Nederlanders kunnen geen saaie teksten meer uitlezen

De gemiddelde Nederlander is steeds sneller afgeleid. Uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen blijkt dat ons vermogen om een saaie tekst uit te lezen de laatste tien jaar met twintig procent is afgenomen. Psychologen spreken zelfs van een nationale afleidingsepidemie. Ronald van der Overeem is hoogleraar Sociale Psychologie in Groningen. We spreken hem op zijn boerderij in het Groningse Noordhorn, een pittoresk dorpje met een kerk uit de dertiende eeuw. De toren dateert van 1765. We arriveren om kwart over drie in de middag. De zon schijnt, de hond blaft ons welkom en Van der Overeem ontvangt ons hartelijk. Hij vindt dat het probleem van concentratiegebrek al jaren onderschat wordt: “Eeuwenlang zijn we als mensen gewend geweest om lange en langdradige teksten tot ons te nemen. Vandaag de dag zie je dat steeds meer mensen het vermogen zijn kwijtgeraakt om de concentratie daarvoor op te brengen. Uiteindelijk leidt dit tot een verminderde productiviteit en een verhoogde kans op een burn-out of een depressie. Op jaarbasis kost dit de samenleving ontzettend veel geld. Toch zie je dat de overheid geen enkele maatregelen neemt op dit punt. Ik vind dat onbegrijpelijk.” We drinken koffie, de sfeer is gemoedelijk. Niet veel later komt de vrouw van de hoogleraar de kamer binnen. Ze heeft een Turkmeens uiterlijk en serveert roze koeken. Volgens Van der Overeem zijn er verschillende oorzaken voor het verminderde concentratievermogen van de gemiddelde Nederlander: “De samenleving is in de afgelopen decennia natuurlijk enorm veranderd. We krijgen steeds meer informatie op ons af, op steeds meer manieren. De hele dag word je bestookt met beelden en teksten die je aandacht opeisen. Denk bijvoorbeeld aan reclame-uitingen op straat, de autoradio, of de televisie. Verder is de opkomst van het internet en met name de smartphone cruciaal in deze ontwikkeling.” Lachend nemen we afscheid. Universitair docent Nieuwe Media Jellie Grasvoort (Universiteit van Amsterdam) sluit zich aan bij de woorden van Van der Overeem. Tot twee keer toe moeten we de afspraak verschuiven, omdat er iets tussenkomt. Op maandagmiddag lukt het eindelijk om elkaar te spreken. Ze denkt dat de intrede van de smartphone funest is geweest voor de concentratie van mensen: “In de middeleeuwen had je natuurlijk niet al die afleidingen die zo kenmerkend zijn geworden voor het jachtige bestaan dat we vandaag de dag leiden. Een monnik uit de dertiende eeuw kon soms veertien uur per dag onafgebroken bezig zijn met het bestuderen van een handschrift. Nu zou dat onmogelijk zijn, om de doodeenvoudige reden dat onze hersenen er niet meer op ingesteld zijn om zo lang met één taak bezig te zijn. Het duidelijkst zie je dit bij kinderen. Leerkrachten op de basisschool klagen steen en been dat kinderen niet meer stil kunnen zitten. Ze zijn voortdurend bezig met hun telefoon of met hun iPad. Uiteindelijk gaat dit ten koste van hun leerprestaties en dat is natuurlijk een zorgwekkende ontwikkeling.” Ook in Moldavië speelt het probleem. We reizen af naar het Oost-Europese land om te onderzoeken hoe de Moldavische samenleving lamgelegd wordt door het collectieve concentratiegebrek. Op dinsdagmiddag reizen we met de taxi naar Schiphol. Daar stappen we op het vliegtuig naar Chisinau, de hoofdstad van het voornoemde Moldavië. Chisinau heeft een vochtig landklimaat, dat zich kenmerkt door hete droge zomers en windige koude winters. De wintertemperaturen liggen vaak beneden de 0°C, maar dalen zelden onder de −10°C. In de zomer ligt de gemiddelde temperatuur rond de 25°C, maar kan midden in de zomer in het stadscentrum soms oplopen tot 35 à 40°C. De gemiddelde neerslag en luchtvochtigheid is laag in de zomer, maar soms kunnen zich er dan wel zware stormen voordoen. In de lente en herfst variëren de temperaturen tussen de 16 en 24°C en er is minder neerslag dan in de zomer, maar deze neerslag valt wel tijdens langere periodes. De stad werd gesticht in de vijftiende eeuw en hoorde jarenlang bij het Ottomaanse rijk. Het Ottomaanse Rijk was een wereldrijk tussen de veertiende en de twintigste eeuw en bij de grootste uitbreiding ervan besloeg het een enorm gebied in Noord-Afrika, Azië en Europa. Het Ottomaanse Rijk werd gesticht door de Oguz-Turken onder Osman I, de stamvader van de Ottomaanse dynastie en naamgever van dit rijk. Osman was onderofficier in het Seltsjoekenleger van de sultan van Rûm. Turkije bestond toen uit veel verschillende en kleine vorstendommen (beyliks). Na de dood van zijn vader werd Osman de leider van zijn Kayi-stam, in het noordwesten van Anatolië, niet ver van Constantinopel. Osman bleek een voortreffelijk legerleider te zijn en minder vredelievend dan zijn vader; hij was slim en handig en gold als een expert in wapens. Hij vocht tegen de Mongolen, die destijds het Seltsjoekenrijk binnenvielen. Veel Arabieren en Perzen, op de vlucht voor de Mongolen, sloten zich aan bij zijn leger. Het grondgebied werd uitgebreid ten koste van het christelijke Byzantijnse Keizerrijk onder Andronicus. Het Osmaanse rijk nam in grootte toe van 1.500 km² naar 18.000 km². In 1299 stichtte Osman – volgens traditionele bronnen – het Osmaanse rijk. Osman stelde ambtenaren aan en deelde land uit aan zijn volgelingen. Het herders- en nomadenleven van de stam werd opgegeven. Als emir onderhield hij goede betrekkingen met de sultan in Konya: ze streden samen tegen het Byzantijnse Rijk. In 1304 veroverde hij Nicea, nu gekend als Iznik. In 1317 droeg hij het bevel over aan zijn zoon Orhan. Osman werd begraven onder een zilveren koepel, zoals hij voor zijn dood te kennen had gegeven. De stad Bursa kreeg een belangrijke functie als begraafplaats voor leden van de Ottomaanse dynastie. Onder zijn nakomelingen zou Turkije een enorm wereldrijk worden met een dynastie die meer dan zes eeuwen zou bestaan en heersen. Tussen 1918 en 1940 was Chisinau Roemeens. In 1940 werd het Roemeense Bessarabië geannexeerd door de Sovjet-Unie en het grootste deel ervan bij de al bestaande deelrepubliek Moldavië gevoegd. Chisinau werd er de hoofdstad van. Op 21 augustus 1991 verklaarde Moldavië zich onafhankelijk, waarbij Chisinau de hoofdstad bleef. We arriveren om zeven uur in de avond en reizen meteen naar ons hotel. De volgende dag hebben we afgesproken met journalist Georgi Hunescae. Hij schreef vorig jaar een bestseller over concentratieproblemen. Georgi ontvangt ons op zijn kantoor in een oud herenhuis in de binnenstad. De voorgevel van het pand is typisch neoclassicistisch. Het neoclassicisme was aan het eind van de achttiende en het begin van de negentiende eeuw een stroming in de kunst, waarin opnieuw de vermeende puurheid van de klassieken werd nagestreefd. Men richtte zich daarbij met name op de (bouw)kunst van de oude Grieken en Romeinen. Beroemde neoclassicistische kunstenaars zijn de Franse schilders Jacques Louis David en Jean Aguste Dominique Ingres, en de in Rome werkzame beeldhouwers Antonio Canova en Bertel Thorvaldsen. Georgi ontvangt ons hartelijk. Plotseling gaat zijn telefoon. De ringtone is ‘Eine kleine nachtmusik’, een serenade die Mozart schreef in 1787. Het is geschreven voor een kamermuziekensemble bestaande uit twee violen, altviool en cello, eventueel aangevuld met een contrabas. Het stuk wordt ook vaak uitgevoerd door strijkorkesten. Eine kleine Nachtmusik is één van de populairste werken van Mozart. Het is niet bekend waarom of voor wie Mozart dit muziekstuk componeerde. Georgi vertelt hoe hij op het idee kwam voor zijn boek: “Ik begon na te denken over dit thema toen ik een aantal jaar geleden een artikel aan het lezen was over celdeling bij het influenzavirus. Toen ik halverwege was, merkte ik dat mijn aandacht begon te verslappen omdat ik de tekst te langdradig vond. Ik ben toen wel door blijven lezen, omdat ik niet zo’n slappeling wilde zijn die gelijk afhaakt bij een iets langer artikel. Uiteindelijk heb ik de tekst helemaal uitgelezen, maar achteraf had ik toch een beetje het idee dat ik mijn tijd verspild had.”


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Italo Calvino gelezen, heer Smit?

De wending omtrent de roze koeken prikkelt de geest: slappe cake overdekt met een dikke laag met geplette luizen gevulde suiker… Wie zet dat de gasten voor? Een getrouwde vrouw met Turkmeens uiterlijk is het antwoord: weinig bevredigend.

Reageer
gravatar

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Zal wel niemand opvallen dat hier twee keer hetzelfde staat. Wie het ziet mag het zeggen. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Droogkloot

Reageer
gravatar

Ik veronderstel in dezen dat de intentie van de auteur was om de lezer een saai artikel voor te schotelen, teneinde de lezer proefondervindelijk te laten ervaren hoe het dan voelt om een lang en saai artikel te lezen. Welnu, mijns inziens komt deze opzet niet helemaal uit de verf, mits dit de opzet was, waarom treft men dan allerlei interessante weetjes aan in de tekst, met een veelzijdigheid aan onderwerpen, iets dat heden ten dagen een zeldzaamheid te noemen valt? Zeldzaam, temeer daar er amper nog artikel met een deugdelijke lengte gepubliceerd worden, zelfs serieuze nieuwssites als deze site in kwestie wagen zich er zich nog amper aan. Men vraagt zich dan af, terecht danwel onterecht, of dit gebrek aan het lezen van lange saaie teksten te wijten valt aan de lezer, immers, de gouden tijden waarin in overvloed saaie artikelen gepubliceerd werden, lijken wel degelijk vervlogen. Men kan zelfs stellen dat de algemeen bewezen veronderstelde afname van biodiversiteit in den lande alsmede de planeet, hieraan verwant, danwel – erger zelfs – rechtevenredig blijkt te zijn. Een dergelijk bewijs daarvoor valt echter niet te leveren, daar biodiversiteit een precair onderwerp is, doch het is beslist een feit, al dan niet bewezen, dat ook de dodo uitgestorven is omdat er Nederlanders waren die ze uit verveling opaten. Dit is derhalve zeer ironisch, omdat daarmee de oorzaak van de teloorgang van de biodiversiteit te vinden valt in het vermogen van de mens in het kunnen uitlezen van lange saaie teksten! Daarmee beweer ik niet dat dit daadwerkelijk zo is. Anderen beweren immers dat dit niet de oorzaak is, maar juist het gevolg, of dat het een drogreden betreft. Weer anderen stellen dat primaire levensbehoeften als honger verwant zijn aan het uitsterven van de dodo. Vervolgens zijn er de dwazen die stellen dat het verband juist omgekeerd evenredig is, maar zij weten overduidelijk niet waar zij over praten, doch ik moet erkennen dat een tegenbewijs eveneens een ingewikkelde kwestie zal blijken. Ik zal daar echter niet verder over uitwijden, omdat ik uw lezers niet wil vermoeien met uitgebreide reacties, zij hebben immers beslist iets saaiers te lezen. Tenslotte zijn er nog zij die beweren alles al te weten, wat zij, om wat voor duistere reden dan ook, zouden moeten weten. Daarom moet u het maar doen met deze beknopte samenvatting, een handvest zo u wilt, gebaseerd op eigen ervaring en observatie, waarmede ik tracht de lezer niet enkel aan het lezen en denken te zetten, neen, ik hoop terdege dat zij er wat van opsteken, meer nog, dat zij dit als een aanzet beschouwen tot verdere bestudering, iets dat mij beslist de moeite waard lijkt in deze discussie! Vanzelfsprekend moet ikzelf realistisch blijven, ik kan me niet veroorloven veel tijd te verspillen in futiliteiten en beweringen als deze. Tenslotte moet men beseffen dat het er amper toe doet, sterker nog, de dodo krijgen we er niet meer mee terug, we kunnen enkel nog trachten te redden wat er te redden valt, dan bewaren we dus beter de saaie teksten voor ons nageslacht, die ze wellicht beter op waarde weet te schatten, waar ik me dan maar in berust.

Reageer
gravatar

Fijns, doe ik het ook.

Wel wil ik u er even op wijzen dat uw maandelijkse quotum middels deze uiteenzetting ruimschoots overschreden is, en derhalve een volgende reactie van uw hand medio juli pas geplaatst zal worden.

Tenzij u een PVV-stemmer bent; in dat geval heeft u een streepje voor.

gravatar

En godzijdank 10 minuten van mijn leven die ik niet meer terugkrijg. ..
Ik moet wel toegeven dat ik wwarschijnlijk ook last met mijn concentratie vermogen heb….he kijk nou de zwaan is terug… maar ik heb er nooit last van gehad.. zou er iets aan te doen zijn of…shit wat maakt die motor een herrie. Toch maar even langs de huisarts. Doe ik morgen wel…op weg naar m’n werk rijdt ik daar elke dag langs

Reageer
gravatar

De auteur van bovenstaand artikel, Diederik Smit, vergat nog te vermelden dat onze onovertroffen elitesoldaten onlangs de stoffelijke resten van de grootvader van genoemde Osman I in veiligheid hebben gebracht.

http://historiek.net/tombe-grondlegger-ottomaanse-rijk-veiliggesteld/48268/#.VzjcjzFf1jo

http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/2227522/2015/02/22/Turkije-evacueert-met-39-tanks-graftombe-stamvader-uit-Syrie.dhtml

Daarnaast is het ronduit teleurstellend en zelfs stuitend te noemen dat de auteur wederom niet uitweidt over de zeer rijke Turkse culinaire tradities en evenmin over de resultaten van Galatasaray of Fenerbahçe in de voetbalcompetitie van de afgelopen 30 jaar.

Reageer
gravatar

Thansch viert men alhier d’n Uitstortingh van den Heijlighe Geescht, hoewel de naem ‘Diederick Smit’ niet in d’annaelen der kerck voorkomt.

Alhier moet sprake sijn van eene enorme persoonsvergissingh.

Reageer
gravatar

Ietwat eigenaardig dat de Nederlander de interesse is verloren met het lezen van monologica van de zichzelf respecterende schrijvers ervan, maar daarentegen wel ruim drie-en-een-half uur naar de intensiteit van het Eurovisie Songfestival gaat zitten staren, en verwoed alle informatie aldaar gepresenteerd in een ras tempo tot zich nemend.

Dat daarna het meningsverschil welke ontstond in 1944 tussen Oekraïne en Rusland, aangewakkerd door Stalin, en zorgvuldig onderhouden door Poetin als bonus de dag erna wederom enkele miljoenen medelanders occupeert, wordt als bonus vanuit Stockholm in het kader van de nazorg geheel gratis middels het luisterboek genaamd ‘radio’ tot eenieder getransfereerd. Dat het u moge bekomen is dan het adagium, hoewel ik momenteel opteer een maaltje van het witte Limburgse goud tot mij te nemen, na het grondig doorlezen van een menukaart, welke vooralsnog niet te downloaden blijkt als e-book.

‘Jammer’ hoor ik u denken? Oké, een beetje dan, maar de sensatie is er niet minder om. Tenslotte wens ik eenieder een wel te bekomen maaltijd toe, en voor hen die morgen de Zweedse Gehaktballetjes bij Ikea zullen opscheppen, hoop ik dan ook dat het hier niet hun laatste avondmaal betreft. Kortom, die Grunningers zijn zo gek nog niet!

http://tinyurl.com/zy6ow4e

Reageer
gravatar

Na dit artikel gelezen te hebben moet ik zeggen dat ik me volledig aansluit bij de statement die wordt gemaakt in de laatste zin.

Reageer
gravatar

Dank voor de uitgebreide uitleg. Wel jammer dat het stemgedrag van Moldavië bij het Eurosongfestival niet ter sprake kwam. Gemiste kans!

Reageer
gravatar

Met het doorlezen van dit artikel met toepassing van de snel-lees technieken opgedaan in de 80-er jaren van de vorige eeuw, kom ik tot de conclusie dat de tekst als los zand is opgebouwd en even lang als inhoudsloos is.

Toch werd mijn interesse gewekt om de inhoud alsnog minutieus tot mij te nemen om uiteindelijk (bij de laatste punt) tot het onverwachte inzicht te komen dat er wel degelijk een dieper inzicht werd bereikt.

Ik kan het iedereen aanraden de tekst meerdere keren te lezen.

Reageer
gravatar

Interessant stuk, Had meer verwacht over de val van het Ottomaanse rijk en de huidige opkomst van de dictatoriale structuren in het huidige Turkije, terwijl we enkele jaren van democratische ontwikkelingen onder vorige regeringen niet moeten negeren.
Toch met met een enkel foutje.
Een virus heeft geen cellen en kan die dan ook niet delen. Replicatie bij virussen werkt anders. Lees het artikel op wikipedia maar eens. kost veel meer concentratie en aandacht dan dit stuk.

gravatar

Ik kan hier alleen nog aan toevoegen dat de zanger Douwe B. ons een knipoog heeft gegeven, waarvoor hij slechts 1 mediatraining heeft gehad. Duidelijk een toptalent

Reageer