Hemel in beroering: ongedoopte kinderen toch toegelaten

Facilitaire problematiek doemt op na pauselijk besluit

Er is verontrust gereageerd op het laatste pauselijk besluit om ongedoopte kinderen toch toe te laten tot het Paradijs. Vooral de instanties belast met huisvesting zitten met de handen in het haar. ‘Naar verwachting moeten wij de komende maanden ruimte bieden aan zo’n 450 miljoen kinderen van minder dan een week oud. Op dit moment hebben we daar absoluut niet de faciliteiten voor’ aldus een woordvoerder.

Volgens de eeuwenoude theorie van het voorgeborchte gaan kinderen die bij de geboorte of kort erna overlijden, niet direct naar de hemel, omdat zij niet door de doop van de erfzonde zijn gereinigd. Ze gaan echter ook niet naar de hel, omdat ze geen kwaad hebben bedreven. Daarom zouden de kinderen het eeuwige geluk in het voorgeborchte krijgen. Vorig jaar adviseerde de Internationale Theologencommissie de paus al het voorgeborchte opzij te schuiven omdat het niet wezenlijk en noodzakelijk in de leer van de kerk zou zijn.

Alom wordt gevreesd dat dit niet het laatste pauselijke besluit is dat zijn invloed zal hebben op de bevolkingssamenstelling in de hemel. “Als het zo door gaat moeten we straks ook Moslims, Joden en homo’s gaan toelaten, of wat dacht u van veroordeelde criminelen. We kunnen hier toch geen gevangenissen neerzetten?”

Engelen zijn in hoog tempo begonnen met de aanbouw van kinderverblijven, maar de benodigde capaciteit zal waarschijnlijk pas eind 2008 bereikt zijn. De directeur van de afdeling huisvesting hoopt dat de evacuatie tot die tijd kan worden opgeschort. “Anders wordt het voor die kinderen een hel”.


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *