Shutterstock : Jacob Lunt

Nieuwe trend: sociaaleconomische positie-reveal party

Het is een trend die is komen overwaaien uit Amerika en nu ook in Nederland steeds meer voet aan de grond krijgt: de sociaaleconomische positie-reveal party. Hierbij wordt drie weken voor de geboorte van de baby bekend gemaakt welke sociaaleconomische positie de baby de rest van zijn of haar leven gaat bekleden.

Kim (31) en Gideon (34) uit Kerkrade gaan de sociaaleconomische positie van hun verwachte baby volgende week bekendmaken. “Wij weten het zelf natuurlijk allang: we hebben het niet breed, we wonen in een krimpgebied en vooral Gideon is veel te zwaar, dus dat zal voor onze Sjoerd niet anders zijn. Maar anderen weten het nog niet. Heel benieuwd naar de gezichten als we volgende week vertellen dat Sjoerd een leven vol schulden en deurwaarders tegemoet gaat.”

Ook Jonathan (34) en Lisa (32) uit Laren gaan binnenkort een reveal party geven. “We kunnen niet wachten. Ik denk dat onze vrienden uit het Gooi allemaal heel benieuwd zijn of onze Pepijn een beetje kansen gaat krijgen.”


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Kun je nagaan wanneer de baby in plaats van Sjoerd bijvoorbeeld Mohammed gaat heten.

Dan kun je hem beter bij de sociaaleconomische positie-reveal party een touw geven om aan te hangen.

Hij maakt geen enkele kans in het leven.

Corrie, jouw vaste prik voor Betrouwbaar Comment.

Reageer
gravatar

It is an ontwikkeling dat is come overblowing out America and now also in Netherland always morevoet at the ground gets: the socio-economic position onthulpartij. Hereby becomes three weeks for the birth of the zuigeling known made which socio-economic position the zuigeling the rest of his or her life goes dressing.

Kim (31) and Gideon (34) from Churchcouncil go the socio-economic position from their expected zuigeling next week known make. “We know it self naturally alreadylong: we have it not broad, we live in a shrinkterritory and foreall Gideon is many too heavy, so that shall for our Untraslatablename not different his. Just others know it yet not. Whole curious to the faces as we next week tell that Untranslatablename a life full debts and doorworthers entgegen goes.”

Also Jonathan (34) and Lisa (32) from Lares go withinshort an onthulpartij giving. “We can not wait. I think that our friends out the Throw all very curious his or our Pippin a bit chancesgoes getting.”

Reageer