Reageer
gravatar

Juist! En als je dat dan ziet op een flatscreen monitor, dan is alle agnostische dan wel atheïstische twijfel zo weg.
…Wat een paar lelijke spelvaudten heb ik hierboven trouwens. Ik zal mijn Algemeen Populistisch Nederlands voortaan tot een minimum beperken.

Reageer
gravatar

Prosies, mijn beschte Piet Hein! Zelfs Neerlands enige profeet, Henk Westbroek, zong het al in de roemruchte jaren ’80: “En wat Amerika betreft, dat land bestaat niet echt.”

Reageer
gravatar

Toch verbazend van Balkenende, omdat zelfs in zijn beeld van een platte aarde het bestaan van Irak, dan wel Mesopotamië, als sinds Den Beginne bekend is. Dat hier sprake zou zijn van een Babylonische spraakverwarring is geloof ik niet; de heer Balkende zou eerder door zijn verwerping van de verderfelijke leer van ketters als Copernicus en Yuri Gagarin hebben moeten weten dat Amerika platweg niet bestaat!

Reageer