Tevredenheidszoekers wél welkom in Nederland

‘Iedereen heeft recht op een tamelijk oké leven’

Het Nederlandse asielbeleid zou ruimhartiger moeten zijn voor tevredenheidszoekers. Dat zegt Ruud Lubbers, oud-premier en voormalig chef van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR.

Lubbers: “Begrijp me niet verkeerd: voor gelukszoekers is in Nederland echt geen plek meer. Dit ligt echter anders voor mensen die op zoek zijn naar gematigde opgetogenheid. Zulke tevredenheidszoekers zijn een stuk realistischer over hun kansen en die mensen zijn hier gewoon welkom. Iedereen heeft het recht op een tamelijk oké leven.”

Het toelaten van tevredenheidszoekers is bovendien in het belang van de Nederlandse economie, aldus Lubbers: “Dat is domweg een kwestie van demografie. Door de vergrijzing zullen we over twintig jaar een tekort hebben aan tevreden mensen. Die zul je dus uit het buitenland moeten halen. Gelukszoekers kunnen dit probleem niet oplossen omdat ze alleen uit zijn op geluk en niet tevreden zijn met een eenvoudig middenstandersbestaan. Tevreden mensen zijn de motor van de economie.”

Op termijn zou Nederland zelfs kunnen overgaan tot het Deense model, denkt Lubbers: “In Denemarken laten ze alleen nog mensen toe die het leven nemen zoals het is en zich gelijkmoedig neerleggen bij dat wat onvermijdelijk is. Dat heeft rust gebracht in de samenleving. De migranten die door oneindige procedures tussen wal en schip raken, blijven daar stoïcijns onder. Het gaat fantastisch in Denemarken.”

Kwame Mpufu, zelf tevredenheidszoeker, sluit zich aan bij de woorden van Lubbers: “Je bent ook naïef als je naar Nederland gaat voor geluk. Daar is de bureaucratische rompslomp te groot voor, het weer te wisselvallig en de wifi in de trein te gebrekkig. Maar per saldo zou een bepaalde standaard van genoegzame opgewektheid niet onhaalbaar moeten zijn. Dat is mijn voorzichtige droom!”


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Wellicht kan de heer Lubbers dan zijn fortuin aanwenden om te helpen? Kan de heer Marcel van Dam op zijn landgoed een aantal tenten toestaan en wat extra hulp bieden bij de maaltijdvoorziening?
Kan de heer Samsom in zijn huis in Leiden, waar hij tot op dit moment alleen woont een gezinnetje onderdak bieden? Datzelfde zou ook voor de heer Rutte kunnen gelden?! Kan de heer Spekman 1/3 van zijn riante salaris afstaan voor hen die als gast in ons land binnenkomen? Des konings landgoed?Goed zo…

Reageer
gravatar

Het spijt me voor je. Na kort overleg hebben we besloten dat je voorlopig niet in aanmerking komt voor een persoonlijk plakplaatje. Dit omdat je niet voldoet aan de eisen om zo’n plaatje te verdienen. Bijvoorbeeld; je hebt niet de humor van Corrie v H; het ontbreekt je aan de ‘flow’ van agent Bertus of het consequent niet gebruiken van hoofdletters zoals Roland Suidman.

Kortom: We vinden je een zeurkous.

gravatar

Misschien is hun tevredenheid onderhandelbaar met een bonus om in een ander land hun uitkering plus huis aan te vragen.

Win-win-situatie, toch?

Reageer
gravatar

Hij kaart een onderwerp aan dat enige aandacht behoeft beste Doemdenker.
Dat is het mooie met buitenstaanders, ze werpen nieuw licht op onze samenleven. Een frisse blik. Juist zonde als we zouden worden overspoeld met makke schaapachtigee gelukszoekers.
Kritische defaitisten hebben we hier nodig. Dan over vijf jaar een pot vers links. En dan over een jaar of vijftien een lading achterdochtige xenofoben. Om de tekorten weer aan te vullen.

gravatar

Het is opvallend dat de Nederlandse media alleen nog maar spreekt over vluchtelingen. Terwijl die gasten die de Middellandse zee oversteken een mix zijn van vluchtelingen, gelukzoekers en nu dan ook tevredenheidszoekers.

We worden door de media ge-framed.

Corrie.

PS: Kwame Mpufu is wel oké.

Reageer
gravatar

Wel frappant dat Corrie altijd als een van de eersten reageert.

Zeker niets beter te doen.

Iedereen die op de vlucht is voor oorlog, honger, onveiligheid moet in elk land ter wereld asiel kunnen aanvragen.

Als we dit niet goed en humaan oplossen, ligt hier de kiem voor een derde wereldoorlog.

Dit keer geen satire over dit onderwerp, want het is ernstig genoeg.

En in geen geval stemmen op Wilders en consorten

gravatar

Ik heb al eerder gezegd dat samendelen de oplossing is voor onze problemen, op mondiale schaal, niet dat de hele wereld in Nederland moet wonen.
Of dat door de buitenlandse politiek van de VS Nederland dezelfde soort meltingpot moet zijn als dat land.
Hoewel veel asielzoekers zich wel thuis voelen in het neoliberale model, het vervangt de jungle die ze daardoor kwijtraken.

gravatar

Goed gezien, Wijsgeer. Corrie zit de hele dag op het internet en op de Speld omdat ze zelf ook een vluchtelinge is.

Zij is immers op de vlucht voor haar werkeloze, lege leventje, voor haar dagelijkse sleur, voor haar eigen, betekenisloze egootje, en voor de realiteit van een multiculturele samenleving die ook van ons aanpassing vereist. Dat is voor haar beide hersencellen een dermate grote en enge stap, dat ze liever achter de computer blijft zitten en dom commentaar geeft……

gravatar

Hey zichzelf noemende wijsgeer, zo wijs ben je ook weer niet.

Wanneer ik op tv zo’n ‘vluchteling’ hoor vertellen dat hij afkomstig is uit bv. Bangladesh dan vraag ik mij af of daar wel oorlog is. Volgens mij niet.

Of wanneer je hoort dat er in Duitsland 800.000 ‘vluchtelingen’ worden verwacht waarvan de helft uit voormalig Joegoslavië komt. Volgens mij is de oorlog daar allang voorbij.

You’ve been framed.

Corrie.

gravatar

Ach ach, je zou denken dat Spuit elf geeft Modder mij zo goed kent omdat we een fijne wandeling in de duinen bij Scheveningen hebben gehad. Dat is echter niet het geval.

Zijn beschrijving van mij is ook typisch Linkse kerk-achtig. Wanneer je niet tot de Linkse kerk behoort wordt je ge-framed zoals Spuit het doet.

Het dogma van de Linkse kerk is dat ze vinden dat alleen zij de weg en de waarheid zijn.

Corrie.

gravatar

mijn therapeut zegt dat corrie alleen maar haar ontevredenheid met zichzelf projecteert op anderen omdat ze totaal het vermogen mist om zelf iets te doen aan haar ontevredenheid daarom is ze jaloers op mensen die wel geluk zoeken en daar de meest barre omstandigheden voor durven doorstaan

gravatar

Ruud, je therapeut is vergeten te zeggen dat Corrie alle kenmerken van borderline vertoont. Misschien realiseerde hij zich opeens dat zijn beroepsgroep een beroepsgeheim kent.

gravatar

@Wijsgeer
Frappant hè, ook frappant dat zij en een paar ereleden een leuk plaatje opgespeld hebben gekregen. Volgens mij zijn die met plaatjes van de Speldkliek die als gangmakers moeten dienen.

gravatar

Goed gezien tante10eke. Het is allemaal één groot complot. Twee van die gasten van de redactie schrijven een artikel en de andere redactieleden schrijven op het forum hun stukje erover. Uit wel ingelichte kringen heb ik vernomen dat agent Bertus helemaal geen agent is maar de conciërge is van het pand waar de Speld gevestigd is.

gravatar

Het is weer het ouwe liedje. Aan het eind van het verhaal krijgt de politie weer de schuld.

Bij de prijsuitreiking van De Slimste Mens bedankt Diederik Smit van alles en nog wat tot en met de kat toe, maar de conciërge vergeet hij te noemen.

Jongens, als morgen de koffieautomaat het niet doet…