Shutterstock sylv1rob1 / Wikimedia

Deze zakkenvuller verdient € 4,86 euro per uur in de gemeenteraad

Wil jij gratis € 250,- euro verdienen door je een beetje in te zetten voor de belangen van het volk?

Wil jij gratis € 250,- euro verdienen door je een beetje in te zetten voor de belangen van het volk? Dan zou je eigenlijk gemeenteraadslid moeten worden in een kleine gemeente, zoals Derk Roders, een gemeenteraadslid op Schiermonnikoog.

Roders rijdt op een dinsdagavond zelfgenoegzaam om half twaalf naar huis, wetend dat hij toch weer even twee tientjes uit de portemonnee van het volk heeft kunnen peuren. In zijn eigen woorden, ‘zoiets geeft me enorm veel voldoening.’

Meneertje Roders sleept euro na euro binnen, terwijl hij in de avonduren nadenkt over de toekomst van zijn gemeente. En hij verspreidt vervolgens posters met zijn geldlustige gezichtsuitdrukking door de buurt om te laten zien wat een weldoener hij is. Met minimaal gebudgetteerde slogans, alles. En ondertussen met je voeten omhoog een beetje € 4,86 per uur zien binnenstromen, waar anders mooi een nieuwe stoeptegel voor had kunnen komen.

‘Ik wil me gewoon graag inzetten voor de mensen om mij heen’, aldus geldschraper Roders met zijn diamanten luisterend oor. Meneertje grijpgraag maakt zich in de tussentijd dan heus wel even hard voor eenzame ouderen en meer veiligheid op straat. De ene keer werkt hij 14 uur per maand naast zijn fulltime-baan en de andere keer 80 uur. Wat maakt hem het uit, hij krijgt die € 250,- euro sowieso op zijn rekening gestort.

Het ergste van dit alles is: Roders staat niet alleen in deze absurde zakkenvullerij. Naast hem zijn er door het hele land nog duizenden belangenbehartigers die net zo veel, en soms zelfs nog meer verdienen dan deze geldwolf. Het mag wat kosten, zo’n gekozen volksvertegenwoordiger die over de rug van de bevolking betrokken is met het reilen en zeilen in de buurt.


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Gelukkig zijn er bog mensen die de moeite nemen in de gemeenreraad te gaan. Zou jij het doen? SP-RAADSLEDEN ZIJN VRIJWILLIGERS, krijgen niets.

Reageer
gravatar

Gelukkig is het Speld. Anders zou je gaan ddnken dat het echt is.
Jammer dat er weinig mensen zijn die zich voor het ondankbare werk raadslidmaatschap opofferen.
Ik deed het 4 jaar, maar het waren tropenjaren, dus 8 jaar. Kies een sociale partij!

Reageer
gravatar

Het is logisch dat in sommige gemeentes ze meer verdienen dan 250 euro, anders gaan ze weg als ze ergens anders meer kunnen verdienen, dus betalen die gemeenten soms wel 50% meer!

Reageer
gravatar

Ik legde op de bieb aan iemand kort iets belangrijks uit haar eigen buurt uit, en het hoofd daar verbood me met haar te praten omdat ze zo niet kon werken. Het doorsnee excuus voor hersenloosheid, de middenstand, terwijl er niets te doen was. Het zijn vrijwilligers die wat sociale contacten gegund worden en dit zijn hun enige vrienden in de pikorde buiten de verveling van hun familiekring. En dan ineens wordt die bieb gesloopt, dat hoorde ik achter me van datzelfde hoofd terwijl ik even op de computer keek. Ik voelde dit als een steek onder water, want zo mag je wel communiceren. Dit zijn de plannen van dorpsraad en ondernemersvereniging. Het was een oude school, wat verder staat de nieuwe basisschool die alleen maar uitstraalt waar hij voor staat, dat het binnen het budget is gebleven. Dat is het enige waar de gemeenteraad over gaat.

Reageer
gravatar

Olé olé, oké oké/
Het gaat om het hier en nu/
Bru nu, Bru nu/
Una paloma blanca, una paloma blanca/
Ik heb een band/
Met Schouwen-Duiveland/
Ons ei-land, ons ei-land/

gravatar

Het sluiten van bibliotheken heeft dezelfde oorzaak als het sluiten van V&D: Te weinig klanten.

gravatar

Plien,
Dat is daar niet het geval. Het zijn typische praatjes van management en rendement waarmee de aura van iedereen is vertroebeld en die trouwens officiële universiteitstudies zijn geworden. Het is astraal-emotioneel, de commercie. Het ging trouwens even om het gebouw. Binnen een bestemmingsplan. Er was hier ook een klein voetbalclub met veld, ik keek er boven op uit. Waarachtig. Je zag daar bijna niemand bij een wedstrijd, en ze stonden onderaan in de competitie. Maar daar was wel geld voor omdat iedereen zich graag afmeet aan de multimiljonair/voetballer. Want economie is suspense. Nu hebben ze de meest sjieke velden van de hele provincie. Als een of twee bekende voetballers uit de buurt zich eraan liëren ofzo, dan willen ze wel. Ze worden vanzelf gesponsord. De heilige drie-eenheid voetbal-politiek-handelsgeest.

gravatar

Prof dipl-ing Lee Raar, hoogleraar Letterkunde vanaf A,
Daar is het begonnen, aan de UvA, Universiteit van Amsterdam, zwaarbeveiligd door Surinamers. Dat staat boven het niveau van de asielzoeker, daar moet je wel even bij stilstaan. Het zijn namelijk echte Nederlanders. Het wielklemmen-circuit.

gravatar

Plien,
Prof dipl-ing Lee Raar, hoogleraar Letterkunde vanaf A,
Vanzelf is het internet shoppen wel de oorzaak dat zo veel winkels wegmoeten.

gravatar

Alleen van mijn onkostenvergoeding kan geen mens behoorlijk leven.

Voor jouw luizenbaan hoef je maar 36 uur te werken. Daarbij duren jouw vergadering niet nachtenlang. Hoef jij jezelf niet populair te maken bij partijleden en een deel van de bevolking. En behoef jij in het weekeinde niet onbetaald leden of kiezers te werven. Word jij niet publieke beoordeeld, zodat zelfs een klein misstapje van jou niet funest zal zijn.

Bovendien behoef jij je van niemand iets aan te trekken, zodat je jij lekker ongeremd tegen jouw eega en vrienden in de kroeg of anoniem op asociale media ongestraft uit jouw nek kunt lullen in plaats van heftige inhoudelijke debatten te voeren om medestanders te krijgen.

Kortom jij hoeft aan niemand verantwoording af te leggen over jouw gelul.

gravatar

Iedere zwakbegaafde vroeger in de straat die asociaal genoeg is zit nu in de gemeenteraad. Dat komt om omdat ze de ‘a’ zien als ‘extra’.

Reageer
gravatar

Hetzelfde principe bij de zelfscanner. De caissières hebben bijna niets te doen en overleggen de hele dag wat waar hoort.

gravatar

Wie zouden toch die mensen zijn die overal in de supermarkt op willekeurige plaatsen hun blijkbaar ongewenste boodschappen neerpleuren?
Ook als het koel- of vriesprodukten zijn.

Wilt u zich even kenbaar maken, en voortaan vakken gaan vullen!

gravatar

Ik zet mij op deze wijze in voor alle 48 gemeenten die Noord-Holland telt en heb daar desgevraagd een dagtaak aan (o, u vroeg het niet?).

Levert toch een kleine € 20.000 per maand op en wie kan nou beter namens u meebeslissen op het hoogste niveau dan ik, zeg nou zelf.

Reageer