Abraham Kuyper richt nieuwe partij op

‘Welja, ick kan er oock nog wel by’

Oud-premier Abraham Kuyper heeft een nieuwe partij opgericht. Met zijn Anachronistische Regenten Partij (ARP) wil hij in maart meedoen met de Tweede Kamerverkiezingen.

Volgens Kuyper wordt de huidige politiek gegijzeld door een elite van levende politici die elkaar alle baantjes toespelen: “Thans is den tijd gekoomen manmoedig den strijd aan te vangen met de élite en het etablissement der leevende machthebbers. Nu zoo veelen zich concerneren met den oprichting eener nieuwe politieke beweeging, dacht ick: welja, ick kan er oock nog wel by.”


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

gravatar

Juigt niet te vroegh confrère!

Deesch heer Kuyper staet geen enk’le vernieuwingh voor, sijt fervent aenhangher om u ende mij in eene kaste wegh te frommelen, ende sijt bovendien van eene orthodox Christ’leyke stroomingh welcke nou niet bepaelt mijn voorkeur geniet. Dit heersghap magh dan wel de eersgte sijn die wat ideaelen binnen eene groepje van vroome jaknickersch wist in te kadeeren, maer dat betekent niet dat hij evenzo daerin de laetste dient te sijn.

Daerbij mijn waerde, ‘t sijt onnodigh Kuyper weerom op te graven. Zijnen prent sijt sorgvuldigh gearchiveerd, ende dat sijt ruim voldoende.

gravatar

Met ons dadencomité, Alleen Rode Potloden, wenschen wij te voorkoomen dat er ooit nog hier te lande stemmen uitgebracht worden middels een electronisch aangedreven stuk rekentuig. Deze verderflijke nieuwlichterij mag nimmermeer het eedele democratisch proces bevuilen!

• Reageer