Bron: Flickr/Sebastiaan ter Burg & Wikimedia Commons

Slang verleidt Alexander Pechtold met ChristenUnie te spreken

God zet financieel specialist D66 uit Stadhouderskamer

God nam nu de financieel specialist van D66 en plaatste hem in de Stadhouderskamer om daar te onderhandelen en een regering te vormen. En God legde de financieel specialist ook het volgende gebod op: “Met elke partij van het parlement moogt gij tot verzadiging spreken. Maar wat de fractie der ChristenUnie betreft, gij moogt daarmee niet spreken, want op de dag dat gij daarmee spreekt, zult gij beslist gedecimeerd worden bij de volgende verkiezingen.”

Verder zei God: “Het is niet goed dat de financieel specialist alleen blijft. Ik zal een hulp voor hem maken, als zijn tegenhanger.” Daarna bouwde God de rib die hij uit de financieel specialist had genomen tot een fractieleider van D66 en bracht hem tot de financieel specialist.

De slang nu bleek het omzichtigste te zijn van al het wild gedierte van het veld dat God gemaakt had. Ze zei dan tot de fractieleider: “Is het werkelijk zo dat God heeft gezegd dat GIJ niet met elke fractie van het parlement moogt spreken?” De fractieleider nam dan van de ChristenUnie en ging ermee spreken. Daarna gaf hij er ook van aan zijn financieel specialist, toen deze bij hem was, en hij ging ermee spreken.

En tot Wouter Koolmees zei hij: “Omdat gij naar de stem van uw fractieleider hebt geluisterd en met de fractie zijt gaan spreken waaromtrent ik u geboden had: ‘Gij moogt daarmee niet spreken’, is het electoraat om uwentwil vervloekt. Met smart zult gij de toorn ervan voelen al de dagen van uw leven.

Daarop zette God hem uit de Stadhouderskamer. En aldus dreef hij de financieel specialist uit en plaatste aan de oostzijde van de Tweede Kamer het CDA en het vlammende lemmer van een zich voortdurend wentelend zwaard, om de weg naar de kroonjuwelen te bewaken.


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Het geschiedde in de dagen van Keizer Harry VeVeDeus Nebukadnezar, dat het laaglandse stemvolk zich omgordde en als stemvee uittrok ter stembus om religieuze eer en bijval te bewijzen aan Julius Judaskus Rutte.
En zo geviel het dat het stemvolk van de regen in de drup en van de stemfuik in de coalitieoven terechtkwam waar men Sadrach Pechtold, Mesach Buma en Abednego Blok, in gebed verenigd, trof. Een ieder van hen werd electoraal gewogen en -zonder uitzondering- te licht bevonden. In neonletters ontvlamde op de muur der Ridderzaal de tekst: Mene, Mene Tekel Ufarsin, Peres. Zelfs
Belsazar Segers verbleekte en viel op den knieën om zowel het landsbelang als dat van zijn hiërarchie. Het mocht niet baten; in het Oosten gloorden reeds Nieuwe DENK demonen. Verkiezingen

Reageer
gravatar

“Slang verleidt Alexander Pechtold met ChristenUnie te spreken” …………….:

Maar toen kwam er een brandslang langs en zijn we even van die christelijke onverlaten gered.
😉

Reageer
gravatar

Laat ieder die inzicht heeft het getal van het Beest ontcijferen; er wordt een mens mee aangeduid. Het getal is 666.

Openbaring

Reageer
gravatar

Ik word er ongepastelijk van en ga papa vragen stevig in te grijpen. Iets met brandende planken en andere verregaande kastijdingen.