Kabinet wil energie winnen uit aardbevingen

‘Zonde om die enorme krachten niet te gebruiken’

Het kabinet hoopt binnen enkele jaren energie te kunnen winnen uit aardbevingen. Minister Henk Kamp van Economische Zaken wil op die manier de enorme krachten die bij een aardbeving loskomen, inzetten om miljoenen huizen te verwarmen.

Kamp heeft de TU Delft gevraagd om onderzoek te doen naar een manier om de energie die vrijkomt bij een aardbeving om te zetten in warmte en elektriciteit. Als de plannen slagen, zou het hele land zeker zestig jaar lang kunnen profiteren van de aardbevingen in Groningen.


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

zou graag een bron zien van dit…kan namelijk niet zoveel vinden maar geloof wel dat het zo is. Zou graag een rapport link of iets anders krijgen..Bedankt

Reageer
gravatar

Hi Karin,
goede bronnen zijn inderdaad van her grootste belang. Fijn dat je er om vraagt. Onder #4 hebben we gepoogd een bron neer te zetten die tot voldoening leidt.

gravatar

Namens het Politbureau van de VVD heeft Henk Kamp zojuist bekendgemaakt dat er op kleine schaal al experimenten worden gedaan met energiewinning uit politieke aardbevingen. De gestadige reeks omkoop-, witwas- en corruptieschandalen waarin bekende VVD’ers centraal stonden heeft lokaal al tot grote hoeveelheden energie geleid in kringen van bankiers, politici en andere parasitaire bestaansvormen. Deze alternatieve energiewinning is fiscaal vooralsnog onbelast, zo liet innovator Jos van Rey weten, die zelf hoog scoorde op de Schaal van Hooykaas.

Reageer
gravatar

In alle euforie die heden ten dage aan de TU Delft schijnt te heersen moet ik toch een kleine domper melden: Over 10 jaar is de Groningse bodem dusdanig ingeklonken dat aardbevingen waarschijnlijk niet meer zullen voorkomen. Daar ga je dan met je dure onderzoeken en investeringen. Beter is het om te kijken of we iets kunnen doen met getijdencentrale in de alsdan ontstane uitbreiding van de blauwe stad.

Reageer
gravatar

Beste Brallie, het is helemaal niet erg, als er over tien jaar geen (spontane) aardbevingen meer voorkomen in Groningen. Zelfs als Meppel, Kootwijkerbroek, dat amsterdam, Lelijkstad, Almere, Hellevoetsluis, Pijnacker, Volendam en nog zo wat van die on-oorden tot gort gesmeten zijn, valt er nog iets met Groningen te doen. (Al zal het maar zijn als ondergrondse opslagplaats voor tot aardbeving gepromoveerde on-oorden als Meppel c.s.)

gravatar

Fantastisch plan!
En lukt ook theoretisch. Energie opwekking volgens de formule: E=mc2. Door de gigantische kracht in deze drukgolven, kunnen waterstofkernen (het liefst tritiumkernen) met zichzelf of andere lichte aardcomponenten versmelten. Net zoals in de onovertroffen waterstofwapens. Hiertoe moeten tritium gevulde deformeerbare buizen de grond in in Groningen. Punt van zorg is wel de beheersbaarheid. Maar is technisch op te lossen.

Reageer
gravatar

Ei ei, gij schalkje Jan, ge legt de focus te zeer op Tritium, het eveneens benodigde Deuterium (overvloedig aanwezig in zeewater) kan worden verkregen door de zeedijken in Groningen dóór te steken en Waddenzee vrij toegang te geven tot de delfplaatsen van Tritium. Bij de juiste combinatie van druk en temperatuur kán dit een kernfusie-reactie te weeg brengen die de rest van Nederland en West-Europa van energie kan voorzien. Overigens moet daarbij wel worden gerekend op actieve tegenwerking van de monopoliën van NAM en OPEC.

gravatar

Henk Kamp is volledig de weg kwijt , gaat hij er vanuit dat de gehele Groningse bevolking zal wegtrekken na het aanhoren van deze flauwekul en hij gewoon zijn gang kan gaan in het noorden , ik hoop dat de Nederlandse bevolking dit kabinet volledig weg serveert bij de aankomende verkiezingen dit moet een halt toegeroepen worden . Een advies weg met dit kabinet

Reageer
gravatar

Als je iets doet, doe het dan goed! Pomp water in de Groningse breukvlakken en hatseflats, daar schuiven de Rotliegendes zandsteen blokken nog makkelijker langs elkaar. Elke dag 1 aardbeving is goed voor de gezondheid en het toerisme!

Reageer
gravatar

Ja dat is een goed idee…………..absoluut, zo kunnen ze nog gaan beweren dat ze expres aardbevingen maken om gratis energie te maken……..

Reageer
gravatar

Dan zouden ze eens een energiecentrale in mijn slaapkamer moeten bouwen, mijn vriendin en ik kunnen er ook wat van!
Die kracht moet benut worden, nietwaar?

Ps: voor gelovigen: lees vrouw i.p.v vriendin

Reageer
gravatar

Eindelijk eens een goed idee, waar je als voorstander van alternatieve energie bronnen verder mee kan.
Ik heb inmiddels mijn daken vol met zonnepanelen liggen. In de tuin staan windmolens op elke hoek , in de sloot achter het huis een watermolen en in de schuur enkele fietsen met dynamo’s, om bij gebrek aan zon en wind toch stroom op te kunnen wekken. Ben nu zeer benieuwd wanneer de aardbevingen voor thuisgebruik mogen worden gebruikt.

Reageer
gravatar

Misschien ook even kijken naar mogelijkheden om het biogas te winnen dat vrij komt als die Groningers in hun broek schijten van de angst als er weer eens een 2.3 op de schaal van Richter is geweest. Hier in Limburg komen wij pas ons bed uit bij minimaal een 5!

Reageer
gravatar

Pas maar op, Limbørg! Grønn is met een heuse inhaalrace bezig. Binnenkort zølt u niet langer kønnen bogen op oude roem van ‘meest schøddende deel van het land’. Die eer valt Grønn te beurt. U kønt het dan wel schødden!

gravatar

E I N D E L I J K eens een goed en groen idee! Mocht een aardbeving te lang op zich laten wachten dan houd je gewoon een onderaardse kernproef (episch centrum liefst te Meppel) en wint de energie dan uit de daaropvolgende aardbevingen.

Geleerden zijn van mening dat je van Meppel (laagwaardig) gas kunt maken als je dat wil, misschien bruikbaar in fakkels.

Reageer
gravatar

Dit is pas echt schokkend nieuws.

Het is overigens voor Groningers te hopen, dat Den Haag nu eens een keer wel fatsoenlijk met een energiebron omgaat.

Reageer
gravatar

Het moet toch ook mogelijk zijn extra aardbevingen op te wekken. Het lijkt mij toch, dat als Meppel weer eens ergens wordt weggestuurd, dat oord toch enige tientallen meters opgetild zou moeten kunnen worden om vervolgens met kracht op de Groninger bodem te worden gekwakt. De energie die dáárbij zal vrijkomen moet werkelijk geweldig zijn! Als dat experiment goed verloopt weet ik goede bestemmingen voor Kootwijkerbroek, Hellevoetsluis, Almere, amsterdam en (voorlopig) Volendam.

gravatar

beste Bus
een aardbevinkje opwekken is heel eenvoudig. maar blijkbaar nog geen lesstof bij de LOI.
Men verzamele wat nucleair afval, comprimere en veredele dit, knede hiervan klonters, brenge deze op de gewenste diepte (liefst bij een jarenlang inactieve breuk waar inmiddels wat spanning is opgebouwd), men voege de klonters samen tot de kritische massa is overstegen en hupsakee

of beter boemsakee

gravatar

Niet zo heel erg beste Bas,
Bètawetenschappen zijn klaarblijkelijk beter aan u besteed dan wetenschappen op menselijk en op linguïstisch niveau. Bovendien wilt u naar kernfysica grijpen, terwijl er zoveel vriendelijker methoden te gebruiken zijn. Indien Meppel op hoogte gebracht en neergekwakt wordt, is dat een win-winsituatie, waarbij geen kernafval ontstaat. Dat valt hogelijk te verkiezen boven uw ‘Dodewaardse gedachten’.

gravatar

haha,
het alfa-mannetje weet het weer eens beter…

Laat maar zien Bus. Til jij Meppel even 10 meter op,
neem ik even de trein voorlopig. Heu, deze week tot aan Schiedam, daarna ga ik wel lopen.

(weet je wat, ik help je met een tip: Schuiling, zwavelzuur, kalklagen, google)

gravatar

Goed plan, hopelijk komt er ook een installatie op microschaal. Daarmee zou ik energie kunnen opwekken met de bewegingen van mijn bijen op het dak van mijn appartement in de Pijp. Dan kan ik die energie verkopen aan het leuke hippe koffietentje bij ons beneden.

Reageer
gravatar

Juist.

Henkie Kamp werd vanmorgen wakker en riep ‘Eureka’ tegen mevrouw Kamp.

Er gaat niets boven Groningen, en als Groningen over 60 jaar is uitgeschud, wordt Groningen terug aan de natuur gegeven.

Reageer
gravatar

Zullen we dan nu maar alvast bepalen, dat vlak voor we Grønn teruggeven aan de natuur, we Meppel exposeren in het museum, dat ze hebben opgetrokken tegenover het station van de provinciale hoofdstad? (Er zal niemand geïnteresseerd zijn om naar Meppel te gaan kijken, maar als Grønn aan de natuur wordt teruggegeven, kan Meppel maar beter deel uitmaken het terug te geven stuk land)

gravatar

Het zou kunnen Bøs, maar het blijft een heikele kwestie.

Alleen al gezien de aandacht die Meppel hier bij ons krijgt, is het niet onwaarschijnlijk dat Meppel tegen die tijd door Unesco is bijgeschreven op de Werelderfgoedlijst.

In dat geval blijft Groningen ook bestaan, alleen heeft Henk nog niet nagedacht over de kosten daarvan.

Maar dát is overigens ook niets nieuws: het niet nadenken.

gravatar

Kom, kom Trendvolger! Toegegeven, er zijn vanuit toonaangevende organisaties wel vaker vreemde stellingnames gedaan, maar dat Unesco ertoe zou overgaan Meppel op de werelderfgoedlijst te plaatsen is ongeveer even waarschijnlijk als het opnemen van hooligangeweld op die lijst. Elk weldenkend mens wil toch zsm van zoiets af? Maar goed, laten we dan Meppel maar onverwijld inzetten om aardbevingen op te wekken. Neersmijten dat dorp!

gravatar

Pijpleiding leggen naar dat lege gasveld. Leeg gasveld vullen met water. En op het moment dat het lege gasveld instort dan spuit het water uit de pijpleiding tientallen meters boven het aardoppervlak. Als je het daar opvangt dan kan je een turbine aansturen met het waterrad dat voortbewogen wordt door het naar beneden stromende pijpleidingwater. Eitje van een cent.

Reageer
gravatar

Met een béétje mazzel wordt het opgeslagen water ook nog eens door de aarde opgewarmd, zo diep onder het aardoppervlak! Dat is een win-win-win-win-situatie! Ik sta met bøs en al te springen van enthousiasme. OP naar de volgende aardbeving!

gravatar

heu,
water spuiten en opvangen is een ouderwetse techniek die bijvoorbeeld de Romeinen al duizenden jaren geleden achter zich hebben gelaten.

volstrekt barbaars om je op dit moment met fonteintjes bezig te houden.

gravatar

Als je alle win-win-win-win die de verzamelde mondige burgers hier bij elkaar verzinnen bij elkaar optelt, ben je er nog bij lange na niet. We slaan CO2 op in de ondergrond, als doekje voor het bloeden van voor het broeikaseffect.
Als je gaat schudden aan dat water daarbeneden en het er vervolgens uit laat spuiten… rara wat krijg je dan…

gravatar

Maar waarde Bas, u blijkt tevens horeca-kwaliteiten te hebben, uitstijgend boven de consumptieve kant daarvan! ‘Chaud’fontaine’ geeft plots haar bronnen bloot.

gravatar

maar uh…
‘t Is maar de vraag of ze tijd hebben daar in Delft, want er wordt met man en macht gewerkt aan de exploitatie van de kinetische energie die gepaard gaat met de convectie in de aardmantel.

Reageer
gravatar

Een ijzersterk idee van Kamp. Prima exportmogelijkheden voor deze technologie ook richting gebieden langs mid-oceanische ruggen (veel hele kleine bevingen, zoals bij IJsland en Canarische Eilanden) en langs schurende subductiezônes (Californië en Japan).
Het is in Nederland alleen toepasbaar als er continuïteit in de aardbevingen zit; de intensiteit moet nog iets omhoog, dus: zuigen aan dat gas, fracken en cracken aan dat gesteente! In Groningen en langs de Peelrandbreuk.

Reageer