Everett Historical / Shutterstock.com

God gooide Adam en Eva uit het paradijs omdat hij meer kon verdienen als hij het verhuurde aan expats

'Adam, waar zijt gij? Ik kom de huur halen'

Een pijnlijke ontdekking door theologen. Adam en Eva zijn volgens nieuwe bronnen niet uit het Paradijs gestoten omdat Eva at van de boom van kennis, maar omdat God Eden voor veel meer geld aan expats kon verhuren.

Dit kwam aan het licht doordat er met behulp van een laser nieuwe tekst was gevonden in de Dode Zee-rollen. De tekst is een variant op die in Genesis 3:1-15. Het lijkt erop dat de zondeval vooral een excuus was voor God om Adam en Eva zonder contractbreuk uit Eden te krijgen.

De herziene tekst luidt:
En de Heere God riep Adam, en zeide tot hem: Waar zijt gij? Ik kom de huur halen.
En Adam zeide: Ik hoorde Uw stem in den hof, en ik vreesde; want ik ben naakt; daarom verborg ik mij.
En God zeide: Wie heeft u te kennen gegeven, dat gij naakt zijt? Hebt gij van dien boom gegeten, van welken Ik u gebood, dat gij daarvan niet eten zoudt? En heeft u daarmee contractbreuk gepleegd?
Toen zeide Adam: De vrouw, die Gij bij mij gegeven hebt, die heeft mij van dien boom gegeven, en ik heb gegeten. De huur maken we zo snel mogelijk over.
En de Heere God zeide tot de vrouw: Wat is dit, dat gij gedaan hebt? De huur zou voor de eerste van de maand in mijn bezit zijn.
En de vrouw zeide: De slang heeft mij bedrogen, en ik heb gegeten. Sorry voor de huur.
Toen zeide de Heere God: Ik vind het best dat jullie van die boom hebben gegeten, maar zoals in het contract staat gaat hiermee de huur fors omhoog. En naar die borg kunnen jullie fluiten.
En Adam en Eva bogen het hoofd en pakten hun spullen, die ze niet hadden, want zij waren naakt.
En de here God gaf Eden aan de expats en hij voelde zich kort schuldig, maar zag toen dat Hij voortaan het driedubbele huurbedrag voor Eden ontving, en dat hielp heel erg goed bij het verwerken van Zijn schuldgevoel.

Verderop in de tekst wordt duidelijk dat de oud-testamentische expats absurd veel geld verdienden en zo rustig de hele dag op een terras in de buurt van Eden konden zitten. Winkeliers waren blij met de extra inkomsten, maar oudere buurtbewoners vonden het jammer dat de sfeer in het Paradijs achteruit was gehold.

Het monumentale werk 100 jaar De Speld – Deel I is nu verkrijgbaar, bestel het hier.
9 van de 10 tandartsen raden dit boek aan.


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

De zondeval begon op Schouwen-Duiveland toen de oorspronkelijke mens verjaagd werd en het landschap vernietigd voor het toerisme.
Genesis draait om de seks, zo begon het. Adam en Eva waren de eerste seksen. Voor die tijd was iedereen onschuldig. Alle zonde draait om de seks, de verboden vrucht. Ze doen het nog steeds. Maar met LGBT wordt op een gegeven moment iedereen weer geslachtsneutraal zoals het begon voor de zondeval toen we uit het paradijs verdreven werden. Dan is de zonde weg. Handig.

Reageer
gravatar

Dat is is niet aan dovevrouwsoren gezegd.
Dr vele ontvoeringen hebben mij goed gedaan. Ze hebben me bewust gemaakt van erogene zones.

gravatar

Een minpuntje bij Maitreya’s hypothese dat bij geslachtsneutraliteit de zonde verdwijnt is, dat dan ook tegelijkertijd alle aanzet tot vermenigvuldiging (sex en libido) wegvalt en dat we dan uiteindelijk uitkomen bij een soort ongeslachtelijke voortplanting. Ik kijk daar niet echt naar uit.

gravatar

Outsider,

Dat is precies waar ze mee bezig zijn en waarop nu alle structuren zijn ingesteld.
Het is veel netter. In het laboratorium is al ruim geëxperimenteerd. Degenen die het altijd hebben over seks, hebben er vaak nog nooit van gehoord buiten de politiek die voor hen de legitieme ingang vormt. Alleen binnen de politieke structuur snappen ze de kiertjes waar het belang alsnog irrationeel een gevaar vormt. LGBT klinkt met alle andere afkortingen veel acceptabeler.
Er is een verschil tussen onschuld en naïviteit. GroenLinks.
Sinds de zondeval is er niet alleen man en vrouw, goed en kwaad, maar ook politiek rechts en links.

gravatar

Zoals volgens de gevleugelde woorden van steeds voorheen, moeten ook hier bij het voorlopig gebrek aan deugdelijk instrumentarium en een genoeg ontwikkelde ziektekostenverzekering die buitenlanders ‘het vuile werk’ maar opknappen. Ze neuken zich suf.

gravatar

In Europa is seks vervangen, of liever gecompleteerd, door de commercie, gierigheid is de motor waardoor ons economische stelsel werkt. Maar dat was niet het begin maar het einde in de Bijbel, de ‘grote hoer’ toen seks in geld was vertaald.
Wat betreft geloof; met atheïsme ben je er niet vanaf. Het is een stroming die je er net zo ver vanaf brengt als protestant van hervormd.

gravatar

Outsider voelt de bui al hangen.

Wat betreft libido, die is al weg. En zonder libido is er ook geen liefde. Hoe iedereen hier puur persoonlijk en exclusief op gefixeerd is, geldt echter vooral: de eersten zullen de laatsten zijn. Het politieke heldendom, evenzeer als de medische wereld, richt zich op ‘de verloren zaak’ die steeds wordt geromantiseerd en uitgediept. Een liefdeloze samenleving is hiervan het resultaat en de er de voorwaarde toe. De laatste krenten worden uit de pap gehaald.

gravatar

Hoe besta je. Van buiten naar binnen of van binnen naar buiten?
Seks is 99 procent een kwestie van imago, 1 procent realiteit.
1 procent organisch, 99 procent mechanisch.

gravatar

‘Een liefdeloze samenleving is hiervan het resultaat en de er tegelijk de voorwaarde toe.’ En dus zijn alle pogingen tot veranderingen zinloos. De levensloop lag van tevoren al vast.

gravatar

Wat eene weerzinweckende ende onghehoorde prietpraet door deesch krabbelaer van dit abjecte ende infame artikeltje: Schaemt u!

Desmorghensch vroegh verwagt ick u ter kercke, om eensch dugtigh eene dagh langh met uwen batsch in ‘t vont met wijwater plaets te nemen. Na de kastijdingh segh ick u nogh wat.

Reageer
gravatar

Helaas is ‘De Oerknal’ onlangs geëxplodeerd door een onvoorzichtige werknemer.

Daarmee dateren wij de geboorte van het heelal op vrijdag 13 oktober 2017.

Een geluk bij een ongeluk.

gravatar

Prima ondernemer, die meneer God!
Ik wil de rest van z’n bisnus plan ook wel eens zien!

Heeft hij nog een gaatje voor een mieting om samen eens lekker te breenstormen?
Misschien heeft deze uubber kriëtif nog goede ideetje voor mijn 500 Amsterdamse pandjes!

Bernard jr

Reageer