Bron YouTube PvdA

Herziening van vernieuwing herbronning PvdA moet over

Reherijkingscommissie bekijkt opfrissen van de terugkeer naar ideologische wortels opnieuw

De herziening van het vernieuwingsproces van de grondige herbronning van de PvdA moet over. Dat is de conclusie van de interne reherijkingscommissie die de afgelopen maanden onderzoek deed naar de effectiviteit van het opnieuw bekijken van het opfrissen van de terugkeer naar de ideologische wortels.

“Dit is echt iets wat we opnieuw tegen het licht moeten houden,” zegt Han Noten, voorzitter van de reherijkingscommissie. In het rapport ‘Vernieuwde reherbronning opnieuw herbekeken’ levert hij forse kritiek op de achterhaalde wijze waarop de PvdA tot nu toe vernieuwd is. Hij spreekt van een ‘devaluatie van de herwaardering’.

De belangrijkste aanbeveling van het rapport is het voorstel om een interne commissie in te stellen die de vernieuwspogingen kritisch moet herbekijken. Noten: “In het verleden is men als een kip zonder kop gaan herbezinnen. We hebben met tientallen partijleden gesproken en ze zeggen allemaal precies hetzelfde: binnen de partij rust een taboe op herziend reëvalueren. Te veel mensen denken dat hun manier van onbevooroordeelde reflectie de enige juiste is. Alleen dan kunnen we met de huidige kennis van nu in retrospect helder reëvalueren. Maar ja, dat wordt natuurlijk makkelijk praten achteraf.”

Noten blijft optimistisch over de mogelijkheden tot derevaluatie van het herijkte partijwaardenpatroon: “Door met gepaste herbezinning introspectief pas op de plaats maken, kunnen we met terugwerkende kracht reconstrueren hoe in het verleden de nieuwe richting van de koersbepaling is gewijzigd. Daar kunnen we bij eventuele latere herbronningsvernieuwingen ons voordeel mee doen.”

Partijleider Samsom reageert halsstarrig op het rapport: “Het kan beter.” Noten noemt de reactie van Samsom tekenend voor de geharnaste houding van de partijtop: “Zo’n opmerking toont aan dat men nog niet beseft dat het echt beter moet.”


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Dit geheime interne rapport had nog niet gelekt mogen worden
Het had pas na de mislukte verkiezingen van volgend jaar naar buiten mogen komen

Reageer
gravatar

Ze noemen de PvdA in Amsterdam doorgaans niet de Partij van de Amsterdammers maar van de Allochtonen, misschien is dat niet zo origineel.

Reageer
gravatar

Vandaar dat ze natuurlijk zo verward mogelijk Nederlands spreken, met die wildgroei aan verzonnen combinatietermen waar niemand een touw aan vast kan knopen zonder hoofddoekje.

gravatar

De ironie is dat de Joden van de PvdA hierachter zitten, daarom is Geert Wilders die ze toch hun speelgoed heeft afgepakt door Joden en Christenen aan elkaar te verbinden zo impopulair bij links en rechts die zich nu uitsloven om zo Joods mogelijk over te komen in de race naar de ondergang van de planeet. Wie een kuil graaft… In de tussentijd worden ze zelf steeds grotere fascisten. De domme oprechte ofwel oprechte domme Hollander ziet dat niet, daar wordt op gerekend.

gravatar

Beste Speldredactie, graag ook wat artikeltjes om de VVD en het CDA te kunnen bashen. En iets over de C3 (collaborerende 3) mag ook.

Reageer
gravatar

Hè ja, gezellig! En dan heerlijk met elkaar roepen: “Al die politici zijn allemaal hetzelfde en vullen allemaal alleen maar hun eigen zakken!” Heerlijk ouderwetse gezelligheid is dat

gravatar

“Wortels” associeer ik met konijnen, maar bedoelt u nu dat de nog trouwe PvdA-leden voor veel nieuwe aanwas moeten zorgen, net als vroeger gebeurde door de aanhang van de KVP (al tijden in het CDA gereherformeerd) ?

gravatar

Grappig hoe het fascisme van de ‘grote’ partijen met typetjes-imitaties van Van Kooten en De Bie worden geëntertaind die fascisme bestrijden waar het niet bestaat maar op veel grotere schaal tot stand brengen en met flauwe grappen verontschuldigen waar het wel bestaat. Ik blijf me afvragen of het opzet is of niet, wat die haat oproept, of dat het gewoon een link combineren van die twee is door de speculanten, dat een nog veel daadkrachtiger plan tot uitroeiing legitimeert.

Reageer
gravatar

Grappig, ja, inderdaad! Maar qua grote lijn van uw betoog liggen de “haha’s” nog niet direct voor het oprapen.
Wellicht kunt u nog wat actanten expliciteren ten bate van de afdeling flowcharts en beslisbomen? Het gaat hier duidelijk niet om niets.

gravatar

Misschien dat stukje over die overbodige herhalingen nog maar weer eens heropnieuwend naar de actualiteit recycleren in de vorm van een bijgewerkte update. Want het is met alle respect bepaald geen hernieuwde wijn die er opmiezert uit deze oude zakken.

Reageer
gravatar

Nog geen tijd gehad alle reacties door te lezen, maar ongezien zeg ik dat dit een klus is voor de Gebroeders Biereco (“voor al uw herverbouwingen”) uit de stripreeks Familie Doorzon. Als zij eenmaal aan de klus bezig zijn, keren ze het hele PvdA-gebouw om. Tegen geringe bijbetaling (10 kratten bier) nemen ze de benauwde veste van de VVD in één ruk mee.

Reageer
gravatar

De vesten van VVD-ers zitten over het algemeen niet zo benauwd strak, eerder ruim en als iemand ze in één ruk meeneemt krijgen wij het koud, dus niet doen.

gravatar

Een land waar tal van mensen in economisch zware tijden in de goot weggemarginaliseerd worden door allerlei onzinpasjes waar ze zelf voor moeten betalen, uit hoofde van een moraal, is het niet waard een land genoemd te worden, binnen de context van de mogelijkheden is het veel erger dan Syrië, degenen die verantwoordelijk zijn verdienen in zekere zin executie. En iedereen die dit ook en vooral passief steunt gaat er ook aan.

Reageer
gravatar

Ma, ik heb het je zo vaak gezegd! Blijf uit de buurt van de computer als je dat spul weer gebruikt hebt. Nu is het alleen maar wat tekst, maar straks help je de pc weer naar z’n mallemoer. Potverdorie!

gravatar

Het probleem is dat alle politieke partijen corrupt zijn behalve de SP omdat ze alles gedaan hebben juist hen uit elke regeringsformatie te weren, net als trouwens Geert Wilders. (Voor de idioten: dat wil niet zeggen dat die twee hetzelfde zijn.) Wat dat betreft had Balkenende gelijk dat een verkiezingsuitslag dicteert dat je samen ‘moet’ regeren met wie dan ook die aangewezen wordt. Dus is ook het CDA corrupt.

Reageer
gravatar

Hoezo, Geert Wilders wordt uit elke regering geweerd? Ik kan mij herinneren, dat het CDA samen met de VVD regeerde met Geert als controleur op de achtergrond. Dat was natuurlijk geen succes, doordat Geert bepaalde welke kastanjes de twee regeringspartijen uit het vuur moesten halen. Toen het erop aankwam dat Geert zelf ook iets aan verantwoordelijkheid moest nemen, gaf hij niet thuis. Logisch, dat niemand nog met hem wil samen doen. Geen zinnig mens neemt Geert (nog) serieus!

gravatar

Als ik die partij was zou ik gewoon gaan voor een neofisering op basis van een gerehervitaliserend proces dat bepaald kan worden op ongeveer 30 meter onder de grond. Het lijkt me het beste dat ze dus eerst beginnen met graven, er vervolgens instappen en daarna gaan bepalen, op welke manier ze omhoog moeten komen voor dat ze weer zichtbaar worden. Op het moment dat dit gebeurt, hebben we in ieder geval te maken met een mondiale verrassing en is Nederland weer in het wereldnieuws.

Reageer
gravatar

Als ze toch al zover zijn mag ‘verassing’ wat mij betreft ook. Dit bespaart de belastingbetaler een hoop centen, al vind ik het niet erg om aan de ondergang van Meppel een substantiële bijdrage te leveren. Nadeel is wel dat de Bosatlas moet worden aangepast. Of kunnen we er gewoon een kruisje door zetten?

gravatar

Neofisering! Precies bepaaldelijk waar het om gaat.
Overigens is empirisch vastgesteld dat dit op 30 meter onder de grond niet lukt. De juiste hoogte is 29, 87721655 meter bij een temperatuur van pak ‘m beet 31 graden F.

gravatar

Ik ben net als u heel benieuwd naar de verkiezingsuitslag. U verwacht voor Meppel een daverende PvdA-landslide. Hm. Ik zie de SP eerder die rol pakken, maar: boeiende analyse!

gravatar

Ha fijn, weer eens een artikel in de Speld om de PvdA te kunnen bashen. Hier ga ik straks danig gebruik van maken, maar nu heb ik nog even geen tijd.

Reageer
gravatar

Er schijnen al fusiebesprekingen te zijn tussen de PvdA en Leefbaar Meppel. Als die tot wederzijdse tevredenheid verlopen wil ook Kootwijkerbroek Vooruit zich aansluiten.
Ik ben benieuwd!

gravatar

Rehermeppelen is nu in ons idioom opgenomen, waarde Gemiddelde Burger! De ingezetenen zijn u innig dankbaar!
Ik neem aan dat de reageerder Sterk Meppel bedoeld, Leefbaar Meppel haalde de kiesdrempel niet……

gravatar

Zoals het CDA innerlijke frictie creëert door de tekst van de Bijbel zoals die bedoeld was binnen de condities van duizenden jaren geleden eng toe te passen, en in die preoccupatie juist die condities te bevorderen in plaats van het antwoord, zo ver zijn bij de PvdA ideologie en praktijk uit elkaar getrokken. Het is net als met een auto die niet goed uitgelijnd is. Het probleem is de rigiditeit, en hoe je naar de wereld om je heen kijkt. Iedereen kan in sociale zin de Bijbel toepassen.

Reageer
gravatar

Vergeet de zelfopgelegde verplichting naar de Joden, dat is waar het om gaat. Of je wordt een Farizeeër. De overdreven nadruk op ‘arbeid’ is niet altijd even behulpzaam. Vrije tijd is de oplossing. Je kunt geen sociaal bestel afhankelijk houden van exodus en het gat blijven opvullen met buitenlanders. Zie het Oude Testament als achtergrond voor een ontknoping die er anders niet is. Een goed boek begint meestal met een probleemsteling en eindigt met een oplossing, dat laatste moet je niet weghalen.

gravatar

De PvdA probeert de ontstaansgeschiedenis van de hele aarde op te lossen in de fixatie op één enkele letter, zoals de wetenschapper dat doet met een molecuul. De herijking van de Koran, kop eraf. Blabla.

gravatar

Ik was eens bij een verkiezingsoverwinning van de PvdA, nooit eerder heb ik zo’n kabaal gehoord, het was alsof ze zojuist niet zozeer de Tweede Wereldoorlog hadden gewonnen, maar alsof ze zojuist de Holocaust hadden verhinderd.

gravatar

Ze hadden zich nooit Partij van de Arbeid moeten gaan noemen. Ze hadden gewoon Partij van ‘den’ Arbeid moeten blijven heten. Dat is het hele verhaal.

gravatar

Het is begonnen met het Waterlooplein terug te halen naar de oude plek, maar naast een Stopera, men vat stopera op als stop-era. Het tijdperk was voorbij, en Napoleon kon deze strijd niet meer winnen. Filmacademie, toneelschool en Albert Heijn daar vlak achter passen allemaal in hetzelfde concept. Dat moet teruggedraaid worden.

gravatar

Wij in Meppel zijn in verwarring: herbezining reëvalueren is alleen zinvol als het over de toekomst gaat. Pas dan kan je scenario’s maken hoe het zou moeten hebben kunnen als we nu weten wat we morgen wisten. Bovendien: broodnodige vrijblijvendheid is een borging van een stukje visie naar de mensen toe.

Reageer
gravatar

Meppel? Toekomst? Hoezo? Meppel heeft helemaal geen toekomst! Het enig toekomstperspectief dat Meppel heeft, is dat het ook in de toekomst overal zal worden weggestuurd.

gravatar

Zeker! Ik moet u overigens wel uit de droom helpen: er is geen zinnig mens te vinden die het toekomstperspectief van Meppel wenst te heroverwegen. De enig mogelijke discussie betreft het bepalen of Meppel dan wel Kootwijkerbroek met voorrang verbannen dient te worden. Beide zouden onverwijld verbannen dienen te worden. Laat dat duidelijk zijn.

gravatar

Het is dan ook juist tegen die zinnige mensen waar de PvdA zo krachtig tegen ageert. Buschauffeurs bijvoorbeeld: erg zinnig…Ik kan het niet meer met u eens zijn: zonder onzinnigheid geen Meppel!

gravatar

Typisch PvdA deze wartaal van Diederik. Het Binnenhof kan beter worden benut als uitlaatplaats voor de honden van mij en mijn fractiegenoten. Dat illustreert tevens waarvoor wij staan.

gravatar

Laat de PvdA enkele koeien inschakelen. Die zijn goed in herkauwen, herherkauwen etc.. Een mooie manier om de dag door te komen. In ieder geval beter dan collaboreren met Rutte Mark II.

gravatar

Vroeger had mijn grootvader een tuin met heerlijke rode (!) aardbeien. Later leerde ik, dat hij om de vier á vijf jaar de oude planten verwijderde en loten van de jonge planten als basis gebruikte om het aardbeienveld te verversen. Oude wortels waren uit den boze.
Samsom en consorten zouden bij Grootvader al lang op de composthoop zijn beland.

Reageer
gravatar

Ik wens het linkse kerkgenootschap “De PvdA” veel succes met de herziening naar hun ideologische wortels. Echter de hardwerkende fatsoenlijke autochtone Nederlander trapt daar niet meer in.

De Linkse Kerk bezigt taal, niet ter verheldering maar ter verhulling, in de vorm van vooroordelen.

Wat zij werkelijk vinden is dat alleen hun eigen kerk het licht heeft gezien.

Veel van deze zogenaamd anti-autoritaire kerkbevolking heeft echter zelf een ‘autoritaire persoonlijkheid’.

Corrie.

Reageer
gravatar

Mevrouw Corrie,

Ik wil jou erop wijzen, dat wij in ons land vrijheid van kerkkeuze kennen.

Overigens, wat mij betreft op voorwaarde dat daarin de juiste god wordt aanbeden. Jouw Geert, de god van haat en discriminatie, hoort daar beslist niet bij.

gravatar

Beste Kees,

En wie bepaalt dan welke god de juiste is?
Rot toch op man, laat Corrie met rust!

L.

gravatar

Ah Kees, uit uw woorden begrijp ik, dat het voor u al vaststaat welke God de enig juiste is. U meent, dat wij Abu Aboutaleb moeten aanbidden, is het niet?

gravatar

Corrie van hiernaast komt met haar ego dat evenredig is aan haar verstandelijke handicap bijna in de buurt van een eigen mening te hebben. Dat valt af te zien aan de lage waardering die ze krijgt.

gravatar

Hoi F.F. Dimmen, bedankt voor je compliment dat je mijn inzichten en commentaren fris en verlichtend vindt.

Ik geniet er ook zo van wanneer ik de PvdA kan bashen. Het genot kun je vergelijken met een half uurtje op de Lazy Boy met m’n “weetje welletje” in. 😉

In tegenstelling wanneer een artikel over moslims ga, daar wordt ik altijd pisnijdig van.

Corrie. xxx

gravatar

Wist u dat president Obama 300.000 moslimimmigranten heeft toegelaten in de Verenigde Staten?
Hiermee gaat de VS tot een van de landen met de grootste moslimsbevolkingsgroepen in het Westen horen.

gravatar

Amerika wilde niet achterblijven. Mein Kampf wordt opniuew uitgegeven. De deelstaat Bavaria die tot dusver een verbod op heruitgave in stand hield, bezat het copyright, dat echter eind dit jaar komt te vervallen.

gravatar

Op tijd, gepast, maar niet respectloos genoeg.

gravatar

@Plien, de concurrentie verbleekt bij ‘t aanschouwen van het grote ‘ graaien en grijpen festival ‘ in dit hevig in zijn voegen krakende voormalig kooppaleis….
Ik profiteer ervan zolang het nog kan…

gravatar

Inderdaad, het moet beter. Dat het beter kan weten we allang, het is zinloos dat Didi daar nogmaals op wijst.

PS: ik had gehoopt iets leuks te lezen, van de PvdA wordt ik echter altijd wat droevig.

gravatar

Veel noten, weinig zang. De PvdA is als iemand die met een pistool in de rug alle goede kanten van immigranten opsomt, en daarbij volledig oprecht weet over te komen, alsof het om de deportaie van de joden gaat. Natuurlijk is het eerbetoon aan de arbeid afgenomen.