Shutterstock / Alexandros Michailidis

Rutte: voorstander afschaffing dividendbelasting moet zich meer laten horen

De voorstander van de afschaffing van de dividendbelasting moet zich meer laten horen, zo vindt minister-president Mark Rutte. “De publieke opinie wordt nu gedomineerd door al die mensen die het geen goed idee vinden om de dividendbelasting af te schaffen”, zegt de minister president. “Dan lijkt het alsof letterlijk heel Nederland vindt dat die niet afgeschaft moet worden. Maar er is ook iemand die het wel prima vindt dat de dividendbelasting verdwijnt. Ik zou die man of vrouw dan ook op het hart willen willen drukken: laat je niet overschreeuwen door alle andere Nederlanders die het niet met je eens zijn en spreek je uit. Je bent niet alleen. Bij wijze van spreken dan.”


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Zuiver getalsmatig zal er niet zoveel reactie komen op Mark R.’s oproep. Hooguit een man of honderd: de CEO’s en CFO’s en grootaandeelhouders van de multinationals, maar dat is genoeg om de democratische meerderheid terzijde te schuiven. Want Geld dat stom is, maakt voor de PVVD66 recht wat krom is. We leven immers in een vertegenwoordigende democratie: en zoals al eens eerder in de moderne geschiedenis iemand zei: “L’ état, c’est moi”, zo zegt Mark hem na: “De democratie, dat ben ik”. Voilà

Reageer
gravatar

ik laat wel wat van mij horen, maar als ik zeg dat ze naar een expert als Roemer willen luisteren dan wordt ik stilgezwegen. Mensen zijn gewoon jaloers op die man!

Reageer
gravatar

Goed punt Mark,
Iedereen hier altijd maar zeuren in Nederland over die te hoge belastingen. Schaf je er eens eentje af, is het weer niet goed!
Tip: volgende keer de loonbelasting afschaffen, anders ga ik weg!!

Reageer
gravatar

Mark, de publieke opinie wordt niet gedomineerd door de voorstanders van de dividendbelasting; de tegenstanders van (dividend)belasting krijgen de ruimte niet van de linkse media om hun geluid te laten horen. Het is een complot van de linkse media om de grote meerderheid bestaande uit tegenstanders van de dividendbelasting monddood te maken!
Hier ligt een taak voor je, kerel! Herinstalleer de wet op het raadgevend referendum. Maak het publiek duidelijk dat je een voorvechter bent van de democratie en tegen de Dictatoren 66, die het referendum hebben afgeschaft. (Gewoon lekker Alexander naaien; wat je altijd al hebt gewild.)
Organiseer daarna een referendum over de dividendbelasting: laat de tegenstanders van deze walgelijke belasting spreken met het stembiljet en zie hoeveel medestanders je in Nederland hebt …

Reageer
gravatar

Because the only that herefrom profits, foreigners are, translate we the message to the English:

The forestander of the abolishment of the revenuestaxes must himself more let hear, so finds prime-minister Mark Rutte. “The public opinion is now dominated by all those people that it no good idea find to the revenuestaxes abolishing”, says the prime-minister. “Then looks it like literally whole Netherlands finds that it not abolished should become. But there is also someone that it well okay finds that the revenuestax disappears. I should that man or woman than too on the heart want pressing: let you not overscream through all other Dutch that it not with you once are and speak you out. You are not alone. By pointing of speaking then.”

Reageer